Św. Franciszek Salezy

NOWENNA DO ŚW. FRANCISZKA SALEZEGO – DZIEŃ 5

 

 

Nowenna ta odprawia się przez dziewięć dni albo dziewięć Śród poprzedzających Uroczystość Św. Franciszka, w każdą Środę; kto może winien się spowiadać i Komunikować — nadto ćwiczyć się w cnotach i odprawiać nabożeństwo niżej położone.

 

 

Źródło: Nabożeństwo do Św. Franciszka Salezego i Św. Joanny Franciszki Fremiot de Chantal, Fundatorów Zakonu Nawiedzenia NMP, 1859r.

 

 

MODLITWA DO DUCHA ŚWIĘTEGO.

O Duchu Święty, Który Niebiańską Miłością zapalasz nam serca — świętymi natchnieniami do cnotliwych czynów skłaniasz wolę naszą, a nadziemskim światłem ciemnotę umysłu naszego rozpędzasz, błagam Cię w pokorze serca — o Łaskę i pomoc, abym to nabożeństwo z większą Chwałą Bożą — i pożytkiem duszy mojej mógł odprawić. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa Amen.

 

 

DZIEŃ 5

Uwaga.

 

 

Tyś kwiatem na którym odpoczął Duch Pański. (Ks. Iz. XI, 1— 2)

 

W małym zakątku Judzkiej ziemi, zeszedł kwiat cudnej i krasy i woni, — który swa pięknością zachwycił Trójcę Przenajświętsza. — O! tym kwiatem — wnet serce odgadnie, że to Marya Matka Boża i Matka nasza, Dziewica, lilia pomiędzy cierniami — w poczęciu Niepokalana — w życiu bez skazy — jasna jako słońce — w szacie białości śnieżystej — bo żadnym grzechem nieskalanej. — I zstąpił Duch Święty na ten kwiat Przeczysty— Słowo się wcieliło — a Marya raczej duchem i cnotami poczęła Pana Boga aniżeli Ciałem. — Ah! tak począć Pana Boga — tak Go zrodzić możemy nie tylko w własnym sercu naszym, ale nadto w sercach braci naszych; lecz czegóż potrzeba? koniecznie czystości — niewinności albo przy Chrzcie otrzymanej — albo pokutą, wróconej, bo tylko w niewinnym i Dziewiczym Sercu wypocznie Duch Boży — a z Nim to namaszczenie i ta pełność Łaski, co wszystkich pociąga do Pana Boga.— Szczęśliwi! ach stokroć szczęśliwi, ci wszyscy — co nie skalali sukienki godowej przy Chrzcie otrzymanej. Szczęśliwi, jeśli na drodze — między kamieniem chrzcielnicy, — a kamieniem zimnego grobowca nie położyli śmiertelnego grzechu — szczęśliwi mówię, — bo w chwili gdy Kościół przyjął ich na łono swoje, zawiązane zostało pierwsze ogniwo łańcucha Miłości i Dobrodziejstw Bożych, — a jeżeli w ciągu życia nie zerwali tego łańcucha miłości, ostatnie Jego ogniwo otworzy im Niebo. I z nas każdy tę błogosławioną przechodził epokę — i nas przestrzegał Kapłan, byśmy nie tracili godowej sukienki, — a unosząc rękę nad głową naszą, i zlewając ją święconą wodą w Imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, przyjął nas na Łono Kościoła. Dzwony zabrzmiały, — a szczęśliwa Matka—Kościół Wojujący na tej biednej ziemi, oznajmił Kościołowi Tryumfującemu w Niebie, że Mu nowe dzieciątko przybyło.

Oto obraz pierwszej niewinności naszej: ah! na czele tych dusz szczęśliwych, które niewinność pierwiastkową zachowały, widzę Najświętszą Maryę Pannę, a potem… potem cały szereg tych czystych gołębic, tych prześlicznych kwiatów, na których Duch Boży jak na Maryi spoczął. — Nie mogły one wprawdzie wedle ciała pozostać Matkami Pana Jezusa, — ale wedle Ducha poczęły Go, i święte mi czyny porodziły. Lecz ci co skazili życiem występnym sukienkę godową — czyż odzyskania żadnej nie mają nadziei? Obroń Panie Boże! pokuta to Chrzest drugi, — Pan Bóg skruszonym sercem nigdy nie pogardza, — a Dzieje Apostolskie piszą, że i grzesznicy wzięli w siebie Ducha, spoczął On i na tych, — którzy żalem odzyskali swą śnieżystą szatę, — którzy w sprawiedliwości chodzić nadal zapragnęli przed Obliczem Pana (Dzieje Ap. X ., 42—48). Jeśli więc nieszczęściem — stracona niewinność — ah szukajmy — szukajmy co rychlej tego skarbu, co nam Pana Boga daje. — Zwróćmy także myśl na chwilkę — na czystość dziewiczą — i zazdrośćmy święcie tym czystym gołąbkom, które — miłość i dziewictwo poślubiły Panu, bo one — one tylko będą miały prawo chodzić za Barankiem, który rad między liliami zostaje. — Św. Franciszek należy do tych ludzi: w młodym wieku poślubiwszy czystość — pomimo strasznej pokusy przez sidła szatańskie i złość ludzką zastawionej — dochował ją aż do zgonu.

 

 

Modlitwa:

O! Św. Franciszku — przykładzie czystości, uproś mi serce czyste — dziewicze, — bo tylko w takim sercu Pan swój założy Przybytek. Amen.

 

 

Na zakończenie:

 

 

Litania do Św. Franciszka Salezego, biskupa i doktora Kościoła Świętego

Źródło: Książka do nabozeństwa o Najsłodszym Sercu Jezusowym i 33 uwagi 1883

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Święta Marya, bez grzechu poczęta, módl się za nami!

Święty Franciszku Salezy, któryś osobliwszą miłością ukochał Maryę i u stóp Jej ołtarza odzyskał pokój i nadzieję,

Święty Franciszku Salezy, któryś o cześć Matki Bożej był wielce gorliwym,

Święty Franciszku Salezy, któryś balsamem słodyczy przyrodzoną niecierpliwość i gorliwość twoją ukoił,

Święty Franciszku Salezy, któryś gotów był wyrwać z własnego serca każdą żyłkę, co by nie opływała Miłością Bożą,

Święty Franciszku Salezy, któryś w pośród wszelkich zniewag, zachował zawsze pełen słodkości i dobroci spokój,

Święty Franciszku Salezy, któryś nabytą słodycz posiadał nienaruszenie, stale i do końca,

Święty Franciszku Salezy, któryś wszystko od wszystkich rad cierpiał, a przez którego nikt nigdy nie cierpiał,

Święty Franciszku Salezy, któryś sercem cichy i pokorny zawsze był najściślej z Bogiem twym złączony,

Święty Franciszku Salezy, któryś dobrocią, słodyczą i powagą razem zlaną, a ciągłą, przypominał najlepiej Chrystusa Pana w obcowaniu z ludźmi,

Święty Franciszku Salezy, któryś ani nieumiarkowanym w radości, ani nagłym w pośpiechu, ani pobitym w smutku, ani złamanym w przeciwnościach nigdy nie bywał,

Święty Franciszku Salezy, któryś w cierpliwości niezachwianym, w pogodzie oblicza stałym, w pokoju serca jednostajnym zawsze się okazał,

Święty Franciszku Salezy, któryś przyjął za prawo niczego nie pragnąć, o nic nie prosić i niczego nie odmawiać,

Święty Franciszku Salezy, któryś we wszystkim widział upodobanie Boże i Jego dobrotliwą Opatrzność, bezpieczniej się na niej opierając, niźli się opiera dziecię na łonie swej matki,

Święty Franciszku Salezy, któryś ogniem Miłości Bożej wciąż gorzał,

Święty Franciszku Salezy, któryś wziął był za hasło: kochać lub umrzeć, bo żywot bez miłości byłby ci cięższym od śmierci,

Święty Franciszku Salezy, któryś uspokojenia w niczym nie znajdował, jedno w Bogu i w upodobaniu Jego,

Święty Franciszku Salezy, któryś pragnął, by Miłość Boża, była u ciebie ciągłym oddychaniem i każdym twym tchnieniem,

Święty Franciszku Salezy, któryś w pośród nieustannych zajęć zewnętrznych, zachowywał statecznie pełną miłości, uszanowania i ufności pamięć na Obecność Boską,

Święty Franciszku Salezy, któryś ku Najświętszemu Sakramentowi Ołtarza niezwykłą gorzał miłością,

Święty Franciszku Salezy, któryś w kościołach Bożych, postawą skromny i pobożny, zdał się być Aniołem,

Święty Franciszku Salezy, któryś mieszkanie Chrystusa na ołtarzach Niebem ziemskim nazwał,

Święty Franciszku Salezy, któryś żywot twój ciągłą miał modlitwę,

Święty Franciszku Salezy, któryś Kościołowi Świętemu w rozlicznych pismach zostawił skarbnicę rad mądrych, niosących czystym umysłom skarby pobożności,

Święty Franciszku Salezy, roztropny dusz przewodniku,

Święty Franciszku Salezy, mądry prawdziwej pobożności mistrzu,

Święty Franciszku Salezy, Kapłanów Świętych i Pasterzy dobrych wzorze,

Święty Franciszku Salezy, bliźnich miłośniku,

Święty Franciszku Salezy, któryś we wszystkich ludziach upatrywał Boga i na wszystkich ludzi spoglądał przez Boga,

Święty Franciszku Salezy, któryś po skałach i lodach i wśród prześladowań z narażeniem wciąż życia, za zgubionymi bieżał owieczkami,

Święty Franciszku Salezy, któryś z najtkliwszą miłością przygarniał grzeszników,

Święty Franciszku Salezy, któryś na wzór Chrystusa Pana płaczącego nad Jeruzalem nad Genewą płakał,

Święty Franciszku Salezy, któryś siedemdziesiąt i więcej tysięcy heretyków mocą słodyczy Kościołowi zdobył,

Święty Franciszku Salezy, któryś w miłości żył i w miłości umierał,

Święty Franciszku Salezy, najsłodszy z ludzi,

Święty Franciszku Salezy, z Świętych najmilszy,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

Antyfona. O zacny Doktorze! Światło Kościoła Świętego, Błogosławiony Franciszku Salezy, miłośniku Zakonu Pańskiego, proś za nami Syna Bożego.

℣. Módl się za nami Święty Franciszku Salezy!

℟. Abyśmy się stali na wzór twój cisi i pokornego serca.

℣. Panie! wysłuchaj modlitwy nasze.

℟. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

℣. Módlmy się: Boże! Który dla zbawienia dusz ludzkich, Świętego Franciszka Salezego, Wyznawcę Twego i Biskupa, duchem bogobojności i cichości napełniłeś; racz nam dać tę Łaskę, abyśmy słodkością miłości Jego zachęceni, słuchając napominania zbawiennego, i naśladując przykłady Jego, wiecznego wesela za przyczyną Jego dostąpić mogli. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, Który z Tobą i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.

℟. Amen.

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *