Najświętszy Sakrament

Nabożeństwo wynagradzające na oktawę Reparacyjną

 

 

Źródło: Okaż nam Oblicze Twoje – nabożeństwo wynagradzające wyd. 2 1893

 

 

 

 

Uwagi o czasie i sposobie odbycia tego Nabożeństwa.

Uwaga I.

Od wigilii tłustego Czwartku (tj. środy) aż do Popielca, odbywa się Oktawa Reparacyjna przeznaczona na wynagrodzenie zniewag Panu Bogu wyrządzonych. Należy przeto w tych dniach przejąć się duchem wynagradzania, pragnąc wynagrodzić Panu Bogu, o ile nieudolność ludzka pozwoli, to wszystko, co niedowiarstwo i bezbożność, świętokradztwo i obojętność wyrządzają Mu od wieków, a szczególnie w tych czasach, a najbardziej w tych dniach rozpusty; w tym celu wypada przeczytać jaki ustęp lub rozmyślanie odpowiednie do tego.

Uwaga II.

Jeżeli więcej osób ma udział w tym nabożeństwie, mogą rozbierać losem między sobą kartki, na których są napisy w jakim charakterze każdy ma to wynagrodzenie dopełnić, według następującej formy:

 1. Dusza Oblubienica Przenajświętszego Sakramentu, wynagradzać Mu będzie za wszystkie zniewagi wyrządzone Mu w tej Tajemnicy.
 2. Dusza Reparatorka, wynagradzać Mu będzie wszystkie bluźnierstwa i przestępstwa trzech pierwszych Przykazań Boskich.
 3. Dusza Adoratorka, wynagradzać Mu będzie za wszystkie nie uczczenia i zaniedbane pokłony.
 4. Dusza Ofiara Dziękczynienia, wynagradzać Mu będzie za wszystkie niewdzięczności ludzkie.
 5. Dusza współbolejąca z Zbawicielem, będzie współboleć nad nieczułością świata względem Niego.
 6. Dusza Pocieszycielka, będzie pocieszać Zbawiciela w Jego smutku i opuszczeniu.
 7. Dusza Ofiara Przebłagania, będzie Go przebłagiwać za grzechy ludzkie.
 8. Dusza Ofiara zadość czynienia, będzie obiecywać Zbawicielowi zadość czynić, za wszystkie zniewagi przez pobożnych wyrządzone.
 9. Dusza Ofiara wynagrodzenia, będzie się ofiarowywać na wynagrodzenie za przestępstwa Boskich Przykazań, i za zniewagi Tajemnicy Przenajświętszego Sakramentu.
 10. Dusza Ofiara pokuty i poświęcenia, poświęcać się będzie na wszystkie pokuty i kary należne grzesznikom.
 11. Dusza Ofiara błagalna, błagać będzie miłosierdzia nad grzesznikami i nad całym światem.
 12. Dusza Ukrzyżowana z Chrystusem, będzie dźwigać krzyż Jego na drodze krzyżowej.

Oprócz tych kartek można i inne kartki dodać, byle każda była odmienną według liczby osób, a nie więcej, np. Dusza ukryta z Zbawicielem; Czuwająca z Zbawicielem; Pogrzebiona z Panem; Uczennica Pańska; Służebnica Pańska; Niewolnica Pańska; Towarzyszka Pańska; Powiernica Pańska; Przyjaciółka Pańska; własność Pańska; itd.

Uwaga III.

Przez cały ten tydzień reperacyjny godzinki o Obliczu Pańskim rozpoczynają się od następujących wierszy:

V. Odłączył nas Pan i wezwał przez Łaskę Swoją.

R. Abyśmy wynagradzali zelżywości tronu Chwały Jego.

V, Panie, nie czyń nam według grzechów naszych.

R. Ani oddawaj nam według nieprawości naszych.

V. Święta Matko, spraw, prosimy, niech z Jezusem współcierpimy i wynagradzamy.

R. Boleść Serca Syna Twego, od bezbożnych zelżonego, racz podzielić z nami.

Po zmówieniu zaś: „Przenajświętszej a nierozdzielnej Trójcy…”, mówić się będzie:

V. Racz nie pamiętać, Panie, na występki nasze albo rodziców naszych.

R. I racz nas nie karać za grzechy nasze.

V. Przepuść, Panie, przepuść ludowi Twemu.

R. A nie bądź na nas zagniewany na wieki.

Uwaga IV.

W tymże czasie, ile razy usłyszy się uderzenie zegara, należy w duchu przynajmniej adorować Przenajświętszy Sakrament, nagradzając innych ludzi w tym zaniedbaniu.

 

 

TŁUSTY CZWARTEK

Stacja przed Przenajświętszym Sakramentem

 

Hymn (Mel. Nazareński śliczny Kwiecie)

 1. Jezu, skryty na tej ziemi, * Co tak ludzi ukochałeś, * Cóż znajdujesz między nimi, * Cóż od świata pozyskałeś?
 2. Tylko wzgardą, zapomnieniem, * Człowiek Tobie się odpłaca, * Poi Serce Twe cierpieniem * I od Ciebie się odwraca.
 3. I przed Tobą tłum się snuje, * A nikt Ciebie nie rozumie, * Nikt z Twym Sercem nie współczuje, * Ciebie kochać nikt nie umie.
 4. My Ci za to cześć niesiemy, * By Ci złość tę wynagrodzić * Z serc ofiarę dziś czynimy, * By Twój smutek Ci osłodzić. Amen.

 

V. Odłączył nas Pan i wezwał przez Łaskę Swoją.

R. Abyśmy wynagradzali zelżywości tronu Chwały Jego.

V. Módlmy się: Wejrzyj, prosimy Cię, Panie, na sługi Twoje w Imię Twoje zgromadzone, i daj im, aby nie tylko słowy, ale i uczynkami zniewagi wyrządzone Świętemu Imieniowi Twemu, wynagradzać mogli. Przez Chrystusa, Pana naszego.

R. Amen.

 

 

Akt Reparacji Przenajświętszemu Sakramentowi

Padamy przed Najświętszym Majestatem Twoim, o Jezu, Synu Boga Żywego, Królu Nieba i ziemi, Zbawicielu dusz naszych, Ofiaro Przenajświętsza, pod postacią Sakramentalną ukryta! Oddajemy Ci cześć najgłębszą całym sercem, całą duszą i ze wszystkich sił naszych.

Uniżamy się najgłębiej przed Obecnością Twoją, rozważając Twoją godność nieskończoną, a naszą nikczemność; Twoją Świętość, a naszą złość. Im bardziej podziwiamy Twoją Wszechmocność, Mądrość, Dobroć i Miłość w postanowieniu tego Przenajświętszego Sakramentu, tym bardziej obrzydzamy sobie grzechy nasze.

Racz przeto, Boże nieskończonego Miłosierdzia przyjąć tę, acz niegodną cześć, jaką Ci tu oddajemy, za wszystkich ludzi bezbożnych, którzy Ci jej odmawiają, a także i ofiarę, jaką przez wzgląd na Twoją Miłość niepojętą, jaśniejącą w tej Tajemnicy, czynimy Ci z samych siebie, pragnąc nagrodzić przez wszelkiego rodzaju pobożne ćwiczenia, cokolwiek ponosisz obelg i zniewag w tym Przenajświętszym Sakramencie. Daj nam żywą wiarę, abyśmy Ci nią wynagradzali za bałwochwalców, mahometan i żydów. Zapal nas gorącą Miłością Twoją, abyśmy nagradzali Ci oziębłość obojętnych katolików i tych nawet, którzy Ci szczególniej służyć powinni, a niedbale to czynią. Rozbudź w nas uczucie najgłębszej czci, abyśmy przez nią wynagradzali Ci te zniewagi, których doznajesz od bluźnierców, znieważycieli, świętokradców i wszelkich bezbożników. Napełnij nas żywą wdzięcznością i ufnością ku tej Przenajświętszej Tajemnicy i naucz nas modlitwy skupionej, gorącej i bezustannej, abyśmy Ci nią wynagradzali zaniedbanie tych, którzy Cię o nic nie proszą, i za nic nie dziękują, i wcale się nie modlą, lub też proszą z nieufnością i ozięble, i modlą się z roztargnieniem i ospale. Obdarz nas wreszcie wielką gorliwością ku rozmnażaniu Chwały Twojej, abyśmy wszelkimi siłami starali się o pomnożenie Czci Twojej w Przenajświętszej Tajemnicy Ołtarza, i o wynagradzanie zniewag Jej wyrządzonych, i służyli Tobie w duchu pokuty i wdzięczności za dar tak nieograniczonej ceny, ćwicząc się we wszelkich cnotach, właściwych wiernym czcicielom Twoim. Obdarz, Panie, Błogosławieństwem Twoim Ojca Świętego N., i cały Twój Kościół, duchowieństwo całe i wszystkich wiernych, abyś od wszystkich stanów wszędzie odbierał należną cześć i poszanowanie w tym Przenajświętszym Sakramencie. Bądź nam wszystkim źródłem Łask wszelkich, najwyższą pociechą, tronem Miłosierdzia, celem serc naszych, centrum życia naszego.

Żebrzemy także Litości Twojej przez zasługi tejże Przenajświętszej Tajemnicy, najskuteczniej o Miłosierdzie za nami wołającej: zmiłuj się nad wszystkimi wiernymi Tobie duszami, i racz upadłe w duchu odrodzić, a szczególniej zlituj się nad tą małą trzódką Twoją, którą za przyczyną Przenajdroższej Twej Matki pragnie wynagradzać Ci czcią swoją wszystkie zniewagi i wysłuchaj gorących pragnień serca naszego, abyśmy mogli w seraficznym duchu służyć Tobie zawsze, ku większej Chwale Twojej i dla wynagrodzenia Ci zniewag.

Zmiłuj się wreszcie nad dobrodziejami naszymi duchownymi i doczesnymi, nad wszystkimi nam przychylnymi i nad wszystkimi ubogimi, podróżnymi i strapionymi, uwięzionymi, chorymi i konającymi, jako też nad wszystkimi w nieszczęsnej niewoli grzechu zostającymi, a duszom w Czyśćcu będącym racz dać co prędzej wieczny odpoczynek, a szczególniej tym, które w jakikolwiek sposób były z nami zespolone.

Matko Przenajświętsza, pod Krzyżem Syna bolejąca, Święci Aniołowie, Święty Józefie, Święty Franciszku Seraficki, Święta Tereso Seraficzna Dziewico, i Wy Wszyscy Święci, którzy królując w Chwale Niebieskiej, wysławiacie niepojętą Miłość Pana naszego Jezusa Chrystusa w ustanowieniu Przenajświętszego Sakramentu, dopomóżcie nam zasługami waszymi i modlitwami w Niebie, do godnego uczczenia tejże Przenajświętszego Sakramentu Tajemnicy, i wynagrodzenia Jej wszelkich ze strony złych ludzi zniewag doznanych, i uproście nam i wszystkim wiernym jak najobfitsze uczestniczenie we wszystkich dobrodziejstwach z ustanowienia Przenajświętszego Sakramentu, w czasie i wieczności wypływających. Amen.

