Św. Teresa od Dzieciątka Jezus

 

 

Nowenna do Przenajświętszej Trójcy, aby za wstawieniem się Św. Teresy od Dzieciątka Jezus uzyskać jaką Łaskę.

 

 

Źródło: Jak kochać Jezusa Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 1926

 

 

Co dzień przez 9 dni odmawiają się następujące modlitwy:

Przedwieczny Ojcze, Boże Wszechmogący, Który w Niebie królujesz i nagradzasz zasługi tych wszystkich, którzy Ci na ziemi wiernie służyli, prosimy Cię pokornie, przez tak czystą miłość dziecięcą Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, która z dziecięcą ufnością wierzyła, że „Ty spełnisz jej wolę w Niebie, ponieważ ona zawsze Twoją Wolę pełniła na ziemi“ — przyjmij łaskawie jej wstawienie się i przez nią wysłuchaj próśb naszych.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

Jezu Chryste, Synu Boży, który przyrzekłeś, że wynagrodzisz najmniejszą usługę, jaką z miłości ku bliźniemu wyświadczymy, spojrzyj łaskawie na Twą małą Oblubienicę, Św. Teresę od Dzieciątka Jezus, która się tak starała o zbawienie dusz. W nagrodę za wszystko, co ona na ziemi czyniła i cierpiała, nakłoń Ucho Twoje na jej życzenie: „czynić dobrze w Niebie dla ziemi” i użycz mi za jej wstawieniem się, tej Łaski, o którą Cię gorąco proszę.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

Duchu Święty, Wieczny Boże, który przez tak wielkie Łaski Twej Miłości, błogosławioną duszę Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus do doskonałości prowadziłeś, błagam Cię przez wierność, z którą ona z tą Łaską współdziałała, wysłuchaj łaskawie jej wstawienia się za mną grzesznikiem i wedle jej słów, że „deszcz różany na ziemię zsyłać będzie” użycz mi, Duchu Święty, tej Łaski, o którą proszę.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

Święta Teresko od Dzieciątka Jezus, która podczas swego krótkiego pobytu na ziemi, byłaś zwierciadłem anielskiej czystości, gorącej miłości i zupełnego oddania się Bogu, teraz gdy już otrzymałaś nagrodę za twe cnoty, spojrzyj litościwie na mnie, który z ufnością udaję się do Ciebie. Przemów za mnie słowo do Tej Dziewicy Niepokalanej, której byłaś „kwiatkiem ulubionym”, do Królowej Nieba „która się uśmiechała do ciebie w zaraniu życia twego”.

Błagaj Ją, Która ma taki wpływ potężny na Serce Jezusa, aby mi uprosiła tę Łaskę, o którą proszę, i aby Jej Błogosławieństwo wzmacniało mnie w każdej chwili mego życia, broniło mnie w chwili śmierci i doprowadziło mnie do wiecznej szczęśliwości w Niebie. Amen.

 

 

Litania na uproszenie wstawienia się Św. Teresy od Dzieciątka Jezus

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Święta Marya, módl się za nami.

Święta Tereso od Dzieciątka Jezus,

Święta Tereso, Czcigodna służebnico Boża,

Święta Tereso, szczęście rodziców,

Święta Tereso, wzorze miłości braterskiej,

Święta Tereso, ozdobo przystępujących po raz pierwszy do Komunii Świętej,

Święta Tereso, miłująca modlitwę,

Święta Tereso, czcicielko Matki Bożej,

Święta Tereso, z pomocą Maryi, cudownie uleczona,

Święta Tereso, pokorna czcicielko Najświętszego Sakramentu,

Święta Tereso, przez Boga wielu Łaskami ozdobiona,

Święta Tereso, tajemnicza, mile woniejąca różo,

Święta Tereso, już dzieckiem do Zakonu powołana,

Święta Tereso, gorąco pragnąca wstąpić do Karmelu,

Święta Tereso, mała Oblubienico Chrystusowa,

Święta Tereso, wzorowa zakonnico,

Święta Tereso, nauczycielko zachowywania Reguł Zakonnych,

Święta Tereso, ulubiona przez wszystkie zakonnice,

Święta Tereso, prawdziwa córko Świętej Matki Teresy,

Święta Tereso, Serafinie drugiego Zakonu z góry Karmelu,

Święta Tereso, któraś godnie Szkaplerz Święty nosiła,

Święta Tereso, pragnąca pozostać w świecie zupełnie nieznaną,

Święta Tereso, przeniknięta całkowitym oddaniem się Bogu,

Święta Tereso, męczennico Boskiej Miłości,

Święta Tereso, ofiaro za kapłanów,

Święta Tereso, gorliwie modląca się za misje,

Święta Tereso, gardząca dobrami ziemskimi,

Święta Tereso, aniele w ciele ludzkim,

Święta Tereso, któraś całe życie zachowała niewinność na Chrzcie Świętym otrzymaną,

Święta Tereso, osobliwa czcicielko Najświętszego Oblicza,

Święta Tereso, któraś zasłużyła na poufałe przestawanie z Jezusem,

Św. Tereso, pałająca gorącem pragnieniem męczeństwa,

Święta Tereso, któraś wiele cierpiała,

Święta Tereso, nawiedzana wielu cierpieniami,

Święta Tereso, któraś z radością krzyż nosiła,

Święta Tereso, zwierciadło pokory,

Święta Tereso, przykładzie godny naśladowania ufności Bożej,

Święta Tereso, podporo małodusznych,

Święta Tereso, pocieszycielko chorych,

Święta Tereso, ucieczko uciśnionych,

Święta Tereso, pomocy w pokusach,

Święta Tereso, pełna bojaźni i wstrętu do grzechu,

Święta Tereso, która dopomagasz do zachowania cnoty czystości,

Święta Tereso, można orędowniczko za grzeszników,

Święta Tereso, przewodniczko dusz małych,

Święta Tereso, wierna i w małym,

Święta Tereso, trawiona tęsknotą do Nieba,

Święta Tereso, poddająca się Bogu przy śmierci,

Święta Tereso, wsławiona wielu cudami,

Święta Tereso, która się usilnie wstawiasz za nami przed Tronem Bożym,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

V. Módl się za nami Święta Tereso,

R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusa Pana.

V. Módlmy się: Boże, Który rzekłeś: „jeżeli się nie staniecie jako dzieci, nie wnijdziecie do Królestwa Niebieskiego”, daj nam, prosimy Cię, Świętą Teresę w pokorze i prostocie serca tak naśladować, abyśmy żywot wieczny otrzymać mogli. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

R. Amen.

 

 

 

 

© salveregina.pl 2022

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *