Nowenna do Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy

 

 

Nabożeństwo do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy dla Czcicieli Maryi. Wyd. 2 małe 1919

 

 

Objaśnienie. Jeżeli pragniesz uprosić sobie jaką szczególną Łaskę u Boga za przyczyną Najświętszej Panny, Matki Nieustającej Pomocy, odmawiaj nabożnie i z ufnością następującą Nowennę. Przed rozpoczęciem Nowenny i przy jej zakończeniu odbądź Spowiedź i przyjmij Komunią Świętą.

 

 

Dzień ósmy.

 

 

W Imię Ojca , i Syna , i Ducha Świętego. Amen.

Wezwanie Ducha Świętego. Przyjdź Duchu Święty, napełń serca Twych wiernych i Twojej Miłości ogień w nich zapal.

V. Ześlij Ducha Twego, a będą stworzone.

R. I odnowisz oblicze ziemi.

V. Módlmy się. Boże, któryś serca wiernych światłem Ducha Świętego nauczył; daj nam w tymże Duchu znać co dobre, i pociechą jego zawsze się weselić. Przez Chrystusa Pana naszego.

R. Amen.

 

 

R o z m y ś l a n i e .

 

 

„Kto nie nosi krzyża mego, nie jest mnie godzien“ (Łk 14). Świętobliwy autor książki o naśladowaniu Chrystusa pisze: „W jakichkolwiek okolicznościach się znajdujesz, wszędzie czeka na ciebie krzyż. Nie ujdziesz przed nim, gdziekolwiek byś się zapędził. Na prawo i na lewo, w górze i na dole, zewnątrz i wewnątrz, wszędzie krzyż znajdziesz, i wszędzie trzeba ci być cierpliwym, jeśli chcesz mieć pokój wewnętrzny i dosłużyć się wiekuistej korony“.

Krzyże są rozmaitego rodzaju: straty majątkowe, niepowodzenia, ubóstwo, zawody, niewdzięczność, obmowy, potwarze, upokorzenia, choroby, wszystko to są krzyże, którymi nawiedzani bywamy. A są jeszcze boleśniejsze cierpienia, np. utrata męża, ojca, matki, brata, siostry, dziecka, przyjaciela, dobroczyńcy!… Łatwiej byłoby policzyć ziarnka piasku nad brzegiem morskim, jak cierpienia, którymi zasianą jest droga do wieczności. Oprócz tych krzyżów zewnętrznych, nawiedza nas Pan Bóg często cierpieniami wewnętrznymi, tym prawdziwym męczeństwem, które jedynie Łaska Boga znieść nam dopomaga.

Natura nasza nienawidzi krzyżów, a jednakże są one oznaką Łaski Bożej. Im większe upodobanie miał Bóg w Świętych Swoich, tym więcej nawiedzał ich rozmaitymi cierpieniami. Boski Zbawiciel nasz Jezus Chrystus, ten Syn ukochany Ojca Przedwiecznego, jest zarazem Królem męczenników. Zycie jego nie było niczym więcej, jak ustawiczną obawą śmierci, w której Dusza Jego najsroższym cierpieniom, Serce niewypowiedzianemu smutkowi, a Ciało wydane było na pastwę okropnym męczarniom!

Ta długa, tajemna, ogólna trwoga przed śmiercią, poczęta w Łonie Matki Jego, kończy się na Kalwarii! Marya zarówno cierpieć musiała! Jej Życie na równo z Życiem Jezusa, spędzone we łzach i wszelkiego rodzaju cierpieniach, zupełnie słusznie zdobyło Jej nazwę „Królowej męczenników”.

Krzyż zatem jest tu na ziemi ustawicznym udziałem wybranych; im więcej jednakże kochamy Boga, tym lżejszym będzie dla nas poddanie się. „Cierp z Chrystusem i dla Chrystusa, jeśli chcesz królować z Chrystusem“, mówi Tomasz z Kempis. A kiedy wzdychamy pod ciężarem cierpień, uciekajmy się do Nieustającej Pomocy Tej, którą Kościół „naszą Nadzieją“ nazywa, a wtedy doświadczywszy, zrozumiemy, że jest Ona: „Pocieszycielką strapionych“.

O Maryo, Matko Nieustającej Pomocy! wyjednaj mi Łaskę… (wymień ją) i spraw, abym użył tego o co proszę na Chwałę Boską i na pożytek mej duszy.

 

 

Modlitwa.

O Maryo, Matko Nieustającej Pomocy! któż więcej cierpiał od Ciebie? Długie przewidywanie macierzyńskich Twych cierpień, przedłużało o wiele ich trwanie, a męstwo Twoje nie zachwiało się nigdy. Dodaj mi siły w cierpieniach, które są potrzebne zarówno do mego uświęcenia, jak i do odpokutowania za grzechy; lecz nie dozwalaj, aby długie trwanie mych cierpień zachwiało moją stałość. Królowo męczenników, błagam Cię, odwróć ode mnie kielich cierpienia; jeśli jednak muszę go wychylić, daj mi go chętnie przyjąć z tym przeświadczeniem, że gdybym mniej cierpiał, mniej byłbym też miłym Twojemu Boskiemu Synowi. Spraw to podczas tej świętej nowenny, abym zawsze prosił Cię o takie rzeczy, które się zgadzają z Wolą Boga. Mam ufność w Nieustającej Twej Pomocy że udzielisz mi zawsze potrzebnej wytrwałości. Amen.

3 Zdrowaś Marya.

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *