Bł. Władysław z Gielniowa

(Rozpoczyna się od dn. 16 Września)

 

 

Źródło: Bł. Władysław z Gielniowa, patron Polski żywot nowenna 1930

 

 

 

MODLITWY WSTĘPNE

(do odmawiania w każdy dzień Nowenny przed rozmyślaniem).

 

W Imię Ojca † i Syna † i Ducha † Świętego. Amen.

Boże, ku wspomożeniu memu wejrzyj!

Panie ku ratunkowi memu pospiesz!

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.

Jak było na początku i teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

 

 

Westchnienie do Ducha Świętego.

Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca Twoich wiernych i ogień Miłości Twojej w nich zapal.

V. Wypuść Ducha Twego, a będą stworzone.

R. I odnowisz oblicze ziemi.

V. Módlmy się. Boże, Któryś serca wiernych Światłem Ducha Świętego nauczył, daj nam w Tymże Duchu znać, co dobre, i pociechą Jego zawsze się weselić. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje, Bóg w Trójcy Świętej Jedyny na wieki wieków.

R. Amen.

 

 

Prośba o wyjednanie Łaski za przyczyną Bł. Władysława z Gielniowa.

O Boże, w Trójcy Świętej Jedyny, Stwórco wszystkich rzeczy, początku i końcu nasz, oto teraz w pokorze i skrusze upadam przed Majestatem Twoimi wyznaję, żem przez grzechy moje zasłużył na surowy Twój Gniew i Karę. Wiem jednak, że Ty, o Boże, masz Serce pełne Miłości i Miłosierdzia dla największych grzeszników. To Miłosierdzie daje mi śmiałość zwrócić ku Tobie wzrok i wołać o pomoc w tej potrzebie N. (należy wymienić potrzebę), która przygniata mnie i dręczy. O Boże, wysłuchaj modlitwę moją i przez wzgląd na Twego Sługę, Bł. Władysława, na którego cześć tę Nowennę odprawiam, daj mi to, o co ze łzami w oczach żebrzę. Bł. Władysławie, ciebie wzywam o pośrednictwo u Boga w mojej sprawie, poprzyj tę prośbę moją i wyjednaj, by uwieńczona została upragnionym skutkiem, a ja za to przyrzekam kochać goręcej Boga, unikać grzechu i żyć, jak przystało na wiernego twego czciciela. Amen.

 

 

Dzień dziewiąty (24 Września).

 

 

ROZMYŚLANIE. Sakrament Ołtarza.

 

Ośrodkiem życia duchowego Chrześcijan-Katolików to Eucharystia, Bóg-Człowiek pod postaciami chleba. Tu bije żywe i prawdziwe Jego Serce Boże, które zdroje Łask przelewa na tych, co Doń przychodzą… co z Nim się łączą… Sam powiedział: „Jeśli byście nie jedli Ciała Syna Człowieczego i nie pili Krwi Jego, nie będziecie mieć żywota w sobie”… Dlatego to w każdym kościele, gdzie tylko kapłan ma wstęp i możność obsługi, w Tabernakulum mieszka ten Gość Niebieski, gotowy w każdej chwili opuścić to ciasne mieszkanko Swoje, a przenieść się do milszej Mu o wiele, bo czystej, jasnej i żywej izdebki serca.

Szczęśliwe dusze, które rozumieją tę wielką Tajemnicę Miłości. Szczęśliwe wówczas, gdy, mając wolną chwilkę spieszą do stóp Najświętszego Sakramentu, by wypłakać ze serca swój ból, swe cierpienie i — szczęśliwe, gdy mogą być obecne na Mszy Świętej, w czasie której Jezus schodzi na Ołtarz i szczęśliwe, — wreszcie, gdy w pokorze i skrusze, w żarze najszczytniejszej miłości — mogą Go do serca swego przyjąć, w nim Go zamknąć, Jemu swe uczucia oddać, z Nim święte przymierze zawrzeć.

Pod tym względem Święci są niedościgłym wzorem, a w ich rzędzie i Bł. Władysław, który w Eucharystii czerpał zdroje Łask, które go do tak wysokiej wyniosły Świętości.

Czerpmy i my u Stóp Jezusa w Eucharystii siłę w ciężkiej i niebezpiecznej wędrówce życia. Pamiętajmy, że On na nas czeka. Odwiedzajmy Go, towarzyszmy, gdy we Mszy Świętej schodzi z Nieba na Ołtarz, — łączmy się z Nim jak najczęściej… choćby codziennie… i duchowo i sakramentalnie…

 

Przykład.

W roku 1606 groźny pułk Lisowczyków, spustoszywszy wiele wiosek, miasteczek i prowincji, podszedł pod Gielniów, rodzinną miejscowość Bł. Władysława i posłał tam kilku swych żołnierzy z żądaniem udzielenia dla siebie kwater. Gdy jednak Gielniowianie kwater odmówili, przemocą wpadła wraża horda do miasteczka, by ogniem i mieczem pomścić się za rzekomą zniewagę i obrazę. Dokonawszy szeregu mordów, starali się wedrzeć do kościoła, chcąc go obrabować i spalić. Gdy jednak zaglądnęli do wnętrza i zobaczyli na ścianie wielki obraz Bł. Władysława, doznali takiego lęku i strachu, że natychmiast opuścili miasto i pospieszyli do sąsiedniej wsi, Wywóz, w zamiarze obrabowania dworu, należącego do Barbary z Wołowic Brzezińskiej. Pobożna ta niewiasta, widząc niebezpieczeństwo, a nie mając innej obrony, poczęła się gorąco modlić i wzywać pomocy Bł. Władysława. I o dziwo! Żołnierze, którzy doszli już do Krzyża, stojącego przy dworze, poczuli, że jakaś tajemnicza siła nie da im dalej postąpić. Na próżno okładali razami i ostrogami konie, te ani krok naprzód nie chciały ruszyć, obracając się w kółko. Poznawszy w tym Palec Boży, zawrócili w inną stronę, a uratowana dziedziczka złożyła Bł. Władysławowi serdeczną podziękę za doznaną pomoc i opiekę.

 

 

Modlitwa.

Bł. Władysławie, który czułeś się szczęśliwym w bliskości Jezusa Eucharystycznego, do którego od najmłodszych lat spieszyłeś, uproś i nam miłość do Boskiego Więźnia, co dzień i noc przebywa po kościołach i kaplicach, ukryty w Tabernakulum. Niech ta miłość do Niego nas wiedzie, niech ta miłość przywołuje Go w Komunii Świętej do naszych serc. Niech ta miłość gotuje mu w tych sercach miłe przyjęcie. O niech ta miłość trzyma Go w swych objęciach przez całe życie… Niech ta wreszcie miłość będzie ostatnią daniną, jaką złożyć Mu będziemy mogli, gdy w śmiertelnej chorobie przyjdzie nas Sobą zasilić na drogę wieczności. Amen.

 

 

Na zakończenie odmówić należy:

3 Ojcze nasz, 3 Zdrowaś Marya, 3 Chwała Ojcu i Litanię z modlitwami dowolnymi.

 

 

Litania do Bł. Władysława z Gielniowa

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Święta Marya, bez zmazy pierworodnej poczęta, módl się za nami.

Święty Ojcze Franciszku, piastunie Ran Jezusowych,

Bł. Władysławie, Wyznawco Chrystusa,

Bł. Władysławie, żarliwy sługo Najświętszej Dziewicy,

Bł. Władysławie, prawdziwy synu Franciszka Świętego,

Bł. Władysławie, w dzieciństwie już pobożnością jaśniejący

Bł. Władysławie, aniele nieskalanej czystości,

Bł. Władysławie, przykładzie liczącej się młodzieży,

Bł. Władysławie, posłuszny Natchnieniom Łaski Bożej,

Bł. Władysławie, zacisza klasztornego spragniony,

Bł. Władysławie, chlubo stanu zakonnego,

Bł. Władysławie, miłośniku serafickiego ubóstwa,

Bł. Władysławie, wzorze ochotnego posłuszeństwa,

Bł. Władysławie  zwierciadło głębokiej pokory,

Bł. Władysławie, kapłanie według Serca Bożego,

Bł. Władysławie, niestudzony pracowniku na niwie Bożej,

Bł. Władysławie, płomienny kaznodziejo Męki Pańskiej,

Bł. Władysławie, pieśniami cześć Jezusa i Maryi szerzący,

Bł. Władysławie, grzeszników do pokuty prowadzący,

Bł. Władysławie, lud swój gorąco kochający,

Bł. Władysławie, za winy drugich dobrowolnie pokuty czyniący,

Bł. Władysławie, modlitwą i umartwieniem Gniew Boży skracający,

Bł. Władysławie, zachwytem publicznie od Boga wsławiony,

Bł. Władysławie, możny pośredniku przed Majestatem Boga,

Bł. Władysławie, ochrono w czasie morowej zarazy,

Bł. Władysławie, obrońco ubogich i strapionych,

Bł. Władysławie, Patronie i Orędowniku Polski,

Bł. Władysławie, skarbie i osobliwy Patronie miasta Warszawy,

Bł. Władysławie, „Cud Wisły“ u Królowej Polski wypraszający,

Bł. Władysławie, we wszystkich potrzebach ratujący.

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Panie.

Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Panie.

Od wszelkiego złego, wybaw nas, Panie.

Od sideł szatańskich,

Od grzechu każdego,

Od zaniedbania Natchnień Twoich,

Od Gniewu Twego,

Od powietrza, głodu, ognia i wojny

Od nagłej i niespodziewanej śmierci,

Od potępienia wiekuistego,

Przez przyczynę i zasługi Bł. Władysława,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

Responsorium do Bł. Władysława.

1. O jak szczęsna jest Warszawa

    Iż tak świetny skarb posiada,

    A tym skarbem rzecz nie lada:

    Święte szczątki Władysława.

Refren: Sławiąc, śpiewa on i każe

Mękę Pana Chrystusową.

Wiernych wzmacnia swoją mową

Nad Ojczyzną trzyma straże.

2. W kim bądź żyje polska dusza,

    Niechże wzywa i zaklina

    Najlepszego Polski syna

   I jej chwałę — Gielniowiusza.

Refren: Sławiąc, śpiewa on i każe… itd.

3. Chwała Ojcu i Synowi i Świętemu bądź Duchowi… itd.

Refren: Sławiąc, śpiewa on i każe… itd.

V, Módl się za nami Bł. Władysławie,

R. Abyśmy się stali godnymi Obietnic Chrystusa Pana.

V. Módlmy się: Boże, któryś chciał, aby Błogosławiony Władysław przyświecał wszystkim doskonałością zakonną, daj łaskawie, abyśmy za jego przykładem ustawicznie w cnotach postępowali. Przez Chrystusa Pana naszego.

R. Amen.

 

 

 

Modlitwa o kanonizację Bł. Władysława.

Boże, Który dziwny jesteś w Świętych Twoich i cuda działasz przez wybrańców Swoich i przez nich dajesz nam poznać Dobroć i Wielkość Swoją, proszę Cię, abyś cześć Wyznawcy Twojego, Bł. Władysława z Gielniowa, w narodzie naszym rozszerzał, miłość i nabożeństwo ludu ku niemu rozniecał. Obdzielaj nas przezeń różnymi Dobrodziejstwami, pocieszaj w smutku, oswobadzaj z niebezpieczeństw. Niechaj cały świat katolicki, niechaj Twój Kościół wielbi w nim i przezeń wielkie Święte Imię Twoje. Daj nam doczekać tego, abyśmy święcili jego uroczystą kanonizację i dlatego w tym celu zanoszę prośbę do Ciebie, Boże: Wsław Władysława z Gielniowa, gdyż on rozszerzał Chwałę Twoją. Amen.

Bł. Władysławie, módl się za nami!

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *