Rozmyślania na wszystkie dni całego roku

z pism Św. Alfonsa Marii Liguoriego

1935 r.

 

 

PRZETŁUMACZYŁ Z WŁOSKIEGO

O. W. SZOŁDRSKI C. SS. R.

 

 

TOM I.

 

 

KRÓTKIE AKTY MIŁOŚCI BOŻEJ

DO UŻYCIA W CZASIE ROZMYŚLANIA.

 

 

Jezu, mój Boże, kocham Cię nade wszystko, we wszystkim, z całego serca, bo na to tak bardzo zasługujesz.

Panie, żałuję, iż Cię obrażałem, Dobroci Nie­skończona; nie pozwól, bym Cię miał jeszcze kie­dy obrazić.

Jezu, miłości moja, spraw, abym Cię zawsze kochał, a potem czyń ze mną, co Ci się podoba.

Jezu mój, chcę żyć, gdzie Ci się podoba, i chcę cierpieć, jak Ci się podoba; chcę umrzeć, kiedy zechcesz.

Jezus niech będzie w mym sercu, a Marya w mym umyśle. Niech Jezus, Marya, Józef będą życiem moim.

 

W roztargnieniach mów:

Panie, dopomóż mi do wykonania dobrych postanowień i udziel mi siły, bym odtąd dobrze żyć rozpoczął, niczym bo­wiem jest to, co dotąd uczyniłem.

 

 

Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą. — Łuk. 1, 28.

 

PRZYGOTOWANIE. — Trójca Przenajświętsza, chcąc okazać Swą Potęgę, stworzyła Najświętszą Pannę i prze­znaczyła Ją na Matkę Słowa Bożego i stosow­nie do tak niezmiernie wielkiej, z niczym nie da­jącej się porównać godności, uposażyła Jej Duszę we wszelkie rodzaje łask i to w wyższym stopniu, niż udzieliła ich wszystkim innym stworzeniom. Matka Najświętsza, będąc w Niebie na Tronie Majestatu ­tu po Prawicy Pana Jezusa, tworzy tam osobną hierarchię i Ona Sama dodaje więcej blasku tej Błogosławionej Ojczyźnie, niż wszystko, co w Niebie jest poza Nią. Wzbudźmy akt wiary w tę niewy­powiedzianą godność naszej drogiej Matki, dzię­kujmy za nią Panu Bogu i wraz z Duchami Anielskimi kochajmy Ją i wysławiajmy.

 

I. — Rozważmy, iż Trójca Przenajświętsza, chcąc okazać Swą Potęgę, stworzyła Najświętszą Dziewicę, przeznaczyła Ją na Matkę Słowa Bożego i stosownie do tak niezmiernie wielkiej, z niczym nie da­jącej się porównać godności, uposażyła Jej Błogo­sławioną Duszę we wszystkie przywileje, cnoty, dary i świętość, jakie rozdzieliła między wszystkie stworzenia. — Jak artysta, chcący dokonać wiel­kiego dzieła, wciąż myśli o tym, by wypadło jak najlepiej i potem cieszy się z niego, tak i Trójca Przenajświętsza, jak to Matka Boża objawiła Św. Mechtyldzie, myślała o Maryi z radością i zadowole­niem jako o dziele, w którym się miała objawić Jej Potęga, Jej Mądrość i Dobroć Nieskończona.

Jest więc Matka Boża bogatsza w Łaski, Zasłu­gi, Przywileje, w Potęgę, Chwałę, niż Wszyscy Aniołowie i Święci razem. Jako Córka Ojca Przed­wiecznego Matka Syna Bożego i Oblubienica Du­cha Świętego zasiada na Tronie Majestatu po Prawicy Pana Jezusa, tworząc Sama jedna osobną, wyższą nad inne w Niebie hierarchię. — Wskutek tego posia­da Ona w Niebie więcej Chwały, Światła i Łaski, doznaje większej Radości, niż wszyscy inni mieszkańcy Nieba. Jednym słowem tylko Pan Bóg jest wyższy od Maryi i On tylko, jak mówi Św. Bernar­dyn z Sieny, zna wielkość Łask w jakie została uposażona.

Anioł objawił Św. Brygidzie, iż Chóry Anielskie zdumione wspaniałością Tronu, jaki Trójca Prze­najświętsza zgotowała dla przyszłej Matki Bożej, prze­jęły się względem Niej taką czcią i szacunkiem, tak Ją sobie upodobały, iż poczęły Ją kochać bar­dziej niż siebie, tak bezinteresowną czystą miłością, iż więcej się cieszyły z Łask, jakich Pan Bóg chciał udzielić Maryi, niż z tego, iż zostały stworzone. — Łączmy się z tymi Niebiańskimi Ducha­mi w okazywaniu miłości i czci tej naszej wiel­kiej Królowej.

 

II. — Cieszmy się często wraz z Matką Bożą z Łask i Chwały, jakie otrzymała i mówmy do Niej z Karolem, synem Św. Brygidy: Maryo, tak bardzo Cię kocham, iż chętnie bym poniósł wszel­kie cierpienia, byle byś ani na chwilę nie była pozbawiona Swej Godności i Potęgi; gdyby to było w mej mocy, chętnie bym się wyrzekł wszystkich dóbr, by je ofiarować Tobie, Matko moja najdroż­sza. — Codziennie odmawiajmy trzy Chwała Ojcu, dziękując Trójcy Przenajświętszej za wszystkie Dary udzielone Maryi i aktami miłości i umartwienia okazujmy Matce Najświętszej, że Ją kochamy. Słysząc, imię Maryi, schylajmy głowę, ożywiajmy w sobie wiarę w Jej Boskie Macierzyństwo i dziękujmy Panu Jezusowi, że stał się Jej Synem i dał Ją nam za Matkę.

 

 

Modlitwa.

Najświętsza Dziewico, Matko Boża i Matko moja Maryo, pozwól, bym padłszy na twarz przed Tro­nem Twego Majestatu mówił do Ciebie słowa Archanioła Gabryela: Zdrowaś, Łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś między niewiasta­mi; Błogosławionaś między wszystkimi pokolenia­mi: obecnymi, przeszłymi i przyszłymi; błogosła­wią Cię wszystkie języki, wszystkie narody, wszystkie królestwa, wszystkie ludy. Wraz z Tobą niech będzie Błogosławiony Owoc Żywota Two­jego, Jezus.

Pamiętaj, Najświętsza Dziewico o mnie, biednym grzeszniku i uproś mi Łaski, jakich potrzebuję; spraw, abym rozpoczął święte życie i zakończył je takąż śmiercią. A jako, Maryo, ja nędzny błogosła­wię Cię na ziemi, tak i Ty z Jezusem pobłogosław mi z Nieba, abym kiedyś wielbił Cię i dziękował Ci w Niebie. Spraw to droga Matko dla czci Twego Świętego Imienia; spraw to przez Twą Miłość ku Trójcy Przenajświętszej, Która Cię tak wywyższyła. „A Ty, mój Boże, któryś przez płodne Dziewictwo Maryi udzielił ludziom Łaski Odkupienia, spraw, abym nazywając Ją na ziemi Matką Łaski, cieszył się później Jej nieustannym towarzystwem w Nie­bie”. Spraw to z Miłości ku Jezusowi. Amen.

 

 

 

Zachęcamy do:

  1. uczczenia Tajemnicy Odkupienia w miesiącu marcu ku Jego czci poświęconym: Nabożeństwo kwietniowe do Tajemnicy Odkupienia.
  2. uczczenia Zmartwychwstania Pańskiego: Nabożeństwo na okres wielkanocny.

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *