Matka Boska Częstochowska

 

 

Nauka o Nabożeństwie do Matki Boskiej Częstochowskiej (26 sierpnia).

Źródło: Korona Niepokalanej Maryi Dziewicy z dwunastu gwiazd 1935

Obraz Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej wedle podania, wymalował Św. Łukasz, Ewangelista. Czczony był wielce na zamku Bełzkim, skąd go Władysław Opolczyk przywiózł na Jasną Górę i pieczy OO. Paulinów powierzył. Odtąd “postanowił Ją Pan nad całym Królestwem Swoim. Korona złota na Głowie Jej” (Grad.). Miejsce to nieustannie słynie cudami, a Marya “wyprasza nam pokój i zbawienie” (Komunia we Mszy św.).

 

***

 

O nadzwyczajnym odpuście ku czci Najświętszej Panny Jasnogórskiej w Częstochowie

Źródło: Maryo Częstochowska wysłuchaj modlitwę moją 1913

Przewielebny ksiądz Euzebiusz Rejman, Przeor Generalny OO. Paulinów, podał w pierwszych dniach lipca 1906r. nader ważną i miłą dla serc ludzkich wiadomość, że akt poświęcenia nowej wieży Jasnogórskiej wyznaczony został na dzień 15 Sierpnia 1906 r. w dniu Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, w 6-tą rocznicę pożaru dawnej wieży.

Ojciec Święty, Pius X, uświęcił akt ten łaskami wielkimi – ustanowił bowiem święto I-ej klasy z oktawą pod tytułem Najświętszej Panny Jasnogórskiej, na środę po 24 sierpnia każdego roku, w którym to dniu, według tradycji, obraz cudowny był umieszczony na Jasnej Górze 1382. Nadto udzielił odpustu zupełnego wszystkim, którzyby gdziekolwiek święto to obchodzili, spowiadając się i Komunię Świętą przyjmując, czy to w środę wzmiankowaną, lub też w niedzielę najbliższą.

Oprócz tej Łaski, Ojciec Święty dekretem własnoręcznie napisanym udziela Błogosławieństwa Apostolskiego wszystkim, którzy datkami lub w jakikolwiek sposób przyczynili się do odbudowania wieży.

Udzielenie przez Ojca Świętego Łask tak wielkich odnawia i podnosi cześć Najświętszej Panny, która szczególnie w Obrazie Częstochowskim splotła się z historią nie tylko Narodu Polskiego, ale z życiem niezliczonego mnóstwa pojedynczych ludzi. Akt zaś poświęcenia wieży, złożony jest z podziękowaniem Panu Bogu i Najświętszej Pannie, Patronce Polski, za wszystkie dobrodziejstwa, a zarazem z prośbą o odwrócenie nieszczęść wszelkich od kraju naszego i sprowadzenie doli lepszej.

 

 

© salveregina.pl 2022

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *