Anioł Stróż

 (2 października)

 

 

 

 

Nauka.

Źródło: Służba Boża 1883

Święci Aniołowie w Niebie wielbią nieustannie Pana Boga, są Jego najposłuszniejszymi sługami i posłańcami, bronią ludzi na ciele i duszy strzegąc ich i upominając do dobrego. Pan Bóg używa ich niekiedy do oznajmienia ludziom Woli Swojej i czynienia cudów dla nich. Oni wstawiają się za nami do Pana Boga, są Opiekunami, czyli Stróżami całego Kościoła, krajów, miast i każdego człowieka.

W dzień 29 września obchodzi się nabożeństwo na cześć Wszystkich Świętych Aniołów, a szczególniej Św. Michała Archanioła, który się uważa za Opiekuna całego Kościoła i za Księcia i Wodza wszystkich wiernych. Dzień zaś 2-gi października przeznaczony jest na szczególne uczczenie Aniołów Stróżów.

 

 

Anioł Stróż

 

 

Nauka na uroczystość Świętych Aniołów Stróżów.

Źródło: Książka do oświecenia i zbudowania duszy chrzescijańsko katolickiej cz. II 1897

Czemu ustanowiono to święto?

  1. Abyśmy Panu Bogu za to dziękowali, że każdemu z nas dodał Anioła opiekuńczego, który nas ma chronić od niebezpieczeństw grożących na tym świecie i zawieść nas do Nieba.
  2. Abyśmy się okazali wdzięcznymi Aniołom Stróżom, którzy nam świadczą tyle dobrego.

Czy jest rzeczą pewną, ze każdy człowiek ma swego Anioła Stróża?

Nie ulega to najmniejszej wątpliwości, gdyż mamy na to wiele dowodów w Piśmie Świętym; (Mojż. ks. II, 23, 20, 21, 12; Psalm 34(33), 8; 91(90), 11. Job 33, 23; Dz. Ap. 12, 16). Przede wszystkim przytoczyć tu należy Słowa Chrystusowe (Mat. 18, 10): „Patrzcież, abyście nie wzgardzali jednego z tych małych. Albowiem wam powiadam, iż Aniołowie ich w Niebiesiech zawsze widzą Ojca Mego, Który jest w Niebiesiech“. Słynny teolog Suarez mówi: jest to Artykuł Wiary tak jednozgodnie przyjęty przez Kościół Katolicki, że tylko zuchwalec i człowiek zbaczający z drogi wiary mógłby go odrzucić.

Jakie jest zadanie Aniołów Stróżów?

Zadaniem ich jest chronić nas od niebezpieczeństw grożących ciału i duszy. W psalmie 91(90), 11 czytamy: „Aniołom Swoim rozkazał o tobie, aby cię strzegł i na wszystkich drogach twoich. Na ręku będą cię nosić, byś snąć nie obraził o kamień nogi twojej“ , tj. byś nie zgrzeszył i aby cię inne jakie nie spotkało nieszczęście. „Jakaż to Łaska Boża“, woła Św. Bernard, — „cóż za niewysłowiona miłość! Któż rozkazał? Oto Sam Pan Bóg. Komu rozkazał? Oto Aniołom, tym szlachetnym Duchom, a domownikom Swoim. Co im nakazał? Polecił im bronić i strzec nas. O Boże, czymże jest człowiek, że tak o nim pamiętasz?“ Największe przysługi świadczą Aniołowie duszom naszym. Oni są tarczą i obroną nasza w niebezpieczeństwach i pokusach, zachętą do dobrego, oni zanoszą prośby nasze przed Tron Boży i stoją przy nas w godzinie śmierci. Nawet po śmierci naszej są na nasze posługi, gdyż Chrystus Pan mówi, że „Łazarz poniesion był od Aniołów na Łono Abrahamowe“ (Łuk. 16, 22).

Jakie mamy obowiązki względem Aniołów Stróżów?

Według nauki Św. Bernarda, winniśmy im:

  1. cześć i szacunek ze względu na ich obecność, i dla tego też nic wobec nich nie powinniśmy czynić, czego byśmy się wstydzili wobec uczciwego człowieka.
  2. Mamy się poczuwać względem nich do wdzięczności za troskliwość, jaka nam okazują.
  3. Zaufanie i miłość.

W każdej potrzebie, we wszystkich strapieniach i pokusach powinniśmy się do nich zwracać i oddawać się pod ich opiekę.

Jaką pociechą nas darzy obecność Anioła Stróża?

Gdy niebezpieczeństwo grozi duszy naszej, śmiało mu stawiamy czoło i nie lękamy się niczego. „Kogóż bowiem, mówi Św. Bernard, mielibyśmy się lękać, mając tak potężnych obrońców? Któż ich zdoła pokonać, któż uwieść tych, co nas wszędzie i zawsze zasłaniają tarcza swej opieki? Doświadczona jest ich siła, wierność i przezorność; dla czego więc mielibyśmy drzeć z obawy? Trzymajmy się tylko i nie odstępujmy ich, i zdawajmy się zawsze na piecze Boga, Pana Niebios i ziemi.

Co mamy dzisiaj czynić?

Oddajemy dzisiaj cześć ponowną swemu Aniołowi opiekuńczemu; dziękujmy mu za wszystkie Dobrodziejstwa, jakimi nas obsypywał przez cały ciąg żywota naszego; polećmy się dalszej jego opiece, ponówmy mu obietnice wiernego posłuszeństwa.

Modlitwa. Wszechmocny, Wiekuisty Boże! Któryś w nieskończonej Swej Dobroci dodał każdemu z ludzi Anioła Stróża, spraw, abym swego Anioła opiekuńczego czcił, miłował, był mu posłusznym, a ocalony Twą Łaską i jego Opieką oglądał na wieki w Królestwie Niebieskim Boskie Twe Oblicze razem z Nim i Wszystkimi Świętymi. O Święci Aniołowie! Brońcie nas w walce tego żywota, abyśmy w Dniu Sądu Ostatecznego nie poszli na wieczna zgubę. Amen.

 

 

Anioł Stróż

 

 

Nauka. Zachęta do wzywania pomocy Anioła Stróża

Źródło: Hołd Bogu od Narodu Polskiego 1927

Najwierniejszy przyjaciel to Anioł Stróż. Czcij go, bo Sam Pan Bóg tego żąda. Wzywaj jego pomocy i bądź mu posłuszny, gdyż cię kocha.

W Krakowie r. 1897, pięcioletnie dziecko spadło z piętra. Przerażeni rodzice myśleli, że się zabiło; jednak ze zdziwieniem spostrzegli się, że żyje. Lekarz orzekł, iż może nastąpić śmierć wskutek wstrząśnienia mózgu. Nazajutrz rano, owa dziecina przybiega do ojca i w radosnym uniesieniu mówi: Wie tatko, kto mnie uratował, żem się nie zabiła?” – No któż taki? – odrzecze pan N… – Anioł Stróż – odpowie dziewczę – za to, że co dzień odmawiam „Pod Twoją obronę” i modlitewkę do Anioła Stróża.

Anioł budził Św. Rajmunda, aby szedł na pacierze kapłańskie. Gdy świątobliwy zakonnik Wilhelm umierał, bracia się modlili za niego. Musiał staczać srogi bój z wrogiem duszy; nagle, obracając się do braci, rzecze: „Cieszcie się, bracia, bo całe niebo mnie otacza; czyście nie widzieli Anioła, dającego mi pocałunek pokoju?” – To rzekłszy, spokojnie zasnął w Panu.

Jeżeli dusza idzie do Czyśćca, jej Anioł Stróż odwiedza ją, pociesza, pobudza ludzi do modlitwy za nią i sam się modli o jej wyzwolenie.

 

 

Anioł Stróż

 

 

Uwaga dotycząca Anioła Stróża.

Źródło: Kwiat Eucharystyczny 1936

Pamiętaj, że od pierwszej chwili twego życia otrzymałeś od Boga jednego z Jego Aniołów za stróża, opiekuna i przewodnika. Co to za dobroć, co to za miłość Ojca Niebieskiego ku Tobie! Jak droga i zacna musi być dusza twoja, skoro dla jej zbawienia Pan Bóg posyła jednego z książąt niebieskich z nieba na ziemię. A jak wiernie Anioł Stróż wypełnia włożony nań obowiązek! Od kolebki aż do skonu nie opuszcza cię ten najstarszy, najwierniejszy i nieodstępny twój przyjaciel ani na chwilę! On cię w ciemnościach oświeca, w cierpieniu pociesza, w przygodach strzeże, w zwątpieniu dodaje serca, z licznych niebezpieczeństw wybawia. On cię podtrzymuje, gdy się chwiejesz; gdy walczysz, wzmacnia; gdy upadasz, podnosi; gdy w grzechu zasypiasz, budzi do powstania. On modły twoje razem ze swymi Panu Bogu przedstawia, nieprzyjaciół twej duszy gromi, po śmierci przed Sąd Boski ją zaprowadzi. Módl się więc do niego i słuchaj głosu jego!

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023