25 STYCZNIA

NAWRÓCENIE ŚW. PAWŁA APOSTOŁA.

 

 

Źródło: Żywoty Świętych z dodatkiem rozmyślań, modłów i rycin napisał Ks. Julian Antoni Łukaszkiewicz, Honorowy Kap. Bazyliki Lor., 1931r.

 

 

 

 

Nawrócenie Św. PawłaŚw. Paweł nazywał się wpierw Szawłem, i synem był bogatych żydów, zamieszkałych w Tarsie w Małej Azji. Ponieważ od młodości wielkie okazywał zdolności, więc rodzice kazali go kształcić uczonym w piśmie. W Jerozolimie przyłączył się do sekty faryzeuszów, która miała wielki wpływ i znaczenie, a z namiętną, zaciętością prześladowała Chrystusa Pana i Jego Uczniów. — Był więc i Szaweł bluźniercą i prześladowcą Nauki Chrystusa Pana, jak to sam mówi o sobie, ale czynił to niewiadomie, więcej ze ślepoty duchowej niż z złości i zawziętości. — Podczas kamienowania Św. Szczepana strzegł szat tych, którzy go zabijali. Modlitwa Św. Szczepana za morderców, jego cierpliwość, cichość i poddanie się sprawcom, zachwiały przekonaniami Szawła, ale na chwilę. — Najwyżsi kapłani znając zapał i gorliwość Szawła, dali mu listy do synagogi w Damaszku, polecając uwięzić Chrześcijan tamtejszych i przywieść na zabicie do Jerozolimy. — Nie z własnego zachcenia, ale z polecenia starszych jechał Szaweł do Damaszku, a gdy był już blisko miasta, ujrzał nagle światłość z Nieba, która go ogarnęła, iż paść musiał na ziemię. I usłyszał wtedy głos: — Szawle, Szawle, czemu Mię prześladujesz? — Któż ty jesteś Panie? — Jam jest Jezus, Którego ty prześladujesz! — Panie czego żądasz? co mi czynić każesz? — Idź do miasta, a tam ci powiedzą, co masz czynić. — Wstał Szaweł i spostrzegł, że wzrok stracił. Pouczony przez Chrystusa Pana Ananiasz poszedł do Szawła, modlił się, przywrócił mu wzrok i ochrzcił go. — Napełniony Duchem Świętym poszedł Szaweł do Synagogi, i opowiedział żydom swoje widzenie i swoje przygody. Z płaczem wyznał swoje grzechy, i począł dowodzić, że Ten, Którego on i faryzeusze prześladują, jest prawdziwym Mesjaszem obiecanym światu przez Proroków. Oburzyli się żydzi, i postanowili go podstępnie zabić. Pozamykali bramy miasta i polecili go nieznacznie pochwycić. Ale Chrześcijanie dowiedziawszy się o tym, ukryli Szawła i spuścili go w koszu poza mury miasta. — Odzyskał Szaweł wolność, – zmienił swe imię na Paweł, co znaczy „Mały, pokorny” i odtąd śmiało począł opowiadać Ewangelię Chrystusa Pana po całym świecie. Przyjęty w grono Apostołów, otrzymał dla swej wymowy i gorliwości w nawracaniu pogan tytuł „Apostoła narodów”. Z rozkazu cesarza Nerona został ścięty 29 czerwca 67 roku, ale dzień nawrócenia jego obchodzimy 25 stycznia.

 

 

Punkty do rozmyślania.

Podobnie jak Paweł i ty grzeszniku wołaj: — Panie, – cóż chcesz, abym czynił?

A sumienie odpowie ci, co masz czynić: — Żałuj za popełnione grzechy, wyspowiadaj się szczerze i dokładnie, i popraw życie swoje.

Św. Paweł choć już nawrócił się i Apostołem był, mimo to za grzechy młodości karcił swe ciało i w niewolę podbijał, – modlił się pracował i pościł. Czyń i ty podobnie.

 

 

Modlitwa.

O Boże, Który naukami Św. Pawła, Apostoła świat cały w prawdziwej Religii oświeciłeś i utwierdziłeś, użycz i nam sił, którzy dziś jego nawrócenie obchodzimy, abyśmy naśladując jego cnoty, do Ojczyzny Wiecznej dojść mogli. Amen.

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *