Rozmyślania na wszystkie dni całego roku

 

z pism Św. Alfonsa Marii Liguoriego

1935 r.

 

PRZETŁUMACZYŁ Z WŁOSKIEGO

O. W. SZOŁDRSKI C. SS. R.

 

 

 TOM I.

 

 

 

KRÓTKIE AKTY MIŁOŚCI BOŻEJ

DO UŻYCIA W CZASIE ROZMYŚLANIA.

 

 

Jezu, mój Boże, kocham Cię nade wszystko, we wszystkim, z całego serca, bo na to tak bardzo zasługujesz.

Panie, żałuję, iż Cię obrażałem, Dobroci Nie­skończona; nie pozwól, bym Cię miał jeszcze kie­dy obrazić.

Jezu, miłości moja, spraw, abym Cię zawsze kochał, a potem czyń ze mną, co Ci się podoba.

Jezu mój, chcę żyć, gdzie Ci się podoba, i chcę cierpieć, jak Ci się podoba; chcę umrzeć, kiedy zechcesz.

Jezus niech będzie w mym sercu, a Marya w mym umyśle. Niech Jezus, Marya, Józef będą życiem moim.

 

W roztargnieniach mów:

Panie, dopomóż mi do wykonania dobrych postanowień i udziel mi siły, bym odtąd dobrze żyć rozpoczął, niczym bowiem jest to, co dotąd uczyniłem.

 

 

 

 

Z której się narodził Jezus, Którego zowią Chrystusem. — Mat. 1,16.

 

PRZYGOTOWANIE. — Tak wielka jest Godność Maryi, jako Matki Jezusa Chrystusa, iż jedynie Pan Bóg pojmuje Ją nieskończonym Swym Rozumem i przy całej Swej Potędze nie mógł On stworzyć wznioślejszej godności. Wzbudźmy akt żywej wia­ry w Jej Macierzyństwo Boże; cieszmy się wraz z Najświętszą Dziewicą i pobudzajmy się do tym więk­szej ku Niej ufności, tym więcej, iż pod pewnym względem tę niepomierną godność Ona nam za­wdzięcza.

 

I. — Aby pojąć Godność, do jakiej Marya zo­stała wyniesiona, należałoby zrozumieć, jak wzniosła jest Wielkość i Godność Pana Boga. Dość powiedzieć, iż Pan Bóg tę Dziewicę obrał na Swą Matkę, aby zrozumieć, że Pan Bóg nie mógł już Jej bardziej wynieść, niż to uczynił. Słusznie zauwa­ża Św. Arnold Karnuteński, iż Pan Bóg stając się Sy­nem Dziewicy, wyniósł Ją ponad Świętych i Anio­łów. — Marya, mówi Św. Efrem, jest nieskończe­nie niższa od Pana Boga, lecz zarazem nieskończenie, bez porównania wyższa od Wszystkich Aniołów. — Toteż Św. Anzelm powiada: Pani, nikt Ci nie dorówna; jedynie Pan Bóg Cię przewyższa, wszystko zaś inne jest niższe od Ciebie.

Jednym słowem tak wielka jest Godność tej Dziewicy, iż jedynie Pan Bóg pojmuje Ją nieskończo­nym Swym Rozumem, lecz, jak mówi Św. Bona­wentura, Pan Bóg, pomimo całej Swej Potęgi, wyższej nad tę godności już stworzyć nie może. — I to właśnie tłumaczy, dlaczego Święci Ewangeliści, choć są tak szczodrzy w udzielaniu pochwał Jano­wi Chrzcicielowi, Magdalenie, tak skąpo się wyra­żają o Przywilejach Maryi. Skoro powiedzieli, iż Najświętsza Dziewica porodziła Pana Jezusa: Z Której narodził się Jezus, uważali, iż nic wię­cej do tego dodawać nie potrzebują; w tym bo­wiem największym z Jej Przywilejów, wszystkie inne są zawarte i żaden z Tytułów, jaki by się Jej nadało, tak Jej nie uwielbi, jak miano Matki Bożej.

Wzbudźmy akt wiary w Macierzyństwo Boże Maryi, cieszmy się wraz z Nią, dziękujmy Panu Bogu w Jej Imieniu i oświadczmy, że gotowi jesteśmy krew swoją oddać, aby stwierdzić tę i wszystkie inne Prawdy, jakie do Maryi się odnoszą.

 

II. — Św. Anzelm powiada, iż Marya bardziej dla grzeszników, niż dla sprawiedliwych została wyniesiona do Godności Matki Boga; Sam Pan Jezus powiedział, iż przyszedł, aby wzywać nie sprawie­dliwych, lecz grzeszników. Dlatego pod pewnym względem Matka Boska jest zobowiązana pomagać grzesznikom, którzy do Niej się uciekają, im bo­wiem zawdzięcza najwyższą Swą Godność. Ta myśl niechaj nas umocni i sprawi, byśmy całą swą ufność złożyli w Maryi.

 

 

Modlitwa (*).

Oto, Matko Boża, u Nóg Twych nędzny grzesznik, który do Ciebie się ucieka i w Tobie ufność pokłada. Nie zasługuję wcale, byś na mnie spojrzała, wiem jednak, iż widząc Swego Syna, umierającego dla zbawienia grzeszników, zapaliłaś się pragnieniem niesienia im Pomocy. O Matko Miłosierdzia, spojrzyj na nędzę moją i zlituj sią nade mną. Słyszę, iż wszyscy Cię zowią Ucieczką grzeszników, Nadzieją rozpaczających, Wspomo­żeniem opuszczonych, a więc jesteś mą Ucieczką, Nadzieją moją, mą Pomocą. Swym Orędownictwem wyjednaj mi zbawienie. Dopomóż mi z Miłości ku Jezusowi, podaj Rękę biednemu winowajcy, który Tobie się poleca. Wiem, że cieszysz się, pomagając grzesznikowi, skoro tylko możesz; dopomóż mi więc teraz, gdy możesz mi pomóc. Przez grzechy straciłem Łaskę Boską i swoją duszę. Teraz odda­ję się w Ręce Twoje; powiedz mi, co mam uczynić, aby odzyskać Łaskę mego Boga, a natychmiast wszystko chcę uczynić. On mnie do Ciebie posyła, abyś mi dopomogła — chce, bym się uciekał do Twego Miłosierdzia, aby nie tylko Zasługi Twego Syna, lecz także Twoje modlitwy dopomogły mi do zbawienia. Do Ciebie więc się uciekam; proś Je­zusa za mną. Spraw, bym poznał dobro, jakie chcesz wyświadczyć temu, kto w Tobie ufność po­kłada. Tak ufam, tak niech się stanie. Amen.

 

 

(*) Za odmówienie tej modlitwy w niedzielę z dodaniem trzech „Zdrowaś Marya” na zadośćuczynienie za bluźnierstwa wypo­wiedziane przeciw Najświętszej Dziewicy — 300 dni odpustu.

 

 

 

Zachęcamy do:

  1. poznania Nauki katolickie. Okres Bożego Narodzenia – Adwent.
  2. uczczenia Tajemnicy Wcielenia Syna Bożego: Nabożeństwo na okres Adwentu.
  3. uczczenia Najświętszej Maryi Panny, Niepokalanie Poczętej w nabożeństwie miesiąca Grudnia ku Jej czci poświęconym: Nabożeństwo grudniowe ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP — dzień 9
  4. uczczenia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w czasie trwania oktawy: Nabożeństwo do Najświętszej Panny Maryi Niepokalanie Poczętej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023