Św. Jan Bosko

(Rozpoczyna się 22 stycznia)

 

 

Źródło: Nowenna i modlitwy do błogosławionego księdza Jana Bosko 1932

 

 

DZIEŃ ÓSMY

(29 stycznia)

 

 

Błogosławiony Sługo Boży, całą głębią swej duszy odczułeś Słowa Pana Jezusowe: „Patrzcież, abyście nie wzgardzili jednego z tych małych” (Mat. XVIII.,10), „a kto by zgorszył jednego z tych małych, którzy we mnie wierzą, lepiej mu, aby zawieszono kamień młyński u szyi jego i zatopiono go w głębokości morskiej” (Mat. XVIII, 3); i dlatego całe życie poświęciłeś niestrudzonej pracy, aby młode serca ustrzec od zepsutego świata, uproś mi, bym sam nigdy w życiu nie stał się powodem czyjegoś grzechu lub zgorszenia.

Być narzędziem w działaniu szatana na zgubę dusz, Krwią Zbawiciela odkupionych — o, jakież to wielkie nieszczęście…

Przez Twe umiłowanie czystości i Twą gorliwość apostolską błagam — niech modlitwy Twoje przed tym nieszczęściem mnie uchronią! Amen.

 

 

Każdego dnia Nowenny:

 

 

Ratuj mnie, Błogosławiony Janie! Przez tkliwość Twego serca dla wszelkiej niedoli ludzkiej, oraz przez Twą miłość dla Maryi Wspomożycielki i bezgraniczną ufność w Jej pomoc, która Cię nigdy nie zawiodła, błagam: Błogosławiony Sługo Boży, Janie, uproś mi u Serca Jezusowego za przyczyną Najświętszej Wspomożycielki Wiernych Łaskę N. (wymienić prośbę).

O Maryo, Ucieczko grzesznych, Pocieszycielko strapionych, Wspomożenie wiernych — przyczyń się za nami!

Ojcze nasz, Zdrowaś Marya, Chwała Ojcu i Witaj Królowo — ku czci Maryi Wspomożycielki, jak to polecał Bł. Ksiądz Bosko.

 

V. Módl się za nami, Błogosławiony Janie Bosko.

R. Abyśmy się stali godnymi Obietnic Chrystusa Pana.

V. Módlmy się: Panie nasz, Jezu Chryste, Który w tkliwości Serca Swego wołałeś: Dopuśćcie dziatkom przyjść do Mnie, albowiem tych jest Królestwo Niebieskie”, użycz nam, kornie Cię prosimy, za przyczyną Twego Wybranego Sługi, Błogosławionego Jana Bosko, abyśmy cenę dusz ludzkich, a zwłaszcza młodzieży zrozumiawszy, dla ich zbawienia skutecznie pracować umieli i sobie przez to nagrodę w Rajskich Przybytkach zapewnili. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

R. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2024