piotr_pawel

(+ 67 w Rzymie – 29 czerwca)

Źródło: Rok Boży w liturgii i tradycji Kościoła Świętego – Katowice 1931r

 

 

Czcigodną pamięć tego dnia świątecznego najlepiej nam uprzytomni niezrównany język Kościoła: “Dzisiaj wstąpił Szymon Piotr na drzewo krzyża, dzisiaj klucznik Królestwa radośnie odszedł do Chrystusa: dzisiaj Paweł Apostoł, światło kręgu ziemi, skłonił głowę pod miecz katowski, aby od Chrystusa przyjąć koronę męczeństwa”

(Antyfona na Magnificat). Tymi to słowy głosi Kościół chwałę Książąt Apostołów. Martyrologium rzymskie obwieszcza to święto następującymi słowy: “W Rzymie święci się dzisiaj narodziny błogosławionych apostołów Piotra i Pawła, których umęczono tego samego roku i dnia za panowania cesarza Nerona. Pierwszego w temże mieście przybito do krzyża, głową na dół, na Watykanie go pochowano, a czci go cały krąg ziemi. Drugiemu ścięto głowę, pochowano go na drodze prowadzącej do Ostji, cześć zaś oddaje mu się taką samą”.

 

 

Św. Piotra, Księcia Apostołów, ustanowił Zbawiciel Swoim następcą na ziemi; na nim zbudował Swój Kościół.

Piotr żyje w dalszym ciągu w swoich następcach, w papieżach rzymskich. Wszystkie słowa Zbawicielowe, odnoszące się do Piotra, stosują się także do papieży: “Na tobie zbuduję Mój Kościół”, “Tobie oddam klucze Królestwa Niebieskiego”, “Ja prosiłem za Tobą, aby nie ustala wiara twoja, ty zaś utwierdzaj swych braci”, i w końcu: “Paś baranki Moje, paś owce Moje”.

Słusznie staje obok niego “Apostoł narodów”, Św. Paweł, ten najdoskonalszy wzór dla każdego misjonarza. Po cudownym nawróceniu się w drodze do Damaszku nie ustaje w swej gorliwości, by głosić Chrystusa ukrzyżowanego wszystkim narodom. Dokonuje najśmielszych podróży po calem państwie rzymskim, znosi zniewagi, biczowanie, kamieniowanie, gorzeje na ciele i na duchu, jeden cel Jego życia; Chrystus. Dla Niego w końcu krew swoją przelewa.

Uwaga: W księgach Nowego Testamentu naukę Św. Piotra mamy zawartą w dwóch jego listach i w Ewangelii Św. Marka, zaś naukę Św. Pawła w Jego przebogatych w natchnioną treść 14 listach.

 

Piotr i Paweł

 

 

Nauka na dzień ŚŚ. Apostołów Piotra i Pawła

Źródło: Służba Boża 1883

Nauka. Według historycznych podań, Święci Piotr i Paweł Apostołowie, nie tylko w jednym roku, ale i jednego dnia i tejże godziny, w Rzymie, gdzie jednocześnie ogłaszali Ewangelię Chrystusową, ponieśli śmierć męczeńską, za prześladowania Nerona, roku 67 po narodzeniu Chrystusa. Dniem tym był 29 Czerwca; dla tego corocznie w tym dniu obchodzimy pamiątkę błogosławionego zejścia z tego świata tych męczenników i Apostołów.

Odpowiednio do celu dzisiejszego nabożeństwa, powinniśmy składać dzięki Bogu, iż raczył nam dać tych Wielkich Apostołów za nauczycieli Swojej Religii, i błagać Go o Łaskę, iżbyśmy, za Ich przyczyną i pod Ich opieką, mogli zachowywać wiernie tę naukę, którą zostawili dla nas w życiu, śmierci i pismach Swoich.

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *