Św. Filomena

 

Nowenna do Św. Filomeny

Dzień dziewiąty.

 

 

Źródło: Wiadomość o cudownej wieku XIX Świętej Filomenie Pannie i męczenniczce 1847

 

 

  1. Uważaj: że Święta Filomena wszystko tu na tym padole poświęciwszy dla Pana naszego Jezusa Chrystusa, odbiera nawet i na tym świecie, więcej niż stokrotną nagrodę, za wszelką, jaką z siebie uczyniła ofiarę… O jakże wysoka jej powaga… Jakże dzielna pomoc!… Jakaż jej chwała!… Ileż to dziś wielkości u nóg Jej upokorzonych!… Jak liczne zebrania pielgrzymów, do różnych jej świątyń!… Jakież na Jej uwielbienie uroczystości!.. Co za uszanowanie dla Jej obrazów lub figur itp.!… Jak gorliwa usilność w uzyskaniu cząsteczki z Jej pośmiertnych zwłok, czyli relikwii? W takim to sposobie uiszcza Pan Bóg obietnice Swoje… O! gdybyśmy z równą wiernością, i nasze względem niego przyrzeczenia dotrzymywali!.. Lecz nie oddając Mu powinnej Chwały; o jakże wielu zasług i Dobrodziejstw, bądź w tym, bądź w przyszłym życiu wielce nam potrzebnych pozbawiamy się sami! Odważmy się więc! Starajmy się być wiernymi, aby i względem nas dopełnił Pan Bóg łaskawych obietnic Swoich.
  2. Słuchaj Mszy Świętej na jej cześć i chwałę, i odwiedzaj ile ci sposobność pozwala, jaką jej statuę, figurę lub obraz.
  3. Wypełniaj dnia dzisiejszego na cześć tej Świętej jakowy uczynek miłosierdzia. Przygotuj się przez doskonałą Spowiedź, do godnego przyjęcia Najświętszego Sakramentu Ciała i Krwi Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, Boga w Tobie, o Filomeno! I Ciebie w Panu Bogu chcę wychwalać.

 

Modlitwa do Św. Filomeny na każdy dzień nowenny

Uwielbiona Panno i Męczenniczko, wielce ukochana od Boga, Święta Filomeno! napełniam się radością wraz z tobą, z dzielnej mocy, którą cię Bóg obdarzył, dla Chwały Imienia Swego, na zbudowanie Kościoła powszechnego, i uczczenia zasług życia i śmierci twojej… Jakież to dla mnie ukontentowanie, widzieć Cię tak wywyższoną, tak czystą i odważną, tak wierną Jezusowi Chrystusowi i Jego Świętej Ewangelii; tak wielkimi darami w niebie i na ziemi uwieńczoną… Dlatego też, przykładami twymi do postępowania drogą cnót gruntownych zachęcony, pełen nadziei, na widok tylu łask zasługom twoim wymierzonych, ponawiam wstępować w ślady twoje, w unikaniu wszego złego, i w dokładnym wykonaniu tego, co tylko mi Bóg przykazuje… Wesprzyj mnie, o wielka Święta! dzielną twoją przyczyną. A nade wszystko wyjednaj mi powściągliwość nigdy niezmazaną… moc duszy na wszelkie napaści niezwyciężoną.. mężną odwagę, która by się dla Boga żadnej ofiary ponieść nie wahała… i miłość tak mocną jak śmierć, dla wiary Jezusa Chrystusa, dla Kościoła Świętego rzymskiego, i dla najwyższego Kapłana, powszechnego Ojca wszystkich wiernych, Pasterza nad pasterzami i owieczkami, oraz po całym świecie Namiestnika Jezusa Chrystusa.

Do tych Łask, o które Cię błagam najgorętszym affektem duszy mojej, o Święta Filomeno! ośmielam się przyłączyć i nowe Łaski, w otrzymaniu których zarówno całkowitą ufność w dzielnym pośrednictwie twoim pokładam .. (Tu wyrazisz myślą te Łaski w prostocie, ufności, i w pokorze, które za przyczyną tej Świętej wyjednać sobie pragniesz) Ten Bóg tak dobry, dla którego poświeciłaś krew i życie twoje; Ten Bóg tak dobry, który względem ciebie i przez ciebie, tak jest hojnym w Darach i Łaskach Swoich; ten Bóg tak Dobry, który mnie tak bardzo umiłował, że dla mnie umrzeć raczył, i chciał mi dać siebie samego w Najświętszym Sakramencie utajonego, pewnie nie odmówi prośbom twoim, oraz nadziei i potrzebie mojej; mając w czynieniu nam dobrze swoje upodobanie. Czego się spodziewam, wszelką ufność pokładając w Nim i w tobie. Amen.

 

 

Litania o Św. Filomenie

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Święta Marya, Matko Boża, módl się za nami.

Święta Filomeno,

Święta Filomena, narodzona w nagrodę wiary twoich rodziców,

Święta Filomeno, córko światłości,

Święta Filomeno, poślubiająca twoje panieństwo Jezusowi Chrystusowi,

Święta Filomeno, czysta oblubienico Jezusa Chrystusa,

Święta Filomeno, wierne zwierciadło przedziwnych cnót Maryi,

Święta Filomeno, sercem zawsze ostrożna przeciw zasadzkom próżności,

Święta Filomeno, czyniąca Bogu mężną ofiarę z najmilszych tobie rzeczy,

Święta Filomeno, za Wiarę Świętą skrępowana u pręgierza i biczowana jak twój Oblubieniec Boski,

Święta Filomeno, od sprawców przebita niezliczonymi włóczniami,

Święta Filomeno, uleczona w więzieniu cudownie,

Święta Filomeno, gwałtownie zepchnięta w rzekę Tyber,

Święta Filomeno, cudownie przez Aniołów na brzeg wyniesiona,

Święta Filomeno, z Boskiej Opieki niedostępna rozpalonym oszczepom,

Święta Filomeno, niezachwianą stałością i dziwną cierpliwością swą w mękach wielu pogan do Wiary Świętej nawróciła,

Święta Filomeno, mężnie nachylająca głowę pod miecz morderców,

Święta Filomeno, utrzymująca wieniec panieństwa razem z palmą męczeńską

Święta Filomeno, któraś dla Chrystusa Pana głowę swą pod miecz katowski pokornie skłoniła,

Święta Filomeno, cudotwórczyni wieku naszego,

Święta Filomeno, wieloma i wielkimi Łaskami słynąca,

Święta Filomeno, pocieszycielko strapionych ,

Święta Filomeno, cudowna lekarko w najniebezpieczniejszych słabościach,

Święta Filomeno, ucieczko i wsparcie ubogich,

Święta Filomeno, wspomożycielko sierót,

Święta Filomeno, opiekunko do Ciebie się uciekających,

Święta Filomeno, córko najmilsza Przeczystej Panny Maryi,

Od zgubnej miłości świata, zachowaj nas, Święta Filomeno.

Od niedbalstwa w Służbie Bożej,

Od nieszczęśliwej utraty Wiary Katolickiej,

Od przenoszenia względów ludzkich nad Przykazanie Boskie,

Od lekceważenia rzeczy do zbawienia służących,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

V. Módl się za nami Święta Filomeno.

R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusa Pana.

V. Módlmy się: O Panno chwalebna i niezwyciężona Męczenniczko Święta Filomeno, któraś dla Miłości Niebieskiego Oblubieńca twego Jezusa Chrystusa tak wielkie katownie mąk poniosła i dla obrony Wiary prawdziwej, którą i ja także wyznaję krew i życie twoje poświęciłaś, wyjednaj mi proszę Cię, żywą wiarę, niezachwianą nadzieję, najgorętszą Miłość Boga i Dar wytrwania w dobrem aż do końca, ażebym w życiu moim wiernie służąc Jezusowi Chrystusowi Panu memu, dostąpił od Niego Łaski widzenia Oblicza Jego w Niebie, przez nieskończone wieki.

R. Amen.

 

 

© salveregina.pl 2022

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *