Św. Rocha

 

 

Źródło: Dziewięciodniowe nabożeństwo do świętego Rocha 1886

 

 

 

Nowenna rozpoczyna się od dnia 7 sierpnia.

 

 

 

DZIEŃ VIII (14 Sierpnia).

 

 

 

WEZWANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca Twych wiernych i zapal w nich ogień Miłości Twojej.

V. Ześlij Ducha Twego, a będą stworzone.

R. I odnowisz oblicze ziemi.

V. Módlmy się. Boże, Któryś serca wiernych światłem Ducha Świętego oświecić raczył, daj nam w tym Duchu znać co dobre i pociechą Jego zawsze się weselić. Przez Chrystusa Pana naszego.

R. Amen.

 

 

ROZWAŻANIE.

Cuda za przyczyną Św. Rocha doznane.

 

Odtąd wszystkie miejsca, na których wzywano pomocy Św. Rocha, doznały błogich owoców Jego wstawienia. W r. 1414 odbywał się w mieścić Konstancji wielki Katolicki Sobór, złożony z biskupów, arcybiskupów, radząc o potrzebach kościoła; właśnie wówczas morowa zaraza wyludniała miasta i wsie całe. Kiedy wszelkie środki lecznicze, używane dla złagodzenia choroby, wyczerpane zostały, ludzie uciekli się do Św. Rocha. Urządzono więc procesję, na której niesiono chorągiew, z wyobrażeniem Św. Rocha, obchodząc uroczyście dzień, ku czci Jego wyznaczony. Modlitwy tłumów całych, które spieszyły zewsząd pod opiekuńczą chorągiew Świętego, sprowadziły zmiłowanie Boże. Morowa zaraza, jakby cudem zażegnana, srożyć się przestała.

MODLITWA.

Św. Rochu! miły w Oczach Boga, który łaskawie zanosisz nasze modlitwy do Stóp Tronu Bożego, ponieś i te prośby do Ojca Niebieskiego, jakie zanosimy do Niego, za nasze rodziny, krewnych, przyjaciół i wszystkich bliźnich. Uproś dla naszych dziatek niewinność serca, pilność w pracy i nauce, posłuszność dla rodziców i nauczycieli. Wybłagaj dla żon i mężów, ojców i matek zgodę, miłość wzajemną, gorliwość w pracy, pobożność, mądrość życia, oddal niezgody, wszelkie złe duszy grożące, ustrzeż od grzechu i błędów, o to Cię błagamy z miłością i wiarą gorącą. Amen.

3 Ojcze Nasz, 3 Zdrowaś Marya i jedno Wierze w Boga.

 

 

Litania do Św. Rocha

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Święta Maryo, módl się za nami.

Święta Boża Rodzicielko,

Święta Panno nad pannami,

Święty Rochu, Chrystusa Wyznawco

Święty Rochu, drogi klejnocie całego świata

Święty Rochu, Patronie Państwa Włoskiego

Święty Rochu, godny Synu i ozdobo państwa francuskiego

Święty Rochu, Ojcze ubogich najłaskawszy

Święty Rochu, wzgardzicielu świata najmężniejszy

Święty Rochu, pielgrzymie ziemski najcierpliwszy

Święty Rochu, obywatelu niebieski najchwalebniejszy

Święty Rochu, najosobliwszy Patronie od powietrza morowego

Święty Rochu, cudotwórco wielki Chrystusowy

Święty Rochu, obrońco Wiary Świętej najpotężniejszy

Święty Rochu, przedziwny Chrystusowego ubóstwa naśladowco

Święty Rochu, najmilszy wdów i sierot Opiekunie

Święty Rochu, żarliwy dusz miłośniku

Święty Rochu, lekarzu chorób ludzkich najskuteczniejszy

Święty Rochu, wizerunku prawdziwej pobożności

Święty Rochu, wodzu w drodze cnót najdoskonalszy

Święty Rochu, przykładzie cudowny Ducha Apostolskiego

Święty Rochu, Krzyża Pańskiego ponosicielu najcierpliwszy

Święty Rochu, życiem Aniele najniewinniejszy

Święty Rochu, wielki afektem i skuteczny Patryarcho ludu Bożego

Święty Rochu, Darem i Duchem Boskim przedziwny Proroku

Święty Rochu, najgorliwszy nieumiejętnych doktorze

Święty Rochu, prawdziwy życia Chrystusowego Wyznawco

Święty Rochu, najmocniejszy panieńskiej czystości obrońco

Święty Rochu, w którym wszystkich świętych zasługi z Boskiej dobroci szanujemy i czcimy,

Święty Rochu, wodzu i orędowniku wiernych

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie

Przez zasługi Św. Rocha, gorliwego Miłośnika Twego,

Abyś nas od powietrza, głodu, ognia i wojny wybawić raczył,

Abyś nas od moru grzechowego zachować raczył,

Abyś nas za przykładem Św. Rocha w Służbie Twojej Świętej utwierdzić raczył,

Abyś nam synom i córkom Jego zgodę i miłość prawdziwą dać raczył,

Synu Boży,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

ANTYFONA. Uczynię go podobnym mężowi mądremu, który zbudował dom swój na opoce.

V. Umiłował go Pan i przyozdobił go,

R. W szatę Chwały go przyoblekł.

V. Módlmy się. Boże! Któryś Błogosławionemu Rochowi, przez Anioła twego przyobiecał, że każdy nabożnie go wzywający od wszelkiego morowego naruszenia wolnym miał zostawać; daj nam prosimy, aby którzy jego pamiątkę nabożnie obchodzimy, mocą zasług jego od śmiertelnego powietrza ciała i duszy byli zachowani. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Który z Tobą żyje i króluje, Bóg na wieki wieków.

R. Amen.

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *