Najświętsze Imię Jezus

NAUKI KATOLICKIE NA ŚWIĘTO NAJŚWIĘTSZEGO IMIENIA JEZUS.

W dzień Najsłodszego Imienia Jezus. (W niedzielę między 2 a 5 stycznia, lub 2 stycznia)

 

 

Uwaga: W to święto wszyscy wierni, którzy prawdziwą za grzechy czynią pokutę, szczerze się wyspowiadają, Najświętszy Sakrament Ciała i Krwi Jezusowej przyjmują, gdy w którymkolwiek kościele, w c. k. krajach stojącym, Mszy Świętej nabożnie słuchają i tam na intencję Kościoła Świętego Katolickiego pobożnie się modlą, uczestnikami stać się mogą odpustu zupełnego; za dozwoleniem Ojca Św. Innocentego XIII. z d. 19 lipca 1720r. — Za zezwoleniem zaś Ojca św. Piusa VII z dnia 21 maja 1810 tegoż odpustu przez całą Oktawę, dla tego też jeszcze w Niedziele 2. po Świętych Trzech Królach, każdy dostąpić może. — Odpust ten wyprosił rzymsko niemiecki Cesarz Karol VI., Ojciec Marii Teresy, od przód mianowanego Ojca Świętego dla wszystkich swoich poddanych.

 

 Święto Imienia Jezus. (Bossuet)

Źródło: Skarbnica odpustów modlitewnych i uczynkowych, 1901

„Jezus ni złotem, ni srebrem, ni bogactwami doczesnymi nas kupił” (1 P 1, 8).

Chciał, aby Go to kosztowało, i abyśmy pojęli, do jakiego stopnia drodzy Mu jesteśmy, dlatego dał Krew Swoją, która jest nieskończonej ceny.

Poświęćmy więc całe nasze życie Zbawicielowi, kiedy On tak drogo za nie zapłacił; Kochajmy Pana Jezusa z całej duszy naszej, kochajmy Go wśród cierpień, bo On nie uznaje miłości nienacechowanej taką miłością, jaką była Jego. Lecz jakąż krew Mu damy? Czyliż pójdziemy szukać prześladowców za morza? Ach! jeśli ukochamy Pana Jezusa, przemyślna wiara nauczy nas znaleźć męczeństwo wpośród spokoju chrystianizmu. Jeśli Pan Bóg nas doświadcza cierpieniem, a my je po chrześcijańsku znosimy, cierpliwość nasza męczeństwo może zastąpić. Jeżeli nam odbiera rodziców, dzieci i inne drogie osoby, a my bez szemrania przeciw Jego Woli, umiemy pokorne nieść Mu wyrazy, — to one są krwią naszą, którą my Jemu niesiemy. Jeżeli cierpliwie ofiarujemy Mu serce zranione stratą tego, co miłowało godziwie, to boleść nasza, jest także tą krwią naszą, jaką Mu przynosimy w ofierze. Lecz jestże krew jaka milszą Jezusowi nad krew pokuty serdecznej? Tę krew łez gorzkich, która jest przez Św. Augustyna krwią duszy naszej nazwaną; tę krew, jaką wylewamy przed Panem Bogiem, kiedy w goryczy serca naszego opłakujemy niewdzięczność naszą dla Boga! I taką to krew winni Zbawicielowi – jesteśmy!

 

 

Cześć Najświętszego Imienia Jezus

Źródło: Brewiarzyk trzeciego zakonu świętego ojca Franciszka 1887

Cześć ta wyszła z Zakonu Św. Franciszka. I tak wielcy jego Święci, jak: Bernardyn Seneńki i Jan z Kapistranu, w Polsce: Władysław z Gielniowa polecali wiernym w swoich kazaniach i pismach jak najgoręcej cześć Najświętszemu Imienia Jezus i bronili jej zwycięsko wobec nieprzyjaciół Imienia Chrystusowego. W tym celu Św. Bernardyn miał zwyczaj pokazywać słuchaczom swoim tabliczkę, na której Imię Jezus wśród błyszczących promieni było wypisane. Inny syn Św. Franciszka, wielki misjonarz Leonard z Portu Mauricio, nosił po swoich licznych misjach małą chorągiew, z wyrażonym na niej Imieniem Jezus i zwykł był mawiać: „Chcę około tego sztandaru gromadzić żołnierzy Ukrzyżowanego w walce przeciwko piekłu”. On to wprowadził pomiędzy wiernymi zwyczaj pisania na drzwiach mieszkania tego Imienia i witania się wzajem onym chrześcijańskim pozdrowieniem: „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!”

 

 

Wykaz Odpustów

Źródło: Najsłodsze Imię Jezus : w trzydziestu jeden uwagach 1899

przez Stolicę Apostolską nadanych wszystkim Wiernym, nabożeństwo do Imienia Jezus odprawiającym, z Zbioru modlitw odpustami udarowanych, przez Świętą Kongregację Odpustów zatwierdzonego i za wiarogodny uznanego, wypisany.

1. Sykstus V. Bullą Reddituri z dnia 11 lipca 1857 r. nadał, a Benedykt XIII. dnia 12 stycznia 1728 r. zatwierdził odpust stu dni, dla każdego i za każdą razem, kto witając się, mówi: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, lub odpowiada: Na wieki…
2. Odpust 25 dni za każdą rażą, kto pobożnie wymówi Imię Jezus lub Marya.
3. Odpust zupełny w godzinę śmierci, kto, mając zwyczaj często w ciągu życia wzywać Najświętsze Imiona Jezus i Marya, wymawia je ustami, lub przynajmniej skruszonym sercem także przy skonaniu.
4. Też same odpusty zyskują za każdą rażą, kaznodzieje i wierni, którzy zachęcają innych do witania się, lub do częstego wzywania Najświętszych Imion Jezus lub Marya.
5. Odpust 100 dni za każdym razem, kto wymówi strzeliste westchnienie błogosław. Leonarda z Portu St. Maurizio: „O mój Jezu miłosierdzia” nadał Leon XII. 1824 r. a Pius IX. dnia 23 września 1846 r. wiecznymi potwierdził czasy.
6. Pięć Psalmów Dawida, mianowicie: 99, 19, 11, 12 i 128, zaczynające się od wyrazów: Jubilate Exaudiat…. Salvum… Usquequo…, Saepe…, z pierwszych swych zgłosek tworzą wyraz łaciński JESUS; Stąd nazywają się psalmami Imienia Jezus. Te psalmy w połączeniu z hymnem Św. Bernarda: Jezusa słodkie wspomnienie, z wierszem i modlitwą, Pius VII. Papież reskryptami z dnia 13 czerwca 1815 r i 13 listopada 1821 r. udarowa! następującymi odpustami:
a) Lat siedem i tyleż kwadragen (280 dni) za każde odmówienie rzeczonych psalmów.
b) Odpust zupełny co miesiąc, w dniu dowolnie obrać się mogącym, kto przez cały miesiąc te psalmy odmawia.
c) Odpust zupełny w dniach, w których Kościół uroczyście w święto Imienia Jezus obchodzi, mianowicie: 1) w Nowy Rok czyli w uroczystość Obrzezania i nadania Imienia Jezus; 2) w uroczystość Imienia Jezus w dniu 2 stycznia; 3) w uroczystość Zbawiciela (Redemptoris) w dniu 23
października, lub trzecią niedzielę lipca obchodzoną.
Aby uzyskać odpusty pod b) i c) wymienione należy spowiadać się, komunikować i odmówić zwykłe za Kościół modlitwy.
Psalmy Imienia Jezus, wraz z hymnem Św. Bernarda i modlitwą, przy końcu zamieszczamy. W polskim języku staraliśmy się także, aby zgłoski psalmów, Imię Jezus składały.
7. Za odmówienie następnych aktów strzelistych: Jezus, Marya, Józef, Wam oddaję serce i duszę moją;
Jezus, Marya, Józef, ratujcie mnie przy skonaniu;
Jezus, Marya, Józef, Was wzywając, niech w pokoju oddam ducha mego;
za każdym razem trzysta dni odpustu, za pojedyncze zaś odmówienie jednego z tych trzech aktów, po sto dni odpustu nadał Pius VII. dnia 28 kwietnia 1807 r.
8. Za każde odmówienie aktu strzelistego:

Dulcissime Jesu, ne sis mihi Judex, sed Salvator!Najsłodszy Jezu, nie bądź mi Sędzią, ale Zbawicielem!

50 dni odpustu nadał Pius IX. Dekretem z dnia 11 sierpnia 1851r.

 

 

 

 

 © salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *