Rozmyślania na wszystkie dni całego roku

z pism Św. Alfonsa Marii Liguoriego
1935 r.

PRZETŁUMACZYŁ Z WŁOSKIEGO

O. W. SZOŁDRSKI C. SS. R.

 

 

TOM II.

 

 

KRÓTKIE AKTY MIŁOŚCI BOŻEJ

DO UŻYCIA W CZASIE ROZMYŚLANIA.

 

Jezu, mój Boże, kocham Cię nade wszystko, we wszystkim, z całego serca, bo na to tak bardzo zasługujesz.

Panie, żałuję, iż Cię obrażałem, Dobroci nie­skończona; nie pozwól, bym Cię miał jeszcze kie­dy obrazić.

Jezu, miłości moja, spraw, abym Cię zawsze kochał, a potem czyń ze mną, co Ci się podoba.

Jezu mój, chcę żyć, gdzie Ci się podoba, i chcę cierpieć, jak Ci się podoba; chcę umrzeć, kiedy zechcesz.

Jezus niech będzie w mym sercu, a Marya w mym umyśle. Niech Jezus, Marya, Józef będą życiem moim.

 

W roztargnieniach mów:

Panie, dopomóż mi do wykonania dobrych postanowień i udziel mi siły, bym odtąd dobrze żyć rozpoczął, niczym bo­wiem jest to, co dotąd uczyniłem.

 

 

 

Zejdźcie się, a wejdziemy do miasta obronnego, a milczmy tam. — Jer. 8, 14.

 

PRZYGOTOWANIE. — W starożytnych mia­stach ucieczki nie wszyscy winowajcy znajdowali ocalenie, ani też za wszelkie występki. Jednakże pod płaszczem Maryi znajduje schronienie i zbawienie każdy winowajca, jakąkolwiek popełniłby winę. Tak Pan Bóg postanowił, mianując Najświętszą Pannę Maryę Ucieczką grzeszników. Nie traćmy więc ufności, lecz w jakimkolwiek stanie jest nasze sumienie, wzywajmy Matki Bożej na pomoc, a zobaczymy, iż Ona zawsze jest gotowa nas wspierać we wszystkich naszych potrzebach. Wzywajmy Jej szcze­gólniej pod tak drogim dla Niej imieniem Ma­tki Nieustającej Pomocy.

 

I. — Jednym z tytułów, jakim Kościół Święty każe nam wzywać Matkę Bożą i który szczegól­niej dodaje odwagi biednym grzesznikom, jest we­zwanie „Ucieczko grzeszników”. Dawnymi czasy były w Judei miasta ucieczki, w których winowajcy, jeśli się do nich schronili, byli wolni od kar zasłużonych. Obecnie nie ma tych miast ucieczki, jak wówczas, lecz jest jedno tylko, a jest nim Marya, o Której powiedziano: „Sławne rzeczy po­wiedziano o Tobie, Miasto Boże”. Ta jednak za­chodzi różnica, iż w owych starodawnych mia­stach ucieczki nie wszyscy winowajcy znajdowali schronienie, ani też za wszelkie występki, pod pła­szczem zaś Maryi wszyscy grzesznicy znajdują ra­tunek, bez względu na to, jakiej dopuścili się wi­ny. Wystarczy, że się ktoś do Niej ucieka, by został ocalony. Toteż Św. Jan Chryzostom takie słowa wkłada w Usta Najświętszej Dziewicy: „Jestem Miastem Ucieczki dla wszystkich, którzy się do Mnie uciekają”. Św. Albert Wielki stosuje do Niej słowa Jeremiasza: „Zejdźcie się, a wejdziemy do miasta obronnego”.

Skoro kto wejdzie do tego mistycznego mia­sta, zaraz odzyskuje Łaskę Bożą, a nawet nie potrzeba, aby przypominał, iż chce być zbawiony. „A milczmy tam”. Tak, ponieważ Marya, ta Łaska­wa Królowa, widząc, iż nie mamy odwagi prosić Pana Boga, Sama to czyni i tak skutecznie, że, jak Pan Jezus objawił Św. Brygidzie, otrzymałaby prze­baczenie dla samego lucyfera, gdyby, co zresztą jest niemożliwe, ów duch pyszny upokorzył się przed Maryą i prosił Ją o wstawiennictwo.

Toteż powiada Św. Bernard, iż Marya nie brzydzi się żadnym grzesznikiem, choćby był jak najbardziej splamiony grzechami i wstrętny, byleby tylko do Niej się uciekał i prosił Ją o po­moc. Potrafi bowiem Ona, będąc Ucieczką grzesz­ników, wyciągnąć Rękę i wydobyć go z głębin roz­paczy. — Wielbijmy więc zawsze Pana Boga i dziękujmy Mu za to, że dał nam Matkę tak łaskawą i słodką.

Maryo, nieszczęśliwy, kto Cię nie kocha! Nieszczę­śliwy, kto się do Ciebie nie ucieka, w Tobie ufno­ści nie pokłada!

 

 

II. — Jakikolwiek jest stan twej duszy, po­słuchaj Św. Bazylego, który dodaje ci otuchy. „Nie trać odwagi, mówi, lecz we wszystkich swych po­trzebach uciekaj się do Maryi. Wzywaj Jej Pomocy, a zobaczysz, że Ona zawsze gotowa ci pomagać, taką jest bowiem Wola Boża, aby Najświętsza Panna poma­gała nam we wszystkich naszych potrzebach”.

Wzywajmy Jej szczególniej pod tym tak drogim dla Niej Imieniem Matki Nieustającej Po­mocy. — Ta Matka Miłosierdzia tak pragnie rato­wać najnieszczęśliwszych grzeszników, iż sama szuka do tego sposobności. Gubi się, kto nie ucieka się do Maryi.

Czyż zgubił się kiedykolwiek, kto uciekał się do Matki Bożej i w Niej złożył swą nadzieję?

 

 

Modlitwa.

O Matko Nieustającej Pomocy! Oto u Nóg Twoich nędzny grzesznik, który do Ciebie się ucie­ka i całą nadzieję w Tobie pokłada. O Matko Miło­sierdzia, zlituj się nade mną! Słyszę, iż wszyscy Cię zowią Ucieczką i Nadzieją grzeszników. Bądźże i dla mnie Ucieczką i Nadzieją. Wspomóż mnie dla Miłości Jezusa Chrystusa; podaj Rękę nędznemu grzesznikowi, który się Tobie poleca i oddaje na zawsze na Twoją Służbę. Błogosławię Boga i dzięki Mu składam, iż w Swoim Miłosierdziu natchnął mnie wielką ufnością ku Tobie; tę ufność poczy­tuję sobie za rękojmię swego wiecznego zbawienia. Wyznaję, że jeżeli tak często w przeszłości grze­szyłem, to dlatego, że nie uciekałem się do Ciebie. Wiem, że za Twoją Pomocą zwyciężę, wiem, że mnie wspomożesz, jeśli się Tobie polecę. Obawiam się tylko, bym w okazjach do grzechu nie zaniechał Cię wzywać i przez to się nie zgubił. Proszę Cię więc, i jak tylko mogę, błagam, abym we wszystkich zasadzkach piekła zawsze do Ciebie się uciekał i wołał: Maryo, ratuj mnie, Matko Nieustającej Pomocy, nie dozwól, abym utracił Boga swego! Amen.

 

 

 

Zachęcamy do:

  1. uczczenia Niepokalanego Serca Maryi w miesiącu Sierpniu ku Jej czci poświęconym: Nabożeństwo sierpniowe poświęcone ku czci Niepokalanego Serca Maryi – dzień 5
  2. uczczenia Najświętszej Maryi Panny Śnieżnej: Nabożeństwo ku czci NMP Śnieżnej.

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *