Św. Kajetan

 

 

Źródło: I. Nabożeństwo do Świętego Kajetana, kleryków pod regułą żyjących fundatora w wszelkich frasunkach i potrzebach najskuteczniejszego Patrona, na żądanie wiernych sług i czcicielów jego z różnych ksiąg zebrane i ułożone, 1812r.

II. Cały złoty ołtarz 1829r.

 

 

DNI NOWENNY:

 

 

PIERWSZY DZIEŃ NOWENNY (29 Lipca)

 

 

Modlitwa (I).

O Święty Patryarcho Kajetanie! wesel się z tego, i winszuję, żeś w młodych latach swoich, dla Miłości Boskiej, światem, i jego marnościami mężnie pogardziwszy, wszystkie dostatki twoje hojnie ubogim rozdał, godności i honory świeckie podeptałeś, opuściłeś miłą Ojczyznę, i Parentelę twą zacną, tak dalece, że gdy niektórzy z Wincencji do Neapolim nawiedzić Cię przybyli, ani patrzeć na nich nie chciałeś.

Proszę Cię, o! Święty Patronie i Opiekunie mój, uproś mi u Pana Jezusa prawdziwą rzeczy światowych wzgardę, uproś mi też Ojcze Święty N. (tu wymienić o co kto prosi w Nowennie) jeżeli się to zgadza z Wolą Boga mego, Który jest Miłością i Życiem duszy mojej, Któremu z Ojcem i z Duchem Świętym, cześć i Chwała niech będzie na wieki wieków. Amen.

9 Ojcze nasz. 9 Zdrowaś Marya. 9 Chwała Ojcu. 1 Wierzę w Boga.

przydając następujący werset zmienny:

Niech będzie błogosławiona na wieki dusza Kajetana Świętego, która tak mężnie pogardziła Wysokim urodzeniem, dostatkami i wygodnościami świeckimi. Amen.

 

 

Lub do wyboru:

 

 

Modlitwa (II).

Niech będzie Błogosławiona Trójca Przenajświętsza, Która Świętemu Patryarsze Kajetanowi, dla wzniecenia ognia Miłości Boskiej, w duszach chrześcijańskich za Anioła Stróża pałającego dała Serafina. Zapal też i w nas iskierkę prawdziwej Boga Miłości, abyśmy Cię miłować i wiecznie chwalić mogli.

9 Ojcze nasz. 9 Zdrowaś Marya. 9 Chwała Ojcu. 1 Wierzę w Boga.

 

 

DRUGI DZIEŃ NOWENNY (30 Lipca)

 

 

Modlitwa (I).

O Święty Patryarcho Kajetanie! weselę się z tego, i winszuję, żeś niewinne Ciało twoje, srogimi dyscyplinami, pokutami, niespaniem, postami o chlebie i o wodzie ustawicznie martwił, z tak wielką ducha gorącością, żeś często te słowa, od żadnego jeszcze Świętego niesłychane mówił: tak właśnie ciała mego, jako czarta samego nienawidzę.

Uproś mi Święty Patronie, i Opiekunie mój, tęż świętą ciała mego nienawiść. Uproś mi też Ojcze Święty N. (tu wymienić o co kto prosi w Nowennie) jeżeli się z Wolą Boga mego zgadza, Który jest Miłością i Życiem duszy mojej, Któremu cześć i Chwała, z Ojcem i Duchem Świętym na wieki wieków. Amen.

9 Ojcze nasz. 9 Zdrowaś Marya. 9 Chwała Ojcu. 1 Wierzę w Boga.

przydając następujący werset zmienny:

Niech będzie na wieki Błogosławiony Kajetan Święty, który świętym gniewem swoim, brzydził się własnym ciałem swoim. Amen.

 

 

Lub do wyboru:

 

 

Modlitwa (II).

Niech będzie Błogosławiona Trójca Przenajświętsza, Która Świętemu Patryarsze Kajetanowi prawdziwą rzeczy ziemskich wzgardę, jedynie tylko ku Chwale Boga i rzeczom Niebieskim zmierzające udzieliła serce, daj i nam za jego przyczyną, w tych rzeczach doczesnych bez przywiązania, tak się sprawować, ażebyśmy wiecznych nie postradali.

9 Ojcze nasz. 9 Zdrowaś Marya. 9 Chwała Ojcu. 1 Wierzę w Boga.

 

 

TRZECI DZIEŃ NOWENNY (31 Lipca)

 

 

Modlitwa (I).

O Święty Patryarcho Kajetanie! weselę się z tego, i winszuję, żeś podczas srogiego w Wenecji powietrza, podczas zamieszek i zamieszania w Rzymie, wiele prac i męczeństw ponosił, tak wielkim i wesołym sercem, żeś w samym więzieniu z Świętą Bracią twoją, i Zakonnikami Chóru i śpiewania Bogu nie opuściłeś.

Proszę Cię, mój Święty Patronie i Opiekunie, uproś mi u Pana Jezusa moc, i uspokojenie ducha we wszystkich pracach i uciskach moich. Uproś mi też Ojcze Święty N. (tu wymienić o co kto prosi w Nowennie) jeżeli się to zgadza z Wolą Boga mego, Który jest Życiem i Miłością duszy mojej, Któremu cześć i Chwała, na wieki wieków. Amen.

9 Ojcze nasz. 9 Zdrowaś Marya. 9 Chwała Ojcu. 1 Wierzę w Boga.

przydając następujący werset zmienny:

Niech będzie na wieki Błogosławiony Kajetan Święty, i jego spokojna cierpliwość. Amen.

 

 

Lub do wyboru:

 

 

Modlitwa (II).

Niech będzie Błogosławiona Trójca Przenajświętsza, Która Świętego Patryarchę Kajetana światu za nauczyciela dała, aby najpierw starano się Bogu dobrze służyć, a bezpieczną w Boskiej Opatrzności pokładając nadzieję, zbytecznie się o żywność doczesną nie frasowano, pozwól i nam za jego przyczyną ufność dziecinną w Twym zawsze Ojcowskim pokładać staraniu.

9 Ojcze nasz. 9 Zdrowaś Marya. 9 Chwała Ojcu. 1 Wierzę w Boga.

 

 

CZWARTY DZIEŃ NOWENNY (1 Sierpnia)

 

 

Modlitwa (I).

O Święty Patryarcho Kajetanie! weselę się z tego, i winszuję, żeś na zniesienie złych postępków, i na naprawę zdemoralizowanego wieku, postanowił pierwszy Zakon Kleryków pod regułą żyjących, z tak wielkim dusz pożytkiem, że sławny Kościoła Bożego Kronikarz Baroniusz, pisząc o twoim Zakonie, to mówi: że doskonale odnowił pierwsze żywota Apostolskiego postanowienie.

Uproś mi też Święty Patronie, i Opiekunie mój, poufałej z Panem Jezusem konfidencji Łaskę. Uproś mi też Ojcze Święty N. (tu wymienić o co kto prosi w Nowennie) jeżeli się to zgadza z Wolą Boga mego, Który jest prawdziwą Miłością, i Życiem duszy mojej; Któremu cześć i Chwała, z Ojcem i Duchem Świętym na wieki wieków. Amen.

9 Ojcze nasz. 9 Zdrowaś Marya. 9 Chwała Ojcu. 1 Wierzę w Boga.

przydając następujący werset zmienny:

Niech będzie na wieki Błogosławiony Kajetan Święty, który Apostolski żywot odnowił, i Zakon postanowił. Amen.

 

 

Lub do wyboru:

 

 

Modlitwa (II).

