Jan Chrzciciel

 

 

 

 

Nauka na dzień Narodzenia Św. Jana Chrzciciela (24 czerwca)

Źródło: Służba Boża 1883

 

Jan Święty posłany był od Boga na to, aby ukazał Izraelitom chodzącego już w ciele Mesjasza i przygotował lud na Jego przyjęcie; dla tego nazwany jest przesłańcem albo poprzednikiem Chrystusa. Św. Jan uczniów swoich, na znak ich pokuty i oczekiwania Mesjasza, chrzcił wodą, Pan Jezus takoż zażądał takowego Chrztu, i Święty Jan Mu udzielił, i dla tego nazwany jest Chrzcicielem. Pamiątka męczeńskiej śmierci, czyli Ścięcia Świętego Jana, obchodzi się 29 Sierpnia; dzisiaj zaś czcimy doroczną pamiątkę jego narodzenia.

Kościół Święty wszystkich innych Świętych nie obchodzi radośnie pamiątki narodzenia, bo zasmuca go niejako pamięć na to, że oni, w chwili przyjścia na świat, przed odebraniem Łaski Chrztu Świętego, byli nieprzyjaciółmi Boga. Dzień zaś ich śmierci obchodzi radośnie, i zowie go w Swoim języku, dniem ich urodzin, bo wtedy prawdziwie zaczynają życie radosne i pełne chwały, wtedy z padołu płaczu wchodzą do wesela Pana swego. Lecz Najświętszej Maryi Panny i Św. Jana Chrzciciela obchodzi i dzień narodzenia, dlatego, że Marya Panna nigdy nie podlegała pierworodnemu grzechowi; Św. Jan zaś, chociaż nie był niepokalanie poczęty, jednakże narodził się bez pierworodnego grzechu, gdyż jeszcze w łonie matki był uświęcony i napełniony Duchem Świętym; był to zatem udzielony dlań przywilej, jakiego nie mieli inni Święci. Przy tym narodzenie jego, jako Poprzednika Odkupiciela, otoczone było cudami, i zapowiadało nadzwyczajną radość światu.

 

 

 

© salveregina.pl 2023