Najświętszy Sakrament

Nabożeństwo wynagradzające na oktawę Reparacyjną

 

 

Źródło: Okaż nam Oblicze Twoje – nabożeństwo wynagradzające wyd. 2 1893

 

 

 

 

Uwagi o czasie i sposobie odbycia tego Nabożeństwa.

Uwaga I.

Od wigilii tłustego Czwartku (tj. środy) aż do Popielca, odbywa się Oktawa Reparacyjna przeznaczona na wynagrodzenie zniewag Panu Bogu wyrządzonych. Należy przeto w tych dniach przejąć się duchem wynagradzania, pragnąc wynagrodzić Panu Bogu, o ile nieudolność ludzka pozwoli, to wszystko, co niedowiarstwo i bezbożność, świętokradztwo i obojętność wyrządzają Mu od wieków, a szczególnie w tych czasach, a najbardziej w tych dniach rozpusty; w tym celu wypada przeczytać jaki ustęp lub rozmyślanie odpowiednie do tego.

Uwaga II.

Jeżeli więcej osób ma udział w tym nabożeństwie, mogą rozbierać losem między sobą kartki, na których są napisy w jakim charakterze każdy ma to wynagrodzenie dopełnić, według następującej formy:

 1. Dusza Oblubienica Przenajświętszego Sakramentu, wynagradzać Mu będzie za wszystkie zniewagi wyrządzone Mu w tej Tajemnicy.
 2. Dusza Reparatorka, wynagradzać Mu będzie wszystkie bluźnierstwa i przestępstwa trzech pierwszych Przykazań Boskich.
 3. Dusza Adoratorka, wynagradzać Mu będzie za wszystkie nie uczczenia i zaniedbane pokłony.
 4. Dusza Ofiara Dziękczynienia, wynagradzać Mu będzie za wszystkie niewdzięczności ludzkie.
 5. Dusza współbolejąca z Zbawicielem, będzie współboleć nad nieczułością świata względem Niego.
 6. Dusza Pocieszycielka, będzie pocieszać Zbawiciela w Jego smutku i opuszczeniu.
 7. Dusza Ofiara Przebłagania, będzie Go przebłagiwać za grzechy ludzkie.
 8. Dusza Ofiara zadość czynienia, będzie obiecywać Zbawicielowi zadość czynić, za wszystkie zniewagi przez pobożnych wyrządzone.
 9. Dusza Ofiara wynagrodzenia, będzie się ofiarowywać na wynagrodzenie za przestępstwa Boskich Przykazań, i za zniewagi Tajemnicy Przenajświętszego Sakramentu.
 10. Dusza Ofiara pokuty i poświęcenia, poświęcać się będzie na wszystkie pokuty i kary należne grzesznikom.
 11. Dusza Ofiara błagalna, błagać będzie miłosierdzia nad grzesznikami i nad całym światem.
 12. Dusza Ukrzyżowana z Chrystusem, będzie dźwigać krzyż Jego na drodze krzyżowej.

Oprócz tych kartek można i inne kartki dodać, byle każda była odmienną według liczby osób, a nie więcej, np. Dusza ukryta z Zbawicielem; Czuwająca z Zbawicielem; Pogrzebiona z Panem; Uczennica Pańska; Służebnica Pańska; Niewolnica Pańska; Towarzyszka Pańska; Powiernica Pańska; Przyjaciółka Pańska; własność Pańska; itd.

Uwaga III.

Przez cały ten tydzień reperacyjny godzinki o Obliczu Pańskim rozpoczynają się od następujących wierszy:

V. Odłączył nas Pan i wezwał przez Łaskę Swoją.

R. Abyśmy wynagradzali zelżywości tronu Chwały Jego.

V. Panie, nie czyń nam według grzechów naszych.

R. Ani oddawaj nam według nieprawości naszych.

V. Święta Matko, spraw, prosimy, niech z Jezusem współcierpimy i wynagradzamy.

R. Boleść Serca Syna Twego, od bezbożnych zelżonego, racz podzielić z nami.

Po zmówieniu zaś: „Przenajświętszej a nierozdzielnej Trójcy…”, mówić się będzie:

V. Racz nie pamiętać, Panie, na występki nasze albo rodziców naszych.

R. I racz nas nie karać za grzechy nasze.

V. Przepuść, Panie, przepuść ludowi Twemu.

R. A nie bądź na nas zagniewany na wieki.

Uwaga IV.

W tymże czasie, ile razy usłyszy się uderzenie zegara, należy w duchu przynajmniej adorować Przenajświętszy Sakrament, nagradzając innych ludzi w tym zaniedbaniu.

 

 

Środa przed Niedzielą Zapustną

Stacja przed Panem Jezusem Ukrzyżowanym 

Hymn (Mel. O Serce Maryi lub: Z tej biednej ziemi)

 1. Ze serc skruszonych z ziemskiej doliny, * Tęskny się w Niebo unosi dźwięk, * Jezu, męczony za nasze winy, * Przyjmij ofiarę serdecznych dzięk. * A nie odrzucaj modlitwy tej, * Bo Twej Miłości błagamy w niej. * Refren: O Jezu dla nas ukrzyżowany, * Bądźże od wszystkich zawsze kochany.
 2. Ku Tobie oczy zalane łzami, * Z wielką ufnością zwrócone są. * Ty się zlitujesz nad grzesznikami * Bo Ty nie gardzisz pokuty łzą. * Ku Tobie ślemy błagalny głos, * Ach, odwróć od nas karania cios. * Refren.
 3. To prawda, Panie, żeśmy zgrzeszyli, * Żeśmy Ci wiele zadali Ran, * Żeśmy na litość nie zasłużyli, * Aleś Ty Dobry Ojciec i Pan. * Tyś za nas wylał Najdroższą Krew, * Zalej Nią, zalej, słuszny Twój Gniew. * Refren.

Antyfona. O wy wszyscy, którzy idziecie przez drogę zobaczcie, a przypatrzcie się, jeżeli jest boleść, jako boleść moja. Przyjaciele moi i bliscy moi opuścili mnie, obrzydliwością stałem się nieprzyjaciołom moim, zniewagi i pogróżki cierpiałem od nich. Mówili przeciwko mnie językiem zdradliwym i mowami nienawiści otoczyli mnie.

V. Odłączył nas Pan i wezwał przez Łaskę Swoją.

R. Abyśmy wynagradzali zelżywości tronu Chwały Jego.

V. Módlmy się: Panie Jezu Chryste, Który wolałeś na wszelkie bezbożnych narazić się obelgi, niżeli nas pozbawić słodkiej Obecności Twojej: daj nam tę Łaskę, abyśmy tak wiele krzywd Tobie wyrządzonych, godnie opłakiwać i wszelkimi siłami wynagradzać Ci je z miłością się starali. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem i z Duchem Świętym na wieki wieków.

R. Amen.

 

 

Akty pocieszenia wynagradzającego.

W duchu reparacji przychodzimy do Ciebie, Panie, aby Cię pocieszyć w Twoich smutkach, a to na wynagrodzenie tej złośliwości, z jaką Cię świat ten żółcią i octem poi, i tej obojętności, dla której w smutku pocieszać Cię nie chcą.

A najpierw za niewdzięczność i zapomnienie ludzi o Tobie, który jesteś jedynie Miłości godzien. —

Po każdym wezwaniu należy powtarzać:

Pragniemy pocieszać Cię, Panie!

Za dusze obojętne, oziębłe, nieczułe, zatwardziałe, które najwięcej ranią Twe Serce, gdy się odwracają od Ciebie, gdy Ty wyciągasz do nich Swe Ręce: —

Za opór dusz wzywanych przez Ciebie, których przez tyle lat wyczekując, ciągłego doznajesz zawodu; —

Że wielu Chrześcijan, zatopionych w marnościach świata, staje się niesposobnymi do czuwania z Tobą i korzystania z Łask Twoich; —

Za to, iż wielu przechodzi obojętnie i pośpiesznie około Ciebie, nie wstąpiwszy na chwilkę słodkiej rozmowy; —

Że wielu żyje przez wiele dni nie pomyślawszy nawet o Tobie, nie czując wcale potrzeby nawiedzenia Ciebie, i wzmocnienia się w Twojej Obecności; —

Że gdy pełne są ulice, targi i sklepy, pełne teatry, salony i karczmy, domy Tego, dla którego wszystko opuścić należało, najczęściej puste zostają; —

Że gdy wspaniałe pałace grzeszników lśnią się od marmurów i złota, Twoje Przybytki są walące się, brudne, zaniedbane, pełne śmieci i kurzawy; —

Że Domy Boga Żywego mniejsze mają uczczenie niż pogańskie bałwochwalnie; —

Że zwierciadła i błyskotki światowej niewiasty mają lepsze schowanie, niżeli Ty, Stwórco Wszechświata; —

Że tak jak za życia Twego śmiertelnego, tak i teraz nie masz kędy Głowy Swojej skłonić; —

Za brak żywej wiary w Obecność Twoją na Ołtarzu i zachowanie się niewłaściwe przed Tobą; —

Za lekkomyślne opuszczanie Komunii Świętej, i że wielu zaniedbuje nawet Wielkanocnej Spowiedzi i Komunii Świętej; —

Że wielu rodziców i przełożonych wzbraniają służyć Ci wiernie, a nawet słudzy ołtarza prześladują pobożnych; —

W długim, a daremnym wyczekiwaniu Twoim u drzwi serc naszych i gorącym pragnieniu dusz; —

W Twoich westchnieniach miłosnych i w Twoich Łzach i Męczeństwie Miłości; —

W gorzkim smutku, w jakim Cię pogrąża utrata dusz i zmarnowanie Zasług Twoich; —

A że to nasze pocieszenie niegodne jest Ciebie, dlatego ofiarujemy Ci tę ulgę, jaką Ci sprawiła Św. Weronika na drodze krzyżowej i przez nią: —

I przez Niepokalane Serce Maryi Panny, towarzyszącej pod krzyżem: —

V. Według mnóstwa boleści w sercu moim.

R. Pociechy wasze uradowały duszę moją.

Antyfona. Rozdzierajcie serca wasze, a nie szaty wasze, a nawróćcie się do Pana Boga waszego, bo Dobrotliwy i Miłosierny jest; cierpliwy i mnogiego Miłosierdzia, i łacny do ubłagania nad złością i kający się złego (Ks. Joela 2, 13).

V. Serce nowe stwórz w nas, o Boże.

R. I ducha prawego odnów we wnętrznościach naszych.

V. Módlmy się: Boże Wszechmogący! wejrzyj na Najdroższego Syna Twego, a przypatrz się zadośćuczynieniu, jakie Ci ofiaruje w imieniu grzeszników i daj się przebłagać hołdem Jego, przebacz nam grzechy nasze i zmiłuj się nad nami w Imię tegoż Jezusa Chrystusa Pana naszego.

R. Amen.

 

 

Strzała złota

Niech będzie zawsze chwalone, błogosławione, kochane, czczone i wysławiane Przenajświętsze, Przebłogosławione, najczcigodniejsze, a tak bardzo zapoznane, najniewymowniejsze Imię Boże, w Niebie, na ziemi i pod ziemią, przez wszystkie stworzenia, wyszłe z Rąk Boskich i przez Najsłodsze Serce Pana naszego Jezusa Chrystusa, w Przenajświętszym Sakramencie Ołtarza. Amen.

 

 

Hymn do Pana Jezusa (Mel. Nazareński śliczny Kwiecie)

 1. Bądź, o Jezu, zawsze z nami, * Nie zostawiaj sierotami, * Bo Ty dobrze wiesz tam w Niebie, * Jak nam ciężko żyć bez Ciebie.
 2. Gdzież pociechę my znajdziemy, * Gdzie łzy żalu wylejemy, * Tyś Ucieczką i schronieniem, * Tyś radością i wzmocnieniem.
 3. Już Ci służyć będziem wiernie, * Będziem kochać krzyż i ciernie, * Będziem płakać nad grzechami, * Co okryły Cię Ranami.
 4. O pociągnij nas za sobą, * Byśmy krzyż dźwigali z Tobą, * I przy Tobie zawsze byli * I dla Ciebie tylko żyli.
 5. Zostań zawsze, zostań z nami, * Świeć nam Łaski promieniami, * Świeć nam słońcem Twej Miłości, * Na tej ziemi i w wieczności.
 6. Matko, coś pod Krzyżem stała, * Coś nam życie wypłakała, * Proś niech Syn Twój się zlituje, * Miłosierdziem niech daruje.

 

 

Krótkie rozmyślanie:

O smutku Oblicza i boleściach Serca Bożego.

Bom ja na bicze gotów jest i ból mój przed Oblicznością Moją jest zawżdy (Ps 37, 18). Pobożne podanie niesie, że Oblicze Zbawiciela wdzięczne i poważne, rzadko ożywione było wyrazem wesołości: że się nigdy nie śmiał, a często widziano Go płaczącego. Nie dziwię się temu, o Jezu mój; okrutna i haniebna Śmierć Twoja, nasze nędze osobiste, zguba wieczna dusz ludzkich, były ustawicznie przytomne Duszy Twojej, i czyniły Ją smutną, a smutną aż do Śmierci. Takie podobnież jest usposobienie Serca Twojego w Najświętszym Sakramencie, i z głębi tego przybytku powtórzyć jeszcze możesz słowa króla Proroka: Na biczowanie gotowy jestem, a Boleść Moja zawsze przed Obliczem Moim. Tutaj jeszcze gotów jesteś, mój Jezu! na katowanie, na cierpienie i na wszelkie rodzaje boleści, których przyczyną jest ślepota, nieczułość i niewdzięczność ludzi, za tak wielkie Dobrodziejstwo. Daj mi Łaskę, o Jezu! niech czuję, niech podzielam cierpienia Twoje, niech mi rozdzierają serce, niech żadnej nie szukam przyjemności na tej dolinie łez, niech doznaję smutku z Tobą, a we łzach niech znajduję jedyną pociechę, jakiej pożądam w tym życiu. Daj mi, o Panie! tę gorzkość, tę zbawienną boleść, dla której ciągle będę szukać Oblicza Twego, wzywać Imienia Twego, z ową palącą żarliwością, z gniewem świętym na siebie, że kiedyś należała dusza moja do liczby tych niewdzięcznych, którzy nie znali Miłości Twojej, którzy byli przyczyną Twoich Boleści.

O Maryo! Serce Twoje dzieliło ciągle Boleści Jezusa mego; wszystkie radości Twoje na tej ziemi były połączone z gorzkością; nie dopuść mi szukać innej pociechy w życiu, jak dzielić z Tobą Boleści Jezusa ubiczowanego, ukrzyżowanego, nieznanego, wzgardzonego, zapomnianego.

Następnie trzy razy:

V. Przepuść, Panie! przepuść ludowi Twemu.

R. A nie bądź na nas zagniewany na wieki.

 

 

 

TŁUSTY CZWARTEK

Stacja przed Przenajświętszym Sakramentem

 

Hymn (Mel. Nazareński śliczny Kwiecie)

 1. Jezu, skryty na tej ziemi, * Co tak ludzi ukochałeś, * Cóż znajdujesz między nimi, * Cóż od świata pozyskałeś?
 2. Tylko wzgardą, zapomnieniem, * Człowiek Tobie się odpłaca, * Poi Serce Twe cierpieniem * I od Ciebie się odwraca.
 3. I przed Tobą tłum się snuje, * A nikt Ciebie nie rozumie, * Nikt z Twym Sercem nie współczuje, * Ciebie kochać nikt nie umie.
 4. My Ci za to cześć niesiemy, * By Ci złość tę wynagrodzić * Z serc ofiarę dziś czynimy, * By Twój smutek Ci osłodzić. Amen.

 

V. Odłączył nas Pan i wezwał przez Łaskę Swoją.

R. Abyśmy wynagradzali zelżywości tronu Chwały Jego.

V. Módlmy się: Wejrzyj, prosimy Cię, Panie, na sługi Twoje w Imię Twoje zgromadzone, i daj im, aby nie tylko słowy, ale i uczynkami zniewagi wyrządzone Świętemu Imieniowi Twemu, wynagradzać mogli. Przez Chrystusa, Pana naszego.

R. Amen.

 

 

Akt Reparacji Przenajświętszemu Sakramentowi

Padamy przed Najświętszym Majestatem Twoim, o Jezu, Synu Boga Żywego, Królu Nieba i ziemi, Zbawicielu dusz naszych, Ofiaro Przenajświętsza, pod postacią Sakramentalną ukryta! Oddajemy Ci cześć najgłębszą całym sercem, całą duszą i ze wszystkich sił naszych.

Uniżamy się najgłębiej przed Obecnością Twoją, rozważając Twoją godność nieskończoną, a naszą nikczemność; Twoją Świętość, a naszą złość. Im bardziej podziwiamy Twoją Wszechmocność, Mądrość, Dobroć i Miłość w postanowieniu tego Przenajświętszego Sakramentu, tym bardziej obrzydzamy sobie grzechy nasze.

Racz przeto, Boże nieskończonego Miłosierdzia przyjąć tę, acz niegodną cześć, jaką Ci tu oddajemy, za wszystkich ludzi bezbożnych, którzy Ci jej odmawiają, a także i ofiarę, jaką przez wzgląd na Twoją Miłość niepojętą, jaśniejącą w tej Tajemnicy, czynimy Ci z samych siebie, pragnąc nagrodzić przez wszelkiego rodzaju pobożne ćwiczenia, cokolwiek ponosisz obelg i zniewag w tym Przenajświętszym Sakramencie. Daj nam żywą wiarę, abyśmy Ci nią wynagradzali za bałwochwalców, mahometan i żydów. Zapal nas gorącą Miłością Twoją, abyśmy nagradzali Ci oziębłość obojętnych katolików i tych nawet, którzy Ci szczególniej służyć powinni, a niedbale to czynią. Rozbudź w nas uczucie najgłębszej czci, abyśmy przez nią wynagradzali Ci te zniewagi, których doznajesz od bluźnierców, znieważycieli, świętokradców i wszelkich bezbożników. Napełnij nas żywą wdzięcznością i ufnością ku tej Przenajświętszej Tajemnicy i naucz nas modlitwy skupionej, gorącej i bezustannej, abyśmy Ci nią wynagradzali zaniedbanie tych, którzy Cię o nic nie proszą, i za nic nie dziękują, i wcale się nie modlą, lub też proszą z nieufnością i ozięble, i modlą się z roztargnieniem i ospale. Obdarz nas wreszcie wielką gorliwością ku rozmnażaniu Chwały Twojej, abyśmy wszelkimi siłami starali się o pomnożenie Czci Twojej w Przenajświętszej Tajemnicy Ołtarza, i o wynagradzanie zniewag Jej wyrządzonych, i służyli Tobie w duchu pokuty i wdzięczności za dar tak nieograniczonej ceny, ćwicząc się we wszelkich cnotach, właściwych wiernym czcicielom Twoim. Obdarz, Panie, Błogosławieństwem Twoim Ojca Świętego N., i cały Twój Kościół, duchowieństwo całe i wszystkich wiernych, abyś od wszystkich stanów wszędzie odbierał należną cześć i poszanowanie w tym Przenajświętszym Sakramencie. Bądź nam wszystkim źródłem Łask wszelkich, najwyższą pociechą, tronem Miłosierdzia, celem serc naszych, centrum życia naszego.

Żebrzemy także Litości Twojej przez zasługi tejże Przenajświętszej Tajemnicy, najskuteczniej o Miłosierdzie za nami wołającej: zmiłuj się nad wszystkimi wiernymi Tobie duszami, i racz upadłe w duchu odrodzić, a szczególniej zlituj się nad tą małą trzódką Twoją, którą za przyczyną Przenajdroższej Twej Matki pragnie wynagradzać Ci czcią swoją wszystkie zniewagi i wysłuchaj gorących pragnień serca naszego, abyśmy mogli w seraficznym duchu służyć Tobie zawsze, ku większej Chwale Twojej i dla wynagrodzenia Ci zniewag.

Zmiłuj się wreszcie nad dobrodziejami naszymi duchownymi i doczesnymi, nad wszystkimi nam przychylnymi i nad wszystkimi ubogimi, podróżnymi i strapionymi, uwięzionymi, chorymi i konającymi, jako też nad wszystkimi w nieszczęsnej niewoli grzechu zostającymi, a duszom w Czyśćcu będącym racz dać co prędzej wieczny odpoczynek, a szczególniej tym, które w jakikolwiek sposób były z nami zespolone.

Matko Przenajświętsza, pod Krzyżem Syna bolejąca, Święci Aniołowie, Święty Józefie, Święty Franciszku Seraficki, Święta Tereso Seraficzna Dziewico, i Wy Wszyscy Święci, którzy królując w Chwale Niebieskiej, wysławiacie niepojętą Miłość Pana naszego Jezusa Chrystusa w ustanowieniu Przenajświętszego Sakramentu, dopomóżcie nam zasługami waszymi i modlitwami w Niebie, do godnego uczczenia tejże Przenajświętszego Sakramentu Tajemnicy, i wynagrodzenia Jej wszelkich ze strony złych ludzi zniewag doznanych, i uproście nam i wszystkim wiernym jak najobfitsze uczestniczenie we wszystkich dobrodziejstwach z ustanowienia Przenajświętszego Sakramentu, w czasie i wieczności wypływających. Amen.

 

 

Litania o wynagradzaniu zniewag Przenajświętszemu Sakramentowi

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco jedyny Boże,

Hostio Święta, na wynagrodzenie grzechów ofiarowana,

Hostio Święta, za nas i od nas na Ołtarzach znieważana,

Hostio Święta, od złych chrześcijan wzgardzona,

Hostio Święta, położona na znak, któremu sprzeciwiać się będą,

Hostio Święta, nieraz żydom i poganom na pastwę oddawana,

Hostio Święta, od bezbożnych ludzi znieważana,

Hostio Święta, Pokarmie Anielski, psom rzucany,

Hostio Święta, w najplugawsze miejsca wrzucana,

Hostio Święta, z przybytku przymierza do przybytku grzeszników zstępująca,

Hostio Święta, od świętokradców najokrutniej sponiewierana i wzgardzona,

Hostio Święta, nawet od sług najbliższych tej Przenajświętszej Tajemnicy nie uczczona,

Hostio Święta, w męce przez żydów zadanej krew wysączająca,

Hostio Święta, po kościołach opuszczona i zaniedbana,

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Panie.

Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Panie,

Za rozliczne zniewagi wyrządzane Przenajświętszemu Sakramentowi wynagradzamy Ci, Panie.

Za niegodne Ciała i Krwi Twojej przyjmowanie,

Za nieuczciwe i bez uszanowania wobec Przenajświętszego Sakramentu zachowywanie się,

Za oziębłość największej liczby Chrześcijan,

Za niewdzięczność i zapomnienie ludzi o Tobie,

Za opuszczenie Cię w kościołach samotnego,

Za zelżenie świątyń Twoich,

Za wszelkie zniewagi kościołom, gdzie się Przenajświętszy Sakrament przechowuje wyrządzane,

Za wszystkie przez niedbałość Hostii Świętej uronienia,

Za ustawiczne bezbożnych bluźnierstwa przeciw tej Przenajświętszej Tajemnicy,

Za wszeteczne mowy i uczynki w kościele popełniane,

Za zbrodnicze wykradanie puszek z Przenajświętszym Sakramentem,

Za wszelkie najstraszniejsze przez bezbożnych nad Hostią pastwienia się,

My grzeszni Tobie wynagrodzić pragniemy, wysłuchaj nas, Panie,

Abyś w sercach wszystkich wiernych cześć i miłość ku tej świętej Tajemnicy rozbudzać raczył,

Abyś niewiernym miłość Twoją w tej Przenajświętszej Tajemnicy zawartą dał uznać,

Abyś wszystkim świętokradcom Łaskę szczerego nawrócenia udzielić raczył,

Abyś nas od niegodnego przyjmowania Ciała i Krwi Twojej zachować raczył,

Abyś nas do częstego a godnego przyjmowania Przenajświętszego Sakramentu zachęcić raczył,

Abyś nas w godzinę śmierci tym niebieskim pokarmem zasilić raczył,

Abyśmy Cię w tej Przenajświętszej Tajemnicy tym więcej miłowali, im więcej bezbożni przeciw niej bluźnić będą,

Abyś nas do nabożnego wynagradzania wszelkich tych zniewag pobudzać i dopomagać raczył,

Aby wszelkie nasze do Przenajświętszego Sakramentu prośby wysłuchane były,

Hostio Czysta, oczyść nas.

Hostio Święta, uświęć nas.

Hostio Niepokalana, od wszelkiej skazy zachowaj nas.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, Panie.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

V. Panie! wysłuchaj modlitwy nasze.

R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

V. Módlmy się: Panie Jezu Chryste, Który z nami po wszystkie dni aż do skończenia świata w cudownym Sakramencie zostawać chciałeś, abyś przez przypominanie Męki i Cudów Twoich nieustanną Chwałę Ojcu Twojemu oddawał, a nam pokarm życia wiecznego osobiście udzielał, i Który wolałeś na wszelkie bezbożnych narazić się zniewagi, niżeli oddalić się od Kościoła Twego, daj nam, prosimy Cię, tę Łaskę, abyśmy to wszystko godnie Twojej miłości wynagradzać mogli, i tak wiele wzgard i obelg Tobie od zabobonników, żydów i niewiernych, i od własnych Kościoła Twego synów zadawanych, z serdecznym żalem opłakiwali, a cokolwiek niegodnego i nieuczciwego w tej niewypowiedzianej wycierpiałeś Tajemnicy, abyśmy za to wszystko według możności naszej z całego serca zadość czynić się starali. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem, w Jedności Ducha Świętego na wieki wieków.

R. Amen.

 

 

Strzała złota

Niech będzie zawsze chwalone, błogosławione, kochane, czczone i wysławiane Przenajświętsze, Przebłogosławione, najczcigodniejsze, a tak bardzo zapoznane, najniewymowniejsze Imię Boże, w Niebie, na ziemi i pod ziemią, przez wszystkie stworzenia, wyszłe z Rąk Boskich i przez Najsłodsze Serce Pana naszego Jezusa Chrystusa, w Przenajświętszym Sakramencie Ołtarza. Amen.

 

 

Hymn (Mel. Święty Wiktorze)

 1. Hostio Najświętsza, Tobie Niebo całe, * Bez przerwy składa pieśni uwielbienia, * I my Twe dzieci, wznosim Tobie Chwałę, * Tyś dla nas źródłem życia i zbawienia.
 2. Hostio Najświętsza na ziemi i w Niebie, * Niech wszystkie serca wiecznie chwalą Ciebie, * Broń nas i nawróć, rządź nami wszechwładnie, * Ze czcią przed Tobą niech świat cały padnie. Amen.

 

 

Krótkie rozmyślanie:

O zadośćuczynieniu za swoje i drugich grzechy.

Całopalenia i za grzech ofiary nie żądałeś, tedym rzekł: Oto idę… (Ps. 39. 7). W tym Sakramencie, Jezu mój! ofiaro miłości! ponawiasz ciągle w sposób niekrwawy owa straszną Ofiarę, którąś raz spełnił na bolesnym krzyżu. Tu w każdej chwili powtarzasz jeszcze Ojcu Twemu: Oto idę, dla dopełnienia woli Twojej, dla zgładzenia grzechów dzieci Adama. I Gniew Boży ustępuje, Ojciec Przedwieczny wypuszcza z rąk pioruny, a śle Miłosierdzie na przestępną ziemię. O Jezu! cóżby się stało z nami bez Ofiary Twojej? Wszystkie pokuty, wszystkie boleści wszystkie ofiary stworzenia, na cóżby się przydały? Jednakże chcesz, Panie, żebyśmy je łączyli z wielką Ofiarą Życia Twego na ziemi. Wiem, Boże mój, że mnie to należy się śmierć krzyżowa, którąś Ty cierpiał dla miłości mojej; co więcej, że zasługuję na śmierć wieczną; pozwól, niechże przyjmę w duchu wypłacenia się Sprawiedliwości Twojej, wszystkie gorzkości życia i śmierć, jaką mi ześlesz. O! gdyby mi dano było stać się Ofiarą Miłości Twojej! Panie, Ty wiesz, gotowe serce moje! Jeśli tego potrzeba, niech wszystkie dni, wszystkie chwile życia mego będą ciągłem wyniszczeniem, ciągłym zaparciem się siebie; niech każde poruszenie serca mego będzie męczeństwem miłości, gwałtem, śmiercią natury, dla wypełnienia obowiązków, dla wypełnienia Woli Twojej; a ta męka konania, to życie w śmierci nieznane ludziom, niech Tobie Jednemu wiadome będzie. Czy nie słuszna, aby życie moje w boleści upłynęło, jeśliś Ty Swego nie oszczędził dla miłości mojej. Daj mi tylko siły i Łaski, wspieraj słabość moją, by na bolesnym krzyżu ofiary, z Tobą w cierpliwości wytrwać do końca.

Maryo! Ofiaro zadośćuczynienia, w każdej chwili złączona z Ofiarą Jezusa, Tyś nie miała grzechu, nie była winną kary; błagam Cię, daj mi udział w Boleściach, któreś cierpiała dla Miłości mojej. Amen.

Następnie trzy razy:

V. Przepuść, Panie! przepuść ludowi Twemu.

R. A nie bądź na nas zagniewany na wieki.

 

 

 

PIĄTEK PRZED NIEDZIELĄ ZAPUSTNĄ – UROCZYSTOŚĆ OBLICZA PAŃSKIEGO.

Stacja przed Obliczem Pańskim.

 

Hymn (Mel. Serce Najsłodsze Tobie Niebo całe)

 1. Twarzy Najświętsza! Tobie Niebo całe, * Bez przerwy składa pieśni uwielbienia, * I my Twe dzieci wznosim Tobie chwałę, * Tyś dla nas źródłem życia i zbawienia.
 2. Twarzy Najświętsza z Ciebie zawsze tryska, * Krew Przenajdroższa, co grzechy zmazała, * Cierniowy wieniec w koło Ciebie ściska, * Nasza go ręka, złość nasza splatała.
 3. Twarzy Najświętsza! Twa głęboka Rana, * Że Ty nas kochasz tak wymownie woła, * Ach Miłość Twoja z niczym niezrównana, * Czyjaż oziębłość oprzeć się jej zdoła.
 4. Twarzy Najświętsza! Twoje Łzy rzęsiste * Świadczą jak srogo cierpisz nad grzchami * One to wiodą dusze wierne, czyste, * Do wynagradzania serca swego łzami.
 5. Twarzy Najświętsza!  boleści świątnico, * Z Ciebie nadzieja na ziemię płynie, * Ty dla nas grzesznych pociechy krynicą, * Wśród kar grożących na tej łez dolinie.
 6. Twarzy Najświętsza! rzuć okiem litości * Na Twoje sługi i weź je w obronę.* Oto błagamy Twojej Łaskawości, * Przez Twoją Matkę Przebłogosławioną. Amen.

 

 

Litania o Najświętszym Obliczu wyjęte z Pisma Świętego

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Jezu, który postać sługi przyjąłeś,

Jezu, który z ludźmi rozmawiałeś,

Jezu, któryś płakał nad Jerozolimą,

Jezu, którego Oblicze zajaśniało jako słońce,

Jezu, przy modlitwie na Oblicze upadający,

Jezu, którego Oblicze krwawym potem oblane,

Jezu, zdradzony pocałunkiem Judasza,

Jezu, policzkowany przez podłego sługę,

Jezu, Oblicze zasłonione mający,

Jezu, na Obliczu zeplwany,

Jezu, na Obliczu biczowany i poraniony,

Jezu, cierniem ukoronowany,

Jezu, trzciną w Głowę bity,

Jezu, przed którego Obliczem cała ziemia milczy,

Jezu, który okazujesz Oblicze Swoje w Przybytku Twoim,

Jezu, przed którego Oblicze zanosimy prośby nasze,

Jezu, od którego Oblicza wyczekujemy miłosierdzia,

Jezu, przed którego Obliczem nie są tajne drogi nasze,

Jezu, przed którego Obliczem góry ustępują,

Jezu, który nie odwróciłeś Oblicza Twego od plwających,

Jezu, który bijącym Cię nadstawiałeś policzki,

Jezu, miany za trędowatego,

Jezu, na którego Oblicze spoglądamy z zachwytem,

Jezu, którego Oczy widzą złe czyniących,

Jezu, który rozjaśniasz Oblicze Swoje nad nami,

Jezu, którego Głowa jest złotem najczystszym,

Jezu, którego Usta wydają mirrę najwyśmienitszą,

Jezu, na którego Ustach przebaczenie jest rozlane,

Jezu, w Oczach którego Niebiosa nie są czystymi,

Jezu, którego Oczy są świadkami łez naszych,

Jezu, którego Oblicze jest rozkoszą sprawiedliwych,

Jezu, którego Oczy patrzą na potrzeby ubogich,

Jezu, którego Oczy zwrócone są na bojących się Ciebie,

Jezu, którego Oczy zwrócone są na sprawiedliwych,

Jezu, którego Oczy spoglądają na wiernych tej ziemi,

Jezu, którego Oczy jako oczy gołębicy,

Jezu, którego Oczy są jako lampa płonąca,

Jezu, którego Oczy są jako płomień gorejący,

Jezu, którego Oczy są jaśniejsze niż słońce,

Jezu, który zwracasz Oczy Swoje na kochających Ciebie,

Bądź nam miłościw, odpuść nam, Jezu!

Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Jezu!

Od wszelkiego złego, wybaw nas, Jezu!

Od nagłej i niespodziewanej śmierci,

Od potępienia wiekuistego,

Przez Tajemnicę Świętego Wcielenia Twego,

Przez chwalebne Przemienienie Twoje,

Przez Łzy Twoje,

Przez Krwawy Pot Twój,

Przez policzkowanie Twoje,

Przez koronę cierniową,

W Dzień Sądu Twego,

My grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Jezu!

Abyśmy umarłszy dla grzechu, żyli dla sprawiedliwości,

Abyśmy jakoś Ty cierpiał na Ciele, tą myślą ciągle byli uzbrojeni,

Abyśmy Ciebie Ukrzyżowanego nade wszystko poznać się starali,

Abyśmy stawszy się towarzyszami cierpienia Twojego, zasłużyli podzielać w Niebie z Tobą Radości Twoje,

Spraw, Panie! abyśmy w Niebie twarzą w twarz Ciebie oglądali,

Synu Boży,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

Antyfona. Od Oblicza Gniewu Twego, Boże! strwożona jest ziemia cała, jednak o Panie Boże nasz! okaż nam Miłosierdzie i nie zatracaj nas ostatecznie, ale okaż nam Oblicze Twoje, a będziemy zbawieni.

V. Niech Bóg powstanie, a niech się rozproszą nieprzyjaciele Jego.

R. A niech pierzchną wszyscy, którzy Go nienawidzą od Oblicza Jego.

V. Módlmy się: Daj nam, prosimy, Wszechmogący i Miłosierny Boże! żebyśmy, oddając cześć Oblicza Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, a Pana naszgo, w Męce za grzechy nasze oszpeconemu, kiedyś jaśniejące w Chwale Niebieskiej oglądać Je wiecznie zasłużyli. Przez tegoż Chrystusa Pana naszego.

R. Amen.

 

 

Akty wynagradzania za przestępstwa trzech Pierwszych Przykazań

O Przenajświętsze Oblicze Pana naszego, znieważane ciągle przez grzeszników, oto my niegodne dzieci Twoje, pobudzeni Miłością Twoją, przychodzimy dziś zaofiarować Tobie nasze nędzne wynagrodzenia za przestępstwa trzech Pierwszych Przykazań Twoich, aby połączone z Twymi wynagrodzeniami posłużyły na zadośćuczynienie Sprawiedliwości Twojej, i pozyskanie Miłosierdzia dla świata, a mianowicie:

Za przestępstwa Pierwszego Przykazania Twego w umyśle i w sercu przez niedowiarstwo, zuchwalstwo i roztrząsanie Prawd Wiary, —

Po każdym wezwaniu należy powtarzać:

Pragniemy wynagradzać Ci, Panie!

 

Za różne zbrodnie pogan ku wzgardzie Religii i Kościoła Twego, —

Za zniewagi wyrządzane Ci w kościołach Twoich przez obieranie ich na miejsce zbrodni, czy to samobójstwo, czy to innych haniebnych uczynków, —

Za przestępstwa Drugiego Przykazania, usty, przez bluźnierstwa i szyderstwa z Tajemnic Świętych przeciw Tobie miotane, —

Za zniewagi wygłaszane w pismach publicznych, w księgach bezbożnych po całym świecie na zgubę dusz rozrzuconych, —

Za zniewagi wyrządzane Twemu Najsłodszemu Sercu tak szyderstwy jak i wzgardą Twej Miłości, —

Za zniewagi wyrządzane Twemu Przenajświętszemu Obliczu, codziennie plwocinami bluźnierców obrzucanemu, —

Za zniewagi wyrządzane Ci w osobie Ojca Świętego, przez wszystkie naigrawania się z Ciebie w nim, —

Za przestępstwa Trzeciego Przykazania, to jest za gwałcenie niedzieli i dni świątecznych przez ciężkie roboty i targi, —

Za pijaństwo i rozpusty w tych dniach popełniane, —

Za mnóstwo innych skrytych i nam nieznanych zelżywości, —

Łączymy się w tym celu z zasługami Przenajświętszej Maryi Panny i przez Jej Serce, —

Łączymy się z Twoim własnym Sercem i przez Jego uczucia i przez boleści Twej Męki i przez Oblicze Twoje, —

 

 

Uwielbienia ku czci Przenajświętszego Oblicza

Niech będzie błogosławiony Jezus Chrystus!

Niech będzie błogosławione Święte Oblicze Jezusa!

Niech będzie błogosławione Święte Oblicze, w Majestacie i piękności niebieskich rysów Swoich;

Niech będzie błogosławione Święte Oblicze w każdym słowie, które z Ust Jego Boskich wychodzi!

Niech będzie błogosławione Święte Oblicze w każdym spojrzeniu Jego Boskich Oczu!

Niech będzie błogosławione Przenajświętsze Oblicze, w Swoim Przemienieniu na Taborze!

Niech będzie błogosławione Przenajświętsze Oblicze, w trudach Swojego Apostolstwa!

Niech będzie błogosławione Przenajświętsze Oblicze, w krwawym pocie Swego Konania!

Niech będzie błogosławione Przenajświętsze Oblicze, w upokorzeniach Męki Swojej!

Niech będzie błogosławione Przenajświętsze Oblicze, w boleściach Swojej Śmierci!

Niech będzie błogosławione Przenajświętsze Oblicze, w Chwale Swego Zmartwychwstania!

Niech będzie błogosławione Przenajświętsze Oblicze, w blasku światła wiekuistego!

 

 

Strzała złota

Niech będzie zawsze chwalone, błogosławione, kochane, czczone i wysławiane Przenajświętsze, Przebłogosławione, najczcigodniejsze, a tak bardzo zapoznane, najniewymowniejsze Imię Boże, w Niebie, na ziemi i pod ziemią, przez wszystkie stworzenia, wyszłe z Rąk Boskich i przez Najsłodsze Serce Pana naszego Jezusa Chrystusa, w Przenajświętszym Sakramencie Ołtarza. Amen.

 

 

Hymn (Mel. Serce Najsłodsze Tobie Niebo całe)

 1. Twarzy Najświętsza! Ty nasze zbawienie, * Na ten świat cały grzechami zmazany, * Rzuć Miłosierne litośne spojrzenie, * Ulecz nim ciężkie grzechów naszych rany.
 2. Twarzy Jezusa, która pośród Męki * Tyle poniosłaś wzgard i zelżywości, * Niesiem dziś Tobie cześć, chwałę i dzięki, * By Ci nagrodzić ciężkie ludzkie złości.
 3. Twarzy Najświętsza! Tyś jest słońcem Łaski * Skruchy, miłości promienie rozlewasz, * Grzesznym, błądzącym spuszczasz Niebios Łaski, * Na to wygnanie światła potok zlewasz.
 4. Twarzy Najświętsza! zmiłuj się nad nami, * I Miłosierdzie u Ojca wyjednaj, * A Boską Mocą, swymi Zasługami, * Grzesznych na wieki z Bogiem ich pojednaj.
 5. Racz błogosławić dzisiaj dzieciom Twoim * Przejmnij ich serca duchem nagradzania, * Pomnóż ich w liczbie, wzmacniaj Duchem Twoim * By mogli służyć do dusz Twoich zbawienia.
 6. Twarzy Najświętsza! na ziemi i w Niebie, * Niech wszystkie serca wiecznie chwalą Ciebie. * Broń nas i nawróć, rządź nami wszechwładnie, * Ze czcią przed Tobą niech świat cały padnie. Amen.

 

 

Krótkie rozmyślanie

 

 

 

Następnie trzy razy:

V. Przepuść, Panie! przepuść ludowi Twemu.

R. A nie bądź na nas zagniewany na wieki.

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *