Św. Jan Bosko

(Rozpoczyna się 22 stycznia)

 

 

Źródło: Nowenna i modlitwy do błogosławionego księdza Jana Bosko 1932

 

 

DNI NOWENNY:

 

 

DZIEŃ PIERWSZY

(22 stycznia)

 

 

Błogosławiony Sługo Boży, wierny wykonawco Rozkazu Pana Chrystusowego: „A który cię prosi, — daj mu” (Mat. V, 42), dobrotliwym wejrzeniem racz ogarnąć wszystkie potrzeby i troski moje, a zarazem wyjednaj mi u Boskiego swego Mistrza prawdziwą miłość bliźniego, bym wpatrując się w Twój przykład, nigdy obok cierpiących nie przeszedł obojętnie, ale zawsze wsparł ich modlitwą, współczuciem i wedle mej możności potrzebną pomocą. Amen.

 

 

DZIEŃ DRUGI.

(23 stycznia)

 

 

Błogosławiony Sługo Boży, który całym życiem swoim, pełnym męstwa w walkach, niestrudzonej wytrwałości w pracy i hartu ducha w przeciwnościach dałeś świadectwo, iż należysz do tych, o których Pan Jezus mówił: „Wszelki, który słucha Słów Moich i czyni je, będzie przypodobamy mężowi mądremu, który zbudował dom swój na opoce” (Mat. VII, 24), błagam Cię: uproś mi głębokie zrozumienie tej Prawdy, że życie Chrześcijanina nie może ograniczać się tylko do powierzchownego wypełniania praktyk religijnych, ale w każdej okoliczności i w każdej chwili musi być podporządkowane Prawu Bożemu. Amen.

 

 

DZIEŃ TRZECI

(24 stycznia)

 

 

Błogosławiony Sługo Boży, który rozumiejąc doskonale Słowa Chrystusa Pana: „Nie każdy, który mi mówi: Panie, Panie — wnijdzie do Królestwa Niebieskiego, ale który czyni Wolę Ojca Mego, Który jest w Niebiesiech, ten wnijdzie do Królestwa Niebieskiego” (Mat. VII, 21),— całe życie swoje podzieliłeś między modlitwę i wypełnianie apostolskich obowiązków, błagam Cię, uproś mi u Pana, bym wstępując w twoje ślady, odtąd życie swoje uświęcał jednocześnie modlitwą i dokładnym spełnianiem Woli Bożej w obowiązkach swego stanu i zawodu. Amen.

 

 

DZIEŃ CZWARTY

(25 stycznia)

 

 

Błogosławiony Sługo Boży, który pomny na Słowa Boskiego Mistrza: „Czuwajcie tedy, bo nie wiecie ani dnia, ani godziny” (Mat. XXV, 15), każdą chwilę życia przepędzając święcie, zawsze gotów byłeś z tego życia zdać rachunek przed Stwórcą, — błagam Cię, uproś mi, bym stale pamiętał, iż kiedyś na pewno Pan Bóg ode mnie rachunku zażąda i że poza grób nie wezmę z sobą nic prócz dobrych i złych uczynków swoich. Amen.

 

 

DZIEŃ PIĄTY

(26 stycznia)

 

 

Błogosławiony Sługo Boży, któryś przedziwnie wypełnił Rozkazanie Pana Chrystusowe: „Oto ja was posyłam jako owce między wilki, bądźcież tedy mądrymi jako węże, a prostymi jako gołębice” (Mat. X, 16), błagam Cię: wyjednaj mi wielki Dar Ducha Przenajświętszego: prawdziwą mądrość, która od zła zawsze odwróci się ze wzgardą, choćby całe tłumy ogłaszały zwycięstwo zła nad światem. Amen.

 

 

DZIEŃ SZÓSTY

(27 stycznia)

 

 

Błogosławiony Sługo Boży, który pomny na Słowa Pana Chrystusowe: „Nie jest uczeń nad mistrza, ani sługa nad pana swego” (Mat. X, 24), gotów byłeś dla sprawy zbawienia duszy i zwycięstwa prawdy Bożej, idąc śladem Zbawiciela, cierpieć prześladowania, a nawet narażać życie, — uproś mi, abym zawsze śmiało wypełniał Prawo Boże, by szyderstwa ludzi przewrotnych, lub płytkich nie tylko nie obudziły w mym sercu nikczemnego tchórzostwa, ale przeciwnie — jeszcze bardziej potęgowały moja gorliwość i odwagę do jawnego wyznania Chrystusa Pana. Amen.

 

 

DZIEŃ SIÓDMY

(28 stycznia)

 

 

Błogosławiony Sługo Boży, wierny naśladowco słodyczy i dobroci Św. Franciszka Salezego, gorliwy siewco jedności i zgody, w myśl słów Chrystusa Pana: „Błogosławieni pokój czyniący, albowiem będą nazwani synami Bożymi” (Mat. V, 9), błagam Cię, uproś mi łagodność i cichość w obcowaniu z moim otoczeniem i chroń mnie od wewnętrznego buntu, od zgryźliwości i porywczości w słowach, abym pamiętał zawsze, iż cechą wyznawców Pana Chrystusowych ma być miłość wzajemna. Amen.

 

 

DZIEŃ ÓSMY

(29 stycznia)

 

 

Błogosławiony Sługo Boży, całą głębią swej duszy odczułeś Słowa Pana Jezusowe: „Patrzcież, abyście nie wzgardzili jednego z tych małych” (Mat. XVIII.,10), „a kto by zgorszył jednego z tych małych, którzy we mnie wierzą, lepiej mu, aby zawieszono kamień młyński u szyi jego i zatopiono go w głębokości morskiej” (Mat. XVIII, 3); i dlatego całe życie poświęciłeś niestrudzonej pracy, aby młode serca ustrzec od zepsutego świata, uproś mi, bym sam nigdy w życiu nie stał się powodem czyjegoś grzechu lub zgorszenia.

Być narzędziem w działaniu szatana na zgubę dusz, Krwią Zbawiciela odkupionych — o, jakież to wielkie nieszczęście…

Przez Twe umiłowanie czystości i Twą gorliwość apostolską błagam — niech modlitwy Twoje przed tym nieszczęściem mnie uchronią! Amen.

 

 

DZIEŃ DZIEWIĄTY

(30 stycznia)

 

 

Błogosławiony Sługo Boży, który będąc cały przesycony duchem Ewangelii, bezgraniczną ufność swą oparłeś na Słowach Pana Jezusa: „Wszystko, o co byście prosili w modlitwie, wierząc, weźmiecie“ (Mat. XXI, 22) i dlatego na prośby Twoje Pan Bóg czynił cuda, błagam Cię, uproś mi taką wiarę i ufność, aby wszystkie modlitwy, które do Pana Boga za Twą przyczyną zanoszę, mogły być wysłuchane. Amen.

 

 

ZAKOŃCZENIE NA KAŻDY DZIEŃ NOWENNY

 

 

Każdego dnia Nowenny:

 

Ratuj mnie, Święty Janie! Przez tkliwość Twego serca dla wszelkiej niedoli ludzkiej, oraz przez Twą miłość dla Maryi Wspomożycielki i bezgraniczną ufność w Jej pomoc, która Cię nigdy nie zawiodła, błagam: Święty Sługo Boży, Janie, uproś mi u Serca Jezusowego za przyczyną Najświętszej Wspomożycielki Wiernych Łaskę N. (wymienić prośbę).

O Maryo, Ucieczko grzesznych, Pocieszyciel ko strapionych, Wspomożenie wiernych — przyczyń się za nami!

Ojcze nasz, Zdrowaś Marya, Chwała Ojcu i Witaj Królowo — ku czci Maryi Wspomożycielki, jak to polecał Św. Ksiądz Bosko.

V. Módl się za nami, Święty Janie Bosko.

R. Abyśmy się stali godnymi Obietnic Chrystusa Pana.

V. Módlmy się: Panie nasz, Jezu Chryste, Który w tkliwości Serca Swego wołałeś: Dopuśćcie dziatkom przyjść do Mnie, albowiem tych jest Królestwo Niebieskie”, użycz nam, kornie Cię prosimy, za przyczyną Twego Wybranego Sługi, Świętego Jana Bosko, abyśmy cenę dusz ludzkich, a zwłaszcza młodzieży zrozumiawszy, dla ich zbawienia skutecznie pracować umieli i sobie przez to nagrodę w Rajskich Przybytkach zapewnili. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

R. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2024