Św. Rafał Archanioł

(Nowenna rozpoczyna się od dnia 15 października)

 

 

Źródło: Nowy zbiorek modlitw z największymi odpustami 1913

 

 

DZIEŃ CZWARTY (18 Października)

 

 

Boże, Któryś Tobiaszowi, słudze Twemu, dał Błogosławionego Rafała Archanioła za towarzysza, w podróży, dozwól łaskawie, abyśmy słudzy Twoi zawsze Jego opieką osłonieni, a pomocą wspierani byli. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

V. Anioł Rafał pojmał i związał czarta.

R. Wielki Pan nasz i wielka Potęga Jego. Alleluja, alleluja.

Posłan jest Anioł Pański Święty Rafał od Boga do Tobiasza i pozdrowił go, i rzekł: Niech ci zawsze będzie wesele. Racz, Panie, zesłać nam na pomoc Świętego Rafała Archanioła, a jako stojący zawsze przed Oblicznością Twoją, niech nędzne modlitwy nasze do pobłogosławienia przed Tobą złoży. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

Modlitwa.

Chwalebny Archaniele, Rafale święty, najzacniejszy Niebieskiego Orszaku Książę, z Darów Mądrości i Łask przesławny, podróżujących na ziemi i morzu Przewodniku, nieszczęśliwych Pocieszycielu, grzeszników Ucieczko, przybądź mi z pomocą we wszystkich potrzebach i wypadkach tego żywota, jako przybyłeś młodemu Tobiaszowi podróżującemu. Tyś jest Lekarzem od Boga nazwany; ulecz więc, pokornie Cię proszę, słabości i ułomności duszy i ciała mojego. Wyjednaj mi u Boga cnotę anielskiej czystości, abym się stał godnym być żywym kościołem Ducha Świętego. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

Odpust 100 dni raz na dzień za odmówienie powyższej modlitwy sercem skruszonym. (Leon XIII, 21 czerwca 1890).

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023