Rozmyślania na wszystkie dni całego roku

z pism Św. Alfonsa Marii Liguoriego
1935 r.

PRZETŁUMACZYŁ Z WŁOSKIEGO

O. W. SZOŁDRSKI C. SS. R.

 

 

TOM II.

 

 

KRÓTKIE AKTY MIŁOŚCI BOŻEJ

DO UŻYCIA W CZASIE ROZMYŚLANIA.

 

Jezu, mój Boże, kocham Cię nade wszystko, we wszystkim, z całego serca, bo na to tak bardzo zasługujesz.

Panie, żałuję, iż Cię obrażałem, Dobroci nie­skończona; nie pozwól, bym Cię miał jeszcze kie­dy obrazić.

Jezu, miłości moja, spraw, abym Cię zawsze kochał, a potem czyń ze mną, co Ci się podoba.

Jezu mój, chcę żyć, gdzie Ci się podoba, i chcę cierpieć, jak Ci się podoba; chcę umrzeć, kiedy zechcesz.

Jezus niech będzie w mym sercu, a Marya w mym umyśle. Niech Jezus, Marya, Józef będą życiem moim.

W roztargnieniach mów: Panie, dopomóż mi do wykonania dobrych postanowień i udziel mi siły, bym odtąd dobrze żyć rozpoczął, niczym bo­wiem jest to, co dotąd uczyniłem.

 

8 WRZEŚNIA

Narodzenie Najświętszej Panny Maryi.

 

 

Któraż to jest, która idzie jako zorza powstająca? — Pieśń, 6, 9.

 

PRZYGOTOWANIE. — Dziecina Niebiańska przychodzi na świat z przeznaczeniem, iż stanie się Matką Boga; dlatego rodzi się tak ubogacona w Łaski, że Jej świętość przewyższa świętość wszystkich razem Aniołów i Świętych. Wzbudźmy akt żywej wiary w tę niewypowiedzianą godność Maryi, podziwiajmy Ją i dziękujmy Panu Bogu w Jej Imieniu. Cieszmy się i pomnażajmy w ufności; w tym samym bowiem czasie, gdy Najświętsza Panna została przeznaczona na Matkę Odkupiciela, wyznaczoną również została na Orędowniczkę rodzaju ludzkiego i Szafarkę wszystkich Łask Niebiańskich.

 

I. — Przed Narodzeniem Najświętszej Panny świat był pogrążony w ciemnościach grzechów. „Marya się narodziła, zabłysła jutrzenka”, mówi jeden z Ojców Świę­tych. Do Niej się odnoszą słowa Pisma Świętego: Któraż to jest, która idzie jako zorza powstająca? Gdy zorza się ukaże, ziemia się cieszy, zorza bowiem jest zwiastunką słońca; podobnież Narodzenie Maryi uradowało świat cały, była Ona bowiem Zwiastunką Słońca Sprawiedliwości, Jezusa Chrystusa, który miał stać się Jej Synem i zbawić nas przez Śmierć Swoją. To też słusznie śpiewa Kościół Święty: „Narodzenie Twoje, Bogarodzico, radość zwiastowało całemu światu; z Ciebie się bowiem narodziło Słońce Sprawiedliwości, które darowało nam życie wieczne”.
I rzeczywiście, Narodzenie Maryi to narodzenie naszej radości, naszego zbawienia; przez Maryę bowiem otrzymaliśmy Zbawiciela.
Tę Dziecinę, Która miała stać się Matką Słowa Przedwiecznego, Pan Bóg tak w Łaski ubogacił, iż już od chwili Swego Niepokalanego Poczęcia przewyższała świętością wszystkich razem Aniołów i Świętych; otrzymała bowiem Łaskę wyższego rzędu, odpowiadającą godności Matki Bożej.

O Święta Dziecino, pełna Łaski, pozdrawiam Cię ja, nędzny grzesznik, i cześć Ci oddaję. Tyś umiłowana przez Boga, jesteś Jego radością; zlituj się nade mną, gdyż przez swe grzechy stałem się przedmiotem gniewu i odrazy Pana Boga. Ty, Najczystsza Dziewico, umiałaś już od Dzieciństwa tak pozyskać Serce Pana Boga, że niczego Ci On nie odmawia i czyni wszystko, o cokolwiek Go poprosisz. Tyś wiec jest mą nadzieją. Polecaj mnie Swemu Synowi, a będę zbawiony. „O Maryo, Któraś bez zmazy na świat wstąpiła, wyjednaj mi u Boga, żebym mógł zejść z tego świata bez grzechu”.

 

II. — W tymże czasie, gdy Marya została przeznaczoną na Matkę naszego Odkupiciela, została też wyznaczoną na Pośredniczkę miedzy Bogiem, a nami grzesznymi. To też mówi Św. Tomasz z Akwinu, iż Marya otrzymała tyle Łaski, ile Jej potrzeba do zbawienia wszystkich ludzi. Dlatego Św. Bernard nazywa Maryę wodociągiem, z którego pełności wszyscy czerpiemy.

 

Modlitwa:

O Święta i Niebiańska Dziecino, ponieważ jesteś wyznaczona na Orędowniczkę grzeszników, spełnij Swe zadanie, wstawiaj się za mną. Prawda, że przez swe grzechy zasłużyłem, bym został opuszczony, — nie chce jednak, aby me grzechy miały stanąć mi na przeszkodzie w ufności ku Tobie; wiem bowiem, że Bóg tak Cię miłuje, iż niczego Ci nie odmawia; wiem również, że cieszysz się skoro możesz używać Swej Władzy dla wspomagania największych winowajców. Ufam Tobie, ufam tak bardzo, iż gdyby me zbawienie było złożone w me ręce, oddałbym je całkowicie w Ręce Twoje.

A więc Ty, Któraś jest najwznioślejszym Stworzeniem na świecie, wobec Której są małymi najwyższe Duchy Niebiańskie, Święta nad Świętymi, Maryo, przepaści Łask, pełna sprawiedliwości, dopomóż grzesznikowi, który ją stracił z własnej winy. Daj, bym poznał, jak miłą jesteś Bogu, uproś mi światło i żar miłości Bożej tak potężny, aby z grzesznika przemienił mnie w świętego i oderwawszy mnie od wszelkich ziemskich przywiązali, zapalił mnie całego ogniem miłości Pana Boga. Spraw to, Pani, bo możesz to uczynić; spraw to z miłości ku temu Bogu, który uczynił Cię tak wielką, tak potężną i miłosierną.
Udziel, proszę Cię, Panie, słudze Twemu Daru Niebiańskiej Łaski, aby uroczystość Narodzenia Najświętszej Maryi Panny wyjednała mi pomnożenie pokoju, jako Jej Macierzyństwo stało mi się źródłem zbawienia. Amen. (* 1,343).

 

 

Zachęcamy do podjęcia regularnego rozważenia rozmyślania na czwartek nt. Czciciele Przenajświętszego Sakramentu.

 

© salveregina.pl 2022

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *