Św. Franciszek z Asyżu

Odprawiana corocznie w Rzymie w kościele Zakonu Braci Mniejszych (Ara-coeli).

(Rozpoczyna się od dnia 25 Września)

 

 

 

Źródło: Brewiarzyk tercyarski dla użytku braci i sióstr III Zakonu Św. O. Franciszka 1900

 

 

 

Poniższą Pieśń odmawia się zawsze na początku każdego dnia Nowenny:

Pieśń.

Ubodzy, wychwalajcie łaskawie i wyśpiewujcie cnoty Świętego waszego, powtarzajcie pieśń pochwalną; niech wzór ten piękny was żarliwością zapali.

– W ciele tym kruchym Franciszek był pełen skromności, pokory, prostoty: aniołem pokoju, skarbem światłości.

Pod szatą ubóstwa gorzał ogniem miłości, świętymi był naznaczony bliznami, nie lękał się zimna ani upału.

Deptał nogami świat cały i ciało, zwyciężył czarta zwodziciela niecnego i wnetże sobie wysłużył wieniec zwycięski i chwałę doktora.

Miłośnik heroiczny ubóstwa, z pełnością zasług wzięty jest do Nieba, wszędzie albowiem roztaczał wonność cnót świętych i niezliczonych grzeszników rany zagoił.

Ojcze ubogich w duchu, uproś nam one prawdziwe ubóstwo, wyrwij nas ze szponów śmierci, chwałę wieczną nam uproś!

Chwała, cześć, dziękowanie Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu! Niech zasługi Świętego Ojca Franciszka otworzą nam Przybytki Niebieskie. Amen.

 

 

Poniższe rozważanie wraz z modlitwą jest inne każdego dnia Nowenny:

 

 

Dzień IX.

Rozważanie: Szczęśliwa śmierć Św. Franciszka

 

 

Śmierć Świętego Franciszka rozczulającym była widokiem dla świata całego. W ostatnich chwilach życia wspomniał Święty Ojciec na ogołocenie zupełne Zbawiciela swojego, i naśladować Go pragnąc, na gołą położył się ziemię. Przełożony, dogadzając jego pragnieniu, podał mu habit, mówiąc, że go pożycza, jak ubogiemu jałmużnę, a Święty Ojciec Franciszek, przenikniony radością, że do ostatka wiernym pozostał kochanemu ubóstwu swojemu, gorące za to składał Panu Bogu dzięki. Kazał sobie jeszcze odczytać Mękę Pańską według Św. Jana, po czym odmówił Psalm 141, a przy ostatnim wierszu: „Panie, wywiedź duszę moją”, oddał w Ręce Panu Bogu ducha swojego. Widziano Świętą Jego duszę, wstępującą do Nieba w kształcie pięknej gwiazdy, wznoszącej się w obłoki i ciało Jego zupełnie się odmieniło; z wycieńczonego i chudego, stało się pulchne i białe. Czarność gwoździ, sterczących z Blizn Jego Świętych, dziwnie odbijała od śnieżnej ciała białości, a rana boku okrągła i rumiana zdawała się być świeżą i połyskującą różą. Wszyscy obecni, na widok tak cudny, od łez się powstrzymać nie mogli.

Modlitwa.

Gdy Święty Franciszek poczuł zbliżający się koniec życia swojego, z najwyższą radością wezwał swych zakonników, aby z nim razem cześć Ci oddali, mój Boże. Racz mi użyczyć nieoszacowanej Łaski, abym z równą radością powitał chwilę, która przerwawszy nić życia mojego, tę doczesną ukończy pielgrzymkę! A że taka zwykle jest śmierć, jakim było życie, daj mi, o Boże, moc i wytrwałość w Twej Służbie, abym życiem cnotliwym, przykładnym zasłużył(a) sobie na śmierć szczęśliwą. Święty mój Ojcze, cudowna śmierć Twoja napełnia mnie gorącym pragnieniem zbawienia! Ach! jakżeż szczęśliwie umiera, kto twoim żył życiem! Jakżeż był(a)bym szczęśliwym(ą) żyć i umierać jako Ty, Ojcze mej duszy! Potężną przyczyną Swoją racz mi otrzymać Łaskę, abym zmienił(a) zupełnie życie gnuśne i niedbałe, jakie dotąd pędziłe(a)m, a rozpoczął(ęła) pracować rzeczywiście nad zbawieniem moim i zasłużył(a) zasnąć w Panu śmiercią sprawiedliwych. Amen.

 

 

Poniższe modlitwy powtarza się każdego dnia Nowenny:

 

 

Trzy razy Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

Antyfona. Święty Ojcze Franciszku, widzimy Ciebie, jakoby mieczem przebitego: jakiż blask wytryskuje ze świętych blizn Twoich! Błagajże Dawcę tak szacownego Daru, prosimy Ciebie, ażeby nas raczył oczyścić, odnowić we Krwi Świętych Ran Swoich. Tyś wszystkim wzgardził, by za Jezusem pośpieszyć, a teraz za poświęcenia swoje wiekuistą się cieszysz zapłatą.

V. Módl się za nami, o chwalebny i Święty Ojcze Franciszku.

R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusa Pana.

Chwała Ojcu.

Módlmy się. Panie Jezu Chryste, Który w pośród powszechnej świata oziębłości, wyrazić raczyłeś Święte Blizny Twej Męki na ciele Błogosławionego Ojca naszego Franciszka, ażeby serca nasze miłością się zapaliły: błagamy Miłosierdzia Twojego, a błagamy przez zasługi i za przyczyną Sługi Twojego, racz nam użyczyć Łaski ustawicznego noszenia Krzyża Twojego i czynienia godnych owoców pokuty. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

R. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *