Najświętszy Sakrament

Nabożeństwo wynagradzające na oktawę Reparacyjną

 

 

Źródło: Okaż nam Oblicze Twoje – nabożeństwo wynagradzające wyd. 2 1893

 

 

 

 

Uwagi o czasie i sposobie odbycia tego Nabożeństwa.

Uwaga I.

Od wigilii tłustego Czwartku (tj. środy) aż do Popielca, odbywa się Oktawa Reparacyjna przeznaczona na wynagrodzenie zniewag Panu Bogu wyrządzonych. Należy przeto w tych dniach przejąć się duchem wynagradzania, pragnąc wynagrodzić Panu Bogu, o ile nieudolność ludzka pozwoli, to wszystko, co niedowiarstwo i bezbożność, świętokradztwo i obojętność wyrządzają Mu od wieków, a szczególnie w tych czasach, a najbardziej w tych dniach rozpusty; w tym celu wypada przeczytać jaki ustęp lub rozmyślanie odpowiednie do tego.

Uwaga II.

Jeżeli więcej osób ma udział w tym nabożeństwie, mogą rozbierać losem między sobą kartki, na których są napisy w jakim charakterze każdy ma to wynagrodzenie dopełnić, według następującej formy:

 1. Dusza Oblubienica Przenajświętszego Sakramentu, wynagradzać Mu będzie za wszystkie zniewagi wyrządzone Mu w tej Tajemnicy.
 2. Dusza Reparatorka, wynagradzać Mu będzie wszystkie bluźnierstwa i przestępstwa trzech pierwszych Przykazań Boskich.
 3. Dusza Adoratorka, wynagradzać Mu będzie za wszystkie nie uczczenia i zaniedbane pokłony.
 4. Dusza Ofiara Dziękczynienia, wynagradzać Mu będzie za wszystkie niewdzięczności ludzkie.
 5. Dusza współbolejąca z Zbawicielem, będzie współboleć nad nieczułością świata względem Niego.
 6. Dusza Pocieszycielka, będzie pocieszać Zbawiciela w Jego smutku i opuszczeniu.
 7. Dusza Ofiara Przebłagania, będzie Go przebłagiwać za grzechy ludzkie.
 8. Dusza Ofiara zadość czynienia, będzie obiecywać Zbawicielowi zadość czynić, za wszystkie zniewagi przez pobożnych wyrządzone.
 9. Dusza Ofiara wynagrodzenia, będzie się ofiarowywać na wynagrodzenie za przestępstwa Boskich Przykazań, i za zniewagi Tajemnicy Przenajświętszego Sakramentu.
 10. Dusza Ofiara pokuty i poświęcenia, poświęcać się będzie na wszystkie pokuty i kary należne grzesznikom.
 11. Dusza Ofiara błagalna, błagać będzie miłosierdzia nad grzesznikami i nad całym światem.
 12. Dusza Ukrzyżowana z Chrystusem, będzie dźwigać krzyż Jego na drodze krzyżowej.

Oprócz tych kartek można i inne kartki dodać, byle każda była odmienną według liczby osób, a nie więcej, np. Dusza ukryta z Zbawicielem; Czuwająca z Zbawicielem; Pogrzebiona z Panem; Uczennica Pańska; Służebnica Pańska; Niewolnica Pańska; Towarzyszka Pańska; Powiernica Pańska; Przyjaciółka Pańska; własność Pańska; itd.

Uwaga III.

Przez cały ten tydzień reperacyjny godzinki o Obliczu Pańskim rozpoczynają się od następujących wierszy:

V. Odłączył nas Pan i wezwał przez Łaskę Swoją.

R. Abyśmy wynagradzali zelżywości tronu Chwały Jego.

V, Panie, nie czyń nam według grzechów naszych.

R. Ani oddawaj nam według nieprawości naszych.

V. Święta Matko, spraw, prosimy, niech z Jezusem współcierpimy i wynagradzamy.

R. Boleść Serca Syna Twego, od bezbożnych zelżonego, racz podzielić z nami.

Po zmówieniu zaś: „Przenajświętszej a nierozdzielnej Trójcy…”, mówić się będzie:

V. Racz nie pamiętać, Panie, na występki nasze albo rodziców naszych.

R. I racz nas nie karać za grzechy nasze.

V. Przepuść, Panie, przepuść ludowi Twemu.

R. A nie bądź na nas zagniewany na wieki.

Uwaga IV.

W tymże czasie, ile razy usłyszy się uderzenie zegara, należy w duchu przynajmniej adorować Przenajświętszy Sakrament, nagradzając innych ludzi w tym zaniedbaniu.

 

 

SOBOTA PRZED NIEDZIELĄ ZAPUSTNĄ.

Stacja przed Matką Bożą Ucieczką grzeszników.

 

 

Hymn (Mel. Maryo Najświętsza)

 1. O Matko nasza przejednaj Syna * Grzesznych polecaj Miłosierdziu Jego, * Syn Twój Najmilszy, o Panno jedyna! * Wysłucha pewno próśb Serca Twojego. * Refren 1: [: Pod Twą Obronę dziś się uciekamy * Bo w Tobie ufność naszą pokładamy. :]
 2. O Maryo! Matko przyczyń się za nami, * Pociesz, ach pociesz! Serca nawrócone, * Przejęci skruchą i zalani łzami, * Biegniem z ufnością pod Twoją Obronę. * Refren 2: [: Pod Twą Obronę dziś się uciekamy * Całą nadzieję w Tobie tylko mamy. :]
 3. Maryo błagamy przez Jezusa Rany * Zasłoń nas Twojej czystości sukienką * Krzyż Krwią Najdroższą Syna Twego zlany * Daj nam za tarczę, o Święta Panienko. * Refren 2.
 4. Wejrzyj, o Maryo! na Jezusa sługi * I na te liche ich wynagrodzenia. * Oczyść je, uświęć przez Twoje Zasługi * I połącz z nimi Swoje współcierpienia. * Refren 2.

 V. Ucieczko grzesznych.

R. Módl się za nami.

V. Módlmy się: Uniżcie głowy wasze przed Bogiem! Ułomności naszej racz dać Miłosierny Panie obronę, abyśmy Przyczyną Błogosławionej Boga Rodzicielki wsparci, z nieprawości naszych powstali. Przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego.

R. Amen.

 

 

Akt wynagradzający zniewagi Najświętszej Maryi Pannie wyrządzane, a przez Nią wynagradzający Bogu

O Przeczysta Matko Zbawiciela, któraś pierwsza współczuła z Nim na ziemi, pierwsza pod Krzyżem wynagradzała Mu zniewagi od bezbożnych zadane, pragniemy boleć boleściami Twymi nad ludzkimi grzechami. A gdy wiemy, że to wynagrodzenie, jakie Mu bezustannie oddajesz za grzechy ludzkie jest Bogu najmilsze, pragniemy przeto przez szczególne uczczenie Ciebie i połączenie serc naszych z Twoim, wynagrodzić Mu to wszystko, czym Go zakrwawiają grzesznicy zawsze, a szczególniej w tej porze. Kościół Święty wskazując Cię jako jedyną Ucieczkę grzeszników, Sam chciał przez to wzbudzić do Ciebie szczególne nabożeństwo, aby mógł przez Cię jako przez kanał najczystszy świat cały nawrócić, i szczególnymi obdarzyć Łaskami. Do Ciebie, o Niepokalana! Udajemy się i dzisiaj, jako do Ucieczki grzeszników, a łącząc modlitwy nasze ze wszystkimi modlitwami za nawrócenie grzeszników do Ciebie zanoszonymi, polecamy Ci wszystkich grzeszników (a szczególniej tych, którzy w tym czasie najwięcej rozpustą Boga obrażają), błagając o Miłosierdzie nad nimi i o ich szczere nawrócenie.

A że się boimy, aby obojętność i ślepota tego świata, na tę wielką Łaskę Bożą w darowaniu nam Ciebie, o Ucieczko grzeszników, okazaną, nie powstrzymała Miłosiernych Jego zamiarów, więc pragniemy Cię całym życiem naszym tak czcić i miłować, aby wynagrodzić przez to ile to być może, obojętność świata i ściągnąć na wszystkich, zamierzone w Wyrokach Boskich Dobrodziejstwa.

Pragniemy zawsze i wszędzie, wynagradzać Ci wszelkie smutki, jakimi napełniają Cię grzesznicy, a przez nie nagradzać zawsze wszelkie zniewagi Panu Bogu wyrządzane, i przez wszystkie lata ułatwiać Ci świadczenie Łask światu i grzesznikom, żebrząc ciągle o nie u Nóg Twoich, o Maryo!

Pragniemy przejęci być dla Ciebie wszelkimi uczuciami uszanowania, miłości i wdzięczności, i składać Ci wszelką cześć i uwielbienie, które się Tobie należą, dla wynagrodzenia Ci lekceważenia i zniewag, jakie Ci wyrządza niedowiarstwo przez zaprzeczanie innych Przywilejów Twoich. Dla zadośćuczynienia za nie, wyznajemy głośno, iż wierzymy w to wszystko, co Ci bezbożni zaprzeczać się poważają i przyznajemy to wszystko, co oni odjąć Ci usiłują.

Wyznajemy Cię Matką-Dziewicą Boga-Rodzicielką, do Nieba z Duszą i Ciałem wziętą, i tam za nami tak przemożną Pośredniczką przez Boga postanowioną, że żadnej Łaski nie udziela On inaczej jak przez Twoje Ręce, i dlatego z najżywszą radością uznajemy Cię wraz z całym Kościołem za Matkę Litości i Miłosierdzia, za Ucieczkę grzeszników i Nadzieję naszą jedyną.

A jako bezbożni nienawidzą Twej Chwały, i pragnęliby Ją obalić na ziemi, tak my cieszymy się z Niej niewymownie, i pragniemy całym sercem Jej bronić i Ją rozszerzać, i wszystkie serca do Ciebie pociągnąć i do służby Twojej sprowadzić. Wzywamy Wszystkich Aniołów i Archaniołów, Cherubinów i Serafinów, i Wszystkie Chóry Niebieskie, a szczególniej tych Świętych, którzy mieli osobliwe ku Tobie nabożeństwo, aby wynagradzając nasze niedołęctwo wspólnie z nami Cię czcili, z Twej Chwały się cieszyli i wynagradzali zniewagi Ci wyrządzone, i przez Ich pośrednictwo błagamy Cię, o wyjednanie Miłosierdzia Bożego dla całego świata, a dla wszystkich grzeszników prawdziwej skruchy i szczerego nawrócenia do Syna Twego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

 

 

Akty współbolenia wynagradzające

W duchu reparacji przychodzimy do Stóp Twoich, Panie, aby Ci okazać swoje współczucie dla tych Boleści, jakie Ci zadają grzesznicy, a to na wynagrodzenie tej nieczułości, jaką Ci świat okazuje.

A najpierw, iż gdyś przyszedł do Swoich, Swoi Cię nie przyjęli, a za Miłość Twoją zawziętą nienawiścią, a za Dobrodziejstwa Twoje okrutną Męką i Śmiercią Krzyżową Ci odpłacili; —

 

Po każdym wezwaniu należy powtarzać: Bolejemy nad Tobą, Panie!

 

Że dziś podobną złością świat Ci się odpłaca, że taki mały widzisz owoc Krwi Twojej, dla nas tak szczodrze wylanej, —

Że tak mało ludzi Cię zna, że po tylu wiekach pobytu Twego na ziemi, tak wielu ludzi zostaje w bałwochwalstwie, u których Imię Twoje nie jest wcale znane; —

Że ci, co Cię poznali i co byli do Twej Wiary przypuszczeni, w tak wielkiej liczbie odstąpili Ciebie i szydzą z Ciebie; —

Że od własnego ludu tyle niewdzięczności doznajesz, że wszyscy, jakoby wspólnie zgadzają się na obrazę Twoją; —

Że za tyle poniesionych dla nas ofiar i poświęceń, samą tylko obojętność i złość od nas odbierasz; —

Że gdy tyle wycierpiałeś, abyś wszystkich zbawił, tylu dobrowolnie się potępia i ginie; —

Że nawet w ostatniej chorobie wielu Cię odpycha przychodzącego z wielką miłością, aby im ofiarować darmo zbawienie; —

Że Dom Twój, który jest Domem modlitwy, czynią więzieniem dla Ciebie, krępując Cię w udzielaniu Łask nawiedzającym Ciebie; —

Że długie godziny, szczególniej w nocnej porze pozostajesz w największej samotności, opuszczony od najbliższych jak niegdyś w Ogrójcu; —

Że gdy całe Niebo podziwia ukrycie Twoje w Tajemnicy Ołtarza, tymczasem ludzie Nią gardzą, biją pokłony temu bogu, co piorunami grozi, a Boga Miłości nie znają; —

Że żaden tyran na świecie nie miał tylu nieprzyjaciół, co Ty, Królu Miłości, któryś się z Miłości cały dla nas poświęcił; —

Że słudzy szatana żarliwsi są w nienawiści niż słudzy Ołtarza Twego, w bronieniu Twojej Chwały, —

Gdy nasze współbolenie nie jest godne Ciebie, przez Św. Franciszka Serafickiego, Św. Teresę Seraficzną Dziewicę, i Wszystkich Świętych szczególnym darem współcierpienia obdarowanych, —

Wreszcie przez Niepokalane Serce Maryi współcierpiącej pod Krzyżem —

V. Święta Maryo, spraw, prosimy, niech Jezusa Krzyż nosimy sercem i czynami.

R. Boleść Syna zranionego, dla nas grzesznych cierpiącego racz podzielić z nami. Amen.

Antyfona. Szukajcie Pana, póki znalezion być może, wzywajcie Go, póki jest blisko. Niech opuści złośnik drogę swoją, a mąż nieprawy myśli swe, i niech się nawróci do Pana, a zmiłuje się nad nim, i do Boga naszego, bo hojny jest do odpuszczenia.

V. Panie, nie pamiętaj na dawne nieprawości nasze.

R. Niech nas prędko uprzedzi Miłosierdzie Twoje, bośmy się stali ubogimi bardzo.

V.  Módlmy się: Uniżcie głowy wasze przed Bogiem.

Wszechmogący Wieczny Boże! Który Jednorodzonego Syna Twego Odkupicielem świata postanowiłeś i Krwią Jego ubłaganym być chciałeś; pozwól nam, prosimy Cię, tak czcić okup zbawienia naszego, abyśmy Mocą Jego i od teraźniejszego życia przygód byli obronieni na ziemi, i Owocem Jego wiecznym cieszyć się w Niebie zasłużyli. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego.

R. Amen.

 

 

Strzała złota

Niech będzie zawsze chwalone, błogosławione, kochane, czczone i wysławiane Przenajświętsze, Przebłogosławione, najczcigodniejsze, a tak bardzo zapoznane, najniewymowniejsze Imię Boże, w Niebie, na ziemi i pod ziemią, przez wszystkie stworzenia, wyszłe z Rąk Boskich i przez Najsłodsze Serce Pana naszego Jezusa Chrystusa, w Przenajświętszym Sakramencie Ołtarza. Amen.

 

 

Okrzyki na cześć Przenajświętszej Panny Maryi

Niech będzie błogosławiona Przenajświętsza Marya Panna.

Niech będzie błogosławione Najsłodsze Imię Maryi.

Niech będzie błogosławione Niepokalane Jej Poczęcie.

Niech będzie błogosławione Jej Serce Niepokalane.

Niech będzie błogosławione Jej Panieństwo.

Niech będzie błogosławione Jej Święte Zwiastowanie i Poczęcie Syna Bożego.

Niech będzie błogosławione Jej Boskie Macierzyństwo.

Niech będzie błogosławiona Święta Boża Rodzicielka i Panna.

Niech będzie błogosławiona Jedyna Ucieczka grzeszników.

Niech będzie błogosławiona Jej przemożna Opieka nad nami.

Niech będzie błogosławiona Marya ukochana Matka nasza.

Niech będzie błogosławiona nasza Wszechwładna Pani.

Niech Jej będzie cześć i chwała od całego świata.

Niech Jej będzie cześć i chwała po wszystkie wieki wieków. Amen.

 

 

Hymn wynagradzający (Mel. Serdeczna Matko)

 1. O Matko nasza! o Wszechwładna Pani, * Przyjmij łaskawie te zadość czynienia, * Które my Twoi słudzy i poddani, * Składamy ku czci Twojego Imienia.
 2. Przez Cię je także w ofierze składamy * Synowi Twemu, a Panu naszemu. * A z tą ofiarą serca poświęcamy * W Trójcy Najświętszej Bogu Jedynemu. Amen.

 

 

Krótkie rozmyślanie

O ofiarowaniu się ku czci Imienia Bożego.

Od wschodu słońca aż do zachodu wielkie jest Imię moje między narody i na każdym miejscu poświęcają i ofiarują Imieniowi Memu ofiarę czystą (Mat. 1, 11).

Ojcze Święty! jesteś uwielbiony, uczczony, jak Ci to należy: Syn Twój Jedyny, Najmilszy, równy Tobie w Bóstwie, ofiaruje Ci się codziennie na Ołtarzach naszych; i w tej godzinie, i w każdej innej, we dnie i w nocy, na całej ziemi ofiarowaną jest Tobie, najdostojniejsza Ofiara za grzechy nasze. My nędzni ciągle wywołujemy Gniew Twój, lecz ciągle także Zasługi i Ofiara Syna Twego błaga Cię, i sprowadza na nas Miłosierdzie Twoje. O Jezu! cieszę się, że spełnione najgorętsze pragnienia Serca Twego; Ojciec Twój Niebieski uczczony między ludźmi, w sposób godny Majestatu Jego! Lecz mnie, mój Jezu! czyliż nie należy łączyć ofiary mojej z Najświętszą Ofiarą Twoją? Czyż Ty Jeden, Panie, będziesz tłoczył prasę Sprawiedliwości Boskiej? a dla mnie nie będzie krzyża, ani upokorzenia, ani boleści? Nie, mój Zbawicielu! tak być nie może; skrusz, błagam Cię, to nędzne serce moje, i wytocz z oczu rzewne łzy żalu, a ofiarować Ci będę ofiarę serca skruszonego i upokorzonego. Naucz mnie cierpieć i przyjmować boleść z miłością, bo czyliż podobna widzieć Cię wyniszczonego z Miłości ku nam Ofiarą na krzyżu, Ofiarą na Ołtarzu, a uciekać od krzyża, boleści, upokorzenia?…

O Maryo! Dziewico-Kapłanie ,,Virgo sacerdos”, jak Cię nazywa jeden z Ojców Świętych. Maryo! Któraś na krzyżu ofiarowała Bogu Najmilszego Syna Twego, jako Ofiarę za grzechy świata! Która Sercem wielkim ofiarujesz Go jeszcze codziennie na Ołtarzach naszych, przez zjednoczenie Serca Twego z Sercem Jezusa, Matko Boska, ofiaruj, proszę, Synowi Twojemu nędzne serce moje, które się łączy z Twoim na wieczną ofiarę Jego Miłości.

 

Następnie trzy razy:

V. Przepuść, Panie! przepuść ludowi Twemu.

R. A nie bądź na nas zagniewany na wieki.

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *