Św. Jan od Krzyża

Rozpoczyna się od dnia 15 listopada.

 

 

Źródło: Żywot ilustrowany doktora mistycznego Św. Jana od Krzyża 1927r.

 

 

Uwaga.

Umieszczamy tę nowennę, iżby pobożni zwracali się do niego, w celu zjednania sobie skutecznej jego opieki. Odmawiać ją można w dowolnym czasie, lub w dni, poprzedzające jego uroczystość, a także w ciągu dziewięciu z rzędu sobót, dla uczczenia szczególniejszego nabożeństwa świętego ku Matce Bożej. Każdego z tych dni powinno się wysłuchać Mszy Świętej, a jeśli możliwe i obowiązki na to pozwolą, przyjąć Komunię Świętą, do czego przydać pewne umartwienie i spełnić jakiś dobry uczynek, aby tym pewniej otrzymać pomoc Świętego.

Uklęknąwszy przed jego obrazem przeżegnać się Znakiem Krzyża Świętego oraz uczynić akt skruchy.

 

 

Modlitwa wstępna na każdy dzień Nowenny.

W Imię Ojca i Syna , i Ducha Świętego. Amen.

Najłaskawszy Boże i Panie mój, Któryś przez Swoją Niezmierną Dobroć sprawił, że Św. Jan od Krzyża od lat dziecinnych skłaniał się ku wielkim rodzajom cnoty, a przez ćwiczenie się w nich zyskiwał Miłość Twoją i Matki Twojej Najświętszej, Która dawała mu wiele dowodów szczególniejszej Swej Łaski: błagam Cię najpokorniej, przez wstawiennictwo jego i zasługi, byś mi użyczył czystości duszy i ciała, wraz z resztą cnót, które chwalebny ten Święty praktykował przez całe swoje życie, ażebym, naśladując go w tym ćwiczeniu i niewinności obyczajów, zasłużył, jak on, na Twoją i Matki Twojej Opiekę, w tym życiu przez Łaskę, a w przyszłym cieszyć się mógł wraz z nim Wami, w chwale na wieki. Amen.

 

 

Modlitwa na dzień szósty (20 Listopada)

 

Chwalebny Ojcze i Doktorze, Św. Janie od Krzyża, który dla Twej czystości i niewinności życia, zasłużyłeś, by Bóg i Matka Jego Najświętsza udzielili Ci Łaski powściągania poruszeń i pragnień nieczystych u tych, którzy na Ciebie patrzyli, a skutkiem tego Daru, oraz potęgi ducha sprawiłeś w wielu duszach niezwykłe nawrócenia: błagam Cię, Ojcze mój, byś oddalił ode mnie wszelką w przedmiocie tym słabość i wyjednał mi przez to u Boga i Matki Jego niewinność doskonałą, ażebym, żyjąc w czystości duszy i ciała, dostąpił obcowania z Nimi w Chwale, a także Łaski, o którą proszę, jeśli mi ona potrzebna. Amen.

3 Ojcze nasz ku czci Trójcy Przenajświętszej.

 

 

Modlitwa na zakończenie każdego dnia Nowenny.

Ekstatyczny Św. Janie od Krzyża, skończony wzorze pokuty, Doktorze Kościoła i mistrzu najdoskonalszy modlitwy, racz wysłuchać próśb moich, oraz przedstawić je Panu, iżby szczęśliwie wysłuchane zostały. Oderwij serce moje od wszelkiego nieporządnego upodobania w dobrach przemijających i niestałych świata, a przywiąż je do cnoty. O jakże niskie zdają mi się, Święty mój Patronie, rzeczy ziemskie, kiedy na niebieskie spoglądam! Jakże mi miłą wydaje się świętość, kiedy opuszczam grzechy! Nie dozwól, żeby stracony został we mnie owoc tych świętych myśli, raczej przeciwnie spraw, bym przez modlitwę zachował go na zawsze i żyjąc w Łasce Bożej, umarł śmiercią sprawiedliwych, a później dostąpił radowania się z tobą w Wiecznych Przybytkach Nieba. Amen.

Antyfona. O najlepszy Mistrzu, pochodnio Kościoła, Błogosławiony Janie od Krzyża, Bożego Prawa miłośniku, módl się za nami do Syna Bożego!

V. Módl się za nami Św. O. Janie od Krzyża,

R. Abyśmy się stali godnymi Obietnic Chrystusa Pana.

V. Módlmy się. Boże, Któryś Św. Jana, Wyznawcę Twojego i Doktora, Ojca naszego, uczynił szczególniejszym miłośnikiem Krzyża i doskonałego zaparcia samego siebie, udziel nam, prosimy Cię, tej Łaski, abyśmy naśladując go nieustannie, zasłużyli na Chwałę Wiekuistą w Niebie. Przez Chrystusa Pana naszego.

R. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *