Św. Tekla

(Rozpoczyna się dnia 14 Września)

 

 

Źródło: Arka pociechy czyli zbiór nabożeństwa 1849

 

 

 

 

Uwaga.

Wielu ludzi w swoich największych potrzebach, kiedy już wszystko było zwątpiono, pożądany otrzymali ratunek odprawiając tę Nowennę i przed skończeniem w smutkach swych częstokroć pocieszeni byli. Odprawia się tę Nowennę przed obrazem lub obrazkiem Świętej Tekli. Pierwszego dnia uczynić Spowiedź Świętą, żeby w Łasce Boskiej te dziewięć dni Nabożeństwa odprawić, ostatniego znowu spowiadać i komunikować.

 

 

DNI NOWENNY:

 

 

Pierwszego dnia Nowenny (14 Września).

 

 

MODLITWA

O Święta Teklo w Ikonii w Azji z pogańskich rodziców urodzona; przez kazania Świętego Apostoła Pawła do Chrystusa nawrócona. Chociaż pogańscy rodzice Twoi zakazywali Ci chodzić do obcego i nieznajomego Pawła Świętego, dla słuchania Jego nauki; Ty jednak z taką słuchałaś go każącego i nauczającego pilnością, żeś tak oświeconą została Łaską Ducha Przenajświętszego, iż nad wszystkie świata tego pociechy, obrałaś sobie Wiarę Chrześcijańską. Uproś nam, żebyśmy przestawszy starych złych nałogów naszych, szczerze się nawracali do Boga i Jego przez cnoty święte i przykładne życie znaleźć mogli. Amen.

 

 

HYMN

Święta Teklo chciej to Sprawić;

U Jezusa Twojego,

By z ucisku mnie wybawić,

I od grzechu wszelkiego.

Raczył przez wielką przyczynę,

Święta Patronko Twoją,

Teraz i w śmierci godzinę,

Przyjmij wzdychanie moje.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

 

 

MODLITWA

Wielkich zasług pełna przed Bogiem, Święta Teklo, Panno i Męczenniczko Chrystusowa, i któraś jeszcze za życia swego wielu z poganów te Łaski zjednała, że nie tylko w kalectwach zupełne zdrowie, ale też i w błędach prawdziwe oświecenie odebrali, prosimy Ciebie pokornym sercem, teraz już w Niebie, królując, abyś to nam u Boga wymogła, żebyśmy nie tylko na ciele od wszelkich chorób uwolnieni byli, a przeto poznając Boga i Jemu służąc, ażebyśmy się z Nim w szczęśliwej wieczności cieszyć, i Jego w Wiekuistej Chwale oglądać mogli. Przez Chrystusa Pana naszego, Amen.

 

 

Drugiego dnia Nowenny (15 Września).

 

 

MODLITWA

O Święta Teklo, któraś bogactwa swoje coś miała tak od dostatnich rodziców Twoich, jako i zacnego Oblubieńca Twojego, sprzedała, a tymi pieniędzmi wspomagałaś ubogich. Uproś nam u Boga, żeby serca nasze nie były tak przywiązane do rzeczy doczesnych, żebyśmy mieli utracić wieczne dobra, ale nam zjednaj, abyśmy przez pobożne uczynki chrześcijańskie osobliwie miłosierdzie nad bliźnim Obietnic Chrystusa godnymi stać się mogli. Amen.

 

 

HYMN.

Święta Panno Łask skarbnico,

Żywy miłości wzorze,

Nauk Pawła uczestnico,

Darów Boskich wyborze.

Przez Twe u Boga zasługi,

Zjednaj miłość bliźniego,

Abym wypłacić mógł długi,

Grzechów życia całego.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

 

 

MODLITWA.

W ognistych upałach zdesperowanych ratowałaś, Teklo Święta, proszę chociaż niegodny, ratuj z nas każdego w szkodliwych pożarach, broń od ognia Gniewu Boskiego, zagaś pałające do złego namiętności, wesprzyj na ostatek swoją przyczyną, ażebyśmy na piekła gorącego nie przyszli upały, i w nich przez całą nie gorzeli Wieczność. Amen.

 

 

 

Trzeciego dnia Nowenny (16 Września).

 

 

MODLITWA

O Święta Teklo, któraś odwróciła czyste serce swoje od oblubieńca Twego Tamirydy, a Chrystusowi zupełnieś go darowała, tak dalece, że ani obietnicami wysokich honorów i godności, ani groźbami ciężkich mąk i katowni, nie dałaś się od Chrystusa oddalić. Uproś mi tę Łaskę u Boga, żeby serce moje najśliczniejszego Jezusa Oblubieńca duszy mojej nade wszystko kochało, mając w nienawiści to wszystko, co jest godne kochania, i aby wszystkie nie porządne afekty w sercu moim były wyniszczone, a prawdziwa Miłość Boska w nim zapalona była. Amen.

 

 

HYMN

Chrystusa Oblubienico,

Teklo, światem wzgardziłaś,

Mężna w groźbach Męczennico,

Rodziców upuściłaś.

Sprawże we mnie serce czyste,

Służyć Panu naszemu,

Bym minął groźby wieczyste,

Patronką bądź grzesznemu.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

 

MODLITWA

Święta Teklo, któraś wielu ślepym wzrok świętą modlitwą uprosiła; uproś nam, ażebyśmy w każdych uczynkach naszych mieli wzgląd na Boga, i nie będąc zaślepionymi na rozumie, mieli zawsze na to pilne oko co nam jest potrzebnego do zbawienia, a tym samym do szczęśliwej trafili Wieczności. Amen.

 

 

Czwartego dnia Nowenny (17 Września)

 

 

MODLITWA.

O Święta Teklo, któraś była tak stateczna w swoim przedsięwzięciu, że ani głodem, ani biciem od matki Twojej, ani też pochlebstwem oblubieńca Twojego od Wiary Świętej odwiedzionaś być mogła. Uproś mi u Boga cnotę trwałości, żebym w moich intencjach i dobrych przedsięwzięciach, którym tak wiele razy uczynił, (Boga nie obrażając więcej) trwał tak statecznie, żeby ani śmierć, ani życie od tego mnie oddalić nie mogło. Amen.

 

 

HYMN.

O dziewico ulubiona,

Bogu przez różne męki,

Od matki biciem dręczona,

Doznałaś Boskiej Ręki.

Wesprzyj mnie Twymi prośbami,

Bym w Wierze był stateczny,

A nie obrażał grzechami,

Boga, Który jest Wieczny.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

 

 

MODLITWA.

W jakichkolwiek nieszczęśliwych przypadkach, smutnych i opuszczonych, doświadczona pocieszycielko Teklo Święta, któraś wielu, osobliwie w zgubach pociechę zjednała, do Ciebie nasze prośby wznosimy, niech w zgubionych doczesnych rzeczach pociechę mamy, Łaskę Pana Boga, którąśmy nie raz utracili z pociech, znajdziemy i od zguby wiecznej teraz i w godzinę śmierci, niech będziemy wolni. Amen.

 

 

Piątego dnia Nowenny (18 Września)

 

 

MODLITWA.

O Święta Teklo, któraś od własnych rodziców, tyranom i katom oddana, którzy Cię zaraz związawszy na stos ognisty wrzucili chcąc Cię żywą spalić, ale gdyś znak krzyża Świętego uczyniła na stosie drew, w tym punkcie wielki deszcz spadł z Nieba, który on pożar zagasił, a Ciebie od spalenia wybawił. Uproś mi u Boga, abym nigdy nie miał nienawiści bliźnich moich. Wszelkie zaś krzyże i prześladowania, abym nie ulęknionym sercem mężnie, i ochotnie dla Boga znosił, przez co bym sobie zasłużył Boski Ratunek otrzymać, i nagrodę wieczną w Niebie. Amen.

 

 

HYMN.

Święta Teklo w mękach, ogniach

Cierpliwości obrazie,

W dręczeniu członków, katowniach,

Nie podlegałaś skazie.

Uproś z oczu łzy obfite,

Na chuci ugaszenie,

Za cierpliwość by sowite,

Bóg dał w Niebie zbawienie.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

 

 

MODLITWA.

Boże Nieskończonego Miłosierdzia, Któryś za przyczyną Świętej Tekli Panny i Męczenniczki Twojej, tyle miejsc od wielorakiego, nieszczęścia obronie raczył, prosimy Cię sercem skruszonym i upokorzonym, abyś przez zasługi Jej, miasto to i miejsce od nieprzyjaciół widomych obronić raczył, i w Swej na zawsze konserwował Obronie. Amen.

 

 

Szóstego dnia Nowenny (19 Września)

 

 

MODLITWA.

O Święta Teklo, któraś do dołu lwów na pożarcie tym bestiom wrzucona, które się u nóg Twoich porzuciwszy łasiły. Uproś mi u Boga, żebym moje złe skłonności, które mnie dzikim bestiom podobnym czynią, porzuciwszy, Ciebie o prawdziwa Sługo Chrystusowa, w cnotach naśladujący i nieprzyjaciół moich zwyciężając pokazać to mógł, że Bóg zawsze jest Obrońcą moim. Amen.

 

 

HYMN.

Serafinką Cię uznali,

Tyrani więc lwom dają

Ciało na żer, gdy patrzali

Aż opacznie doznają.

Lwy się łącząc, z wstydem idą,

Módl się za nami do Boga,

Święta Panno niech z ohydą,

Ustąpi piekła trwoga.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

 

 

MODLITWA.

Święta Teklo, któraś się pokazała osobliwszą Patronką w pospolitej na bydło zarazie: wejrzyj Święta Panno i Męczenniczko Chrystusowa na Polskie Królestwo i pobliskie państwa od wielu lat za grzechy nasze tą plagą nawiedzone, aby w dobytkach i domowych inwentarzach od tej szkody, plagi, i zarazy za Twoim wstawieniem się uwolnione i pocieszone było. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

 

 

Siódmego dnia Nowenny (20 Września)

 

 

MODLITWA.

O Święta Teklo, któraś w okrutną kałużę wrzucona była, gdzie same węże i żmije, i inne znajdowały się jadowite gadziny, i przez dziewięć dni i nocy tam zostając żadna Ci z nich szkodzić nie mogła. Uproś mi u Boga, abym był wolny od szkalujących języków, sam będąc ostrożnym, żebym nikomu językiem moim nie szkodził, zgorszenia żadnego z siebie nie dając. Amen.

 

 

HYMN

Lwy Cię Panno adorując

Jadowite, iż nie szkodzą

Węże, gadziny szanując,

Przez dziewięć dni nie chodzą.

Przyczyn się do Zbawcy Twego,

Niech mi język nie szkodzi,

Szkalowanie człeka złego,

Które na sławę godzi.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

 

 

MODLITWA.

Święta Teklo, któraś się pokazała osobliwszą Patronką stanu małżeńskiego, kiedyś poróżnione serca małżeńskie świętą Twoją sprawą zjednoczyła, prosimy Cię, abyś ile w teraźniejszym nieszczęśliwym czasie w stanie małżeńskim pokój i zgodę uprosić u Boga raczyła. Amen.

 

 

Ósmego dnia Nowenny (21 Września)

 

 

MODLITWA.

O Święta Teklo, któraś dla wyznania Wiary Świętej przywiązana do dwóch dzikich wołów, które gdy chciały puścić się z Tobą w puste miejsca na okrutne skały, dla rozszarpania Ciebie, Tyś Boską Mocą, przez Aniołów Świętych od tej męki uwolnioną została, i na wysoką górę w Seleucji w Azji przeniósłszy się, i tam z pobożną Tryfemą, aż do zgrzybiałego wieku swego wiernie Bogu służyła. Uprośże też i mnie, żeby w każdym utrapieniu moim Bóg i Anioł Stróż byli mi ratunkiem i pociechą, żebym życiem i zdrowiem moim służąc Bogu i bliźniemu według duszy i ciała pożytecznym był. Amen.

 

 

HYMN.

Z dzikich wołów tryumfujesz,

Za Anielską obroną,

Do sędziwych lat wiekujesz,

W górach Bóg Ci ochroną.

W Seleucji dał mieszkanie;

Bądź tarczą sługom Twoim,

Proś, zmiłuj się, strzeż ich Panie,

Przy wstawieniu się moim.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

 

 

MODLITWA.

Litości i miłosierdzia pełna Teklo Święta, która w ubóstwie sieroty ratowałaś i ratujesz, wejrzyj na potrzeby, do Ciebie się uciekających z ufnością i nabożeństwem, a od Boga Najwyższego upraszaj wszelkiego dobrego, i racz Swoimi świętymi wspomagać zasługami w każdej potrzebie jak co do ciała, tak i co do duszy. Amen.

 

 

Dziewiątego dnia Nowenny (22 Września)

 

 

MODLITWA.

O Święta Teklo, która w tym życiu hojnymi Łaskami ubogaconą będąc przykładem mądrych panien, pełna zasług przyjścia Niebieskiego Oblubieńca, oczekiwałaś z upragnieniem i od Niego do Wiekuistej Chwały zostałaś przyjętą. Uprośże mi u Boga tę Łaskę N. (należy wymienić prośbę, o którą się prosi w czasie Nowenny) i swego czasu szczęśliwą śmierci godzinę, i łaskawy Sąd Boski po śmierci mojej, żebym z Tobą społecznie Boga mego chwalić mógł na wieki, o co Cię serdecznie proszę. Amen.

 

 

HYMN

Bóg, Marya cieszy Ciebie

Żeś im wiernie służyła

Trójca Święta w górnym Niebie,

Miejsce Ci wyznaczyła.

Teklo Święta modły wznoszę,

Abym Boga społecznie,

Z Tobą chwalił, niech ma, proszę,

Dusza, nie zginie wiecznie.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

 

 

MODLITWA.

Boże Zastępów, Któryś za Twoją pomocą dał wielkie w tak okrutnych mękach zwycięstwo Świętej Tekli, Pannie i Męczenniczce Twojej otrzymać, racz nas wysłuchać, i zmiłuj się nad nami, o co Cię pokornie prosimy, ażebyśmy przez przyczynę tej wielkiej Męczenniczki Twojej, w wszelkich prześladowaniach i najazdach niewidomych nieprzyjaciół naszych, chwalebne otrzymać mogli zwycięstwo, i nieustannie chwalić, żeś jest i być nie przestaniesz na większą Chwałę Twoją, i na pociechę całego świata Chrześcijańskiego, cudownym i łaskawym w Świętej Tekli, Pannie i Męczenniczce Twojej, a naszej najosobliwszej przed Tobą Patronce na wieki wieków. Amen.

 

 

Polecenie Nowenny.

Teklo Święta cna Dziewico,

Chrystusowa Męczennico,

Tęć Nowennę ofiaruję,

Wiecznym sługą zapisuję.

Przyjm moją intencję,

A weź w swoją protekcję.

Broń mnie od ucisków wielkich,

Także nieprzyjaciół wszelkich.

W życiu, przy śmierci obrony,

Dodaj Patronko z Twej strony,

Uproś mi z grzechów powstanie,

Z Bogiem wieczne królowanie. Amen.

 

 

Modlitwa do Pana Jezusa Ukrzyżowanego.

O Jezu, Najsłodszy Zbawicielu mój, upadam na twarz moją przed Tobą, pokłon mój oddaję Tobie, tysiąc milionów razy Tobie dziękuję, Ciebie wielbię i chwalę, żeś Krwią Twoją Przenajświętszą ziemię polawszy odkupił świat, i grzeszną duszę moją zbawił, za którą Dobroć tu i na każdym miejscu bądź pochwalony i uwielbiony, teraz i na wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Marya…, Wierzę w Boga… itd.

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023