Rozmyślania na wszystkie dni całego roku

z pism Św. Alfonsa Marii Liguoriego
1935 r.

PRZETŁUMACZYŁ Z WŁOSKIEGO

O. W. SZOŁDRSKI C. SS. R.

 

 

TOM II.

 

 

KRÓTKIE AKTY MIŁOŚCI BOŻEJ

DO UŻYCIA W CZASIE ROZMYŚLANIA.

 

Jezu, mój Boże, kocham Cię nade wszystko, we wszystkim, z całego serca, bo na to tak bardzo zasługujesz.

Panie, żałuję, iż Cię obrażałem, Dobroci nie­skończona; nie pozwól, bym Cię miał jeszcze kie­dy obrazić.

Jezu, miłości moja, spraw, abym Cię zawsze kochał, a potem czyń ze mną, co Ci się podoba.

Jezu mój, chcę żyć, gdzie Ci się podoba, i chcę cierpieć, jak Ci się podoba; chcę umrzeć, kiedy zechcesz.

Jezus niech będzie w mym sercu, a Marya w mym umyśle. Niech Jezus, Marya, Józef będą życiem moim.

 

W roztargnieniach mów:

Panie, dopomóż mi do wykonania dobrych postanowień i udziel mi siły, bym odtąd dobrze żyć rozpoczął, niczym bowiem jest to, co dotąd uczyniłem.

 

 

 

 

Kto mnie znajdzie, znajdzie żywot i wyczerpie zbawienie od Pana. — Przyp. 8, 35.

 

PRZYGOTOWANIE. — Na co się przyda niepokoić się opiniami różnych kierunków teologicznych co do nauki o przeznaczeniu do Nieba? Kto ma prawdziwe nabożeństwo do Maryi, ten zapisany jest w Księdze Żywota i osiągnie zbawienie; nikt bowiem, kto wytrwał w nabożeństwie do tej Dobrej Matki, nie zgubił się. Ten tylko się potępia, kto do Niej się nie ucieka i przestaje być Jej czcicielem. Starajmy się mocno trzymać w tej Arce Zbawienia i zawsze, o ile tylko możemy, słowem i przykładem zachęcajmy innych, aby wstąpili na Jej pokład.

 

I. — Słudzy Maryi mogą być pewni, że Niebo osiągną. Kościół Święty stosuje do Matki Bożej następujące słowa Pisma Świętego, które wkłada w Jej Usta: „W tym wszystkim szukałam odpoczynku i w dziedzictwie Pańskim mieszkać będę” (Ekkl. 24, 41). Najświętsza Marya Panna z Miłości ku ludziom pragnie, aby w ich sercach królowało nabożeństwo ku Niej. „Kto mnie słucha, nie będzie zawstydzon” (Ekkl. 24, 30). Nikt z tylu, co się uciekali do tej Miłosiernej Królowej, nigdy nie został zawstydzony; stwierdza codzienne doświadczenie, iż ci, którzy dla Niej pracują, czczą Ją, a szczególniej słowem i przykładem starają się innych zapalić do Jej Miłości, dostępują Łask szczególnych. „Kto Mnie znajdzie, mówi Marya — znajdzie żywot i wyczerpie zbawienie od Pana”. I przeciwnie, kto oddali się ode Mnie, spotka go śmierć niechybna; zostanie bowiem pozbawiony tych środków, jakich ludzie potrzebują do duchownego życia, a które jedynie za Moim Pośrednictwem dostają się im w udziale.

Toteż Kościół Święty wkłada w usta Matki Bożej powyższe słowa, tak umacniające Jej czcicieli. — Na co więc się przyda niepokoić się zdaniami różnych kierunków teologicznych co do nauki o przeznaczeniu do Nieba? Czy jesteśmy zapisani, czy też nie w Księdze Żywota? Jeśli będziemy prawdziwymi sługami Maryi i Ona się nami zaopiekuje, z pewnością się zbawimy.

 

II. — Św. Maria Magdalena de Pazzi, będąc w ekstazie, ujrzała na morzu statek, na którym byli wszyscy czciciele Maryi, Ona zaś, spełniając urząd sternika, kierowała statek pewną dłonią do Portu Zbawienia. Starajmy się więc również dostać na ten błogosławiony statek, miejmy prawdziwe nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny, a z pewnością osiągniemy Królestwo Niebieskie.

Nie zadowalajmy się jednak tym, że sami kochamy tę Panią miłości najgodniejszą, lecz zawsze, w miarę możności, czy to publicznie czy też prywatnie, słowem i przykładem starajmy się również innych pobudzać, aby Ją kochali. Tak postępując, będziemy wykonywali zbawienne apostolstwo i sprawimy, że wszyscy, którzy za naszą przyczyną będą mieli nabożeństwo do Najświętszej Panny Maryi, staną się kiedyś naszymi Wiekuistymi Towarzyszami w Niebie.

 

 

Modlitwa.

Królowo Nieba, Która zasiadasz ponad wszystkimi Chórami Aniołów, najbliższa Boga, ja, nędzny grzesznik, witam Cię na tym padole płaczu i proszę Cię, abyś zwróciła na mnie Swe Miłosierne Oczy. Patrz, Maryo, w jakich niebezpieczeństwach teraz pozostaję i jakie jeszcze mnie czekają aż do mego zgonu niebezpieczeństwa, grożące mi utratą duszy, Nieba, Boga. W Tobie, Pani, złożyłem swą całą nadzieję. Kocham Cię i pragnę jak najprędzej widzieć Cię i chwalić w Niebie. Maryo, kiedyż ujrzę się zbawionym u Nóg Twoich? Kiedy ucałuję tę Rękę, która tylu Łask mi udzieliła?

Prawda, Matko moja, iż wiele niewdzięczności w życiu Ci okazałem; skoro jednak Niebo osiągnę, będę Cię tam kochał przez całą wieczność i zadośćuczynię Ci za brak wdzięczności tym, że będę Cię zawsze błogosławił i zawsze Ci dziękował. Dziękuję Bogu, iż dał mi taką ufność we Krwi Pana Jezusa i w Twym potężnym Orędownictwie. Tak wielu Łask spodziewali się od Ciebie prawdziwi Twoi czciciele, a żaden z nich nie został zawiedziony. I ja się nie zawiodę. Maryo, proś Twego Syna Jezusa, aby umocnił i zawsze coraz bardziej pomnażał we mnie tę nadzieję. Amen. (*I.,122).

 

 

 

Zachęcamy do uczczenia Najświętszej Maryi Panny, Niepokalanie Poczętej w nabożeństwie miesiąca Grudnia ku Jej czci poświęconym: Nabożeństwo grudniowe ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP — dzień 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023