Rozmyślania na wszystkie dni całego roku

 

z pism Św. Alfonsa Marii Liguoriego

1935 r.

 

PRZETŁUMACZYŁ Z WŁOSKIEGO

O. W. SZOŁDRSKI C. SS. R.

 

 

TOM II.

 

 

KRÓTKIE AKTY MIŁOŚCI BOŻEJ

DO UŻYCIA W CZASIE ROZMYŚLANIA.

 

Jezu, mój Boże, kocham Cię nade wszystko, we wszystkim, z całego serca, bo na to tak bardzo zasługujesz.

Panie, żałuję, iż Cię obrażałem, Dobroci nieskończona; nie pozwól, bym Cię miał jeszcze kiedy obrazić.

Jezu, miłości moja, spraw, abym Cię zawsze kochał, a potem czyń ze mną, co Ci się podoba.

Jezu mój, chcę żyć, gdzie Ci się podoba, i chcę cierpieć, jak Ci się podoba; chcę umrzeć, kiedy zechcesz.

Jezus niech będzie w mym sercu, a Marya w mym umyśle. Niech Jezus, Marya, Józef będą życiem moim.

W roztargnieniach mów:

Panie, dopomóż mi do wykonania dobrych postanowień i udziel mi siły, bym odtąd dobrze żyć rozpoczął, niczym bowiem jest to, co dotąd uczyniłem.

 

 

 

 

Samam obeszła okrąg Niebios i przeniknęłam głębokość przepaści. — Ekl. 24, 8.

 

PRZYGOTOWANIE. — Nasze szczęście, jeśli jesteśmy prawdziwymi czcicielami Najświętszej Maryi Panny. Ona nie tylko będzie nam pomagała za życia, lecz i po śmierci, niosąc nam w Czyśćcu ulgę, a nawet, uwalniając nas od niego. Ileż dusz za Jej Orędownictwem wprost dostało się do Nieba! Zachęćmy się więc do coraz większego pomnażania się w miłości do tej drogiej Matki; do innych praktyk pobożnych, jakie już na Jej cześć spełniamy, dołączmy jeszcze modlitwę za te dusze błogosławione, które cierpią w więzieniu czyśćcowym; one bowiem, będąc oblubienicami Pana Jezusa, są również dziećmi Maryi.

 

I. — Jakżeż szczęśliwi są czciciele Maryi, tej Miłosiernej Matki, Ona bowiem ich nie tylko na ziemi, ale i w Czyśćcu wspiera i pociesza. O ile więcej te dusze potrzebują ratunku, same bowiem sobie w swych cierpieniach pomóc nie mogą, o tyle bardziej Matka Boża stara się udzielić im pomocy. — Zdaniem Św. Bernardyna z Sieny, nad tym więzieniem dusz czyśćcowych, oblubienic Pana Jezusa, Najświętsza Marya Panna ma pewnego rodzaju władzę i szczególne uprawnienia. Św. Bernard, zastosowując do Niej słowa Eklezjastyka: „Przeniknęłam głębokość przepaści”, nie waha się twierdzić, iż niekiedy ta Miłosierna Matka wstępuje do owego świętego więzienia, aby nawiedzić cierpiące swe dzieci i pocieszyć je Swą słodką Obecnością.

Jednakże Najświętsza Dziewica nie tylko pociesza i wspiera w Czyśćcu Swych czcicieli, lecz nawet Swym Orędownictwem z niego ich uwalnia. Wielu poważnych autorów powiada, iż Matka Najświętsza na krótko przed Swym Wniebowzięciem prosiła Syna, by mogła zabrać z Sobą do Nieba wszystkie dusze, które wówczas w Czyśćcu cierpiały, i że dostąpiła tej Łaski. Gerson, Św. Bernardyn z Sieny, Św. Piotr Damian i inni twierdzą, że Marya, ta Pani Najłaskawsza, posiada przywilej uwalniania Swych sług od cierpień czyśćcowych i corocznie w uroczystości Wniebowzięcia, a także Narodzenia i Zmartwychwstania Pana Jezusa, otoczona Aniołami, zstępuje do Czyśćca w tym celu.

Wszystkim jest znana obietnica, dana przez Maryę dla tych, którzy noszą szkaplerz karmelitański, iż po śmierci, zwłaszcza w dzień sobotni, doznają od Niej Łask szczególnych. — Widzimy więc, jak słusznie Kościół Święty nazywa Najświętszą Maryę Pannę Wspomożeniem dusz cierpiących.

 

II. — Pewne, że i my kiedyś umrzemy, a może prędzej, niż się tego spodziewamy. Jeśli zaś chcemy, aby Najświętsza Marya Panna wspierała nas w Czyśćcu, gdy się do niego dostaniemy, by nas w nim nawiedzała i uwolniła z niego, miejmy teraz do Niej nabożeństwo. Owszem, jeśli ze szczególniejszą miłością służyć Jej będziemy, możemy również spodziewać się Łaski, iż zaraz po śmierci bez Czyśćca dostaniemy się do Nieba.

Starajmy się więc coraz bardziej pomnażać w nabożeństwie do tej Miłosiernej Królowej i do innych praktyk, które już ku Jej czci spełniamy, dołączmy jeszcze modlitwę, szczególniej w tym miesiącu, za dusze czyśćcowe, błogosławione oblubienice Pana Jezusa i dzieci Maryi. Matka Boża oświadcza, iż podobnie do Swego Boskiego Syna, będzie tak z nami się obchodziła, jak my z bliźnim postępujemy. „Tą miarą, którą mierzycie, będzie wam odmierzone”.

 

 

Modlitwa.

Królowo Miłosierdzia, Wspomożenie dusz czyśćcowych, Maryo, oto ja biedny grzesznik pobudzony litością względem tych dzieci Twych ukochanych, które cierpią w Czyśćcu, dobrowolnie składam w Twe Najświętsze Ręce wszystko, co dobrego spełniłem i jeszcze spełnię za życia, i wszystkie modlitwy, jakie po mej śmierci będą za mnie ofiarowane. Pragnę, Matko moja, abyś je rozdzieliła między te święte dusze, zwłaszcza te, które za życia odznaczały się nabożeństwem do Ciebie. Widząc zaś swą nicość, proszę Cię, abyś wzmocniła tę moją nędzną ofiarę Swym potężnym wstawiennictwem i złożyła Ojcu Przedwiecznemu za te nieszczęśliwe dusze Zasługi Męki Pana Jezusa i Twych Boleści. — Maryo, Matko Boża i Matko Miłosierdzia, módl się za nas i za dusze czyśćcowe.

„A Ty, Boże Wszechmocny, spraw, aby za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny, dusze czyśćcowe zostały wybawione i abym otrzymał Dary Twej Łaski i nagrodę życia wiecznego”. Amen. (*I, 119)

 

 

 

 

Zachęcamy do:

  1. podjęcia ratunku Dusz Czyśćcowych w miesiącu Listopadzie im poświęconym: Listopad – miesiąc dusz czyśćcowych dzień 25
  2. Myśli i nauki o Sądzie Ostatecznym. Dzień 25. Wyrok. Cz. 2
  3. uczczenia Świętej Patronki dnia dzisiejszego, Św. Katarzyny Aleksandryjskiej, Dziewicy i Męczenniczki:  Nabożeństwo do Św. Katarzyny Aleksandryjskiej, Dziewicy i Męczenniczki.

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023