Niech będzie Błogosławiona Trójca Przenajświętsza, Która Świętemu Patryarsze Kajetanowi na zaszczepienie
i pomnożenie nabożeństwa w sercach ludzkich ku Najświętszemu Sakramentowi i Jego częstemu używaniu, osobliwszej udzielić raczyła gorliwości: wzbudź też i w nas przez Jego przyczynę, święte do tego Boskiego Pokarmu łaknienie i godne używanie Onegoż.

9 Ojcze nasz. 9 Zdrowaś Marya. 9 Chwała Ojcu. 1 Wierzę w Boga.

 

 

PIĄTY DZIEŃ NOWENNY (2 Sierpnia)

 

 

Modlitwa (I).

O Święty Patryarcho Kajetanie! weselę się z tego, i winszuję, żeś pod czas największych upałów słońca, w znaku Lwa zostającego, kiedy w Włoskich krajach, bez oczywistego, i pewnego niebezpieczeństwa życia, nikomu w drogę wynijść nie podobna, tyś jednak za nic sobie i własny żywot mając, z Neapolim biegł aż do Rzymu, abyś Prałata jednego, żeby codziennie Mszy Świętej miewać nie opuszczał, upominał. Jeżeliż na poprawienie tak małej niedoskonałości, żywot swój w tak wielkie podałeś niebezpieczeństwo, co byś był nie uczynił na zniesienie jednego, z duszy ludzkiej grzechu śmiertelnego? Zaprawdę pragnąłbyś z Apostołem Świętym być wyklętym za Bracią swoją. Na co byś się był nie odważył, dla uchronienia się grzechu śmiertelnego? dla wykorzenienia z Prowincji jakiej herezji? dla pozyskania dusz ludzkich? Tę żarliwość Twoją, całemu Niebu do uważania, i poznawania zostawiając.

Proszę Cię, o Święty Patronie, i Opiekunie mój, abyś mi u Boga mego uprosił, jako najprędszą ku bliźnim moim miłość. Uproś mi też Ojcze Święty N. (tu wymienić o co kto prosi w Nowennie) jeżeli się to zgadza z Wolą Boga mego, Który jest Miłością, Życiem duszy mojej; Któremu z Ojcem i z Duchem Świętym cześć i Chwała, na wieki wieków. Amen.

9 Ojcze nasz. 9 Zdrowaś Marya. 9 Chwała Ojcu. 1 Wierzę w Boga.

przydając następujący werset zmienny:

Niech będzie na wieki błogosławiona Kajetana Świętego wielka zbawienia dusz ludzkich żarliwość. Amen.

 

 

Lub do wyboru:

 

 

Modlitwa (II).

Niech będzie Błogosławiona Trójca Przenajświętsza, Która Świętemu Patryarsze Kajetanowi tej udzieliła mocy, iż przykrości męki, które od kacerskiej poniósł zgrai i wszelkie przeciwności, prześladowania i smutki statecznie w Boskiej wytrzymał Miłości, dajże i nam za jego przyczyną cierpliwość prawdziwą i miłość w wszelkim utrapieniu.

9 Ojcze nasz. 9 Zdrowaś Marya. 9 Chwała Ojcu. 1 Wierzę w Boga.

 

 

SZÓSTY DZIEŃ NOWENNY (3 Sierpnia)

 

 

Modlitwa (I).

O Święty Patryarcho Kajetanie! weselę się, winszuję szczęśliwej twojej z Panem Jezusem zaufania; czasem Go, jako maluchną Dziecinę, na rękach swoich piastując, czasem Mu jako nowy Cyreneusz, ciężki krzyż dźwigając, czasem za nic sobie mając; wszystkie całego Nieba słodycze z Boku Jezusowego i Serca włócznią przebitego, Najsłodsze pijąc nektary.

Uproś mi Patryarcho, Patronie, i Opiekunie mój, ażebym za pomocą twoją, naprawił wszystkie złe namiętności, nałogi, i afekta moje. Uproś mi też Ojcze Święty N. (tu wymienić o co kto prosi w Nowennie) jeżeli się to zgadza i Wolą Boga mego, Który jest Miłością i Życiem duszy mojej, Któremu z Ojcem i Duchem Świętym cześć i Chwała na wieki wieków. Amen.

9 Ojcze nasz. 9 Zdrowaś Marya. 9 Chwała Ojcu. 1 Wierzę w Boga.

przydając następujący werset zmienny:

Niech będzie błogosławione na wieki, ścisłej miłości pełne, Kajetana Świętego z Panem Jezusem obcowanie. Amen.

 

 

Lub do wyboru:

 

 

Modlitwa (II).

Niech będzie Błogosławiona Trójca Przenajświętsza, od Której Święty Patryarcha Kajetan dostateczną czystością panieńską i właśnie synowskim ku Najbłogosławieńszej Matce Boskiej był udarowany nabożeństwem, dlaczego też godnym stał się, iż Ta Matka Panieńskimi Rękami Swoimi, Boską Dziecinę Jezusa Syna Swojego na jego złożyła
ręce. Zachowajże przez jego przyczynę i nas od tego wszystkiego, co by czystości przeciwnego być mogło, ażebyśmy się widzenia Boga stali godnymi.

9 Ojcze nasz. 9 Zdrowaś Marya. 9 Chwała Ojcu. 1 Wierzę w Boga.

 

 

SIÓDMY DZIEŃ NOWENNY (4 Sierpnia)

 

 

Modlitwa (I).

O Święty Patryarcho Kajetanie! weselę się i winszuję, żeś częstokroć utopiony w Niebieskich kontemplacjach, i Miłości Boskiej zapędach, widziane bywało serce twoje, szybko lotnymi skrzydłami lecące w Niebo, a że skrzydła te zdawały ci się ciężkie, i nie szybkie, pragnąłeś ognistego płomienia lotu, żebyś nim samo Empirejskie spalił Niebo, które ci się szczupłym zdawało miejscem, na wychwalenie Nieskończonej Miłości.

Proszę Cię, Ojcze Święty, abyś mi uprosił u Boga mego, najdoskonalszą miłość ku Niemu. Uproś mi też Ojcze Święty N. (tu wymienić o co kto prosi w Nowennie), jeżeli się to zgadza z Wolą Boga mego, Który jest Miłością i Życiem duszy mojej; Któremu z Ojcem i Duchem Świętym cześć i Chwała na wieki wieków. Amen.

9 Ojcze nasz. 9 Zdrowaś Marya. 9 Chwała Ojcu. 1 Wierzę w Boga.

przydając następujący werset zmienny:

Niech będzie na wieki błogosławione, szybko lotne w Miłości Boskiej zapędach, Serce Kajetana Świętego. Amen.

 

 

Lub do wyboru:

 

 

Modlitwa (II).

Niech będzie Błogosławiona Trójca Przenajświętsza, która Świętemu Patryarsze Kajetanowi , dla jego osobliwej ku Krzyżowi Chrystusowemu miłości, przez Zbawiciela do krzyża być przybitym, wszystkie bóle, pragnienia i bojaźń śmierci wycierpieć dopuściła, ażeby onemuż we wszystkim stał się podobnym. Przybij też za jego przyczyną tak do tegoż krzyża serce nasze, abyśmy przed żadnym nie chroniąc się cierpieniem, wiecznych przez tenże krzyż radości, stać się mogli dziedzicami.

9 Ojcze nasz. 9 Zdrowaś Marya. 9 Chwała Ojcu. 1 Wierzę w Boga.

 

 

ÓSMY DZIEŃ NOWENNY (5 Sierpnia)

 

 

Modlitwa (I).

O Święty Patryarcho Kajetanie! weselę się i winszuję osobliwej Najświętszej Bogarodzicy Panny Maryi Łaski, Którą Ci wtenczas pokazała, kiedy cię Swymi Piersiami i mlekiem karmić raczyła, któryś ty pokarm, nad wszystkie inne słodycze, z miodopłynnym Bernardem smakował, i Matce Miłosierdzia, za tak wielką Dobroczynność dziękował.

Uproś mi Ojcze Święty, i Opiekunie mój, aby mnie w godzinę śmierci mojej, Najświętsza Matka Boża, Swojej Łaskawości Płaszczem okryła, nieprzyjaciela dusznego, natarczywe najazdy ode mnie oddaliła. Uproś mi też Ojcze Święty N. (tu wymienić o co kto prosi w Nowennie), jeżeli się to zgadza z Wolą Boga mego, Który jest Życiem i Miłością duszy mojej, Któremu z Ojcem i Duchem Świętym, cześć i Chwała na wieki wieków. Amen.

9 Ojcze nasz. 9 Zdrowaś Marya. 9 Chwała Ojcu. 1 Wierzę w Boga.

przydając następujący werset zmienny:

Niech będzie błogosławiony Kajetan Święty, osobliwy kochanek Najświętszej Bogarodzicy Maryi, którego Swoim karmiła pokarmem. Amen.

 

 

Lub do wyboru:

 

 

Modlitwa (II).

Niech będzie Błogosławiona Trójca Przenajświętsza, Której wewnętrzna Św. Patryarchy Kajetana gorliwość, tak miłą
i przyjemną była, że się przebłagającą za miasto Neapol grzechami napełnione stała ofiarą, tak dalece, iż przez śmierć jego, zgiełk, rozruch i krwawe miasta tego ucichło zamieszanie. Uśmierz też za przyczyną jego wszelkie w nas powstające pożądliwości, ażebyśmy doczesnego, duchownego i wiecznego stali się uczestnikami pokoju.

9 Ojcze nasz. 9 Zdrowaś Marya. 9 Chwała Ojcu. 1 Wierzę w Boga.

 

 

DZIEWIĄTY DZIEŃ NOWENNY (6 Sierpnia)

 

 

Modlitwa (I).

O Święty Patryarcho Kajetanie! weselę się i winszuję wiecznej korony uwielbienia twego, którą na wieki cieszysz się w Niebie w Serafinów Chórze, cieszę się z wielkich cudów, którymi ustawicznie słyniesz, którymi Pan Bóg jasno pokazuje światu, jak wielkie są zasługi twoje u Niego.

Uproś mi Ojcze Święty, i Opiekunie mój, w godzinę śmierci mojej, jeden akt prawdziwy skruchy za grzechy moje. Uproś mi też Ojcze Święty N. (tu wymienić o co kto prosi w Nowennie), jeżeli się to zgadza z Wolą Boga mego Który jest Miłością i Życiem duszy mojej, Któremu z Ojcem, i z Duchem Świętym, cześć i Chwała, na wieki wieków, Amen.

9 Ojcze nasz. 9 Zdrowaś Marya. 9 Chwała Ojcu. 1 Wierzę w Boga.

przydając następujący werset zmienny:

Niech będzie błogosławiony Kajetan Święty w Chwale Swojej Wiecznej w Niebie, i na ziemi, dla wielkich cudów i Łask jego. Amen.

V. Módl się za nami Św. Ojcze Kajetanie.
R. Abyśmy się stali godnymi Obietnic Chrystusa Pana.

V. Módlmy się. Wszechmogący i Wieczny Boże, Któryś Świętego Kajetana Wyznawcę, w Twojej Opatrzności dziwnie ufającego, nauczył ziemskimi rzeczami pogardzać i w dary Niebieskie obfitować użycz nam, abyśmy, którzy jego pamiątkę obchodzimy, Niebieskiej jegoż opatrzności, obrony doznawali, a Wiekuistych Dóbr usilnie  pragnęli. Przez Chrystusa Pana naszego.

R. Amen.

 

 

Lub do wyboru:

 

 

Modlitwa (II).

Niech będzie Błogosławiona Trójca Przenajświętsza, Która nam Świętego Patryarchę Kajetana za wielkiego cudotwornego, pomocnego i miłosnego, tak w powietrzu, głodzie i w wojennej potrzebie, jako też we wszelkich uciskach, dolegliwościach i smutkach sporządziła Patrona. Pomnóż w nas nabożeństwo, ufność i cześć ku temu wielkiemu przyjacielowi Twemu, a naszemu Opiekunowi, ażebyśmy we wszelkich sprawach i okazjach, Jego wieloważnej przyczyny i pomocy stad się uczestnikami mogli.

9 Ojcze nasz. 9 Zdrowaś Marya. 9 Chwała Ojcu. 1 Wierzę w Boga.

 

 

 

Następnie każdego dnia Nowenny należy dodać poniższe Responsorium oraz Litanię:

 

 

RESPONSORIUM DO ŚW. KAJETANA.

Jeśli pytasz co za dary,

Daje Kajetan bez miary,

Leczy bóle, niemoc rany,

Dziwną mocą ten wybrany,

Kwiaty z grobu z lamp oliwa,

Śmierci czartom jest straszliwa.

Pędzi morskie burze w strony,

Wraca rozum utracony,

W każdym zguby utrapieniu,

Lub ubóstwa uciśnieniu,

Ufaj mocno poufale,

Proś otrzymasz wszystko wcale,

Kwiaty z grobu z lamp oliwa,

Śmierci czartom jest straszliwa,

Pędzi morskie burze w strony,

Wraca rozum utracony,

Niech świat zabrzmi niechaj głoszą,

Ci co wiele Łask odnoszą,

Neapolitanczykowie,

Niemiec, Francuz, Włoch, niech powie,

Kwiaty z grobu z lamp oliwa,

Śmierci czartom jest straszliwa,

Pędzi morskie burze w strony,

Wraca rozum utracony.

 

Antyfona. Mąż, który wzgardził światem, i rzeczy doczesne przezwyciężył; usty i rękami bogactwa zebrał w Niebie.

V. Módl się za nami Św. Kajetanie
R. Abyśmy się stali godnymi Obietnic Chrystusa Pana.

V. Módlmy się. Wszechmogący Wieczny Boże, Któryś Św. Kajetana, Wyznawcę Twego, w przecudownej ufności ku Opatrzności Twojej (wszystkimi ziemskimi i doczesnymi pozwoliwszy mu wzgardzić rzeczami) obficie Łaskami Niebieskimi obdarzył. Pozwól i nam łaskawie, abyśmy, którzy jego pamiątkę godnie obchodzimy, onegoż także w Boskiej Twej Opatrzności, do rzeczy wiecznie trwających z usilnością dążąc; stać się mogli uczestnikami pomocy. Przez Pana Naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twego, Który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.

R. Amen.

 

 

Litania do Św. Kajetana, Wyznawcy

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Święta Marya, módl się za nami.

Święta Boża Rodzicielko,

Święta Panno nad pannami,

Święty Kajetanie, od matki swojej, Matce Bożej w Opiekę oddany,

Święty Kajetanie, na Służbę Boską poświęcony,

Święty Kajetanie, dla doskonałości życia nazwany od wszystkich najświętszym,

Święty Kajetanie, Doktorów Padewskich uwieńczenie,

Święty Kajetanie, godny w Kościele Bożym Prałacie,

Święty Kajetanie, Miłością Boską pałający kapłanie,

Święty Kajetanie, marności światowych i jego honorów wzgardzicielu.

Święty Kajetanie, z własnej fortuny dla sierot i ubogich szpitali fundatorze,

Święty Kajetanie, chorym i zapowietrzonym własnymi rękami służący,

Święty Kajetanie, ludzkiego zbawienia jedynie pragnący,

Święty Kajetanie, przykładem i nauką do zbawienia prowadzący,

Święty Kajetanie,  dusz ludzkich łowczym nazwany,

Święty Kajetanie, duchownego życia w Kościele Bożym ożywicielu,

Święty Kajetanie, apostolskiego życia naśladowco,

Święty Kajetanie, kleryków pod regułą samej tylko Opatrzności Boskiej żyjących, wynalazco,

Święty Kajetanie, najskuteczniejszy do Boskiej Opatrzności patronie,

Święty Kajetanie, wdów, panienek i wszystkich sierot opiekunie,

Święty Kajetanie, cnotliwego życia najpilniejszy stróżu,

Święty Kajetanie, miłośniku czystości,

Święty Kajetanie, własnej swej woli zwycięzco,

Święty Kajetanie, miedzy ubogimi dobrowolnie najuboższy,

Święty Kajetanie, surowego życia i umartwienia wzorze,

Święty Kajetanie, w doskonałości przedziwny,

Święty Kajetanie, czci i Chwały Boskiej pomnożycielu,

Święty Kajetanie, Domów Boskich ozdoby pragnący,

Święty Kajetanie, Praw kościelnych pilnie przestrzegający,

Święty Kajetanie, Ciała i Krwi Chrystusowej zawsze pragnący,

Święty Kajetanie, do używania Świętych Sakramentów ludzi zachęcający,

Święty Kajetanie, błędów wszelkich burzycielu,

Święty Kajetanie, w codziennej bogomyślności zostający,

Święty Kajetanie, prorockim duchem od Boga udarowany,

Święty Kajetanie, chorób wszelkich lekarzu,

Święty Kajetanie, hojny Łask Boskich szafarzu,

Święty Kajetanie, synu prawdziwego pokoju,

Święty Kajetanie, Męczenników w tym życiu naśladowco,

Święty Kajetanie, miedzy niechętnymi pokój i zgodę czyniący,

Święty Kajetanie, jedyny Maryi miłośniku,

Święty Kajetanie, Narodzonego Jezusa w duchu piastunie,

Święty Kajetanie, Serca Jezusowego skarbnico,

Święty Kajetanie, Miłości Jezusowej meto,

Święty Kajetanie, od Jezusa Krwią z Boku napojony,

Święty Kajetanie, miłością ku Bogu pałający Serafinie,

Święty Kajetanie, w pracy i miłości ku bliźniemu niezwątlony,

Święty Kajetanie, strapionych pocieszycielu,

Święty Kajetanie, w obraniu stanu patronie,

Święty Kajetanie, w nawałnościach świata tego pomyślny wszystkich porcie,

Święty Kajetanie, najazdów szatańskich gromicielu,

Święty Kajetanie, bezpieczny do Nieba przewodniku,

Święty Kajetanie, żarliwy honoru Boskiego obrońco,

Święty Kajetanie, nad światem, ciałem i czartem zwycięzco,

Święty Kajetanie, za życia i po śmierci niezliczonymi cudami wsławiony,

Święty Kajetanie, z którego grobu kwiaty, z lamp oliwa, przeciwko chorobom i najazdom szatańskim skutecznym jest lekarstwem,

Święty Kajetanie, chorym oczom zdrowie przywracający,

Święty Kajetanie, wszystkich wiernych obrońco,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

V. Módl się za nami Św. Kajetanie
R. Abyśmy się stali godnymi Obietnic Chrystusa Pana.

V. Módlmy się. Wszechmogący Wieczny Boże! Który w największych Kościoła Twojego potrzebach, dla wzmocnienia Chwały Twojej i naprawy ludzkich złych nałogów, jako też dla wykorzenienia herezji, Św. Kajetana Wyznawcę i sługą Twego dziwnieś obrał, spraw miłościwie prosimy Cię, aby przez zasługi i przyczyną Jego, Kościół Święty złe wyniszczywszy błędy, wiecznym się cieszył pokojem. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.

R. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023