 

 

Litania o wynagradzaniu zniewag Przenajświętszemu Sakramentowi

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco jedyny Boże,

Hostio Święta, na wynagrodzenie grzechów ofiarowana,

Hostio Święta, za nas i od nas na Ołtarzach znieważana,

Hostio Święta, od złych chrześcijan wzgardzona,

Hostio Święta, położona na znak, któremu sprzeciwiać się będą,

Hostio Święta, nieraz żydom i poganom na pastwę oddawana,

Hostio Święta, od bezbożnych ludzi znieważana,

Hostio Święta, Pokarmie Anielski, psom rzucany,

Hostio Święta, w najplugawsze miejsca wrzucana,

Hostio Święta, z przybytku przymierza do przybytku grzeszników zstępująca,

Hostio Święta, od świętokradców najokrutniej sponiewierana i wzgardzona,

Hostio Święta, nawet od sług najbliższych tej Przenajświętszej Tajemnicy nie uczczona,

Hostio Święta, w męce przez żydów zadanej krew wysączająca,

Hostio Święta, po kościołach opuszczona i zaniedbana,

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Panie.

Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Panie,

Za rozliczne zniewagi wyrządzane Przenajświętszemu Sakramentowi wynagradzamy Ci, Panie.

Za niegodne Ciała i Krwi Twojej przyjmowanie,

Za nieuczciwe i bez uszanowania wobec Przenajświętszego Sakramentu zachowywanie się,

Za oziębłość największej liczby Chrześcijan,

Za niewdzięczność i zapomnienie ludzi o Tobie,

Za opuszczenie Cię w kościołach samotnego,

Za zelżenie świątyń Twoich,

Za wszelkie zniewagi kościołom, gdzie się Przenajświętszy Sakrament przechowuje wyrządzane,

Za wszystkie przez niedbałość Hostii Świętej uronienia,

Za ustawiczne bezbożnych bluźnierstwa przeciw tej Przenajświętszej Tajemnicy,

Za wszeteczne mowy i uczynki w kościele popełniane,

Za zbrodnicze wykradanie puszek z Przenajświętszym Sakramentem,

Za wszelkie najstraszniejsze przez bezbożnych nad Hostią pastwienia się,

My grzeszni Tobie wynagrodzić pragniemy, wysłuchaj nas, Panie,

Abyś w sercach wszystkich wiernych cześć i miłość ku tej świętej Tajemnicy rozbudzać raczył,

Abyś niewiernym miłość Twoją w tej Przenajświętszej Tajemnicy zawartą dał uznać,

Abyś wszystkim świętokradcom Łaskę szczerego nawrócenia udzielić raczył,

Abyś nas od niegodnego przyjmowania Ciała i Krwi Twojej zachować raczył,

Abyś nas do częstego a godnego przyjmowania Przenajświętszego Sakramentu zachęcić raczył,

Abyś nas w godzinę śmierci tym niebieskim pokarmem zasilić raczył,

Abyśmy Cię w tej Przenajświętszej Tajemnicy tym więcej miłowali, im więcej bezbożni przeciw niej bluźnić będą,

Abyś nas do nabożnego wynagradzania wszelkich tych zniewag pobudzać i dopomagać raczył,

Aby wszelkie nasze do Przenajświętszego Sakramentu prośby wysłuchane były,

Hostio Czysta, oczyść nas.

Hostio Święta, uświęć nas.

Hostio Niepokalana, od wszelkiej skazy zachowaj nas.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, Panie.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

V. Panie! wysłuchaj modlitwy nasze.

R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

V. Módlmy się: Panie Jezu Chryste, Który z nami po wszystkie dni aż do skończenia świata w cudownym Sakramencie zostawać chciałeś, abyś przez przypominanie Męki i Cudów Twoich nieustanną Chwałę Ojcu Twojemu oddawał, a nam pokarm życia wiecznego osobiście udzielał, i Który wolałeś na wszelkie bezbożnych narazić się zniewagi, niżeli oddalić się od Kościoła Twego, daj nam, prosimy Cię, tę Łaskę, abyśmy to wszystko godnie Twojej miłości wynagradzać mogli, i tak wiele wzgard i obelg Tobie od zabobonników, żydów i niewiernych, i od własnych Kościoła Twego synów zadawanych, z serdecznym żalem opłakiwali, a cokolwiek niegodnego i nieuczciwego w tej niewypowiedzianej wycierpiałeś Tajemnicy, abyśmy za to wszystko według możności naszej z całego serca zadość czynić się starali. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem, w Jedności Ducha Świętego na wieki wieków.

R. Amen.

 

 

Strzała złota

Niech będzie zawsze chwalone, błogosławione, kochane, czczone i wysławiane Przenajświętsze, Przebłogosławione, najczcigodniejsze, a tak bardzo zapoznane, najniewymowniejsze Imię Boże, w Niebie, na ziemi i pod ziemią, przez wszystkie stworzenia, wyszłe z Rąk Boskich i przez Najsłodsze Serce Pana naszego Jezusa Chrystusa, w Przenajświętszym Sakramencie Ołtarza. Amen.

 

 

Hymn (Mel. Święty Wiktorze)

 1. Hostio Najświętsza, Tobie Niebo całe, * Bez przerwy składa pieśni uwielbienia, * I my Twe dzieci, wznosim Tobie Chwałę, * Tyś dla nas źródłem życia i zbawienia.
 2. Hostio Najświętsza na ziemi i w Niebie, * Niech wszystkie serca wiecznie chwalą Ciebie, * Broń nas i nawróć, rządź nami wszechwładnie, * Ze czcią przed Tobą niech świat cały padnie. Amen.

 

 

Krótkie rozmyślanie:

O zadośćuczynieniu za swoje i drugich grzechy.

Całopalenia i za grzech ofiary nie żądałeś, tedym rzekł: Oto idę… (Ps. 39. 7). W tym Sakramencie, Jezu mój! ofiaro miłości! ponawiasz ciągle w sposób niekrwawy owa straszną Ofiarę, którąś raz spełnił na bolesnym krzyżu. Tu w każdej chwili powtarzasz jeszcze Ojcu Twemu: Oto idę, dla dopełnienia woli Twojej, dla zgładzenia grzechów dzieci Adama. I Gniew Boży ustępuje, Ojciec Przedwieczny wypuszcza z rąk pioruny, a śle Miłosierdzie na przestępną ziemię. O Jezu! cóżby się stało z nami bez Ofiary Twojej? Wszystkie pokuty, wszystkie boleści wszystkie ofiary stworzenia, na cóżby się przydały? Jednakże chcesz, Panie, żebyśmy je łączyli z wielką Ofiarą Życia Twego na ziemi. Wiem, Boże mój, że mnie to należy się śmierć krzyżowa, którąś Ty cierpiał dla miłości mojej; co więcej, że zasługuję na śmierć wieczną; pozwól, niechże przyjmę w duchu wypłacenia się Sprawiedliwości Twojej, wszystkie gorzkości życia i śmierć, jaką mi ześlesz. O! gdyby mi dano było stać się Ofiarą Miłości Twojej! Panie, Ty wiesz, gotowe serce moje! Jeśli tego potrzeba, niech wszystkie dni, wszystkie chwile życia mego będą ciągłem wyniszczeniem, ciągłym zaparciem się siebie; niech każde poruszenie serca mego będzie męczeństwem miłości, gwałtem, śmiercią natury, dla wypełnienia obowiązków, dla wypełnienia Woli Twojej; a ta męka konania, to życie w śmierci nieznane ludziom, niech Tobie Jednemu wiadome będzie. Czy nie słuszna, aby życie moje w boleści upłynęło, jeśliś Ty Swego nie oszczędził dla miłości mojej. Daj mi tylko siły i Łaski, wspieraj słabość moją, by na bolesnym krzyżu ofiary, z Tobą w cierpliwości wytrwać do końca.

Maryo! Ofiaro zadośćuczynienia, w każdej chwili złączona z Ofiarą Jezusa, Tyś nie miała grzechu, nie była winną kary; błagam Cię, daj mi udział w Boleściach, któreś cierpiała dla Miłości mojej. Amen.

Następnie trzy razy:

V. Przepuść, Panie! przepuść ludowi Twemu.

R. A nie bądź na nas zagniewany na wieki.

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *