Nauka.

Źródło: Korona Niepokalanej Maryi Dziewicy z dwunastu gwiazd 1935

Uroczystość Matki Bożej Szkaplerznej obchodzi Kościół Święty na pamiątkę objawienia się Najświętszej Maryi Panny Św. Szymonowi Stock, przełożonemu zakonników na Górze Karmelu w Ziemi Świętej, na początku XIII w., i zapowiedziała mu, iż otrzymają Łaskę szczęśliwej śmierci wszyscy, którzy żyjąc po chrześcijańsku, nosić będą na sobie Szkaplerz Święty.

 

* * *

 

Uwaga.

Źródło: Książka do nabożeństwa dla wszystkich katolików Dunin 1844

Szkaplerz otrzymał początkowo wielki Święty pokutnik, Generał Zakonu Karmelitańskiego, od Matki naszego Zbawiciela, Najświętszej Maryi Panny, jako Opiekunki Zakonu: i tę Sukienkę nie tylko członkowie Zakonu Karmelitańskiego zatrzymali, lecz i wiele innych Zakonów przyjęło, i do dzisiaj Ją noszą. Z powodu zaś, że ta Królowa Nieba uczyniła nadzieję Swojej szczególniejszej Opieki i Obrony, zwłaszcza w godzinę śmierci, tym wszystkim, którzy by żyjąc świętobliwie, nosili tę Sukienkę na Jej cześć: pobożni wierni zawiązali Bractwo Szkaplerza Świętego, a przy wypisaniu się do niego, i odebraniu na całe życie tej Sukienki, tj.: Szkaplerza, odnawiali w swej duszy przyrzeczenie na Chrzcie Świętym uczynione, że przez wszystkie dni swojego pielgrzymstwa na ziemi, w każdym stanie i położeniu, żyć będą trzeźwo, sprawiedliwie i świętobliwie: na uproszenie zaś sobie stałości w dobrem, mocy w zwyciężeniu wszelkich pokus do grzechu, za przyczyną Najświętszej Maryi Panny, za Matkę i Opiekunkę obranej, dobrowolnie, bez przejęcia obowiązku obciążającego sumienie, stanowili pościć środy na cześć Najświętszej Maryi Panny, odmawiać koronkę do Szkaplerza Świętego raz w tydzień, a codziennie siedem pacierzy na Jej cześć i co Uroczystość Matki Bożej chodzić do Spowiedzi i Komunii Świętej. Oby i dziś zawiązywały się też Bractwa Szkaplerza Świętego, których by główną i istotną cechą była niewinność, sprawiedliwość, pracowitość, miłość, pobożność, czyli serdeczna świętobliwość! bo poszczenie w środy i odmawianie ustne koronki i pacierzy, tylko wtedy ma miejsce, kiedy obowiązki stanu pozwalają; istotą zaś Bractwa jest niewinność, strzeżenie się wszelkiego grzechu i wykonywanie dobrych uczynków.

 

* * *

 

Uwaga o Szkaplerzu Karmelitańskim.

Źródło: Jezus Marya Józef książka do nabożeństwa, Warszawa 1901

Kiedy Bł. Szymon Stock, rodem Anglik, Generał Zakonu Karmelitańskiego, w najgorętszej trwając modlitwie, prosił Najświętszą Pannę, aby raczyła bronić Swój Zakon od przeciwności i prześladowań, jakimi był wówczas uciśniony, i aby raczyła jakimkolwiek znakiem okazać szczególniejszą Opiekę dla tegoż Zakonu, ujrzał Najświętszą Pannę świetnym Aniołów orszakiem otoczoną, trzymająca w ręku Szkaplerz i w te odzywającą się słowa:

„Weź, Synu najmilszy, ten twego Zakonu Szkaplerz, który tobie i towarzyszom twoim znakiem braterstwa będzie; jest to znak zbawienia, obrona w niebezpieczeństwach, przywilej szczególnej Mej Opieki. Ktokolwiek w tym znaku pobożnie umrze, nie dozna upału ognia piekielnego”.

Szkaplerz ten dotąd przechowuje się jako droga i cudowna relikwia w Anglii, w hrabstwie Kent. Szkaplerz ten karmelitański dla osób świeckich składa się z dwóch kawałków sukna koloru wiśniowego, połączonych dwiema tasiemkami; na suknie ma wyszyte Imiona: Jezus i Marya.

Bardzo liczne i obfite są odpusty do tego Szkaplerza przywiązane.

 

* * *

 

Wiadomość o Szkaplerzu Świętym

Źródło: Wianek różany 1853

Szkaplerz Święty, jako część religijnego stroju rozmaitych zakonów, oraz jako znak szczególnego nabożeństwa do Najświętszej Boga-Rodzicy Maryi, wziął początek w połowie XIII wieku, od wielkiego pokutnika, Generała Zakonu Karmelitańskiego, Szymona Stokcjusza (Stock), któremu w cudownym widzeniu, Sama Najświętsza Panna ukazała i podała Szkaplerz, obiecując Swą szczególniejszą Obronę i Opiekę, zwłaszcza w godzinę śmierci tym wszystkim, którzy by ten rodzaj Sukienki na Jej cześć zawsze nosili, strzegąc przy tym niewinności, czystości lub wstrzemięźliwości według stanu i odmawiając stosowne modlitwy. Odtąd nie tylko członkowie Zakonu Karmelitańskiego, ale też i wiele innych zakonów przybrało za część swego ubioru Szkaplerz; ludzie zaś świeccy zawiązali pomiędzy sobą ku czci Najświętszej Maryi Panny, osobne Bractwo Szkaplerza Świętego, którego widomym godłem był zmniejszony znak tegoż Szkaplerza, z wyszytym na nim Imieniem Jezusa i Maryi do noszenia na piersiach, na wzór sukienki zakonnej, jak to po dziś dzień widzimy. Rozmaici Papieże, jako to: Paweł V, Pius V, Klemens VIII, Klemens X, i w ostatnim jeszcze wieku Benedykt XIV, postanowili i utwierdzili ten rodzaj nabożeństwa, oraz Bractwa Szkaplerza Świętego. Główną ich zasadą i obowiązkiem członków jest: strzeżenie niewinności duszy i ciała, czystość lub wstrzemięźliwość według stanu, i w ogólności pobożność, świątobliwość i pełnienie dobrych uczynków. Na uproszenie zaś stałości w dobrem i mocy do zwyciężenia pokus, za przyczyną Najświętszej Maryi Panny, za Matkę i Opiekunkę obranej, przystępujący do Bractwa, ślubuje dobrowolnie, bez przyjęcia wszakże obowiązku obciążającego sumienie, pościć środy i odmawiać co dzień siedem Pacierzy na cześć Najświętszej Maryi Panny, a raz przynajmniej w tydzień Koronkę Szkaplerza Świętego, przy tym w każdą uroczystość Matki Bożej przystępować do Sakramentu Pokuty i do przyjęcia Komunii Świętej.

 

* * *

 

Powinności Braci i Sióstr Konfranterii Serca Najświętszej Maryi Panny Szkaplerznej.

Źródło: Marya w Szkaplerzu Świętym 1861

I. Najpierw się wyspowiadać i nabożnie komunikować przed wpisaniem się w Bractwo, potem imię swoje wpisać w książkę Bractwa.

II. Bracia i siostry powinni mówić co dzień siedem razy „Zdrowaś Marya“ na pamiątkę siedmiu radości i boleści Serca Najświętszej Maryi Panny, przydając do każdego pozdrowienia: „Niech będzie pochwalone Przenajświętsze Serce Twoje, Marya“ . Którzy zaś czytać umieją, mogą godzinki, albo litanię mówić: „O Sercu Najświętszej Panny“ według sposobnego czasu. Do czego jednak nie są obowiązani pod grzechem.

III. Każdy brat i siostra w pierwszą sobotę każdego miesiąca, jeżeli będą mogli, powinni Mszy Świętej słuchać, spowiadać się i komunikować w którymkolwiek kościele na odwdzięczenie Łask Sercu Najświętszej Maryi Panny.

IV. Kiedy brat albo siostra umrze, bractwo otrzymawszy o tym wiadomość, powinno za duszę jego (jej) zmówić 7 pacierzy i 7 Zdrowaś Marya, albo jeżeli można, to Mszy Świętej wysłuchać.

V. Kto ma czas wolny, może się na pogrzeb brata lub siostry stawić i ciało do grobu odprowadzić; za którą to ostatnią przysługę nadane są odpusty.

VI. Święto główne Serca Najświętszej Panny Maryi odprawiać się będzie w niedzielę podczas oktawy Najświętszej Panny Szkaplerznej, a jeżeli się trafi święto Najświętszej Panny Szkaplerznej w niedzielę, to w drugą niedzielę jako w Oktawę, wymieniona uroczystość odprawiać się będzie; — podczas tego nabożeństwa bracia i siostry powinni być przytomni w kościele Konfraternii, spowiadać się i komunikować.

VII. W święto Opieki Najświętszej Maryi Panny, które się odprawiać będzie w niedzielę pierwszą miesiąca Listopada; także w dzień Świętych Trzech Królów i w święto Siedmiu Boleści Najświętszej Panny, w dzień Wniebowstąpienia Pańskiego, powinni się stawić w tymże kościele bracia i siostry (jeżeli nie mają ważnej przeszkody), aby się modlić za zgodę panów chrześcijańskich, wykorzenienie herezji i podwyższenie Świętego Kościoła Rzymskiego, Matki naszej.

VIII. Podczas septenny, która się zawsze zaczynać będzie w sobotę siedmiu tygodniami w przód przed niedzielą święta oktawy Najświętszej Panny Szkaplerznej, Bractwo powinno być przytomne nabożeństwu w tymże kościele.

 

* * *

 

Obowiązki Bractwa Szkaplerza Świętego

Źródło: Róża duchowna czyli zbiór nabożeństwa 1877

 1. Zawsze na sobie nosić Szkaplerz poświęcony;
 2. prowadzić życie cnotliwe i zachować czystość ciała według kondycji stanu;
 3. codziennie odmówić nabożnie 7 Ojcze nasz, 7 Zdrowaś Marya i 1 Wierzę;
 4. przynajmniej raz w tygodniu odmówić Koronkę lub Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Panny Maryi, albo też w braku czasu Litanią Loretańską;
 5. uczęszczać według sposobności do Spowiedzi i Komunii Świętej w uroczystości Najświętszej Maryi Panny, a szczególniej w dzień Najświętszej Panny Maryi Szkaplerznej, albo w czasie Oktawy tejże;
 6. we środę i w każdą wigilię przed uroczystościami Najświętszej Maryi Panny wstrzymać się od jedzenia mięsa.

 

* * *

 

Odpusty nadane od Świętej Stolicy Konfraternii Serca Najświętszej Panny Szkaplerznej.

Źródło: Marya w Szkaplerzu Świętym 1861

 1. W dzień wpisania się w Bractwo, po odprawionej nabożnie Spowiedzi Świętej zyskuje odpust zupełny.
 2. Ktokolwiek z braci albo sióstr w godzinę śmierci po odprawionej Spowiedzi i Komunii Świętej, jeżeli to uczynić może, jeżeli nie, chociaż skruszonym sercem Imię Jezus wymówi, albo jeżeli wymówić nie będzie mógł, przynajmniej nabożnym wezwie sercem, dostąpi odpustu zupełnego.
 3. W święto główne Serca Najświętszej Panny, to jest w niedzielę podczas oktawy Najświętszej Panny Szkaplerznej szczerze się spowiadającym i komunikującym, a modlącym się w kościele albo kaplicy Brackiej za zgodę Panów chrześcijańskich, za wykorzenienie herezji i podwyższenie Kościoła Świętego Katolickiego, Matki naszej zyskuje odpust zupełny.
 4. W inne cztery święta wyżej w powinnościach wymienione, szczerze z skruszonym i komunikującym w tymże kościele albo kaplicy Brackiej, Stolica Apostolska udzieliła Odpustu siedem lat i tyleż kwadragen.
 5. Ktokolwiek z braci albo sióstr, w kościele, czyli kaplicy Brackiej, na Mszach Świętych albo na pacierzach kapłańskich przytomny będzie, ubogiego w dom przyjmie i nieprzyjaciół przez się lub przez kogo innego pogodzi, zmarłych ciała do grobu odprowadzi, za procesją z pozwoleniem Zwierzchności Duchownej odprawiającej się, za Najświętszym Sakramentem bądź w procesji, bądź do chorego niesionym, pójdzie, albo jeżeli iść nie będzie mógł, usłyszawszy dzwonienie, Ojcze nasz i Zdrowaś Marya zmówi, ktokolwiek za duszę zmarłych braci albo sióstr, pięć pacierzy i pięć Zdrowaś Marya zmówi, grzesznika na drogę zbawienną naprowadzi, Przykazań Boskich, albo katechizmu nieumiejących nauczy, jakikolwiek akt miłości chrześcijańskiej, albo pobożności uczyni, dostąpi odpustu dni 60.

 

* * *

 

Niektóre przywileje i odpusty Bractwa Szkaplerza Świętego.

Źródło: Róża duchowna czyli zbiór nabożeństwa 1877

1) Bracia i Siostry Szkaplerza Świętego są w osobliwszej opiece i protekcji Przenajdostojniejszej Maryi Panny za życia i przy śmierci; za życia w różnych utrapieniach, chorobach i innych doczesnych potrzebach prędkiego doznają ratunku; przy skonaniu zaś, za wstawieniem się Najświętszej Panny Maryi, szczęśliwie w Łasce Bożej z tego świata schodzą i wiecznego ognia upałów nie doznają. Stają się uczestnikami wielkiego i nieoszacowanego skarbu odpustów od wielu Ojców Świętych nadanych zaraz od pierwszego dnia przyjęcia Szkaplerza Świętego biorą uczestnictwo ze wszystkich dobrych uczynków, ze wszystkich dóbr duchownych i spraw pobożnych, które się za Pomocą Boga Wszechmogącego w całym Zakonie Karmelitańskim odprawiają. Dusze ich po zejściu z tego świata pierwszej soboty od mąk czyśćcowych za przyczyną i wstawieniem się Najświętszej Panny Maryi uwolnione będą;

2) W dzień przyjęcia Szkaplerza również we wszystkie w roku przypadające uroczystości Najświętszej Maryi Panny, jeżeli przez prawdziwy żal i Spowiedź Świętą oczyszczeni, przystąpią do Przenajświętszego Sakramentu Ołtarza, dostępują odpustu zupełnego; jeżeli zaś uczynią to w bliskim niebezpieczeństwie śmierci, albo wymówią ustami lub przynajmniej w sercu Imię: Jezus albo Marya, otrzymają odpuszczenie wszystkich grzechów, w razie zaś otrzymanej absolucji generalnej, przywróceni będą do pierwszej niewinności, której przez Chrzest Święty dostąpili. Nareszcie Ojciec Święty Paweł V w r. 1606 dnia 23 maja pozwolił za każdorazowe wstrzymanie się od jedzenia mięsa we środę 300 dni, za odmówienie Litanii Loretańskiej 200 dni, za odmówienie na każdy dzień 7 Ojcze nasz, 7 Zdrowaś Marya i 1 Wierzę 40 dni, a za dopełnienie jakiegokolwiek pobożnego lub miłosiernego uczynku 100 dni odpustu. Wiedzieć na koniec potrzeba, iż zaniedbanie przyjętych obowiązków nie jest grzechem, jednakże nie dostępuje się wymienionych i wielu innych przywilejów i odpustów. W razie niemożności wypełnienia której z powinności, należy upraszać kapłana z Zakonu Karmelitańskiego o uwolnienie lub też zastąpienie innymi dobrymi uczynkami.

 

* * *

 

Bractwo Szkaplerza Świętego

Źródło: Droga do nieba 1903

Szkaplerz jest podarunkiem Nieba, jest Sukienką Maryi. Szczęśliwy ten człowiek, który tę Sukienkę aż do śmierci pobożnie na sobie nosi i Najświętszej Pannie jako Królowej i Matce swojej wiernie służy! Komu ta Niebieska Matka Suknię Swoją daje, tego za dziecię Swoje uznaje i wielkimi Łaskami obdarza. Ta to jest Sukienka, którą Najświętsza Panna Marya Bł. Szymonowi Stok dała mówiąc: „Synu, mój ukochany, przyjm ten Szkaplerz jako znamię Bractwa Mojego. Jest to bowiem znak przeznaczenia do Chwały Wiecznej, Tarcza w niebezpieczeństwach, zadatek pokoju i wiecznego przymierza. Ktokolwiek będzie miał szczęście umrzeć w tej Sukni, nie dozna ognia piekielnego”.

Łaski i przywileje Bractwa

 1. Szczególniejsza Opieka Najświętszej Maryi Panny w życiu i przy śmierci;
 2. Łaska zbawienia wiecznego dla tych, którzy Szkaplerz pobożnie noszą i w cnotach się ćwiczą, lub gdy w grzechach się znajdują, pragną i usiłują za Pomocą Najświętszej Panny się nawrócić;
 3. Udział, czyli uczestnictwo w wszystkich zasługach całego Zakonu Karmelitańskiego;
 4. Skrócenia mąk czyśćcowych i „odpust sobotni”.

Odpusty zupełne

 1. W dzień przyjęcia Szkaplerza Św. – 2. W dzień Najświętszej Maryi Panny Szkaplerznej (16 lipca) lub jednego dnia w oktawie tego święta. – 3. W wszystkie wielkie Uroczystości Najświętszej Maryi Panny. – 4. W godzinę śmierci, byle przynajmniej Imię „Jezus” ustami lub sercem się wymówi.

Obowiązki Członków:

 1. Potrzeba Szkaplerz poświęcony przyjąć z rąk Kapłana mającego władzę udzielania go;
 2. być wpisanym w księgę Bractwa, gdzie tako kanonicznie jest założone;
 3. nosić swój Szkaplerz zawsze (we dnie i w nocy) na sobie:
 4. czcić Najświętszą Pannę jako Matkę i Orędowniczkę i wiernie Jej służyć żyjąc cnotliwie.
 5. Poleca się odprawiać codziennie 3 Zdrowaś do Najświętszej Maryi Panny.

Kto pragnie dostąpić „Odpustu Sobotniego“ tj. Łaski, żeby według przyrzeczenia Najświętszej Maryi Panny i za Jej przyczyną w pierwszą sobotę lub jak najrychlej po śmierci był z czyśca wybawiony, powinien :

 1. zachować czystość stosownia do stanu swego.
 2. odmawiać co dzień kapłańskie pacierze, albo małe Oficjum N. P., albo jeżeli to nie można, za to wstrzymywać się od jedzenia mięsa w środy i soboty całego roku, wyjąwszy, gdy Boże Narodzenie przypada którego z tych dni. Spowiednicy mają władzę te posty na inne dobre uczynki odmieniać.

 Uwaga.

 1. Szkaplerz musi być cały wełniany, brunatny lub ciemnawy; sznurki mogą być z nici i białe;
 2. Gdy kto bez Szkaplerza chodzi, nie dostąpi odpustu żadnego, choć jest wpisany.
 3. Kto zgubił lub zużył swój pierwszy Szkaplerz, może inny sam na siebie włożyć, choćby nawet był niepoświęcony i bez obrazu; ale tak nosić trzeba, żeby jedna część była na piersiach, a druga na plecach.
 4. Zaniedbanie obowiązków nie jest grzechem, jednakże nie dostępuje się wymienionych Łask i odpustów.

 

 

 

© salveregina.pl 2023