Cudowny Medalik

Rozpoczyna się od dnia 18 listopada.

 

 

Źródło: Nowenna modlitw i pieśni na cześć Bł. Maryi od Cudownego Medalika 1941r.

 

 

WEZWANIE DO DUCHA ŚWIĘTEGO

W Imię Ojca i Syna , i Ducha Świętego. Amen.

V. Racz przyjść Duchu Święty i napełnić serca wiernych Twoich.

R. A ogień Miłości Twojej racz w nich zapalić.

V. Ześlij Ducha Twego, a będą stworzone.

R. A cała ziemia będzie odnowiona.

V. Módlmy się: Boże! Światłem Ducha Świętego serca wiernych nauczający, daj nam w Tymże Duchu poznawać co jest dobrem, i zawsze obfitować w pociechy Jego. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje, Bóg w Trójcy Świętej Jedyny na wieki wieków.

R. Amen.

 

 

DZIEŃ CZWARTY (21 Listopada).

Rozważanie. Maryo, Tyś nadzieją moją!

 

 

Chrześcijanin, który ma nadzieję, chętnie pełni obowiązki swoje, walczy z pokusami, powstaje z upadków, znosi cierpienia, bo Niebo, ta wieczna nagroda, przyświeca mu jakby jutrzenka radosna. Lecz kiedy straci nadzieję, ogarnia go ciemna noc zwątpień, opadają mu ręce i kończy zwykle samobójstwem. Nadzieja jest nam potrzebna, bo ona jest tą sprężyną, tą siłą, która pobudza nas do działania.

A jednak nie tak łatwo mieć nadzieję. Jak często ogarnia nas zniechęcenie? Jak przygnębiająco działa na nas widok naszych grzechów? Jakie zwątpienie rodzi w nas oziębłość w modlitwach i niewierność Łasce Bożej? Jak boimy się, czy będziemy zbawieni?

Ufajmy Maryi, bo Ona jest Matką świętej nadziei. Pamiętajmy, że kto kocha Maryę i modli się do Niej, nie będzie potępiony.

Cudowny Medalik powinien rozbudzić w nas nadzieję i ufność do Maryi, bo to nowy dowód, że Ona o nas pamięta, za nami oręduje i pragnie doprowadzić nas do Nieba.

Ojcze nasz. Trzy Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

O Maryo, bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

 

 

Akt poświęcenia siebie Niepokalanej Dziewicy od Cudownego Medalika.

Błogosławiona Maryo, Niepokalana Dziewico od Cudownego Medalika. Klęcząc u Stóp Twoich oddajemy się Tobie, w pokorze serc naszych na dożywotnią Służbę.

Medalik, któryś łaskawie nam dała, chcemy pobożnie nosić na szyi, aby on świadczył wobec Aniołów i ludzi, że jesteśmy Twoją własnością.

Przyrzekamy wiernie wykonywać obowiązki względem Ciebie, które Cudowny Medalik przypominać nam zawsze będzie.

Kochać Cię chcemy szczerym sercem; naśladować Twe cnoty; prowadzić czyste życie; nie zasmucać grzechami Twego Syna i codziennie pozdrawiać Cię modlitwą.

Ty zaś, Pani nasza, czuwaj nad nami i umacniaj nas w dobrych postanowieniach! Upominaj, gdy zaczniemy opuszczać się w Twej Służbie! Karć i doświadczaj w razie uporu!

Chcemy być wiernymi Tobie w życiu i przy śmierci.

Spraw, Niepokalana Dziewico, aby przy konaniu, gdy ucałujemy święty medalik, ostatnie nasze słowa były: Jezu, kocham Cię! Maryo, kocham Cię! Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *