Św. Franciszek Salezy

NOWENNA DO ŚW. FRANCISZKA SALEZEGO – DZIEŃ 8

 

 

Nowenna ta odprawia się przez dziewięć dni albo dziewięć Śród poprzedzających Uroczystość Św. Franciszka, w każdą Środę; kto może winien się spowiadać i Komunikować — nadto ćwiczyć się w cnotach i odprawiać nabożeństwo niżej położone.

 

 

Źródło: Nabożeństwo do Św. Franciszka Salezego i Św. Joanny Franciszki Fremiot de Chantal, Fundatorów Zakonu Nawiedzenia NMP, 1859r.

 

 

MODLITWA DO DUCHA ŚWIĘTEGO.

O Duchu Święty, Który Niebiańską Miłością zapalasz nam serca — świętymi natchnieniami do cnotliwych czynów skłaniasz wolę naszą, a nadziemskim światłem ciemnotę umysłu naszego rozpędzasz, błagam Cię w pokorze serca — o Łaskę i pomoc, abym to nabożeństwo z większą Chwałą Bożą — i pożytkiem duszy mojej mógł odprawić. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa Amen.

 

 

DZIEŃ 8

Uwaga.

 

 

„Świętymi bądźcie, bom Ja Święty jest”. — (Ks. Kapł. 19, 2)

 

Zbawiciel nasz niepodobnych nigdy rozkazów nie dawał, a jednak jak Pismo Święte Starego Przymierza wolą. Pańską w tych wyrazach: „Świętymi bądźcie jako Jam Święty jest” — jasno maluje, tak zarazem w Nowym Przymierzu, Pan wielokrotnie to powtarza, że obowiązkiem Chrześcijan jest dążyć do coraz większej doskonałości:— „Bądźcie doskonałymi, jako Ojciec wasz Niebieski doskonałym jest“. — Kto nie postępuje — ten ustępuje… itp. Różne są drogi, którymi Duch Pański wiedzie dusze do przeznaczonej im doskonałości — zabiegi Jego są niezliczone: — ciągle jako niezmordowany myśliwiec, goni za duszą, — by ją porwać, — ale —jeżeli niestety! przez długie zabiegi nic wskórać nie może, kiedy— dusza zimna i obojętna odrzuca płomień Miłości, Światła, Łaski — opuszcza ją, — udając się na miejsce godniej odpowiadające zabiegom Jego. — Uciszmy przeto, — uciszmy serca nasze na wzór Św. Franciszka, utulmy się, — skupmy, abyśmy usłyszeć Głos Pański i zanim
iść jako najwierniej mogli.

Święty Biskup pomimo licznych zatrudnień, zawsze skupiony w Panu Bogu — czynił co doskonalsze idąc za Głosem Pana. — ,,A ta jest Wola Moja uświęcenie wasze”. Na czym się jednak zasadza świętość? Czy na nie popadaniu żadnej niedoskonałości? — Nie, bo i Pismo Boże mówi, że sprawiedliwy siedemkroć upada. — Św. Franciszek sam nam w dziełach swoich odpowiada, że wola dobra stanowi świętość, — a stopnie świętości znowu zasadzają się na popełnianiu mniej lub więcej niedoskonałości: tak więc, ten co ma najmniej niedoskonałości, jest świętszy i doskonalszy od innych. — O tak! miejmy tylko zawsze dobrą — czystą wolę, a wszystkie czyny nasze będą piękne i zdobne. — Chciejmy tylko, co Pan Jezus pragnie, — strzeżmy się grzechu, to jest dążmy do doskonałości, a nic nam w świecie nie zaszkodzi.

Wrogowie wleką nieraz święte dusze przed fałszywe bożyszcza, porywają gwałtem rękę, i ta ręka kadzidło sypie, ale nic to nie szkodzi, nie ofiarowali bogom; bo wola gwałtowi ciągle się opierała.

Może szatan szturm przypuścić, zatrwożyć serce, ale opanować go nigdy bez naszego doń uśmiechnięcia się nie podała. — Owszem, tu hańba jego większa, — bo pociski do serca rzucone przeciw niemu samemu się obracają, a tak nic nie wskórawszy, ustąpić musi. Wola dobra — to godło świętości, — lecz stopniem Jej jest dążenie do coraz wyższej doskonałości.— Ta zaś doskonałość zasadza się na tym, abyśmy zawsze, wszędzie i we wszystkim dali się powodować Duchowi Świętemu. — O tak! choćby serce nasze twarde jako skała było — to w nim jak w opoce znajdzie się pewien otwór, gdzie ten niebiański gołąbek wleciawszy, uczyć nas i kierować nami będzie.— Starajmy się tylko, choćby choćby wśród najliczniejszych, zatrudnień z serc naszych nie wychodzić, strzec świętego skupienia, — a Pan nas wspomoże, — da nam Głos Swój usłyszeć i na wieki zjednoczy nas z Sobą. — Amen.

 

 

Na zakończenie:

 

 

Litania do Św. Franciszka Salezego, biskupa i doktora Kościoła Świętego

Źródło: Książka do nabozeństwa o Najsłodszym Sercu Jezusowym i 33 uwagi 1883

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Święta Marya, bez grzechu poczęta, módl się za nami!

Święty Franciszku Salezy, któryś osobliwszą miłością ukochał Maryę i u stóp Jej ołtarza odzyskał pokój i nadzieję,

Święty Franciszku Salezy, któryś o cześć Matki Bożej był wielce gorliwym,

Święty Franciszku Salezy, któryś balsamem słodyczy przyrodzoną niecierpliwość i gorliwość twoją ukoił,

Święty Franciszku Salezy, któryś gotów był wyrwać z własnego serca każdą żyłkę, co by nie opływała Miłością Bożą,

Święty Franciszku Salezy, któryś w pośród wszelkich zniewag, zachował zawsze pełen słodkości i dobroci spokój,

Święty Franciszku Salezy, któryś nabytą słodycz posiadał nienaruszenie, stale i do końca,

Święty Franciszku Salezy, któryś wszystko od wszystkich rad cierpiał, a przez którego nikt nigdy nie cierpiał,

Święty Franciszku Salezy, któryś sercem cichy i pokorny zawsze był najściślej z Bogiem twym złączony,

Święty Franciszku Salezy, któryś dobrocią, słodyczą i powagą razem zlaną, a ciągłą, przypominał najlepiej Chrystusa Pana w obcowaniu z ludźmi,

Święty Franciszku Salezy, któryś ani nieumiarkowanym w radości, ani nagłym w pośpiechu, ani pobitym w smutku, ani złamanym w przeciwnościach nigdy nie bywał,

Święty Franciszku Salezy, któryś w cierpliwości niezachwianym, w pogodzie oblicza stałym, w pokoju serca jednostajnym zawsze się okazał,

Święty Franciszku Salezy, któryś przyjął za prawo niczego nie pragnąć, o nic nie prosić i niczego nie odmawiać,

Święty Franciszku Salezy, któryś we wszystkim widział upodobanie Boże i Jego dobrotliwą Opatrzność, bezpieczniej się na niej opierając, niźli się opiera dziecię na łonie swej matki,

Święty Franciszku Salezy, któryś ogniem Miłości Bożej wciąż gorzał,

Święty Franciszku Salezy, któryś wziął był za hasło: kochać lub umrzeć, bo żywot bez miłości byłby ci cięższym od śmierci,

Święty Franciszku Salezy, któryś uspokojenia w niczym nie znajdował, jedno w Bogu i w upodobaniu Jego,

Święty Franciszku Salezy, któryś pragnął, by Miłość Boża, była u ciebie ciągłym oddychaniem i każdym twym tchnieniem,

Święty Franciszku Salezy, któryś w pośród nieustannych zajęć zewnętrznych, zachowywał statecznie pełną miłości, uszanowania i ufności pamięć na Obecność Boską,

Święty Franciszku Salezy, któryś ku Najświętszemu Sakramentowi Ołtarza niezwykłą gorzał miłością,

Święty Franciszku Salezy, któryś w kościołach Bożych, postawą skromny i pobożny, zdał się być Aniołem,

Święty Franciszku Salezy, któryś mieszkanie Chrystusa na ołtarzach Niebem ziemskim nazwał,

Święty Franciszku Salezy, któryś żywot twój ciągłą miał modlitwę,

Święty Franciszku Salezy, któryś Kościołowi Świętemu w rozlicznych pismach zostawił skarbnicę rad mądrych, niosących czystym umysłom skarby pobożności,

Święty Franciszku Salezy, roztropny dusz przewodniku,

Święty Franciszku Salezy, mądry prawdziwej pobożności mistrzu,

Święty Franciszku Salezy, Kapłanów Świętych i Pasterzy dobrych wzorze,

Święty Franciszku Salezy, bliźnich miłośniku,

Święty Franciszku Salezy, któryś we wszystkich ludziach upatrywał Boga i na wszystkich ludzi spoglądał przez Boga,

Święty Franciszku Salezy, któryś po skałach i lodach i wśród prześladowań z narażeniem wciąż życia, za zgubionymi bieżał owieczkami,

Święty Franciszku Salezy, któryś z najtkliwszą miłością przygarniał grzeszników,

Święty Franciszku Salezy, któryś na wzór Chrystusa Pana płaczącego nad Jeruzalem nad Genewą płakał,

Święty Franciszku Salezy, któryś siedemdziesiąt i więcej tysięcy heretyków mocą słodyczy Kościołowi zdobył,

Święty Franciszku Salezy, któryś w miłości żył i w miłości umierał,

Święty Franciszku Salezy, najsłodszy z ludzi,

Święty Franciszku Salezy, z Świętych najmilszy,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

Antyfona. O zacny Doktorze! Światło Kościoła Świętego, Błogosławiony Franciszku Salezy, miłośniku Zakonu Pańskiego, proś za nami Syna Bożego.

℣. Módl się za nami Święty Franciszku Salezy!

℟. Abyśmy się stali na wzór twój cisi i pokornego serca.

℣. Panie! wysłuchaj modlitwy nasze.

℟. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

℣. Módlmy się: Boże! Który dla zbawienia dusz ludzkich, Świętego Franciszka Salezego, Wyznawcę Twego i Biskupa, duchem bogobojności i cichości napełniłeś; racz nam dać tę Łaskę, abyśmy słodkością miłości Jego zachęceni, słuchając napominania zbawiennego, i naśladując przykłady Jego, wiecznego wesela za przyczyną Jego dostąpić mogli. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, Który z Tobą i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.

℟. Amen.

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *