Cudowny Medalik

Rozpoczyna się od dnia 18 listopada.

 

 

 

Źródło: Nowenna modlitw i pieśni na cześć Bł. Maryi od Cudownego Medalika 1941r.

 

 

WEZWANIE DO DUCHA ŚWIĘTEGO

W Imię Ojca i Syna , i Ducha Świętego. Amen.

V. Racz przyjść Duchu Święty i napełnić serca wiernych Twoich.

R. A ogień Miłości Twojej racz w nich zapalić.

V. Ześlij Ducha Twego, a będą stworzone.

R. A cała ziemia będzie odnowiona.

V. Módlmy się: Boże! Światłem Ducha Świętego serca wiernych nauczający, daj nam w Tymże Duchu poznawać co jest dobrem, i zawsze obfitować w pociechy Jego. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje, Bóg w Trójcy Świętej Jedyny na wieki wieków.

R. Amen.

 

 

DZIEŃ TRZECI (20 Listopada).

Rozważanie. Maryo, utwierdzaj wiarę moją!

 

 

Nad literą M, na odwrotnej stronie Cudownego Medalika, wznosi się Krzyż, Godło naszego zbawienia, symbol naszej Wiary. Zdaje się mówić do nas: wierz mocno w Prawdy Boże, słuchaj Nauki Kościoła, jeżeli, chcesz być miłym Bogu.

Głębokie Prawdy Wiary łatwo pojmujemy przez Maryę. Św. Franciszek Ksawery wspomina, że wtedy dopiero zdobył serca niewiernych dla Jezusa, gdy zaczął nauczać o Maryi. Doprawdy miłą i słodką jest Religia, która naucza, że mamy Matkę w Niebie.

Jeżeli wskutek ciężkich przeżyć lub gwałtownych pokus Wiara twoja słabnie lub zanika, spiesz do Maryi, wołaj: Matko Słowa Przedwiecznego, Stolico Mądrości, a Ona rozwieje wszelkie wątpliwości.

Ratisbonne, który pierwszy przez Cudowny Medalik poznał Wiarę prawdziwą, tak opowiadał o swoim widzeniu: „Nic mi nie powiedziała, lecz dała mi Znak, a przez ten Znak nauczyła mnie wszystkiego”.

I nam Cudowny Medalik rozjaśni Prawdy, rozproszy wątpliwości i ożywi naszą Wiarę, jeżeli pobożnie nosić go będziemy.

Ojcze nasz. Trzy Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

O Maryo, bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

 

 

Akt poświęcenia siebie Niepokalanej Dziewicy od Cudownego Medalika.

Błogosławiona Maryo, Niepokalana Dziewico od Cudownego Medalika. Klęcząc u Stóp Twoich oddajemy się Tobie, w pokorze serc naszych na dożywotnią Służbę.

Medalik, któryś łaskawie nam dała, chcemy pobożnie nosić na szyi, aby on świadczył wobec Aniołów i ludzi, że jesteśmy Twoją własnością.

Przyrzekamy wiernie wykonywać obowiązki względem Ciebie, które Cudowny Medalik przypominać nam zawsze będzie.

Kochać Cię chcemy szczerym sercem; naśladować Twe cnoty; prowadzić czyste życie; nie zasmucać grzechami Twego Syna | i codziennie pozdrawiać Cię modlitwą.

Ty zaś, Pani nasza, czuwaj nad nami | i umacniaj nas w dobrych postanowieniach! Upominaj, gdy zaczniemy opuszczać się w Twej Służbie! Karć i doświadczaj w razie uporu!

Chcemy być wiernymi Tobie w życiu i przy śmierci.

Spraw, Niepokalana Dziewico, aby przy konaniu, gdy ucałujemy święty medalik, ostatnie nasze słowa były: Jezu, kocham Cię! Maryo, kocham Cię! Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *