Nowenna do Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy

 

 

Nabożeństwo do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy dla Czcicieli Maryi. Wyd. 2 małe 1919

 

 

Objaśnienie. Jeżeli pragniesz uprosić sobie jaką szczególną Łaskę u Boga za przyczyną Najświętszej Panny, Matki Nieustającej Pomocy, odmawiaj nabożnie i z ufnością następującą Nowennę. Przed rozpoczęciem Nowenny i przy jej zakończeniu odbądź Spowiedź i przyjmij Komunią Świętą.

 

 

Dzień siódmy.

 

 

W Imię Ojca , i Syna , i Ducha Świętego. Amen.

Wezwanie Ducha Świętego. Przyjdź Duchu Święty, napełń serca Twych wiernych i Twojej Miłości ogień w nich zapal.

V. Ześlij Ducha Twego, a będą stworzone.

R. I odnowisz oblicze ziemi.

V. Módlmy się. Boże, któryś serca wiernych światłem Ducha Świętego nauczył; daj nam w tymże Duchu znać co dobre, i pociechą jego zawsze się weselić. Przez Chrystusa Pana naszego.

R. Amen.

 

 

R o z m y ś l a n i e .

 

 

Potężnemu pośrednictwu modłów i zasług Maryi Panny zawdzięczamy Łaskę uświęcającą, która udziela naszej duszy istotę i życie nadprzyrodzone, cnoty i Dary Ducha Świętego. Opisać całą wartość Łaski uświęcającej jest niepodobieństwem, ponieważ jest ona zarazem niejako uczestnictwem w Boskiej Naturze. To pełne Tajemnic wylanie się Najświętszego Człowieczeństwa Jezusa na nas, łączy się z właściwą substancją naszej duszy i tak ją przenika aż do najgłębszej istoty, że stajemy się tak podobnymi Jezusowi, jak rozpalone w ogniu żelazo zdaje się samo być ogniem.

Pan Bóg nie był wcale zobowiązanym do udzielenia nam takiego Skarbu, który możemy tak samo utracić, jak bezustannie powiększać, — tylko Dobroć Boska, zupełnie bez naszej zasługi, darowała nam przez ręce Maryi ten niezrównany Owoc Krwi Jezusa Chrystusa, dający duszy naszej życie nadprzyrodzone, podnoszące nas do godności dzieci Bożych i czyniące nas Przybytkiem Ducha Świętego i Dziedzicami Nieba.

Jakież więc wielkie tym Darem wyświadcza nam Marya Dobrodziejstwo! Jeśli wierni jesteśmy w udawaniu się do Maryi, to Ona jest także wierną w Swej dla nas Pomocy, w udzielaniu nam zwycięstwa w każdej walce — i w zachowaniu nam Skarbu Łaski uświęcającej Maryi po części winniśmy zarówno to dobro, które spełniamy z pomocą prawdziwej Łaski, jak również i pomnożenie Łaski uświęcającej, którą nam sprowadza do duszy każdej z naszych dobrych uczynków.

Ten Jej cudowny urząd ze względu na nas samych, jest poniekąd podniesionym jeszcze troskliwością, z jaką Marya stara się o przysposobienie zupełnego naszego podobieństwa do Jezusa Chrystusa. I za Jej to Nieustającą Pomocą dochodzimy do tego, że myślimy, chcemy, kochamy i czynimy jak myślał, chciał, kochał i czynił Jezus, — wprawdzie nie zupełnie tak samo jak On, ale z podobieństwem odpowiadającym stopniowi świętości, przeznaczonemu nam przez Boską Mądrość i Dobroć! Dzięki Pomocy Maryi dochodzimy powoli do tego, że z Pawłem Świętym możemy powiedzieć: „Żyję, lecz nie ja żyję, ale Chrystus żyje we mnie!“

— Chwała więc i cześć bez końca niech będzie ukochanej Matce naszej, która nam dopomogła do tak wspaniałego podobieństwa z Boskim Synem Swoim.

O Maryo, Matko Nieustającej Pomocy! wyjednaj mi Łaskę… (wymień ją) i spraw, abym użył tego o co proszę na Chwałę Boską i na pożytek mej duszy.

 

 

M o d l i t w a .

O Maryo, Matko Nieustającej Pomocy! która przez tę słodką nazwę chciałaś wlać w serca nasze ufność nieograniczoną, daj mi pragnienie i zwyczaj wzywania Cię bezustannie; bo jeśli zawsze zwracać się będę do Ciebie, będziesz też zawsze wierną w udzielaniu mi Pomocy. Zachowaj i pomnażaj we mnie Skarby Łaski; ażebym zaś nie utracił ich nigdy, spraw to, bym nieustannie z ufnością modlił się do Ciebie. Błogosław tej nowennie; jeśli jednak widzisz, że jej intencja jest błędną, to udziel mi tej Łaski, którą uważasz za najodpowiedniejszą do zaspokojenia próśb, jakie Ci przedstawiam. Módl się za mną teraz, zawsze, a mianowicie w ostatniej mojej godzinie. Amen.

3 Zdrowaś Marya.

 

 

 

 

© salveregina.pl 2022

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *