Nowenna do Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy

 

 

Nabożeństwo do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy dla Czcicieli Maryi. Wyd. 2 małe 1919

 

 

Objaśnienie. Jeżeli pragniesz uprosić sobie jaką szczególną Łaskę u Boga za przyczyną Najświętszej Panny, Matki Nieustającej Pomocy, odmawiaj nabożnie i z ufnością następującą Nowennę. Przed rozpoczęciem Nowenny i przy jej zakończeniu odbądź Spowiedź i przyjmij Komunią Świętą.

 

 

Dzień dziewiąty.

 

 

W Imię Ojca , i Syna , i Ducha Świętego. Amen.

Wezwanie Ducha Świętego. Przyjdź Duchu Święty, napełń serca Twych wiernych i Twojej Miłości ogień w nich zapal.

V. Ześlij Ducha Twego, a będą stworzone.

R. I odnowisz oblicze ziemi.

V. Módlmy się. Boże, któryś serca wiernych światłem Ducha Świętego nauczył; daj nam w tymże Duchu znać co dobre, i pociechą jego zawsze się weselić. Przez Chrystusa Pana naszego.

R. Amen.

 

 

R o z m y ś l a n i e .

 

 

W tym dniu na wieki pamiętnym, w którym Matka Bolesna widziała umierającego Swego Syna, nabyła prawo opiekowania się wszystkimi wybranymi w ich ostatniej godzinie. Dlatego to upomina nas Kościół Święty, abyśmy często wołali do Maryi: „Święta Maryo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej“. Ten, który wzywa Ją w tej ostatecznej chwili, nie może być zatraconym. „Kto umiera z błogosławionym Imieniem Maryi na ustach, mówi św. Alfons Liguori, nie jest nigdy zgubionym“.

Marya postępuje jeszcze za nami w regiony wieczności, — nie może bez czynnego współczucia patrzeć na smutny los duszy tęskniącej w ogniu czyścowym… „Jestem Matką wszystkich tych dusz uwięzionych, mówiła pewnego dnia do Św. Brygidy, i przez coraz to nowe prośby łagodzę męczarnie, które cierpią za swe grzechy“. Święty Bonawentura zapewnia, że Marya nie wzdryga się nawet zstępować do tego ognistego więzienia, aby tamże odwiedzać Swe dzieci, pocieszać je i uwalniać wielką z nich liczbę Pomoc Maryi okazująca się tak potężną i łaskawą wśród kar czyścowych, rozciąga się także jaszcze i na wybranych w niebie. Przybywszy do niebieskiej ojczyzny, „biorą oni udział, jak uczą teologowie, w chwalebnym życiu Jezusa Chrystusa“, Marya jednakże jest Źródłem, przez które ta Łaska na nich spływa.

Na ziemi udziela nam Marya Łask, w Niebie zaś rozlewa się na nas chwała w całej swej rozciągłości, jako dowód Łaski Jezusa dla nas. W ten to sposób jest Marya rzeczywiście Nieustającą naszą Pomocą, ponieważ Jezus powierzył Jej wobec nas zarówno rozdział Łaski jak i Chwały. — Marya i w inny jeszcze sposób będzie naszą Nieustającą Pomocą w wieczności. Szczęście wybranych zależy na nie zasłoniętym oglądaniu Świętej Miłości Boga; duchowa Ich Istota jednakże nie jest tym tak zupełnie przejętą, ażeby równocześnie nie miała się wpatrywać z radością w Jezusa i Maryą. Szczęście nasze bezustanne powiększać będzie widok uwielbionej Królowej Nieba, tego Arcydzieła Bożego, w którym chwalebnie złączyły się wszystkie pojedyncze doskonałości innych stworzeń.

Gdy w Niebie poznamy, jak bardzo Marya nas kochała i jak bardzo zasługuje na naszą miłość, ilu obsypała nas Dobrodziejstwami i do jakiego stopnia zawdzięczamy Jej nasze zbawienie, wtedy to uznanie rozpłomieni nas największą miłością, jaką tylko serce nasze objąć zdoła.

O Maryo, Matko Nieustającej Pomocy! wyjednaj mi Łaskę… (wymień ją) i spraw, abym użył tego o co proszę na Chwałę Boską i na pożytek mej duszy.

 

 

Modlitwa.

O Maryo, Matko Nieustającej Pomocy! zwróć Swe litościwe spojrzenie na niebezpieczeństwa, jakie tu na ziemi grożą mej duszy. Nie dozwól, bym utracił Łaski, któreś mi wyjednała, nie wypuszczaj mnie z Swej Opieki i utwierdź mnie w nadziei uzyskania Chwały wiecznej. Kiedyż nadejdzie on dzień, który mnie ubezpieczy przeciw udręczeniom tego żywota i da mi szczęście oglądania Cię i chwalenia na wieki w Niebie? Kiedyż zdołam pojąć Dobrodziejstwa, których mi tyle wyświadczyłaś? Jestem często niewdzięcznym wobec Ciebie, o Matko Najłaskawsza! pragnę jednakże wynagrodzić swą niewdzięczność wiecznym dziękczynieniem i miłością. Za Twoim potężnym wstawieniem spodziewam się dostąpić tego szczęścia. O Maryo! proś za mną Syna Twego Jezusa, przez zasługi cierpień Jego, ażeby mi zachował i powiększył we mnie ufność w Nieustającą Pomoc Twoją. Amen.

3 Zdrowaś Marya.

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023