Dusze Czyśćcowe

Nauki katolickie na Dzień Zaduszny.

 

 

Nauka.

Źródło: Służba Boża 1883

Według nauki Religii naszej, możemy przynosić ulgę cierpieniom dusz czyścowych, ofiarując na wypłacenie ich długu zasługi dobrych naszych uczynków, jako to: modląc się za nich, słuchając łub ofiarując na ich intencję Mszę Świętą, przyjmując pobożnie Komunię, przekazując im otrzymane odpusty i czyniąc jałmużny. Kościół Święty pragnie, abyśmy codziennie wespół z nim modlili się za dusze zmarłych; w dzień zaś dzisiejszy szczególnie na ten cel ustanowił nabożeństwo. Wybrał na to następny dzień po uroczystości Wszystkich Świętych, aby tym wyraźniej przypomniał nasz i związek jedności z Kościołem Tryumfującym i Cierpiącym.

Obrzędy dzisiejsze wyrażają te rzewne myśli i uczucia.

Na żałobnej procesji czynią się pięć przystanków, czyli Stacji, w których się zanoszą modły w szczególności za kapłanów, za rodziców, za krewnych i dobroczyńców, za tych, których ciała spoczywają w tej parafii i kościele, na koniec przy katafalku za wszystkich zmarłych w ogólności. Gorejące świece około katafalku są godłem wiary i miłości umarłych naszych współbraci, i razem godłem radości i nadziei powrotu ich do lepszego życia; przez pokrapianie wodą święconą i okadzanie dymem kadzideł, wyraża się wielka godność dusz chrześcijańskich i nadzieja przyszłego uwielbienia ich ciał po powszechnym zmartwychwstaniu.

Ilekroć przywodzimy na pamięć obowiązek modlenia się za dusze w Czyśćcu będące, powinniśmy rozpamiętywać surowość Sprawiedliwości Boskiej, karzącej nawet za lekkie przewinienie dusze wybrane i przeznaczone do wiecznej z Nim Chwały, i tym mamy się pobudzać do gorliwego starania się o świątobliwość i do pokuty za przeszłe grzechy.

 

***

 

Nauka na Dzień Zaduszny.

Źródło: Książka do oświecenia i zbudowania duszy chrzescijańsko katolickiej cz. II 1897

Co jest dzień Zaduszny?

Jest to dzień, w którym Kościół obchodzi pamiątkę zmarłych, których dusze, chociaż ich Pan Bóg raczył przyjąć do Swej Łaski, na pewien czas zstąpiły do Czyśćca, aby się ze skaz i lżejszych grzechów oczyściły

Kiedy i jak zaprowadzono dzień Zaduszny?

Na to pytanie trudno odpowiedzieć. Tertulian (żył około roku 160) poświadcza, że już pierwsi chrześcijanie obchodzili pamiątkę umarłych. Pod koniec wieku dziesiątego Św. Odylon, opat Benedyktynów Kluniaceńskich rozporządził, aby Dzień Zaduszny obchodzono corocznie uroczyście dnia 2-go Listopada modlitwą, rozdawaniem jałmużny i Ofiarą Mszy Świętej. Nabożeństwo to zaczęło się coraz więcej rozpowszechniać po rożnych diecezjach, a Papież Jan XIX dał mu kościelne zatwierdzenie. Jeżeli dzień 2-go Listopada wyznaczono na ten obchód, przyczyny szukać należy w tym, że jakeśmy się w dniu wczorajszym radowali z Chwały Świętych Pańskich, nie powinniśmy też zapominać o tych, co jeszcze nie odpokutowali swych grzechów, a skazani na karę Czyśćca, potrzebują modlitw naszych. Zresztą nauka Wiary o Świętych Obcowaniu wyraźnie powiada, że z pamiątka o Kościele Tryumfującym łączy się wspomnienie o Kościele Cierpiącym. Jest w tym przeto myśl głęboka, że już w południowej porze dnia Wszystkich Świętych rozpoczyna się (po Nieszporach) nabożeństwo Zaduszne.

 

***

 

Źródło: Kancyonał katolicki i razem książka modlitewna 1868

Uwaga: Wczoraj, a dzisiaj, dwoje świąt szczególnie katolickich. Wczoraj my żebrakami byliśmy Świętych Pańskich o przyczynę wzywającymi: dzisiaj (żebrakami są dusze ojców, braci, sióstr i pokrewnych, dobrodziejów naszych w mękach czyścowych do wypłacenia się z ostatniego szeląga zatrzymanych). O cośmy wczoraj prosili Świętych, o to dzisiaj szczególnie proszą dusze czyśćcowe, gdy one bez wszelkich środków na zbawienie pomagających, nawet bez ciała, pomóc sobie żadnym sposobem nie mogą.

Co ty chcesz, aby ci czynili Święci, czyń też ty duszom, tj. przyczyniaj się za nimi przez Zasługi Jezusa, Pana i Zbawiciela.

Aby więc twoje przyczynienie się za duszami jak najskuteczniejsze było, poprzestań grzeszyć, wpraw się w stan uświęcającej Łaski, bo “wiemy, iż grzesznych Bóg nie wysłuchuje” (J 9, 31).

 

***

 

Źródło: Śpiewnik kościelny: Chwała Bogu na wysokości 1918

Uwaga. W tym dniu należy:

  1. Modlić się za dusze zmarłych i innych zachęcać do modlitwy, starać się o wykonanie uczynków miłosiernych, ofiarowując je za dusze w Czyśćcu zostające, a przede wszystkim ofiarować Msze Święte za dusze zmarłych.
  2. Uczynić postanowienie unikania grzechu śmiertelnego.
  3. Starać się na tym świecie zadośćuczynić Sprawiedliwości Bożej.

 

 

 

© salveregina.pl 2022

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *