Rozmyślania na wszystkie dni całego roku

z pism Św. Alfonsa Marii Liguoriego
1935 r.

PRZETŁUMACZYŁ Z WŁOSKIEGO

O. W. SZOŁDRSKI C. SS. R.

 

 

TOM II.

 

 

KRÓTKIE AKTY MIŁOŚCI BOŻEJ

DO UŻYCIA W CZASIE ROZMYŚLANIA.

 

Jezu, mój Boże, kocham Cię nade wszystko, we wszystkim, z całego serca, bo na to tak bardzo zasługujesz.

Panie, żałuję, iż Cię obrażałem, Dobroci nie­skończona; nie pozwól, bym Cię miał jeszcze kie­dy obrazić.

Jezu, miłości moja, spraw, abym Cię zawsze kochał, a potem czyń ze mną, co Ci się podoba.

Jezu mój, chcę żyć, gdzie Ci się podoba, i chcę cierpieć, jak Ci się podoba; chcę umrzeć, kiedy zechcesz.

Jezus niech będzie w mym sercu, a Marya w mym umyśle. Niech Jezus, Marya, Józef będą życiem moim.

W roztargnieniach mów: Panie, dopomóż mi do wykonania dobrych postanowień i udziel mi siły, bym odtąd dobrze żyć rozpoczął, niczym bo­wiem jest to, co dotąd uczyniłem.

 

 

 

 

Oto Ja, Służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. — Łuk. 1, 38.

 

PRZYGOTOWANIE. — Posłuszeństwo Najświętszej Panny Maryi było bez porównania doskonalsze, niż Wszystkich innych Świętych. Będąc bowiem wolną od wszelkiej skazy grzechów, była natychmiast posłuszną na głos każdego natchnienia Bożego. Dzię­ki tej cnocie Marya naprawiła szkodę, jaką Ewa spowodowała przez swe nieposłuszeństwo: A ty jak słuchasz swych przełożonych? Jak spełniasz Przykazania Boże i kościelne, i obowiązki swego stanu? Pamiętaj, iż właśnie cnota posłu­szeństwa wprowadza Błogosławionych do Chwały Nieba.

 

I. — Z miłości, jaką Marya żywiła do cnoty po­słuszeństwa, gdy Archanioł Gabryel zwiastował Jej wielką Tajemnicę, nazwała się Służebnicą Bożą. Oto Ja, Służebnica Pańska. Słusznie po­wiada Św. Tomasz z Villanova, tak się nazwała, gdyż Ta wierna Służebnica nigdy ani czynem, ani myślą nie sprzeciwiła się Panu Bogu, lecz, pozbawiona Swej własnej woli, zawsze i we wszystkim była posłuszną Woli Bożej.

Posłuszeństwo Maryi, jak mówi Św. Bernard Sieneński, było doskonalsze od posłuszeństwa in­nych Świętych, wszyscy bowiem ludzie, będąc skłonni do zła wskutek grzechu pierworodnego, odczuwają trudności przy czynieniu dobra. Marya zaś przeciwnie, będąc wolną od wszelkiej zmazy grzechowej była natychmiast posłuszną na głos wszelkich natchnień Bożych i troszczyła się jedynie o spełnianie Woli Pana Boga. — Toteż o Niej powiedziano: Dusza moja roztopiła się, gdy mówił mój Oblubieniec, gdyż, jak to tłu­maczy Ryszard od Św. Wiktora, Dusza Najświętszej Panny była niejako metalem roztopionym, gotowym we wszystkim dostosować się do Woli Bożej.

Marya okazała Swą gotowość do posłuszeń­stwa, gdy, dla przypodobania się Panu Bogu, usłuchała rozkazu cesarza rzymskiego i udała się do Betlejem w czasie zimy, choć miała niebawem stać się Mat­ką. — Również, uwiadomiona przez Św. Józefa, zaraz tejże nocy udała się w daleką, niebezpieczną drogę do Egiptu.

Przede wszystkim jednak Najświętsza Panna Marya okazała swe heroiczne posłuszeństwo, gdy posłuszna Woli Bożej, ofiarowała na Śmierć Swego Syna i to z taką stałością, iż jak mówi Św. Ildefons, byłaby gotowa Sama Go ukrzyżować, gdyby katów nie było. — Toteż zdaniem Czcigodnego Bedy, Marya była szczęśliwszą wskutek posłuszeństwa Woli Bożej, niż wskutek tego, że stała się Matką Samego Boga. Zdaniem Św. Augustyna, Marya dzięki tej cnocie naprawiła zło, jakie Ewa sprowadziła przez swe nieposłuszeństwo.

 

II. — Marya bardzo miłuje tych, którzy ko­chają posłuszeństwo i Sama pewnego razu bardzo zgromiła jednego zakonnika, który nie posłuchał znaku na ćwiczenia wspólne, aby dokończyć ja­kieś ku Jej czci prywatne nabożeństwo.

Mówiąc o bezpieczeństwie, jakie daje posłuszeństwo ojcu duchownemu, Matka Boża objawiła Św. Brygidzie, iż posłuszeństwo jest cnotą, która Błogosławionych wprowadza do Chwały. I dodała, że dzięki Swemu posłuszeństwu otrzymała tę Łaskę od Pana Boga, iż wszyscy grzesznicy, którzy się do Niej skruszeni uciekają, otrzymują przebaczenie.

Jeśli więc chcesz być miłym Najświętszej Pannie i zape­wnić sobie zbawienie, postanów dziś sobie mocno odtąd naśladować Jej posłuszeństwo i wypełniać sumiennie wszystkie obowiązki swego stanu. — Zwróć się też z prośbą do Boskiego Jej Syna, by ci przebaczył winy, jakie dotąd popełniłeś przeciw tej tak pięknej cnocie.

 

 

Modlitwa:

Mój Jezu, aby mnie zbawić, byłeś posłuszny aż do śmierci krzyżowej, ja zaś niewdzięczny, żeby się nie pozbawić jakiej nędznej przyjemności tyle razy okazywałem Ci brak uszanowania i wypowiadałem Ci posłuszeństwo.

Mój Panie, poczekaj, nie opuszczaj mnie, jak na to zasłużyłem. Żałuję za wyrządzone Ci zniewagi. Chciałbym umrzeć z żalu. Słyszę, iż wzywasz mnie, bym Cię miłował. Nie chcę już Ci się opierać. Oto oddaję się Tobie, nie odrzucaj mnie.

Powiedz mi, co mam czynić, by Tobie się przy­podobać, na wszystko bowiem jestem gotów. Odnawiam śluby ubóstwa, czystości i posłuszeństwa. Przyrzekam Ci, iż od dzisiaj ni­gdy się nie będę opierał rozkazom swych przełożo­nych. Kocham Cię, Jezu, Boże, kocham Cię nade wszystko, a dlatego, iż Cię miłuję, chcę czynić wszystko możliwe, by Tobie się przypodobać. Do­pomóż mi, bym spełnił swe przyrzeczenia.

Kró­lowo i Matko moja, Maryo, proś za mną Jezusa. I przez Zasługi Twego posłuszeństwa wyjednaj mi Łaskę, abym wiernie spełniał Jego Wolę i był posłuszny kierownikowi swej duszy. Amen.

 

 

 

Zachęcamy do:

  1. uczczenia Najdroższej Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa w miesiącu Lipcu ku Jej czci poświęconym: Nabożeństwo lipcowe do Najdroższej Krwi Pana Jezusa – dzień 8
  2. uczczenia Najdroższej Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa poprzez nabożeństwo: Nabożeństwo ku czci Przenajdroższej Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *