25. GRUDNIA

NARODZENIE CHRYSTUSA PANA.

 

 

Źródło: Żywoty Świętych z dodatkiem rozmyślań, modłów i rycin napisał Ks. Julian Antoni Łukaszkiewicz, Honorowy Kap. Bazyliki Lor., 1931r.

 

 

Narodzenie Chrystusa Pana.W grudniu obchodzimy najmilsze święto całego roku: Boże Narodzenie! Z głębokim wzruszeniem przypomina sobie każdy z nas swe lata dziecinne, kiedy to na Wigilię i w dzień Bożego Narodzenia spodziewał się spełnienia tylu, a tylu życzeń! Narodzenie Chrystusa Pana zmieniło postać całego świata na lepsze, może i nam lepiej będzie w roku przyszłym?! Przy Narodzeniu Chrystusa Pana śpiewali Aniołowie: pokój ludziom dobrej woli.

Może i dla nas zawita pokój, ustaną udręczenia, prześladowanie i kłopoty?

O tak, będzie nam lepiej, zdobędziemy pokój i szczęście na ziemi i w Niebie, gdy stosownie do upomnienia anielskiego będziemy mieli dobra wolę. Idźmy więc do żłóbka z sercem szczerym, z dobrą wolą, i uznajmy w Chrystusie Boga-Człowieka, poznajmy Jego Zakon i Przykazania, i postanówmy według nich żyć i działać.

Idźmy do żłóbka szukajmy w nim Pana Jezusa i z dobrą wolą powiedzmy, że odtąd chcemy Jemu wyłącznie służyć, Jemu się podobać, Jego Przykazaniami kierować się w życiu wyłącznie. Zrób szczere wyznanie: Twoim chcę być, Jezu, i w życiu, i w śmierci, i po śmierci.

Idźmy do żłóbka i powiedzmy Panu Jezusowi, że odtąd porzucamy nasze grzechy, złe nałogi, i unikać będziemy okazji do grzechów. A na dowód, że w nas dobra jest wola, poprawmy się szczerze i trwale: chcemy trwać w Łasce Bożej  i być synami Bożymi (Jan 1, 12) i uczestnikami Boskiego przyrodzenia, odbieżawszy skażenia pożądliwości, która jest na świecie. (2 Piotr 1.)

Idźmy do żłóbka i wyznajmy Panu Jezusowi, że stać przy Nim będziemy wytrwale, choć świat i czart prześladować nas będą, choć własne ciało bunt podniesie. Dobra w nas wola, walczyć więc będziemy, a gdy Bóg z nami, któż przeciwko nam?!

Idźmy do żłóbka i powiedzmy Panu Jezusowi, że odtąd zgadzać się będziemy we wszystkim z Wolą Bożą, w powodzeniu i przeciwności, w szczęściu i nieszczęściu. Szukać nie będziemy osobistych korzyści ani własnej chwały, ale jedynie i przede wszystkim Chwały Pana Boga.

Idźmy do żłóbka i zapewnijmy Pana Jezusa, iż wiemy, że w życiu teraźniejszym rozmaite dolegliwości, upokorzenia i cierpienia znosić będziemy musieli, że nie wszystko iść będzie według naszych planów i zamysłów, ale przeciwności zachęcać i pobudzać nas będą, aby tym zupełniej poddać się Woli Boga.

– A gdy tak postępować będziemy Bóg da nam szczęście i pokój, jakie go świat nie dawa. (Mat. 7.)

 

 

Modlitwa.

Boże Dziecię! Któreś rozpoczęło Życie ziemskie w stajence betlejemskiej, i zamieniło je na nieprzerwane pasmo cierpień dla szczęścia świata i zbawienia ludzkości, dozwól, abyśmy uczestniczyli w łaskach i darach, które ze sobą z Nieba przyniosłoś, i zdobyli sobie pokój na ziemi i w Niebie. Spodziewamy się, że się tak stanie. Amen.

 

 

 

 © salveregina.pl 2022

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *