Św. Krzysztof

 

 

Źródło: Książeczka o Św. Krzysztofie, 1913r.

 

 

Nowenna rozpoczyna się dnia 16 lipca.

 

 

Dzień siódmy Nowenny (22 lipca).

Święty Krzysztof zwycięża pokusy.

 

W owych czasach panował nad rzymskim wszechświatem cesarz Decjusz od roku 250 do roku 253, człowiek okrutny bez wszelkiego miłosierdzia. Ten wydał ostre dekrety przeciw Wierze Chrześcijańskiej, aby Ją do szczętu wytępić. Albo umrzeć okropną śmiercią, albo ofiarować bożkom: tego żądał od Chrześcijan! Aby przestraszyć wiernych, dał przed nimi postawić narzędzia służące do męczenia Chrześcijan, tortury, młoty i gwoździe, miecze i noże, kotły i kraty żelazne, ogień żarzący i dzikie zwierzęta.

Niektórzy Chrześcijanie przestraszeni widokiem owych narzędzi ofiarowali bożkom ofiary pogańskie i zaparli się Chrystusa Pana; takowych zwano ofiarodawcami bożków (thurificati). Inni zakupili sobie od urzędników pogańskich świadectwo, że bożkom ofiarowali, chociaż im nie ofiarowali; takowych zwano świadecznikami (libellatici). Wszyscy ci z strachu przed śmiercią upadli.

Lecz inni Chrześcijanie woleli umrzeć, niż zaprzeć się Chrystusa Pana, ponosić najokropniejsze katusze, nim wyrzec się Wiary Chrześcijańskiej. Są to nieustraszeni Męczennicy, chwalebni bohaterzy Kościoła Świętego

Pomiędzy nimi odznaczał się Święty Krzysztof. Niedługo trwało i został pojmany, że głosił Ewangelię. Cesarz Decjusz kazał go okutego w kajdany stawić przed sobą i kusił go, aby cześć oddał pogańskim bożkom. Przedstawił mu okrutną śmierć, jeżeli się nie wyrzecze Chrystusa. Lecz Święty Krzysztof, umocniony przez Ducha Świętego, zwyciężył pokusę. Na widok męstwa Krzysztofowego czterdzieści żołnierzy nawróciło się, którzy też później umarli śmiercią męczeńską. Cesarz Decjusz kazał Krzysztofa wtrącić do strasznej ciemnicy i polecił dwom nierządnicom, Nicecie i Akwilinie, aby go namówiły do odstępstwa i nawet do nieczystości. Wiedział bowiem Decjusz, kto popełni nieczystość, łatwo zaprze się Wiary Świętej.

Lecz Krzysztof nie tylko odparł nierządnice, lecz tak je wzruszył opowiadaniem Słowa Bożego, że Niceta i Akwilina poznały ohydne życie swoje, nawróciły się do Wiary Chrześcijańskiej i nawet przelaniem krwi swojej ją potwierdziły.

 

 

Modlitwa do Św. Krzysztofa, abyśmy zwyciężyli pokusę.

Święty Krzysztofie, tak mocną Wiarą ozdobił Cię Chrystus Pan, że wolałeś umrzeć, niż go się zaprzeć. Cesarz Decjusz kusił Cię do zaparcia się prawdziwego Boga, Tyś pokusę zwyciężył. A gdy cesarz Decjusz przez nierządnice do nieczystości Cię kusił, zaś nowe zwycięstwo odniosłeś, boś zwyciężył pokusę nieczystą, a nawet nierządnice nawróciłeś do Wiary Chrześcijańskiej i przygotowałeś je do korony męczeńskiej.

Bądź moim Patronem w pokusach życia mego, chwalebny zwycięzco pokusy. Szatan, cielesność, świat zepsuty pociąga mnie do złego Biada, jeżeli pokusa mnie zwycięży! Otóż zachowaj mnie w pokusach do gniewu, do nieczystości, do lenistwa w Służbie Bożej, do pychy, nienawiści, łakomstwa. Niechaj wypełniam ją, niechaj wszyscy wierni wypełniają napominanie Apostoła Świętego Piotra: „Bądźcie w modlitwie wszyscy jednomyślni, współcierpiący, braterstwa miłośnicy, miłosierni, skromni, nie oddawając złego za złe ani złorzeczeństwa za złorzeczeństwo, lecz przeciwnym obyczajem, błogosławcie” (1 Piotr. 3, 8-9).

Święty Krzysztofie, zachowaj wszystkich wiernych, którzy pomiędzy innowiercami się znajdują i nawet innowiercom są poddani, od zaparcia się Wiary Katolickiej. Małżonkom dopomóż dziatki wychować we Wierze Katolickiej. Zachowaj młodzież od zepsucia, od nieczystych słów i uczynków. Pod Twoją obroną niechaj zwyciężymy pokusy cielesne, aby się wypełniło błogosławieństwo Zbawiciela naszego: „Błogosławieni są czystego serca, albowiem Boga oglądać będą”. A ponieważ jestem w wielkim utrapieniu i w ciężkich pokusach, uproś mi chwalebne zwycięstwo i Pomoc Boską. Amen.

Westchnienie. Daj mi, Miłosierny Boże, bym gorąco pragnął (pragnęła) tego, co się Tobie podoba; roztropnie szukał(a), szczerze uznawał(a) i doskonale spełniał(a) ku czci i Chwale Imienia Twego. Amen.

1) Zmów 5 Ojcze nasz, 5 Zdrowaś Marya za wszystkich, co żyją w pokusach,

2) Ile można, unikaj okazji do grzechu,

3) Nie zwiedź siebie i nikogo do żadnego grzechu.

 

 

LITANIA DO ŚW. KRZYSZTOFA.

(Dla prywatnego użytku.)

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Święta Marya, módl się za nami.

Święta Boża Rodzicielko,

Święty Krzysztofie,

Święty Krzysztofie, w ślepocie pogaństwa urodzony,

Święty Krzysztofie, Najwyższego Pana szukający,

Święty Krzysztofie, Pana Jezusa poznający,

Święty Krzysztofie, przez Święty Chrzest odrodzony,

Święty Krzysztofie, bliźnim nad rzeką służący,

Święty Krzysztofie, Nosicielu Syna Bożego,

Święty Krzysztofie, uczynki miłosierdzia spełniający,

Święty Krzysztofie, głosicielu Ewangelii

Święty Krzysztofie, wyznawco Wiary Chrześcijańskiej,

Święty Krzysztofie, zwycięzco pokusy

Święty Krzysztofie, w utrapieniach cierpliwy,

Święty Krzysztofie, chwalebny Męczenniku,

Święty Krzysztofie, filarze Wiary,

Święty Krzysztofie, w rozpaczliwej niedoli Pomocniku,

Święty Krzysztofie, w Niebie i na ziemi uwielbiony,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

V. Módl się za nami Św. Krzysztofie.

R Abyśmy się stali godnymi Obietnic Chrystusa Pana.

V. Módlmy się. Udziel nam, prosimy Cię, Wszechmogący Boże: abyśmy, którzy chwalebną pamiątkę Świętego Krzysztofa Męczennika obchodzimy, przez zasługi jego w Miłości Imienia Twego zostali umocnieni. We wszelkich naszych wielkich uciskach, pokusach, chorobach i nieszczęściach, przez Świętego Krzysztofa ratuj nas, Boże, Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

R. Amen.

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023