Św. Franciszek z Asyżu

 

Nowenna do Św. Ojca Franciszka Serafickiego

Odprawiana corocznie w Rzymie w kościele Zakonu Braci Mniejszych (Ara-coeli).

 

 

Źródło: Brewiarzyk tercyarski dla użytku braci i sióstr III Zakonu Św. O. Franciszka 1900

 

 

Poniższą Pieśń odmawia się zawsze na początku każdego dnia Nowenny:

Pieśń.

Ubodzy, wychwalajcie łaskawie i wyśpiewujcie cnoty Świętego waszego, powtarzajcie pieśń pochwalną; niech wzór ten piękny was żarliwością zapali.

– W ciele tym kruchym Franciszek był pełen skromności, pokory, prostoty: aniołem pokoju, skarbem światłości.

Pod szatą ubóstwa gorzał ogniem miłości, świętymi był naznaczony bliznami, nie lękał się zimna ani upału.

Deptał nogami świat cały i ciało, zwyciężył czarta zwodziciela niecnego i wnetże sobie wysłużył wieniec zwycięski i chwałę doktora.

Miłośnik heroiczny ubóstwa, z pełnością zasług wzięty jest do Nieba, wszędzie albowiem roztaczał wonność cnót świętych i niezliczonych grzeszników rany zagoił.

Ojcze ubogich w duchu, uproś nam one prawdziwe ubóstwo, wyrwij nas ze szponów śmierci, chwałę wieczną nam uproś!

Chwała, cześć, dziękowanie Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu! Niech zasługi Świętego Ojca Franciszka otworzą nam Przybytki Niebieskie. Amen.

 

 

Poniższe rozważanie wraz z modlitwą jest inne każdego dnia Nowenny:

 

 

Dzień II.

Rozważanie: Ubóstwo Św. Franciszka

 

 

Ubóstwo ewangeliczne było cnotą najmilszą Świętego Franciszka; zawezwał go ojciec aż przed biskupa i począł naglić, by się wyrzekł dziedzictwa. Franciszek wszystko, aż do koszuli mu zwrócił, a od tej chwili święte ubóstwo stało się cząstką Jego najmilszą, tak, że o wytrwanie w ubóstwie prosił Boga przez ustawiczną modlitwę, obfitymi łzami zroszoną. I do Rzymu się udał jedynie dla otrzymania od Stolicy Apostolskiej przywileju na ubóstwo i upewnienia się, że Bóg mu nie odmówi tego daru pożądanego. Ubóstwo nazywał swą siostrą, matką, małżonką, królową; nie mógł o nim myśleć bez wzruszenia wielkiego i żałośnie narzekał, że ludzie o skarb taki nie dbali. Wszelkimi się starał siłami zjednać ubóstwu szacunek ludzki i miłość; a skoro kiedy spotkał uboższego od siebie, wnetże poczynał sobie surowo wyrzucać miękkość swoją i dopóty nie mógł się uspokoić, dopóki nie wyrównywał w ubóstwie tamtemu; nie był on w stanie znieść myśli, żeby ktokolwiek mógł go przewyższyć w miłości dla tego ukochanego ubóstwa, słowem, nikt w świecie zapewne tak gorąco dostatków nie pragnął, jak pożądał Święty Ojciec Franciszek, dla miłości Jezusa Chrystusa, ubóstwa i ogołocenia zupełnego.

Modlitwa.

O mój Boże! czyjeżby serce się nie wzruszyło na widok ubóstwa, któreś dla naszej miłości wycierpiał z Przeczystą Twą Matką, Maryą? I ta to myśl smutna była głównym przedmiotem rozmyślań Franciszka Świętego i najmocniejszą do łez mu pobudką. Dlatego też zaledwie ujrzał doskonałość cnoty, która Ciebie odznaczała, mój Jezu, a której w sposób szczególny błogosławić raczysz, wnet przywiązał się do niej z takim zapałem, że bez niej nie miał ani chwili spoczynku. Ach, Panie! spraw, żebym zważywszy te rzeczy, wyrzekł(a) się przywiązania wszelkiego do tego, co ziemskie, tak, żebym naprawdę mógł (mogła) powiedzieć z Serafickim Ojcem moim: „Bóg mój i wszystko moje!” O Święty Ojcze Franciszku! otrzymaj mi choć jedną kropelkę z onych słodyczy, które w ubóstwie czerpałeś; spraw, abym od tej już chwili zapatrywał(a) się na nie, oświecony(a) światłem duchownym, i żebym szczególnie doznawał(a) pociągu do życia ubożuchnego, jakie spędzał na ziemi Jezus z najukochańszą Matką Swoją, Maryą. Amen.

 

 

Św. Franciszek z Asyżu

 

 

Poniższe modlitwy powtarza się każdego dnia Nowenny:

 

 

Trzy razy Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

Antyfona. Święty Ojcze Franciszku, widzimy Ciebie, jakoby mieczem przebitego: jakiż blask wytryskuje ze świętych blizn Twoich! Błagajże Dawcę tak szacownego Daru, prosimy Ciebie, ażeby nas raczył oczyścić, odnowić we Krwi Świętych Ran Swoich. Tyś wszystkim wzgardził, by za Jezusem pośpieszyć, a teraz za poświęcenia swoje wiekuistą się cieszysz zapłatą.

V. Módl się za nami, o chwalebny i Święty Ojcze Franciszku.

R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusa Pana.

Chwała Ojcu.

Módlmy się. Panie Jezu Chryste, który w pośród powszechnej świata oziębłości, wyrazić raczyłeś Święte Blizny Twej Męki na ciele Błogosławionego Ojca naszego Franciszka, ażeby serca nasze miłością się zapaliły: błagamy Miłosierdzia Twojego, a błagamy przez zasługi i za przyczyną Sługi Twojego, racz nam użyczyć Łaski ustawicznego noszenia Krzyża Twojego i czynienia godnych owoców pokuty. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

R. Amen.

 

 

 

© salveregina.pl 2022

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *