Wszystkich Świętych

1 Listopada

 

 

 

Nauka.

Źródło: Służba Boża 1883

Przez ustanowienie Święta dzisiejszego, Kościół Święty pragnie:

1) Abyśmy oddawali należną cześć razem Wszystkim Świętym w Niebie królującym, jako wiernym sługom i przyjaciołom Pańskim, i składali najżywsze dzięki Panu Bogu, iż udarował Ich za życia Swą Łaską, a po śmierci nagrodził wieczną szczęśliwością i Chwałą.

2) Chce ożywić naszą wiarę i ufność w pośrednictwo za nami Świętych.

3) Pragnie pobudzić nas do naśladowania przykładu Świętych.

4) Chce ożywić w nas pragnienie szczęśliwości niebieskiej, obiecanej tym Wyznawcom Chrystusowym, którzy podobnie jak Wybrani Pańscy, usiłują kochać Pana Boga z całego serca i bliźniego jako siebie samego.

 

***

 

Nauka na uroczystość Wszystkich Świętych.

Źródło: Książka do oświecenia i zbudowania duszy chrześcijańsko katolickiej cz. II 1897

Czemu Kościół ustanowił to święto?

  1. Aby chwalić Pana w Jego Świętych. (Ps 150, 1)
  2. Aby oddać samymże Świętym cześć powinna. Starając się bowiem przez cały przeciąg swego żywota o pomnożenie Chwały Boskiej, zasłużyli oni na cześć u ludzi i zjednali sobie Miłość Boską.
  3. Żyjąc na tej ziemi, gdzie staczamy ciągle walki ze sobą i ze światem, mamy się starać, abyśmy się stali godnymi obcować ze Świętymi w Niebie.
  4. Żywoty Świętych Pańskich pouczają nas, że wierne wykonywanie Przykazań Boskich zjednało Im szczęście wiekuiste; winno to być dla nas zachętą do wstąpienia na tę samą drogę i ścisłego naśladowania Ich cnót.
  5. Dzień ten wyznaczony prócz tego został do oddania należnej czci tym Świętym, na których pamiątkę nie wyznaczono dnia osobnego.
  6. Wreszcie obchodzimy uroczyście ten dzień w tym celu, aby za wstawieniem się i orędownictwem Świętych Pańskich Pan Bóg nam udzielił przebaczenia win, uczynił nas uczestnikami Ich zasług i kiedyś nam łaskawie zezwolił wziąć udział w radościach niebieskich.

Kto pierwszy zaprowadził to Święto?

Pierwszym tej uroczystości powodem był Papież Bonifacy IV. W roku 609 kazał zamienić na kościół chrześcijański tak nazwany panteon, tj. pogańską świątynię poświęconą wszystkim bożkom i złożyć w niej kości Świętych Pańskich porozpraszane po różnych cmentarzach rzymskich. Kościół ten poświęcony został czci Najświętszej Panny i Wszystkich Świętych Męczenników. Zarazem nakazał Papież Bonifacy obchodzić w Rzymie rok rocznie uroczystość Wszystkich Świętych. Grzegorz III papież przeniósł tę uroczystość z dnia 13 Maja na 1 Listopada, a Grzegorz IV rozpowszechnił je na cały obręb Chrześcijańskiego świata.

Czemu obchodzimy to święto w Listopadzie?

Przełożono to święto umyślnie na ten dzień, gdyż wtedy przypada koniec żniw i sprzętu. Przypomina nam to, że Święci spożywają w Niebie owoc swej pracy i żywota strawionego na Służbie Bożej. Myśl ta ma nas pobudzać do ostatecznego wytrwania w dobrem. Widzimy bowiem u Świętych jak hojnie Pan Bóg wynagradza to, co dla Niego uczynili. „Co będzie siał człowiek, to też będzie zbierał“ (Gal 6, 8). Stosownie też umieszczono to święto przy schyłku Roku Kościelnego, który jest obrazem dziejów Kościoła Bożego. Jak dzieje Kościoła uzupełnią się w Niebie, tak kończymy Rok Kościelny myślą o tych, co już doznają rozkoszy niebieskich.

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023