Rozmyślania na wszystkie dni całego roku

z pism Św. Alfonsa Marii Liguoriego
1935 r.

PRZETŁUMACZYŁ Z WŁOSKIEGO

O. W. SZOŁDRSKI C. SS. R.

 

 

TOM II.

 

 

KRÓTKIE AKTY MIŁOŚCI BOŻEJ

DO UŻYCIA W CZASIE ROZMYŚLANIA.

 

Jezu, mój Boże, kocham Cię nade wszystko, we wszystkim, z całego serca, bo na to tak bardzo zasługujesz.

Panie, żałuję, iż Cię obrażałem, Dobroci nie­skończona; nie pozwól, bym Cię miał jeszcze kie­dy obrazić.

Jezu, miłości moja, spraw, abym Cię zawsze kochał, a potem czyń ze mną, co Ci się podoba.

Jezu mój, chcę żyć, gdzie Ci się podoba, i chcę cierpieć, jak Ci się podoba; chcę umrzeć, kiedy zechcesz.

Jezus niech będzie w mym sercu, a Marya w mym umyśle. Niech Jezus, Marya, Józef będą życiem moim.

 

W roztargnieniach mów:

Panie, dopomóż mi do wykonania dobrych postanowień i udziel mi siły, bym odtąd dobrze żyć rozpoczął, niczym bo­wiem jest to, co dotąd uczyniłem.

 

 

 

 

Stałam się przed nim taką, która pokój znalazła. — Pnp 8,10.

 

PRZYGOTOWANIE. — Najświętsza Panna Marya słusznie jest przyrównana do tęczy, jest bowiem Pośredni­czką ludzi i zadatkiem pokoju między nimi, a Panem Bo­giem. I rzeczywiście, iluż grzeszników, którzy teraz są wielkimi Świętymi w Niebie, byłoby się potępiło, gdyby się Marya nie wstawiła za nimi do Syna i nie uprosiła im przebaczenia! Jakikolwiek więc jest stan naszej duszy, uciekajmy się z ufnością do tej drogiej Matki, a będziemy zbawieni. Pamiętajmy jednak, iż aby doznać Jej szczególnej Opieki, trzeba mieć koniecznie przynajmniej wolę poprawy.

 

I. — Jednym z głównych obowiązków Maryi jest podnoszenie dusz, które dopuściły się jakiej winy i godzenie ich z Panem Bogiem. Duch Święty w Pie­śni nad pieśniami te słowa kładzie w Jej usta: „Stałam się przed nimi taką, która pokój znalazła” (Pnp 8, 10). Jestem obroną tych, mówi Marya, którzy się do Mnie uciekają, i Moje Miłosierdzie względem nich jest jakby wieżą, w której schronić się mogą. Pan Bóg mnie bowiem ustanowił Pośredniczką i Orędowniczką grzeszników. Iluż takich, którzy są teraz wielkimi Świętymi w Niebie zostałoby po­tępionych, gdyby Najświętsza Dziewica nie wstawiła się za nimi do Pana Boga i nie uprosiła im przebaczenia.

Ojcowie Kościoła przyrównują Najświętszą Pannę Maryę nie tylko do Arki Noego, w której znalazły schronienie zwierzęta, obraz grzeszników, lecz i do gołębicy, która, opuściwszy arkę, niebawem do niej wróciła, niosąc w dziubku gałązkę oliwy, znak pokoju, ja­kiego Pan Bóg ludziom udzielił.

Wyraźną figurą Maryi była również tęcza, któ­rą Św. Jan widział wokół Tronu Bożego.A tęcza była około stolicy” (Ks. Objaw. 4, 3). I rzeczywiście, jak mó­wi pewien egzegeta, Marya zawsze jest obecna przy Trybunale Bożym, aby łagodzić wyroki i kary, należne grzesznikom. Według Św. Bernardyna ze Sie­ny, jak Pan Bóg na widok tęczy przypomina sobie pokój, jaki ziemi obiecał, tak też na skutek mo­dlitw Maryi odpuszcza grzesznikom ich winy i zawiera z nimi przymierze.

Słusznie Św. Bernard woła do każdego z nas: „Dziękuj Bogu, iż taką ci dał Orędowniczkę”. Choć­byś, grzeszniku, był pogrążony w bagnie grzechowym i był zastarzały w grzechu, nie trać otuchy. Dziękuj Panu Bogu, że aby ci okazać Miłosierdzie, nie tylko dał ci Swego Syna na Orędownika, lecz dla dodania ci otuchy i ufności, postarał się dla ciebie o Pośredniczkę, która wszystko, co chce, może ci wyjednać Swymi Modlitwami. Uciekaj się więc do Maryi, miej przynajmniej wolę poprawy, a zosta­niesz zbawiony.

 

II. — Skoro wielka misja Maryi na tym polega, iż jest Ona Pośredniczką między grzesznikami, a Panem Bogiem, nic nam nie pozostaje, jak odezwać się do Niej ze Św. Tomaszem z Villanova:

 

 

Modlitwa.

„Orędowni­czko nasza, spełnij Swój obowiązek”. Wykonaj go również w stosunku do mnie. Nie mów, iż moja sprawa jest zbyt trudna do wygrania; wiem bo­wiem i wszyscy mnie o tym zapewniają, że nigdy sprawa, jakiej bronisz, nie jest stracona. Czyż moja miałaby być przegrana? Nie, tego się nie obawiam.

Tego tylko mógłbym się lękać, gdybym jedynie mnóstwo swych grzechów wziął pod uwagę, iż nie podejmiesz się mej obrony. Lecz zważając, Maryo, na Twe niezmierne Miłosierdzie i na najgorętsze pragnienie Twego Najsłodszego Serca wspie­rania najzatwardzialszych grzeszników, tego się nie obawiam. Czyż zginął kiedykolwiek, kto do Ciebie się uciekał? Toteż uciekam się o Pomoc do Ciebie, moja wielka Orędowniczko, Ucieczko moja, moja Nadziejo i Matko moja. W Twe Ręce składam sprawę swego zbawienia. Tobie zawierzam swą du­szę; która była zgubiona, lecz Ty ją zbawisz. Dziękuję zawsze Panu Bogu, że dał mi tę wielką ufność w To­bie, która pomimo mej niegodziwości, czuję, iż za­pewnia mi zbawienie.

Jedna tylko obawa trapić mnie nie przestaje. Moja ukochana Królowo, obawiam się mianowicie, bym kiedy z powodu niedbalstwa nie stracił tej ufności w Tobie. Dlatego proszę Cię, Maryo, przez miłość ku Jezusowi, zachowaj we mnie i nieustan­nie coraz więcej pomnażaj tę najsłodszą ufność w Twe Orędownictwo, dzięki któremu, jak tego mocno się spodziewam, odzyskam przyjaźń Bożą, którą w przeszłości w swym szaleństwie gardziłem i utraciłem; odzyskawszy ją, ufam, iż z Twą Pomo­cą nigdy jej już nie utracę; skoro zaś ją zachowam dzięki Tobie, ufam mocno, że przyjdzie dzień, kie­dy będę Ci dziękował w Niebie i tam wysławiał Miłosierdzie Boże i Twoje przez całą wieczność. Amen.

 

 

 

Zachęcamy do:

  1. uczczenia Najdroższej Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa w miesiącu Lipcu ku Jej czci poświęconym: Nabożeństwo lipcowe do Najdroższej Krwi Pana Jezusa – dzień 15
  2. uczczenia Najdroższej Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa poprzez nabożeństwo: Nabożeństwo ku czci Przenajdroższej Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023