Rozmyślania na wszystkie dni całego roku

z pism Św. Alfonsa Marii Liguoriego
1935 r.

PRZETŁUMACZYŁ Z WŁOSKIEGO

O. W. SZOŁDRSKI C. SS. R.

 

 

TOM II.

 

 

KRÓTKIE AKTY MIŁOŚCI BOŻEJ

DO UŻYCIA W CZASIE ROZMYŚLANIA.

 

Jezu, mój Boże, kocham Cię nade wszystko, we wszystkim, z całego serca, bo na to tak bardzo zasługujesz.

Panie, żałuję, iż Cię obrażałem, Dobroci nie­skończona; nie pozwól, bym Cię miał jeszcze kie­dy obrazić.

Jezu, miłości moja, spraw, abym Cię zawsze kochał, a potem czyń ze mną, co Ci się podoba.

Jezu mój, chcę żyć, gdzie Ci się podoba, i chcę cierpieć, jak Ci się podoba; chcę umrzeć, kiedy zechcesz.

Jezus niech będzie w mym sercu, a Marya w mym umyśle. Niech Jezus, Marya, Józef będą życiem moim.

 

W roztargnieniach mów:

Panie, dopomóż mi do wykonania dobrych postanowień i udziel mi siły, bym odtąd dobrze żyć rozpoczął, niczym bo­wiem jest to, co dotąd uczyniłem.

 

 

 

 

Ta jest Wola Boża: uświęcenie wasze. — I Tes. 4, 3.

 

PRZYGOTOWANIE. — Bądźmy przekonani, iż jeden akt zupełnego i doskonałego zgodzenia się z Wolą Bożą wystarcza, by duszę świętą uczynić; kto bowiem oddaje Panu Bogu wolę własną, oddaje Mu, co ma najlepszego, i z całą prawdą może powie­dzieć: Panie, nie mam nic, co bym Ci jeszcze mógł oddać. Niechaj więc wszystkie nasze pragnienia, czynności i modlitwy mają na celu zgadzanie się z Wolą Bożą i spełnianie Jej tak, jak w Niebie się dopełnia.

 

I. — Ileż wart jeden akt doskonałego zgodze­nia się z Wolą Bożą! Wystarcza, by duszę świętą uczynić. Św. Pawłowi, gdy jeszcze był prześladow­cą Kościoła, ukazał się Pan Jezus, oświecił go i na­wrócił. Cóż wówczas Święty uczynił? Oddał jedy­nie Panu Bogu wolę swoją, by nią rozporządzał: „Panie, powiedział, co chcesz, abym czynił?” (Dz. Ap. 9, 6).  Dzięki tej gotowości Pan Jezus wybrał Św. Pawła na „naczy­nie wybrane” (Dz. Ap. 9, 15) i Apostoła narodów. — Zasłużył na to, kto bowiem oddaje Panu Bogu swą wolę, ten Mu od­daje wszystko, co posiada. Toteż z całą prawdą może powiedzieć: Panie, oddawszy Ci swą wolę, nie mam nic, co bym Ci jeszcze mógł ofiarować, gdyż wszystko Ci oddałem. Pan Bóg domaga się od nas naszego serca, tj. woli naszej: “Daj mi, synu mój, serce twoje” (Przyp. 23, 26). Jeśli zaś Mu go nie oddamy, wszystkie czyny nasze, choćby się zdawały jak najdoskonalsze, nie są miłe Panu Bogu. — Żydzi skarżyli się przed Panem Bo­giem: „Czemuśmy pościli, a nie wejrzałeś, poni­żyliśmy dusze nasze, a nie widziałeś?” Pan Bóg na tę skargę oświadczył im przez Proroka Izajasza, że przyczyną tego było, iż ograniczając się do zewnętrznych po­kut, nie oddali Panu Bogu swej woli. „Oto w dzień postu waszego znajduje się wola wasza” (Ks. Iz. 58, 3).

Toteż zgadzanie się z Wolą Bożą było jedy­nym celem, jedynym pragnieniem Wszystkich Świętych. Dawid oświadczył, że zawsze jest gotów spełniać Wolę Bożą: „Gotowe serce moje, Boże, go­towe serce moje” (Ps 57/56/, 8). Św. Maria Magdalena de Pazzi, słysząc słowa: „Wola Boża”, w zachwyt wpadała. Św. Teresa przynajmniej z pięćdziesiąt razy dziennie oddawała się Panu Bogu, prosząc Go, by czynił z nią, co zechce. Bł. Henryk Suzo mawiał: „Wolę być raczej najnędzniejszym robakiem na ziemi z Wolą Bożą, niż Serafinem z wolą własną”.

 

II. — Wszystkie więc nasze pragnienia, nabożeństwa, rozmyślania, Komunie Święte winny do tego zmierzać, aby nasza wola dostosowała się do Woli Bożej i spełniała Ją, jak to czynią Aniołowie i Święci w Niebie. Wszystkie nasze modlitwy rów­nież winny mieć na celu uproszenie nam Łaski, byśmy to spełniali, czego Pan Bóg od nas żąda; win­niśmy się też zwracać do Świętych naszych Orędo­wników, szczególniej zaś do Matki Najświętszej, by nam to uprosili. „Naucz mnie czynić Wolę Twoją”.

Bądźmy przekonani, powiada Św. Teresa, że na spełnianiu Woli Bożej polega nasza najwyższa świętość i kto doskonalej się w Niej ćwiczy, tym większe czyni postępy w życiu wewnętrznym. Toteż, zgadzając się z Wolą Bożą, i my staniemy się również mężami według Serca Bożego, jak to Pan Bóg powiedział o Dawidzie: „Znalazłem Dawi­da, męża według Serca Mego, który będzie czynić wszystkie Wole Moje”.

 

 

Modlitwa.

Mój Boże, całe me nieszczęście w przeszłości na tym polegało, że nie chciałem dostosować się do Twej Świętej Woli. Nienawidzę ich i brzydzę się tymi dniami i chwilami, kiedy, by iść za swoją wolą, sprzeciwiałem się Woli Twojej, o Boże mej duszy. Teraz Ci ją całą oddaję; przyjmij Ją, mój Panie, i tak mocno złącz z Twą Miłością, by już więcej buntować się nie mogła. Kocham Cię, Dobroci Nieskończona, i dlatego, że Cię miłuję, oddaję Ci się całkowicie. Rozporządzaj mną i wszystkim, co posiadam, jak Ci się podoba, gdyż we wszyst­kim zdaję się na Twą Wolę. Uchroń mnie od tego nieszczęścia, bym miał co czynić wbrew Woli Two­jej, a potem czyń ze mną, co zechcesz. — Ojcze Przedwieczny, wysłuchaj mnie dla Zasług Męki Pana Jezusa, a Ty, Najświętsza Panno Maryo, użyczaj mi Pomocy; uproś mi Łaskę, bym spełniał Wolę Bożą, od czego zależy me zbawienie; o nic innego Cię nie proszę. Amen. (II, 171).

 

 

 

Zachęcamy do:

  1. uczczenia Niepokalanego Serca Maryi w miesiącu Sierpniu ku Jej czci poświęconym: Nabożeństwo sierpniowe poświęcone ku czci Niepokalanego Serca Maryi – dzień 28
  2. uczczenia Świętego Patrona dnia dzisiejszego, Św. Augustyna, Biskupa i Doktora Kościoła: Nabożeństwo ku czci Św. Augustyna, Biskupa i Doktora Kościoła.

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *