Św. Jan Bosko

(Rozpoczyna się 22 stycznia)

 

 

Źródło: Nowenna i modlitwy do błogosławionego księdza Jana Bosko 1932

 

 

DZIEŃ TRZECI

(24 stycznia)

 

 

Błogosławiony Sługo Boży, który rozumiejąc doskonale Słowa Chrystusa Pana: „Nie każdy, który mi mówi: Panie, Panie — wnijdzie do Królestwa Niebieskiego, ale który czyni Wolę Ojca Mego, Który jest w Niebiesiech, ten wnijdzie do Królestwa Niebieskiego” (Mat. VII, 21),— całe życie swoje podzieliłeś między modlitwę i wypełnianie apostolskich obowiązków, błagam Cię, uproś mi u Pana, bym wstępując w twoje ślady, odtąd życie swoje uświęcał jednocześnie modlitwą i dokładnym spełnianiem Woli Bożej w obowiązkach swego stanu i zawodu. Amen.

 

Każdego dnia Nowenny:

 

Ratuj mnie, Błogosławiony Janie! Przez tkliwość Twego serca dla wszelkiej niedoli ludzkiej, oraz przez Twą miłość dla Maryi Wspomożycielki i bezgraniczną ufność w Jej pomoc, która Cię nigdy nie zawiodła, błagam: Błogosławiony Sługo Boży, Janie, uproś mi u Serca Jezusowego za przyczyną Najświętszej Wspomożycielki Wiernych Łaskę N. (wymienić prośbę).

O Maryo, Ucieczko grzesznych, Pocieszycielko strapionych, Wspomożenie wiernych — przyczyń się za nami!

Ojcze nasz, Zdrowaś Marya, Chwała Ojcu i Witaj Królowo — ku czci Maryi Wspomożycielki, jak to polecał Bł. Ksiądz Bosko.

V. Módl się za nami, Błogosławiony Janie Bosko.

R. Abyśmy się stali godnymi Obietnic Chrystusa Pana.

V. Módlmy się: Panie nasz, Jezu Chryste, Który w tkliwości Serca Swego wołałeś: Dopuśćcie dziatkom przyjść do Mnie, albowiem tych jest Królestwo Niebieskie”, użycz nam, kornie Cię prosimy, za przyczyną Twego Wybranego Sługi, Błogosławionego Jana Bosko, abyśmy cenę dusz ludzkich, a zwłaszcza młodzieży zrozumiawszy, dla ich zbawienia skutecznie pracować umieli i sobie przez to nagrodę w Rajskich Przybytkach zapewnili. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

R. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2024