Nowenna do Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy

 

 

Nabożeństwo do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy dla Czcicieli Maryi. Wyd. 2 małe 1919

 

 

Objaśnienie. Jeżeli pragniesz uprosić sobie jaką szczególną Łaskę u Boga za przyczyną Najświętszej Panny, Matki Nieustającej Pomocy, odmawiaj nabożnie i z ufnością następującą Nowennę. Przed rozpoczęciem Nowenny i przy jej zakończeniu odbądź Spowiedź i przyjmij Komunią Świętą.

 

 

Dzień drugi.

 

 

W Imię Ojca , i Syna , i Ducha Świętego. Amen.

Wezwanie Ducha Świętego. Przyjdź Duchu Święty, napełń serca Twych wiernych i Twojej Miłości ogień w nich zapal.

V. Ześlij Ducha Twego, a będą stworzone.

R. I odnowisz oblicze ziemi.

V. Módlmy się. Boże, któryś serca wiernych światłem Ducha Świętego nauczył; daj nam w tymże Duchu znać co dobre, i pociechą jego zawsze się weselić. Przez Chrystusa Pana naszego.

R. Amen.

 

 

R o z m y ś l a n i e .

 

 

„Marya — tak utrzymują jednogłośnie Ojcowie Kościoła — tak wielką posiada władzę, że Bóg wszystkie przez Nią przedstawione prośby wysłuchuje, nie odrzucając z nich ani jednej“. Marya, jako Królowa wszystkich stworzeń, zasiada na tronie chwały obok Boskiego swojego Syna, a Jezus skwapliwie wypełnia każde życzenie swej Matki. Wszystko, czego tylko żąda, spełnionym będzie w niebie i na ziemi. Jest zatem wszechmocną, ażeby nas wydobyć z otchłani grzechów; wszechmocną, ażeby nas doprowadzić do Boga; wszechmocną, ażeby Zbawiciela miłosiernie usposobić na widok łez naszych i skłonić Go do wysłuchania próśb naszych i życzeń, do przyjęcia naszego zadośćuczynienia i naszych ofiar. Marya ma dalej wszechwładzę dopomożenia nam w zwycięstwie przeciw pokusom i w zapanowaniu nad naszymi namiętnościami; ma wszechwładzę zerwania więzów wiążących nas w sposób grzeszny do stworzeń, uczynienia nas gorliwymi w ćwiczeniu się w cnotach i w zwalczaniu dobrowolnych usterek, które nas wstrzymują na drodze prowadzącej do uświęcenia; ma wreszcie wszechwładzę doprowadzenia nas szczęśliwie przez wszystkie niebezpieczeństwa do portu wiecznego zbawienia. Nie trzeba się temu dziwić. Marya jest przecież Matką Boga, a że Jezus Matkę Swoją kocha nieskończenie, jest zatem Sercu Jego niepodobnym odmówić Jej czegośkolwiek. W ten to sposób Bóg Wszechmocny oddaje niejako Najświętszej Pannie przywileje Swojej Wszechmocy.

Zupełnie zatem słusznie ufamy w Nieustającą pomoc Maryi w naszych wszelkich potrzebach. Powinniśmy przeto wzywać Jej w wszelkich naszych cierpieniach i potrzebach. Jeżeli zawsze do Niej udawać się będziemy, wysłucha nas we wszystkim, wszędzie i zawsze. Błogosławieni wierni słudzy Maryi! Pod Jej potężną Opieką niczego oni obawiać się nie potrzebują: ani świata, ani swej własnej słabości, ani nawet piekła, bo potrzeba tylko wymówić Imię Maryi, aby piekło zadrżało z obawy.

Dziękujmy Panu, że Matce swojej użyczył tak cudownej władzy i złóżmy niezachwianą ufność w Jej Nieustającej Pomocy.

O Maryo! Matko Nieustającej Pomocy! wyjednaj mi Łaskę… (wymień ją) i spraw, abym użył tego o co proszę na Chwałę Boską i na pożytek mej duszy.

 

 

M o d l i t w a .

O Maryo, Matko Nieustającej Pomocy! weźmij mnie łaskawie w Swą Świętą Opiekę przed Bogiem i uzyskaj mi Łaskę, abym kiedyś wiecznego szczęścia stał się uczestnikiem. Bez Twej Nieustającej Pomocy nie podobno mi dojść do tego, bo wszystko we mnie i w około mnie pełnym jest przeszkód w drodze do Nieba. Bądź moją obroną i moją pomocą tak samo, jak jesteś moją siłą i moją nadzieją. Matko Nieustającej Pomocy, która wiesz, w jakiej intencji modlę się teraz do Ciebie… przyjmij łaskawie modlitwy moje podczas tej świętej nowenny… Nic innego nie poleca mnie Tobie, prócz Twej Dobroci i mojej ufności. Jakiejkolwiek udzielisz mi Łaski, powiększaj we mnie zawsze tę ufność i teraz już przyjmij wyraz mej wdzięczności, bo wiem, że nigdy nie błaga się Ciebie daremnie. Amen.

3 Zdrowaś Marya.

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *