Św. Filomena

 

 

Źródło: Wiadomość o cudownej wieku XIX Świętej Filomenie Pannie i męczenniczce 1847

 

 

 

 

Nowenna rozpoczyna się od dnia 2 Sierpnia.

 

 

WEZWANIE DUCHA ŚWIĘTEGO.

Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca Twych wiernych i zapal w nich ogień Miłości Twojej.

V. Ześlij Ducha Twego, a będą stworzone.

R. I odnowisz oblicze ziemi.

V. Módlmy się. Boże, Któryś serca wiernych światłem Ducha Świętego oświecić raczył, daj nam w tym Duchu znać co dobre i pociechą Jego zawsze się weselić. Przez Chrystusa Pana naszego.

R. Amen.

 

 

DNI NOWENNY:

 

 

Dzień pierwszy (2 Sierpnia).

 

 

 1. Rozważaj: że Święta Filomena była Panną… Panną wśród świata… Panną pomimo prześladowania… Panną aż do śmierci… Co za wzór! Mogęż ja się zapatrywać nań, bez zarumienienia? Cóż jest przyczyną mego zawstydzenia? A skoro przyczyna onego jest mi znana, jakiegoż na to użyję lekarstwa?
 2. Słuchaj Mszy Świętej na jej cześć i chwałę, i odwiedzaj ile ci sposobność pozwala, jaką jej statuę, figurę lub obraz.
 3. Często się upokarzaj z tego powodu, co by cię dla twoich wykroczeń (przez które w ciągu życia twego podawałeś się w niebezpieczeństwo splamienia czystości twojej duszy, albo przez co podobno ten drogi skarb zupełnie utraciłeś) do zawstydzenia spowodować mogło, zważając na jej panieńską czystość.

 

 

Dzień drugi (3 Sierpnia).

 

 

 1. Rozważaj: że Święta Filomena była i nie przestała być panną… umiała bowiem poskramiać skażone pożądliwości ciała… zachowywać w używania zmysłów swoich skromność Jezusa Chrystusa… chronić się od zepsutego świata, i niebezpiecznych okazji. Czyliż ją w tym wszystkim naśladujesz? Z jakich źródeł pochodzą twoje pokusy… ułomności… niepokoje… i upadki?… Postaraj się o sposoby do ich zatamowania…
 2. Słuchaj Mszy Świętej na jej cześć i chwałę, i odwiedzaj ile ci sposobność pozwala, jaką jej statuę, figurę lub obraz.
 3. Unikaj tego, co ci zaszkodziło; a czynnie wypełniaj to co dotychczas od ciebie zaniedbanym było, i co cię w Oczach Pańskich upodobanym czynić może.

 

 

Dzień trzeci (4 Sierpnia).

 

 

 1. Rozważaj: że Święta Filomena upodobanie swoje w zamiłowaniu dziewictwa zakładała, i coraz więcej pomnażała… przez modlitwę, będącą źródłem obfitym życia duchownego, przez Sakramenty Święte, w których się dusza obmywa Krwią Jezusa Chrystusa, i zasila Najświętszym jego Ciałem, tym Boskim zarodem dziewictwa chrześcijańskiego… przez ustawiczną pamięć: iż jej członki, były członkami Ciała Jezusowego, a ciało jej Kościołem Ducha Świętego… Czyliż nie masz tychże samych środków? Jakiż z nich czynisz użytek?…
 2. Słuchaj Mszy Świętej na jej cześć i Chwałę, i odwiedzaj ile ci sposobność pozwala, jaką jej statuę, figurę lub obraz.
 3. Podwajaj gorącość ducha we wszystkich modlitwach twoich… Często mów do siebie: członki moje, są członkami Chrystusowymi… Kościołem Ducha Świętego.

 

Dzień czwarty (5 Sierpnia).

 

 

 1. Rozważaj: że Święta Filomena była męczenniczką…, iż musiała cierpieć…, bardzo wiele znosić i to aż do samej śmierci…, że do tego, w mękach swoich okazała niezwyciężoną cierpliwość…, W twoich uciskach i dolegliwościach, czyliż ci towarzyszy nie oddzielnie cierpliwość? zwłaszcza, że nie tak często cię spotykają… i nie z tak wielkim utrapieniem…, nigdy zaś aż na śmierć… Skądże pochodzi tak wielka słabość?… Nie chcesz-że temu zaradzić?… Jakiegoż w tym celu użyjesz środka?…
 2. Słuchaj Mszy Świętej na jej cześć i chwałę, i odwiedzaj ile ci sposobność pozwala, jaką jej statuę, figurę lub obraz.
 3. Znoś cierpliwie tych niewiele boleści, przeciwności i ucisków, które dnia tego będzie się Panu Bogu podobało na ciebie przepuścić.

 

Dzień piąty (6 Sierpnia).

 

 

 1. Rozważaj: że Święta Filomena poniosła dla Jezusa Chrystusa męczeństwo… Chciano jej wydrzeć Wiarę… Skłonić ją do złamania ślubów na Chrzcie Świętym uczynionych… i także zniewolić do naśladowania bałwochwalców, lub odstępców Wiary. Czegóż chce od ciebie w tylu zdarzeniach szatan, świat, ciało, własne twoje nawet serce, jeżeli nie tym podobnych niewierności?… które zwykle się kończą na obrażeniu Majestatu Boskiego… Czyliż nie uwodzisz się czczymi postrachami, dla nadwyrężenia twych powinności i ślubów? O Boże! co za haniebna bojaźliwość. Zdobądź się przynajmniej na odwagę itd.
 2. Słuchaj Mszy Świętej na jej cześć i chwałę, i odwiedzaj ile ci sposobność pozwala, jaką jej statuę, figurę lub obraz.
 3. Odnieś jakowe zwycięstwo nad względem ludzkim… Mów często do siebie: lepiej jest podobać się Panu Bogu, aniżeli ludziom.

 

 

Dzień szósty (7 Sierpnia).

 

 

 1. Rozważaj: że Święta Filomena umierając dla Jezusa Chrystusa, umiała w skutku dopełnić owych Słów Zbawiciela: „Ten, który nie ma w nienawiści ojca swego, matki swojej… i samego nawet życia swego, dla Miłości Mojej; nie może być uczniem Moim…“. Jakoż nie wahała się bynajmniej… poświęciła wszystko, chociaż w niej krew i natura temu opierać się mogła… Nie mamy żadnych tak wielkich do zwalczenia trudności; a okazujemyż się godnymi uczniami Pana naszego Jezusa Chrystusa. Jeżeli nam wypadnie, rozstrzygnąć stosunki między Panem Bogiem i człowiekiem, Łaską i naturą, Miłością Boską i skłonnościami zmyślnymi; którejże stronie damy pierwszeństwo? Ach! nie wyradzajmy się więcej z naszej godności synów Boskich i uczniów Pana naszego Jezusa Chrystusa!…
 2. Słuchaj Mszy Świętej na jej cześć i chwałę, i odwiedzaj ile ci sposobność pozwala, jaką jej statuę, figurę lub obraz.
 3. Usiłuj w ciągu dnia tego, nikomu więcej, jak tylko Panu Bogu Samemu podobać się; a stworzeniom jedynie dla Pana Boga… daleka niech od ciebie będzie wszelka nieporządna skłonność.

 

 

Dzień siódmy (8 Sierpnia).

 

 

 1. Rozważaj: że Święta Filomena umierając dla Jezusa Chrystusa, wystawiona była na urągania, szyderstwa, znieważające obelgi itp. od swych prześladowców, morderców i większej części widzów, mękom jej obecnych; mimo to jednakże nie traciła odwagi i stateczności, ani też pogodnego w wyznaniu Wiary umysłu. Jeśli cię świat takimże kielichem częstuje, czyli masz dosyć odwagi, z podobną rezygnacją spełnić jego gorycze?… I cóż znaczą jego pogardy, szyderstwa i prześladowania najniesprawiedliwsze i najokrutniejsze? I możesz ten, który ma względy u Pana Boga, obawiać się, ażeby nie był kiedy shańbionym ?… Nie lękaj się… Postępuj dalej twoją drogą… wszakże do Chwały Wiekuistej ona cię prowadzi.
 2. Słuchaj Mszy Świętej na jej cześć i chwałę, i odwiedzaj ile ci sposobność pozwala, jaką jej statuę, figurę lub obraz.
 3. Staraj się poskromić w sercu twoim niespokojne wzruszenia, jeżeliby cię na dniu dzisiejszym, spotkano jakowymi słowy natarczywymi, dotkliwymi lub zgryźliwymi.

 

Dzień ósmy (9 Sierpnia).

 

 

 1. Rozważaj: że Święta Filomena poniósłszy śmierć dla Jezusa Chrystusa i zrzekłszy się wszystkich rzeczy poziomych, weszła do radości żywota wiecznego… Tak jest, pewną jestem mówiła ona do serca swego, że Najwyższy Sędzia, za dobra znikome, które Jego Miłości poświęcam, odda mi przyobiecaną koronę sprawiedliwości… Umiera wtedy, jako godna Jezusa Chrystusa oblubienica, jaśnieje w Przybytku Pańskim pomiędzy Wybranymi, i postępuje za Boskim Barankiem… Czy są takimi moje myśli, które bym sobie z upodobaniem przywodził na pamięć, wówczas, gdy jestem w zdarzeniu wymagającym po mnie jakowej ofiary?… Jakież one wrażenie spracują na sercu moim?… Na którą stronę przeważają?… Ach, mawiali Święci: dla posiadania wszystkiego, traćmy wszystko. Cóż ja powiem na to?
 2. Słuchaj Mszy Świętej na jej cześć i chwałę, i odwiedzaj ile ci sposobność pozwala, jaką jej statuę, figurę lub obraz.
 3. Włóżmy na siebie dnia tego obowiązek jakowej ofiary… Dopełniaj z ochotą i w szczerości serca to wszystko, czego tylko powinności stanu po tobie wymagają.

 

Dzień dziewiąty (10 Sierpnia).

 

 

 1. Rozważaj: że Święta Filomena wszystko tu na tym padole poświęciwszy dla Pana naszego Jezusa Chrystusa, odbiera nawet i na tym świecie, więcej niż stokrotną nagrodę, za wszelką, jaką z siebie uczyniła ofiarę… O jakże wysoka jej powaga… Jakże dzielna pomoc!… Jakaż jej chwała!… Ileż to dziś wielkości u nóg Jej upokorzonych!… Jak liczne zebrania pielgrzymów, do różnych jej świątyń!… Jakież na Jej uwielbienie uroczystości!.. Co za uszanowanie dla Jej obrazów lub figur itp.!… Jak gorliwa usilność w uzyskaniu cząsteczki z Jej pośmiertnych zwłok, czyli relikwii? W takim to sposobie uiszcza Pan Bóg obietnice Swoje… O! gdybyśmy z równą wiernością, i nasze względem niego przyrzeczenia dotrzymywali!.. Lecz nie oddając Mu powinnej Chwały; o jakże wielu zasług i Dobrodziejstw, bądź w tym, bądź w przyszłym życiu wielce nam potrzebnych pozbawiamy się sami! Odważmy się więc! Starajmy się być wiernymi, aby i względem nas dopełnił Pan Bóg łaskawych obietnic Swoich.
 2. Słuchaj Mszy Świętej na jej cześć i chwałę, i odwiedzaj ile ci sposobność pozwala, jaką jej statuę, figurę lub obraz.
 3. Wypełniaj dnia dzisiejszego na cześć tej Świętej jakowy uczynek miłosierdzia. Przygotuj się przez doskonałą Spowiedź, do godnego przyjęcia Najświętszego Sakramentu Ciała i Krwi Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, Boga w Tobie, o Filomeno! I Ciebie w Panu Bogu chcę wychwalać.

 

 

Każdego dnia Nowenny należy odmówić poniższą modlitwę oraz Litanię.

 

 

 

Modlitwa do Św. Filomeny na każdy dzień nowenny

Uwielbiona Panno i Męczenniczko, wielce ukochana od Boga, Święta Filomeno! napełniam się radością wraz z tobą, z dzielnej mocy, którą cię Bóg obdarzył, dla Chwały Imienia Swego, na zbudowanie Kościoła powszechnego, i uczczenia zasług życia i śmierci twojej… Jakież to dla mnie zadowolenie, widzieć Cię tak wywyższoną, tak czystą i odważną, tak wierną Jezusowi Chrystusowi i Jego Świętej Ewangelii; tak wielkimi Darami w Niebie i na ziemi uwieńczoną… Dlatego też, przykładami twymi do postępowania drogą cnót gruntownych zachęcony, pełen nadziei, na widok tylu Łask zasługom twoim wymierzonych, ponawiam wstępować w ślady twoje, w unikaniu wszego złego, i w dokładnym wykonaniu tego, co tylko mi Bóg przykazuje… Wesprzyj mnie, o wielka Święta! dzielną twoją przyczyną. A nade wszystko wyjednaj mi powściągliwość nigdy niezmazaną…, moc duszy na wszelkie napaści niezwyciężoną…, mężną odwagę, która by się dla Boga żadnej ofiary ponieść nie wahała… i miłość tak mocną jak śmierć, dla Wiary Jezusa Chrystusa, dla Kościoła Świętego rzymskiego, i dla Najwyższego Kapłana, powszechnego Ojca wszystkich wiernych, Pasterza nad pasterzami i owieczkami, oraz po całym świecie Namiestnika Jezusa Chrystusa.

Do tych Łask, o które Cię błagam najgorętszym afektem duszy mojej, o Święta Filomeno! ośmielam się przyłączyć i nowe Łaski, w otrzymaniu których zarówno całkowitą ufność w dzielnym pośrednictwie twoim pokładam N. (Tu wyrazisz myślą te Łaski w prostocie, ufności, i w pokorze, które za przyczyną tej Świętej wyjednać sobie pragniesz). Ten Bóg tak Dobry, dla Którego poświeciłaś krew i życie twoje; Ten Bóg tak Dobry, Który względem ciebie i przez ciebie, tak jest hojnym w Darach i Łaskach Swoich; ten Bóg tak Dobry, który mnie tak bardzo umiłował, że dla mnie umrzeć raczył, i chciał mi dać siebie samego w Najświętszym Sakramencie Utajonego, pewnie nie odmówi prośbom twoim, oraz nadziei i potrzebie mojej; mając w czynieniu nam dobrze swoje upodobanie. Czego się spodziewam, wszelką ufność pokładając w Nim i w tobie. Amen.

 

 

Litania o Św. Filomenie

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Święta Marya, Matko Boża, módl się za nami.

Święta Filomeno,

Święta Filomena, narodzona w nagrodę Wiary twoich rodziców,

Święta Filomeno, córko światłości,

Święta Filomeno, poślubiająca twoje panieństwo Jezusowi Chrystusowi,

Święta Filomeno, czysta oblubienico Jezusa Chrystusa,

Święta Filomeno, wierne zwierciadło przedziwnych cnót Maryi,

Święta Filomeno, sercem zawsze ostrożna przeciw zasadzkom próżności,

Święta Filomeno, czyniąca Bogu mężną ofiarę z najmilszych tobie rzeczy,

Święta Filomeno, za Wiarę Świętą skrępowana u pręgierza i biczowana jak twój Oblubieniec Boski,

Święta Filomeno, od sprawców przebita niezliczonymi włóczniami,

Święta Filomeno, uleczona w więzieniu cudownie,

Święta Filomeno, gwałtownie zepchnięta w rzekę Tyber,

Święta Filomeno, cudownie przez Aniołów na brzeg wyniesiona,

Święta Filomeno, z Boskiej Opieki niedostępna rozpalonym oszczepom,

Święta Filomeno, niezachwianą stałością i dziwną cierpliwością swą w mękach wielu pogan do Wiary Świętej nawróciła,

Święta Filomeno, mężnie nachylająca głowę pod miecz morderców,

Święta Filomeno, utrzymująca wieniec panieństwa razem z palmą męczeńską,

Święta Filomeno, któraś dla Chrystusa Pana głowę swą pod miecz katowski pokornie skłoniła,

Święta Filomeno, cudotwórczyni wieku naszego,

Święta Filomeno, wieloma i wielkimi Łaskami słynąca,

Święta Filomeno, pocieszycielko strapionych,

Święta Filomeno, cudowna lekarko w najniebezpieczniejszych słabościach,

Święta Filomeno, ucieczko i wsparcie ubogich,

Święta Filomeno, wspomożycielko sierót,

Święta Filomeno, opiekunko do Ciebie się uciekających,

Święta Filomeno, córko najmilsza Przeczystej Panny Maryi,

Od zgubnej miłości świata, zachowaj nas Św. Filomeno.

Od niedbalstwa w Służbie Bożej,

Od nieszczęśliwej utraty Wiary Katolickiej,

Od przenoszenia względów ludzkich nad Przykazanie Boskie,

Od lekceważenia rzeczy do zbawienia służących,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

V. Módl się za nami Święta Filomeno.

R. Abyśmy się stali godnymi Obietnic Chrystusa Pana.

V. Módlmy się: O Panno chwalebna i niezwyciężona Męczenniczko Święta Filomeno, któraś dla Miłości Niebieskiego Oblubieńca twego Jezusa Chrystusa tak wielkie katownie mąk poniosła i dla obrony Wiary prawdziwej, którą i ja także wyznaję krew i życie twoje poświęciłaś, wyjednaj mi proszę Cię, żywą wiarę, niezachwianą nadzieję, najgorętszą Miłość Boga i Dar wytrwania w dobrem aż do końca, ażebym w życiu moim wiernie służąc Jezusowi Chrystusowi Panu memu, dostąpił od Niego Łaski widzenia Oblicza Jego w Niebie, przez nieskończone wieki.

R. Amen.

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *