Źródło: O. Bernardyn Goebel OFMCap. – PRZED BOGIEM. Rozmyślania na wszystkie dni roku kościelnego. T. II., 1965r.

 

 

Rozmyślanie.

„NOWE NIEBO I NOWA ZIEMIA”.

 

 

Wielkie zaburzenia kosmiczne zapoczątkują Dzień Ostateczny. Ma się wrażenie, jakby cała przyroda drżała w posadach, gdy Pan Bóg wyrusza na Sąd. Czy ten kataklizm w przyrodzie oznacza zupełny koniec, zniszczenie świata? Pismo Święte mówi nam, że świat obecny nie zostanie unicestwiony, tylko przemieniony: wraz z człowiekiem przyroda przywdzieje uwielbioną szatę.

 

1. Przemiana świata w Dzień Ostateczny.

 

Poeci piszą o jakimś oczekiwaniu i tęsknocie, które nożna wyczuć również w otaczającym nas świecie. Czy jest to tylko fantazja? W liście do Rzymian (8, 21-22) mamy odpowiedź: „Stworzenie z upragnieniem wyczekuje objawienia synów Bożych. Samo stworzenie będzie wyzwolone z niedoli skażenia na wolność chwały synów Bożych. Bo wiemy, że całe stworzenie wzdycha aż dotychczas rodzi wśród boleści”. Św. Paweł Apostoł wypowiada tę myśl: jak dziecko w łonie matki wyrywa się ku światłu dziennemu, bo jest to dla niego okres życia przejściowy i nie wykończony, tak również w świecie stworzonym jest coś nie skończonego, co tęskni za dopełnieniem, które jest związane z objawieniem się chwały dzieci Bożych.

Ta tęsknota spełni się kiedyś. Dzisiejszy świat przeminie i powstanie z niego inny. Zbawiciel, Który wyraźnie zapewnia, że „niebo i ziemia przeminą” (Mat. 24, 35), równie wyraźnie mówi o „odrodzeniu” świata (zob. Mat. 19, 28). Pisze o tym również Św. Piotr Apostoł: „Niebiosa z wielkim szumem przeminą, żywioły od żaru stopnieją, a ziemię i jej dzieła strawi ogień… Otóż my, opierając się na obietnicy Jego, oczekujemy nowych niebios i nowej ziemi, w której sprawiedliwość mieszka” (2 P 3, 10 i 13).

Św. Jan Apostoł oglądał nowe niebiosa, świat przemieniony i zostawił nam ich opis: „A ja, Jan, ujrzałem Święte Miasto, Jeruzalem nowe, zstępujące od Boga, gotowe jak oblubienica strojna dla męża swego… Miało ono Jasność Bożą, a blask podobny do drogiego kamienia jakby jaspisowego, niby kryształ. A miało mur wielki i wysoki o dwunastu bramach, a w bramach Aniołów dwunastu i wypisane imiona, które są nazwami dwunastu pokoleń izraelskich. Od Wschodu bramy trzy i od Północy bramy trzy, od Południa bramy trzy i od Zachodu bramy trzy. A mur miasta miał dwanaście fundamentów, a na nich dwanaście imion dwunastu Apostołów Baranka… A mur miasta wzniesiony był z jaspisu, a samo Miasto ze złota czystego podobnego do szkła czystego… I samo miasto nie potrzebuje słońcu ani księżyca, aby w nim świeciły. Albowiem Jasność Boża oświeciła je, a Baranek jest pochodnią jego. I będą narody chodzić w Światłości Jego, a królowie ziemscy przyniosą do niego chwałę swoją i cześć. Bram jego zamykać się nie będzie w dzień, albowiem nocy tam nie będzie… I ukazał im rzekę wody żywota, jaśniejącą jak kryształ, wypływającą z Tronu Boga i Baranka. Wpośród rynku i po obydwu stronach rzeki rosło drzewo żywota rodzące owoców dwanaście, na każdy miesiąc dające owoc swój, a liście drzewa służą ku uzdrowieniu narodów. I nie będzie więcej żadnego przekleństwa” (Ks. Objaw. 21, 2-23; 3).

Nie umiemy szczegółowo wyjaśnić tych obrazów. Mówią one o takiej obfitości, bogactwie, harmonii i pokoju, jakich na ziemi nie możemy sobie nawet wyobrazić.

— Zastosowanie. Przemiana świata uwieńczy triumf Chrystusa Pana. Objawi Go wobec Nieba i ziemi jako Stwórcę i Zbawiciela świata. Cieszymy się z tego całym sercem!

Uczmy się również patrzeć na rzeczy tego świata. Wszystkie one przeminą w dzisiejszej swej postaci. Nie potrzebujemy odżegnywać się od rzeczy materialnych lub nienawidzić ich jak pewne herezje. Mówią one już dziś o Miłości Pana Boga, a w Sakramentach Świętych i w sakramentaliach przepływa przez nie zakryta Chwała Łaski Bożej. Wraz z nami oczekują z utęsknieniem ostatecznego wyzwolenia i odkupienia dzieci Bożych (Rz 8, 23).

— Postanowienie. Większa gorliwość w pielęgnowaniu ubóstwa i pokuty,

 

2. Tajemnica przemiany świata w Dzień Ostateczny.

 

Opisując nowe niebo i nową ziemię, Św. Jan Apostoł ciągłe podkreśla, że Pan Bóg mieszka w nich, że cały ich blask pochodzi od Pana Boga. „I usłyszałem z Tronu Głos donośny, mówiący: Oto przybytek Boga z ludźmi i zamieszka z nimi. Oni będą ludem Jego, a Sam Bóg z nimi będzie ich Bogiem…. Siedzący na Tronie rzekł: Oto nowe czynię wszystko” (Ks. Objaw. 21, 3 i 5).

Ostatnią przyczynę tej przemiany i uwielbienia świata stanowi powiązanie go z Chrystusem Panem Zmartwychwstałym, a przez Chrystusa Pana z Bogiem Ojcem. Chrystus Pan jest Głową całego stworzenia (zob. Kol 1, 16-17). Chrystus Pan pokonał śmierć i grób przez Swoje Zmartwychwstanie i zaczął życie uwielbione. Nasze ciało i przyroda, które przechodziły z Chrystusem Panem przez grozę śmierci i mrok grobu, wezmą udział w Chwale Jego uwielbionego Ciała. Zarówno uwielbienie naszych ciał, jak przemiana świata dokonają się na wzór uwielbienia Chrystusa Pana (zob. Flp 3, 21). Świat materialny strząśnie również z siebie właściwą sobie ciężkość, masywność, przemijalność, stanie się lekki, ruchliwy, nieprzemijający, jakby przeduchowiony; będzie przejrzystym odbiciem Chwały i Miłości Chrystusa Pana i Boga Ojca, jak oblubienica przystrojona dla oblubieńca (Ks. Objaw. 21, 2).

— Zastosowanie. Naśladujmy Św. Franciszka, który umiał w sobie cudownie połączyć ubóstwo i pokutę z wielkim umiłowaniem przyrody. On już tak oderwał się od rzeczy materialnych i oddał się Panu Bogu, że stworzenie zaczynało się w jego oczach przemieniać i spoza niego przeświecało Oblicze Stwórcy.

Postanowienie. Większa gorliwość w pielęgnowaniu Miłości Bożej.

 

 

Modlitwa.

Ojcze Seraficki! Daj, bym i ja ukochał ubóstwo, pokutę i Boga, żeby i dla mnie „wszystko stawało się drabiną wiodącą do Bożego Tronu” (Celano). Amen.

 

 

 

Zachęcamy do:

  1. podjęcia ratunku Dusz Czyśćcowych w miesiącu Listopadzie im poświęconym: Listopad – miesiąc dusz czyśćcowych dzień 29
  2. Myśli i nauki o Sądzie Ostatecznym. Dzień 29. Wyrok. Cz. 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023