Św. Krzysztof

 

 

Źródło: Książeczka o Św. Krzysztofie, 1913r.

 

 

Nowenna rozpoczyna się dnia 16 lipca.

 

 

Dzień pierwszy Nowenny (16 lipca).

Święty Krzysztof żyje w pogaństwie.

 

 

Nie wiemy, jak się nazywali rodzice Krzysztofa, nawet nie wiemy, jakie imię nosił, dopóki był poganinem. Według ogólnego podania żył w Palestynie lub w Małej Azji i przechodził te krainy, odznaczając się nadzwyczaj olbrzymim wzrostem, siłą nadzwyczajną i odwagą.

Nie znał wtedy Krzysztof prawdziwego Boga, który stworzył niebo i ziemię, lecz będąc poganinem, kłaniał się niemym bożkom, które tak opisuje Psalmista: „Bałwany pogańskie srebro i złoto, robota rąk człowieczych. Usta mają a nie mówią, oczy mają a nie widzą. Uszy mają, a nie słyszą; nozdrze mają, a nie woniają. Ręce mają, a nie macają. Nogi mają, a nie chodzą, ani wołają gardłem swoim” (Ps. 114/113/).

Niejeden sobie myśli, że za czasów naszych takowych pogan już nie ma! Przeciwnie się to dzieje! Dopiero 220 milionów należy do prawdziwego Kościoła Chrystusowego, to jest do Kościoła Katolickiego. Prócz tego wiele milionów liczymy protestantów, schizmatyków, mahometanów i żydów, którzy w tym się zgadzają, iż Jeden jest Bóg. A pogan, nie znających jedynego Boga, kłaniających się niemym bożkom, liczymy może 800 milionów.

Otóż Krzysztof był z narodzenia poganinem. W trzecim stuleciu, w którem żył, światło Wiary Chrześcijańskiej się dopiero rozszerzało, ogół był pogański, tylko niektórzy już się przyłączyli do prawdziwej owczarni Chrystusa Pana.

 

Modlitwa do Świętego Krzysztofa o nawrócenie pogan.

Święty Krzysztofie, męczenniku za Wiarę Chrystusa Pana, ojców miałeś pogańskich, w ślepocie niedowiarstwa pogańskiego przyszedłeś na świat. Dopiero później poznałeś prawdziwą Wiarę Chrześcijańską i porzuciłeś pogaństwo.

Z sercem bolejącym spoglądam na ten świat, bo widzę ogromną liczbę pogan. W Afryce ludożercze narody kłaniają się kamieniom, drzewom i nawet zwierzętom. W Azji poganie uważają słońce, ogień, gwiazdy jako bogów. W Ameryce dziki Indianin ucieka przed Krzyżem Chrystusa Pana i to bożkom ofiaruje, co ułowił w lesie i co posiada. A w Europie tworzy się nowe pogaństwo, bo liczni Chrześcijanie gardzą Ewangelią i nie dozwalają ochrzcić swe dziatki.

Święty Krzysztofie, módl się za poganami, aby porzucili bożki swoje i poznali Boga, Stwórcę całego świata.

A cóż dalej widzę? Mnóstwo odszczepieńców, heretyków, schizmatyków, żydów, mahometanów. Ci wszyscy aczkolwiek znają jedynego Boga, do Kościoła Katolickiego nie przystępują, lecz zwalczają Święty Kościół Katolicki. Święty Krzysztofie, przyczyń się przez zasługi i modlitwy twoje, aby wszyscy nawrócili się na Łono Kościoła, żeby był Jeden Pasterz i Jedna Owczarnia.

W ciężkiej mojej klęsce zachowaj mnie, święty męczenniku, od rozpaczy. Poganie rozpaczają, gdy im się źle powodzi. Lecz ja wierzę, iż życie moje jest w Rękach Boga Ojca mego i że bez Woli jego ani włos nie spadnie z głowy mojej. Uproś mi mocną wiarę w Opatrzność Boską. Amen.

1) Zmów 5 Ojcze nasz 5 Zdrowaś Marya o nawrócenie pogan,

2) Bądź cierpliwym w utrapieniach,

3) Daj jakąkolwiek jałmużnę na misje katolickie.

 

 

LITANIA DO ŚW. KRZYSZTOFA.

(Dla prywatnego użytku.)

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Święta Marya, módl się za nami.

Święta Boża Rodzicielko,

Święty Krzysztofie,

Święty Krzysztofie, w ślepocie pogaństwa urodzony,

Święty Krzysztofie, Najwyższego Pana szukający,

Święty Krzysztofie, Pana Jezusa poznający,

Święty Krzysztofie, przez Święty Chrzest odrodzony,

Święty Krzysztofie, bliźnim nad rzeką służący,

Święty Krzysztofie, Nosicielu Syna Bożego,

Święty Krzysztofie, uczynki miłosierdzia spełniający,

Święty Krzysztofie, głosicielu Ewangelii

Święty Krzysztofie, wyznawco Wiary Chrześcijańskiej,

Święty Krzysztofie, zwycięzco pokusy

Święty Krzysztofie, w utrapieniach cierpliwy,

Święty Krzysztofie, chwalebny Męczenniku,

Święty Krzysztofie, filarze Wiary,

Święty Krzysztofie, w rozpaczliwej niedoli Pomocniku,

Święty Krzysztofie, w Niebie i na ziemi uwielbiony,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

V. Módl się za nami Św. Krzysztofie.

R Abyśmy się stali godnymi Obietnic Chrystusa Pana.

V. Módlmy się. Udziel nam, prosimy Cię, Wszechmogący Boże: abyśmy, którzy chwalebną pamiątkę Świętego Krzysztofa Męczennika obchodzimy, przez zasługi jego w Miłości Imienia Twego zostali umocnieni. We wszelkich naszych wielkich uciskach, pokusach, chorobach i nieszczęściach, przez Świętego Krzysztofa ratuj nas, Boże, Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

R. Amen.

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023