Gerard Majella

(Nowenna rozpoczyna się od dnia 7 października)

 

 

Źródło: Książka misyjna OO. Redemptoryści 1947 

 

 

 

 

DNI NOWENNY:

 

 

Dzień 1 (7 października).

 

Święty Gerardzie, pełen wiary, uproś nam, prosimy Cię, tak silną i żywą wiarę, żebyśmy we wszystko, czego nas Kościół Święty naucza, niezachwianie wierzyli i przez bogobojne i według Wiary życie, do Chwały Wiekuistej dojść mogli.

 

 

Dzień 2 (8 października).

 

 

Święty Gerardzie, wzorze ofiary, Tyś od pierwszej młodości gardził dobrami tego świata, wyproś nam, abyśmy całą naszą ufność w Jezusie Chrystusie, jako jedynym Skarbie naszym pokładali; On bowiem może nas tylko prawdziwie za życia i w wieczności uszczęśliwić.

 

 

Dzień 3 (9 października).

 

 

Święty Gerardzie, serafinie miłości, któryś wszelką miłością ziemską wzgardził i na Służbę Bogu i bliźniemu całkowicie się oddał, szerząc mimo swego niskiego stanu Chwałę Bożą i niosąc ulgę i pociechę strapionym, wyjednaj nam, prosimy Cię, cnotę szczerej miłości Boga i bliźniego, abyśmy z Bogiem zjednoczeni na wieki w Chwale królowali.

 

 

Dzień 4 (10 października).

 

 

Święty Gerardzie, lilio czystości! Przez Twoją cnotę anielską i niewinność życia, które sobie od Dzieciątka Jezus i Niepokalanej Jego Matki wyprosiłeś, jako znaki prawdziwej Ich Miłości, wyproś nam wytrwałość w ustawicznym tego życia bojowaniu, abyśmy obiecaną walczącym mężnie do końca koronę otrzymali.

 

 

Dzień 5 (11 października).

 

 

Święty Gerardzie, wzorze posłuszeństwa! Ty przez cale życie w bohaterski sposób rozum swój poddawałeś tym, którzy Ci samego Pana Jezusa zastępowali, a przez to najdrobniejsze Twe uczynki uświęciłeś, wyproś nam cnotę ochoczego poddawania się Woli Bożej i taką doskonałość w posłuszeństwie, żebyśmy Panu Jezusowi posłusznemu aż do śmierci podobnymi się stali.

 

 

Dzień 6 (12 października).

 

 

Święty Gerardzie, naśladowco najdoskonalszy Jezusa, naszego Odkupiciela! Szczytem Twej radości było poniżenie i upokorzenie, spraw też, abyśmy naszą nicość przed Bogiem poznali i tak do Królestwa Niebieskiego, maluczkim obiecanego, dojść mogli.

 

 

Dzień 7 (13 października).

 

 

Święty Gerardzie, bohaterze cierpliwości! Tyś chętnie wszystkie krzyże z ręki Pana Boga przyjmował i oszczerstwo haniebne bez szemrania znieść umiał, uproś nam poddanie się Woli Bożej w znoszeniu cierpień wszelakich, abyśmy krzyż cierpliwie dźwigając, koronę Chwały Wiekuistej otrzymali.

 

 

Dzień 8 (14 października).

 

 

Święty Gerardzie, miłośniku Jezusa Utajonego w Najświętszym Sakramencie, któryś tyle godzin u Stóp Ołtarzy spędzał i tam radości niebieskich zażywał, wyjednaj nam, prosimy Cię, ducha modlitwy i prawdziwe nabożeństwo do Najświętszego Sakramentu, abyśmy często i godnie Ciałem i Krwią Pańską dusze nasze zasilając, na nieocenioną Łaskę miłowania Boga aż do zgonu zasłużyli.

 

 

Dzień 9 (15 października).

 

 

Święty Gerardzie, wybrane dziecię Nieba! Tobie Najświętsza Panna, gdy byłeś jeszcze dzieckiem, Dzieciątko Jezus podała i w ostatniej godzinie świętego życia Sama Cię nawiedziła, o wyproś nam, prosimy Cię, gorącą miłość do Najświętszej Panny i ufność w Jej Przyczynę, abyśmy kiedyś u Tronu Bożego z Tobą Jej Miłosierdzie na wieki wychwalać mogli. Amen. Amen.  Tak ufamy, tak niech się stanie. Amen.

 

 

KOŃCOWE MODLITWY:

 

 

Każdego dnia nowenny powtarza się:

 

Zdrowaś Marya.

V. Módl się za nami, Święty Gerardzie.

R. Abyśmy się stali godnymi Obietnic Chrystusa Pana.

V. Módlmy się: Boże, Któryś Św. Gerarda od młodości do Siebie przyciągnąć i obrazowi Syna Twojego Ukrzyżowanego podobnym chciał uczynić, spraw, prosimy Cię, abyśmy Jego przykłady naśladując, w toż samo podobieństwo się przekształcili. Przez tegoż Chrystusa Pana naszego.

R. Amen.

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *