Rozmyślania na wszystkie dni całego roku

z pism Św. Alfonsa Marii Liguoriego
1935 r.

PRZETŁUMACZYŁ Z WŁOSKIEGO

O. W. SZOŁDRSKI C. SS. R.

 

 

TOM II.

 

 

KRÓTKIE AKTY MIŁOŚCI BOŻEJ

DO UŻYCIA W CZASIE ROZMYŚLANIA.

 

Jezu, mój Boże, kocham Cię nade wszystko, we wszystkim, z całego serca, bo na to tak bardzo zasługujesz.

Panie, żałuję, iż Cię obrażałem, Dobroci nie­skończona; nie pozwól, bym Cię miał jeszcze kie­dy obrazić.

Jezu, miłości moja, spraw, abym Cię zawsze kochał, a potem czyń ze mną, co Ci się podoba.

Jezu mój, chcę żyć, gdzie Ci się podoba, i chcę cierpieć, jak Ci się podoba; chcę umrzeć, kiedy zechcesz.

Jezus niech będzie w mym sercu, a Marya w mym umyśle. Niech Jezus, Marya, Józef będą życiem moim.

 

W roztargnieniach mów:

Panie, dopomóż mi do wykonania dobrych postanowień i udziel mi siły, bym odtąd dobrze żyć rozpoczął, niczym bo­wiem jest to, co dotąd uczyniłem.

 

Któraż to jest, która idzie jako zorza powstająca? — Pieśń, 6, 9.

 

PRZYGOTOWANIE. — Dziecina Niebiańska przychodzi na świat z przeznaczeniem, iż stanie się Matką Boga; dlatego rodzi się tak ubogacona w Łaski, że Jej świętość przewyższa świętość wszystkich razem Aniołów i Świętych. Wzbudźmy akt żywej wiary w tę niewypowiedzianą godność Maryi, podziwiajmy Ją i dziękujmy Panu Bogu w Jej Imieniu. Cieszmy się i pomnażajmy w ufności; w tym samym bowiem czasie, gdy Najświętsza Marya Panna została przeznaczona na Matkę Odkupiciela, wyznaczoną również została na Orędowniczkę rodzaju ludzkiego i Szafarkę wszystkich Łask Niebiańskich.

 

I. — Przed Narodzeniem Najświętszej Maryi Panny świat był pogrążony w ciemnościach grzechów. „Marya się narodziła, zabłysła jutrzenka”, mówi jeden z Ojców Świę­tych. Do Niej się odnoszą słowa Pisma Świętego: Któraż to jest, która idzie jako zorza powstająca? Gdy zorza się ukaże, ziemia się cieszy, zorza bowiem jest zwiastunką słońca; podobnież Narodzenie Maryi uradowało świat cały, była Ona bowiem Zwiastunką Słońca Sprawiedliwości, Pana naszego Jezusa Chrystusa, który miał stać się Jej Synem i zbawić nas przez Śmierć Swoją. Toteż słusznie śpiewa Kościół Święty: „Narodzenie Twoje, Bogarodzico, radość zwiastowało całemu światu; z Ciebie się bowiem narodziło Słońce Sprawiedliwości, które darowało nam życie wieczne”.

I rzeczywiście, Narodzenie Maryi to narodzenie naszej radości, naszego zbawienia; przez Maryę bowiem otrzymaliśmy Zbawiciela.

Tę Dziecinę, Która miała stać się Matką Słowa Przedwiecznego, Pan Bóg tak w Łaski ubogacił, iż już od chwili Swego Niepokalanego Poczęcia przewyższała świętością wszystkich razem Aniołów i Świętych; otrzymała bowiem Łaskę wyższego rzędu, odpowiadającą godności Matki Bożej.

O Święta Dziecino, pełna Łaski, pozdrawiam Cię ja, nędzny grzesznik i cześć Ci oddaję. Tyś umiłowana przez Pana Boga, jesteś Jego radością; zlituj się nade mną, gdyż przez swe grzechy stałem się przedmiotem gniewu i odrazy Pana Boga. Ty, Najczystsza Dziewico, umiałaś już od Dzieciństwa tak pozyskać Serce Pana Boga, że niczego Ci On nie odmawia i czyni wszystko, o cokolwiek Go poprosisz. Tyś wiec jest mą nadzieją. Polecaj mnie Swemu Synowi, a będę zbawiony. „O Maryo, Któraś bez zmazy na świat wstąpiła, wyjednaj mi u Pana Boga, żebym mógł zejść z tego świata bez grzechu”.

 

II. — W tymże czasie, gdy Marya została przeznaczoną na Matkę naszego Odkupiciela, została też wyznaczoną na Pośredniczkę miedzy Panem Bogiem, a nami grzesznymi. Toteż mówi Św. Tomasz z Akwinu, iż Marya otrzymała tyle Łaski, ile Jej potrzeba do zbawienia wszystkich ludzi. Dlatego Św. Bernard nazywa Maryę wodociągiem, z którego pełności wszyscy czerpiemy.

 

 

Modlitwa.

O Święta i Niebiańska Dziecino, ponieważ jesteś wyznaczona na Orędowniczkę grzeszników, spełnij Swe zadanie, wstawiaj się za mną. Prawda, że przez swe grzechy zasłużyłem, bym został opuszczony, — nie chce jednak, aby me grzechy miały stanąć mi na przeszkodzie w ufności ku Tobie; wiem bowiem, że Bóg tak Cię miłuje, iż niczego Ci nie odmawia; wiem również, że cieszysz się, skoro możesz używać Swej Władzy dla wspomagania największych winowajców. Ufam Tobie, ufam tak bardzo, iż gdyby me zbawienie było złożone w me ręce, oddałbym je całkowicie w Ręce Twoje.

A więc Ty, Któraś jest najwznioślejszym Stworzeniem na świecie, wobec Której są małymi najwyższe Duchy Niebiańskie, Święta nad Świętymi, Maryo, przepaści Łask, pełna sprawiedliwości, dopomóż grzesznikowi, który ją stracił z własnej winy. Daj, bym poznał, jak miłą jesteś Bogu, uproś mi światło i żar miłości Bożej tak potężny, aby z grzesznika przemienił mnie w świętego i oderwawszy mnie od wszelkich ziemskich przywiązań, zapalił mnie całego ogniem miłości Pana Boga. Spraw to, Pani, bo możesz to uczynić; spraw to z miłości ku Temu Bogu, Który uczynił Cię tak wielką, tak potężną i miłosierną.

Udziel, proszę Cię, Panie, słudze Twemu Daru Niebiańskiej Łaski, aby uroczystość Narodzenia Najświętszej Maryi Panny wyjednała mi pomnożenie pokoju, jako Jej Macierzyństwo stało mi się źródłem zbawienia. Amen. (*I, 343)

 

 

 

Kontynuuj regularny cykl rozmyślań na dany dzień tygodnia przeznaczony: Pan Jezus doznaje zniewag, jakby był ostatni z ludzi.

 

 

Zachęcamy do:

  1. uczczenia Krzyża Świętego w miesiącu Wrześniu ku czci Jego poświęconym: Nabożeństwo wrześniowe ku czci Krzyża Świętego – dzień 8
  2. uczczenia Świętych Aniołów Stróżów w miesiącu Wrześniu ku Ich czci poświęconym: Nabożeństwo wrześniowe ku czci Świętych Aniołów Stróżów – dzień 8
  3. uczczenia Bł. Bronisławy w miesiącu Wrześniu ku Jej czci poświęconym: Nabożeństwo wrześniowe ku czci Bł. Bronisławy – dzień 8
  4. poznania Nauki katolickiej na Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny.
  5. poznanie szczegółów dotyczących Narodzenia Najświętszej Maryi Panny wg wizji Katarzyny Emmerich.
  6. uczczenia święta dnia dzisiejszego, tj. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny: Nabożeństwo na święto Narodzenia NMP.

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023