Rozmyślania na wszystkie dni całego roku

z pism Św. Alfonsa Marii Liguoriego

1935 r.

 

 

PRZETŁUMACZYŁ Z WŁOSKIEGO

O. W. SZOŁDRSKI C. SS. R.

 

 

TOM I.

 

 

KRÓTKIE AKTY MIŁOŚCI BOŻEJ

DO UŻYCIA W CZASIE ROZMYŚLANIA.

 

 

Jezu, mój Boże, kocham Cię nade wszystko, we wszystkim, z całego serca, bo na to tak bardzo zasługujesz.

Panie, żałuję, iż Cię obrażałem, Dobroci Nie­skończona; nie pozwól, bym Cię miał jeszcze kie­dy obrazić.

Jezu, miłości moja, spraw, abym Cię zawsze kochał, a potem czyń ze mną, co Ci się podoba.

Jezu mój, chcę żyć, gdzie Ci się podoba, i chcę cierpieć, jak Ci się podoba; chcę umrzeć, kiedy zechcesz.

Jezus niech będzie w mym sercu, a Marya w mym umyśle. Niech Jezus, Marya, Józef będą życiem moim.

 

W roztargnieniach mów:

Panie, dopomóż mi do wykonania dobrych postanowień i udziel mi siły, bym odtąd dobrze żyć rozpoczął, niczym bo­wiem jest to, co dotąd uczyniłem.

 

 

Błogosławionaś, Któraś uwierzyła, albowiem spełni się to, co Ci jest powiedziane od Pana. — Łuk. 1, 45.

 

PRZYGOTOWANIE. — Wiara Najświętszej Panny była tak żywa, iż przewyższała wiarę wszystkich ludzi i wszystkich Aniołów; choć widziała, iż Pan Jezus podlegał wszelkim nędzom ludzkim, zawsze Go uważała za swego prawdziwego Pana Boga. Jeśli chcemy okazać się godnymi synami Matki Boskiej, naśladujmy Ją w tej, jako też i w innych cnotach, ćwiczmy się we wzbudzaniu częstych aktów wiary i postępujmy według tego, w co wierzymy, wiara bowiem bez uczynków jest martwa.

 

I. — Jak Błogosławiona Dziewica jest wzorem miłości i nadziei, tak też jest wzorem wiary, albowiem, zdaniem Św. Ireneusza, szkodę, jaką, wyrządziła Ewa przez swą niewiarę, Marya naprawiła przez Wiarę Swoją. I rzeczywiście, Ewa, ponieważ uwierzyła wężowi wbrew temu, co jej Pan Bóg powiedział, sprowadziła śmierć.  Nasza zaś Królowa, uwierzywszy słowom Anioła, iż bez utraty dziewictwa stanie się Matką Boga, przyniosła światu zbawienie. Toteż Św. Elżbieta ze względu na tę wiarę Maryi, nazwała Ją Błogosławioną: Błogosławionaś, Któraś uwierzyła.

O. Suarez powiada, iż Najświętsza Panna miała więcej Wiary, niż wszyscy ludzie i wszyscy Aniołowie.

Widziała Swego Syna w stajence betlejemskiej, a przecież wierzyła, iż jest On Stwórcą świata: widziała, jak uciekał przed Herodem, a jednak nie przestawała wierzyć, iż jest On Królem królów. Widziała Go narodzonego, lecz wierzyła, iż jest wieczny. Widziała Go ubogim, potrzebującym pożywienia, lecz wierzyła, iż jest Panem całego świata; widziała Go leżącego na sianie, nie wątpiła jednak, iż jest wszechmocny; widziała, iż nie mówi, wierzyła jednak, że jest Mądrością Nieskończoną. Słyszała, jak płakał, lecz wierzyła, iż On radością Niebo napełnia. Widziała Go wreszcie przy śmierci wzgardzonym i ukrzyżowanym, jednakże w wierze się nie zachwiała. Marya zawsze mocno wierzyła w Jego Bóstwo.

Dlatego, jak mówi Św. Antonin, podczas Ciemnej Jutrzni pozostaje jedna świeca zapalona — jest ona figurą Wiary Maryi. Św. Leon ze względu na Wiarę Najświętszej Dziewicy, stosuje do Niej słowa Pisma Świętego: Nie zgaśnie w nocy kaganiec Jej.

Toteż Marya z powodu Swej wielkiej Wiary stała się światłością wszystkich wiernych. Św. Metody nazwał Ją Pochodnią wiernych, a Św. Cyryl Aleksandryjski — Królową Wiary prawdziwej.— Kościół zaś Święty dla zasług tej Wiary przypisuje Najświętszej Dziewicy pokonanie wszystkich herezji. „Ciesz się, Maryo Dziewico, pokonałaś bowiem wszystkie herezje na świecie”.

 

II. — Św. Ildefons zachęca nas: „Naśladujmy Wiarę Maryi”. Lecz jak mamy ją naśladować? Wiara jest zarazem Darem i cnotą. Jest Darem Bożym, o ile jest ona światłem, którego Pan Bóg duszy użycza; jest cnotą, o ile dusza w niej się ćwiczy. To też z wiary powinniśmy nie tylko zaczerpnąć jej zasady, lecz trzeba i w swym postępowaniu nią się kierować, gdyż, jak mówi Św. Grzegorz: „Kto wierzy prawdziwie, ten wprowadza w życie prawdę, której go Wiara naucza”. Na tym polega żywa wiara, życie z wiary, którą, według słów Apostoła, każdy sprawiedliwy kierować się powinien: Sprawiedliwy mój z wiary żyje.

Tak żyła Marya, tak i my według Jej wzoru żyć winniśmy, różniąc się od tych, którzy nie żyją według tego, w co wierzą, których wiara martwa jest, jak mówi Św. Jakub. Prośmy więc Matkę Bożą, aby przez Zasługi Swej Wiary wyjednała nam wiarę żywą: „Pani, pomnóż wiarę naszą”. Ćwiczmy się w częstym wzbudzaniu aktów wiary, łącząc je z aktami Wiary Maryi. Prośmy też o nawrócenie tych zbłąkanych naszych braci, którzy żyją poza Kościołem Katolickim.

 

 

Modlitwa:

„Maryo, Matko Miłości i Ucieczko grzeszników, prosimy Cię, spójrz litościwie na narody heretyckie i schizmatyckie. Tyś jest Tronem Mądrości, oświeć więc umysły nędznie spowite w ciemności nieświadomości i grzechów, aby poznały jasno, iż Święty Kościół Katolicki, Apostolski, Rzymski jest jedynym prawdziwym Kościołem Jezusa Chrystusa, poza Którym nie ma świętości i zbawienia. Uproś tym narodom nawrócenie, wyjednaj im Łaskę, aby przyjęły wszystkie Prawdy Wiary Świętej i poddały się Papieżowi, zastępcy Pana Jezusa na ziemi. Niechaj złączone z nami słodkimi więzami Miłości Pana Boga uczynią jedno stado, pod jednym Pasterzem, abyśmy mogli wszyscy, o Chwalebna Dziewico, śpiewać z radością na wieki: „Ciesz się, Maryo Dziewico, gdyż wszystkie herezje pokonałaś na świecie”. Niech się tak stanie! Amen.

 

 

 

Zachęcamy:

  1. Do uczczenia Najświętszego Imienia Jezus w nabożeństwie miesiąca Stycznia ku Jego czci poświęconym: Nabożeństwo styczniowe ku czci Najświętszego Imienia Jezus.
  2. Do uczczenia Najświętszego Imienia Jezus: Nabożeństwo ku czci Najświętszego Imienia Jezus.

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *