Ofiarowanie NMP

(21 listopada)

 

 

 

 

Nauka.

Źródło: Służba Boża 1883

Święci Joachim i Anna, przez długi czas będąc bezdzietni, uczynili ślub, ze jeśli Bóg da im dziecię, poświęcą Mu na Służbę w Jego Przybytku. Stosownie do tej obietnicy, zostawszy Rodzicami Córki, Maryi Panny, gdy ta miała już lat trzy, umieścili Ją w liczbie panien przebywających przy Jerozolimskim kościele. Według podania, Marya Panna zostawała tam lat jedenaście i w czasie tym uczyniła ślub wiecznej czystości. W 14-tym roku życia, będąc posłuszna objawionej Sobie Woli Pana Boga, wróciła do Nazaretu, i poślubioną została Św. Józefowi.

Na pamiątkę tego dnia, w którym zaprowadzona była do Jerozolimskiego kościoła, i tam, jako najczystsza oblubienica poświęciła siebie najzupełniej i na zawsze niebieskiemu Oblubieńcowi, obchodzimy dziś Święto Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny. Idąc za Przykładem Maryi, mamy codziennie pobudzać się do kochania Pana Boga nade wszystko, odnawiając śluby nasze na Chrzcie Świętym uczynione, przez które odrzekłszy się uroczyście świata, ciała i czarta, obiecaliśmy służyć jednemu Panu Bogu.

Źródło: Korona Niepokalanej Maryi Dziewicy z dwunastu gwiazd 1935

To święto obchodzi Kościół Święty na pamiątkę owego dnia, w którym Marya Panna, mając trzy lata wieku, przez rodziców swoich zaprowadzoną została do świątyni jerozolimskiej i ofiarowaną Panu Bogu na wyłączną Jego Służbę. Według podania, mieszkała przy świątyni lat jedenaście, i potem idąc za natchnieniem Ducha Świętego, powróciła do rodzicielskiego domu i poślubiona Św. Józefowi.

 

 

Nauka na uroczystość Ofiarowania Matki Boskiej.

Źródło: Książka do oświecenia i zbudowania duszy chrzescijańsko katolickiej cz. II 1897

Jakież to jest święto?

Jest to święto ustanowione przez Kościół na tę pamiątko, że Najświętsza Dziewica jako młodziuchne dziecię ofiarowana została przez Rodziców Panu Bogu w świątyni Jerozolimskiej i poświęconą na Służbę Boża.

Jak się to stało?

Doktor Kościoła Św. Alfons Liguori pisze: „Marya od chwili przyjścia na świat miała znajomość Pana Boga i od najrychlejszych lat poświeciła się Panu Bogu, Służbie i Chwale Jego. Oświecone z Nieba Dziecię dobrze wiedziało, że Pan Bóg odrzuca ofiarę serca podzielonego, i że żąda, aby Go całym sercem miłowano, gdyż nakazał: „Masz miłować Pana Boga Twego z całego serca“. Począwszy przeto od pierwszych dni żywota umiłowała Marya Pana Boga ze wszystkich sił i calem Sercem i uczyniła Mu z Siebie ofiarę. Czekała tylko na chwilę, w której będzie mogła uroczyście i jawnie tę ofiarę spełnić“. „Doszedłszy przeto trzech lat, prosiła Rodziców, aby Jej pozwolili osiąść przy świątyni i dotrzymać danej Panu Bogu obietnicy. Gdy nadszedł dzień oznaczony, Niepokalana Dziewica z ojcem Joachimem i matką Anną wyruszyła w drogę do Jerozolimy. Rzesze Aniołów towarzyszyły Świętej Panience, Która miała zostać Matką Stworzyciela Swego“. „Przybywszy do Jerozolimy, uklękła przed Rodzicami, i ucałowawszy Ich ręce, prosiła o błogosławieństwo. Otrzymawszy je, wstąpiła po stopniach do Przybytku Pańskiego, wyrzekła się świata i powabów jego i poświeciła się wyłącznie Służbie Bożej”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023